Cumartesi, Mayıs 07, 2011

DEFİNE İŞARETLERİ VE ANLAMLARI

DEFİNE İŞARETLERİ VE ANLAMLARI


=AİLE PUTU=

Topluca yapılan yemin işaretidir.
İstavroz da denilir, tüm kolları eşitse gömü bulunduğu
kayanın altındadır, eşit değilse farklı olan kolun baktığı
yönde araştırma yap.
Asil aile mezarı da çıkmaktadır. çevresinde doğal yapıya
aykırı unsurlar aranmalıdır.

=AKREP =

İşaret çözümünde yapılan figüranın özelliklerini iyi tespit
etmemiz gerekir.Akrebin özelliklerinden biri zehirli ve
tehlikeli oluşudur. Bu nedenle bulacağımız definede ya
tuzak var yada gömünün üstüne zehir dökülmüştür.
Bu tür kazılarda dikkatli olmak gerekir.
Çok zor ve büyük iş gücü ile bulunabilecek definelerdendir.
definesi yakınlarında bulunan gölet ,su kuyularının veya
yeraltı mahzenlerin içindedir. Eğer akrep mağa içinde ise
gömüsü mağaranın en kuytu ve dip yerlerinden olur.

=AYAK İZİ =

Ayak durmak yada yürümek anlamına gelir.Durmak ve
olduğun
istikamete bakmak anlamına da delir. Ayağı parmak uçları
yön verir.
Yerde sabit kayada ise, ayağını bu işaretin içine koy
sağ ayak ise sağına bak, sol ise soluna bak, ufak bir yığma
yada çukurlaşmış bir yer bulmaya çalış.
İki ayağında bu işaretin içine koy dur. Görüş istikametinde
değişik ne var onları tespit et.

=BAKLAVA DİLİMİ =

Bayan Mezarıdır Çevresinde İtinalı Bir Araştırma
Yapmak Gerekir.

=BALIK =

İşaret çözümünde ifade olarak kullanılan figüranların
özellikleri çok önemlidir. Akarsu ve yada göl kenarlarındaki
kayalarda bulunur.dikkat edilecek hususlardan biride
zaman içinde göl yada akarsu kurumuş olabilir.balık
su içinde yaşar tehlike anında suya dalar.
Balık kesin olarak define işaretidir.
Mahzen içinde harita var.
Baktığı yön ve uzunluğu önemlidir.
Uzunluğunu ölç bir santimi bir adım olarak kullan.
balığın baktığı yöne doğru git.adımlarınızın bittiği
yerde mahzen girişi ara.

=BİNEK TAŞI =

Binek taşı olarak bilinir. binek taşına otur karşıda
gözüken kayalıklarda 2. bir işaret daha bulmaya çalış.

=BİNİLMİŞ AT =

Atın yada binicinin baktığı yön önemlidir. Bakılan yönde
binek taşı aranmalıdır.define taşın altındadır.Atın kuyruğu
kalkık ise kuyruk yönüne doğru değişik bir şey ara
müjdesi kolay bir yerdedir. Ata binmiş insan figürün
elindeki eşya define için bir nişanedir dikkatlice
incelenmesi gerekir

=ÇAKIL YIĞINLARI =

Genelde mezardır.gömü olma ihtimali neredeyse yoktur.
Bizim önerimiz bu tür mezarlara karışmamanızdır.
Bu tür yapı tarafımdan defalarca tecrübe edinmiştir

=ÇARIK =

Çarık yada ayakkabı şekli:
Ayak uçunun baktığı yönde 10 metre kare kadar bir alan
içinde ikinci bir işaret daha bulun. eğer yoksa çarığın
bulunduğu kayanın altına ucun baktığı yönde çalışınız.
=ÇEKİÇ =

Taş oymacılığı ile uğraşanların el aletlerini simgeler.
döv, vur, kır anlamına gelir. Bazı açıklamalar kırılacak
bir işaret denilse de sakın bunlara inanmayın, işareti
yok etmeyin, siz bulamazsanız mutlaka bir başkası
gelip bulacaktır, nişaneleri yok etmekten kaçınınız .
“Bana yar olmayanı, başkasına yar etmem bencilliğine
kapılmayınız.
Çekicin sap kısmını ölç ve aynı istikamete doğru adımla
1 santim bir adım, bir adım ise 72 yada 78 cm’ ye
isabet eder.

=ÇIKILAN MERDİVEN=

Defineye merdivenle çıkılarak bulunur anlamına gelir
Basamakların küçük olanın bulunduğu yönünde iyi
bir araştırma yapmak gerekir.

=ÇIPLAK KADIN=

Bir resim topluluğu içinde bulunan çıplak kadın resmi
kesin definedir.
Dikkat edilecek unsurlar, kadının baktığı yer ile ellerinin
şeklidir duruşudur.
Kraliçe yada statüsü yüksek bayanın mezarıdır, takıları
ayrı bir oda içinde bulunabilir mezar bulunduktan
sonra takılar yoksa mutlaka mezar odasının yan
duvarları iyice kontrol edilmeli.

=CİVCİVLİ TAVUK=

Bazı insanlar müjdesi tavuğun içindedir deseler
inanmayın sakın kırmayın bu tür hatayı işlemeyiniz.
Aslında defineye ait Bölge belirleme işaretleridir.
ve kesin definedir.
Tavuğun 21 metre önünde gömüsü ana kayaya
saklanmıştır ana kaya dikkatlice incelenmelidir.
Tavuğun sırtındaki civcivin baktığı yönde ana
kaya içinde definesi saklanmıştır. ana kaya yoksa
tümsek gibi bir şey arayınız.

=ÇİÇEK=

Eksik olan bölümü yakın kaylar üstünde ara
ve bulunduğu kayanın altında dikkatli bir araştırma yap.
=DAMA TAŞLARI=
Dama taşları olarak bilinen bu figür.
Matematiksel bir hesaplama gerektirir.
kesin çözülmüş bir sistem değildir.

=DELİKLİ KAYA =

Güzel bir nişane olup rahat bulunabilecek bir gömüdür.
Bakmak anlamına gelir. Bak bul demek istiyor.
Kendisinden sonra mutlaka bir yada 2 işaret daha
bulunması gerekir. Gözünü deliğin büyük olan yani
geniş olan tarafında bak. Türbinden bakıyormuşsun
gibi bir durumdur.gözünün gördüğü alanı iyice incele
işaretli bir kaya, çukurlaşmış bir yer yada tümsek gibi
bir yer bulmaya çalış. bulacağın herhangi bir nişane
definenin saklandığı noktadır.

=DEVE =

Oyma yada kabartma deve resimleri kesin definedir.
ileri doğru git anlamına gelir,üstte bulunan murç
işareti zaten yönü vermektedir.
Genelde ortalama olarak 40 ila 50 adım ilerisinde
ikinci bir nişane işareti daha aranmalıdır.
Duran Deve : gömüsü olduğu yerdedir. kalın ve büyük
olan ayağın baktığı yön dikkate alınır.Deve yüklü ise
konaklama yeri ara (pınar,çeşme han gibi)
Mağara içinde deve varsa definesi mağara içindedir.
Oturan deve:definesi bataklık, kayaya yada
mağaraya gömülmüştür

=DEĞİRMEN TAŞIı=

2 metre kadar altına bak.

=DİRGEN=

Dirgen bir tarım aletidir.harman gibi düz bir alan yerde
araştırma yap, düz bir kaya varsa tam o noktaya yönel.
Unutmayın gömüler neredeyse hepsi kaya içine
saklanmıştır, önce kaya ve kaya altlarını kontrol ediniz.
Eğer böyle bir kaya yoksa o zaman toprak üstünde
ya çukur bir yer yada tümsek gibi bir yer arayınız,
tümsek ufak çakıl yığını olacaktır.
Dirgen derecesi kral gibi olmayan bir idarecinin gömüsü
yada mezarıdır. sap kısmını ölç 1 cm bir adımdır.
Sapın baktığı yöne doğru git Ve bu alan içinde
araştırma yap.

=DOĞAN =

Doğan yada şahin yırtıcıdır, görme kabiliyeti gelişmiştir.
avını yakalar ve ayakları arasına alır öyle yer.
Büyük ihtimalle eşkıya yada savaş gömüleridir.
Gömüsü genelde kapalı mekanlar içinde olur.
baktığı istikamet önemlidir.Şahin yada doğan
avını nasıl yiyiyorsa bizde o şekilde gömüyü aramamız
gerekir.yani ayakların altına bakacağız. sonuç
alamazsak baktığı yönde araştırma yapacağız.
Kesin define işaretidir. Tuzakları göz ardı etmeme.

=EJDERHA =

Korku sembolü olarak kullanılmıştır. dinozor yada
ince kertenkele şeklinde verilmiştir.
Bu tür hayvanların gömüsü kendisidir. gerdanlığı
sağlamsa malı alınmamış demektir.

=EL=

eşkiya şunun bunun işareti denilse doğru değildir.
Elin yapılım tarihi 957 yıllarıdır. O yıllarda Anadolu
Grek kültürü hakimdi Eski yunanlara ait bir işarettir.
El yemin içme işaretidir. Gömü yapanlar topluca
yemin ettiklerini ifade eder. onlarca insan günlerce
çalışarak yaptıkları bir gömüdür zor bir gömüdür.
hakkında çeşitli yorumlar yapılmakta oda elin
yanında bulunan muhtelif işaretlerden
kaynaklanmaktadır. Elin yanındaki işaretler size
yön ve derinliği gösterir.
Elin yanında bulunan işaretler çözümü verir.
Bu elin yanında hac var ok var, ok yön verir
kanatları ölçmek gerekir.kanalar farklı ise farklı
olan tarafa fark kadar git eşitse 70 adım kadar geriye
doğru say , hac var mezar var o zaman kaya mezarı
aramak gerekir. yada bu elin baktığı yönde tepe
üstünde büyük bir tümülüs de olabilir. Gömüsü kolay
alınacak bir Elin üstünde istavroz varsa gömü elin
bulunduğu kayanın altındadır. Elin yanında hiç bir
işaret yoksa Elin 65 adım alt tarafında kaya mezarı
ara eğer varsa vazgeç.
El boş bir arazide dikili bir kayada ise kapak var demektir.
o zaman bu kayanın altında bir kapak taş aramak.

=EYER =

Eyere bin karşına bak dikkatini çeken yüksek bir kaya
olacak bu kayanın tepesine çık balyoz ve murçla
kapağı kaldır güzel bir define seni bekliyor.

=GÖZ=

Bakmak anlamına gelir
Karşıya bak yüzeyde orijinali bozulmuş nesneler ara.

=GÜVERCİN =

Kadın ziynet eşyasını simgeler. gömü güvercinin içinde
deyip bu eseri tahrip etmeyiniz. Defineci arkadaşlar
lütfen biraz bilinçli olmaya çalışalım hiç bir işaretin
kırılmasına izin vermeyelim ve kırmayalım hiç bir işaretin
içinde define olmaz sizi öyle yönlendirenler sizi aldatıyorlar.
Uçan Güvercinin uçtuğu yönde hemen önünde
araştırma yap,istavroz varsa gömü mağara içindedir,
mağarayı bulmak için yakınlarında ikinci bir istavroz
daha bulunmalıdır, ikinci istavrozun bulunduğu
kaya mağaradır.

=HALKA =
Define işareti değildir
İç içe halkalar yada tek halka define işareti değildir
tuzak işaretidir. O bölgede çalışırken dikkatli olunuz.

=HAMİLE KADIN =

Bazı bilmezler hamile kadının göbeğinden kırın derler
sakın bu işlem yanlıştır, hep işaret yönlerini ve de
definenin yerini belirsiz hale getirirsiniz .
Böylesi bir hata yapmayınız. Anlamı şudur;
Kadının baktığı yerde, bir çocuğun doğumunda
ölümüne kadar yetecek kadar define vardır.
Kadının baktığı yön çok önemlidir kadının baktığı
yönde işaretli kaya,tümsek yada çukur gibi bir şeyler ara.

=İBRİK =

İbrik Su kabıdır. O zaman ibriğe doldurulan su
neresinde nereye akar mantığı ile işareti çözmemiz
gerekir.İbriğe ful su doldursak neresinde akar,
suyun akabileceği yeri tespit et ve orada çalışma yap.

=İNİLEN MERDİVEN =

Defineye merdivenle inilerek bulunur anlamına gelir.
Basamakların küçük olanın bulunduğu yönünde
iyi bir araştırma yapmak gerekir.

=İSTAVROZ =

1- Kanatları ölç farklı kanadın baktığı yönde araştırma yap
2- Kanatları eşitse gömü yada mezar altındadır.
=İÇ İÇE DAİRELAR=
Genelde Tehlikeyi tuzakları ifade eder.
Kazı esnasında dikkat edilmelidir.

=KANALLI ÜÇ OYMA=

Büyük ihtimalle ermeni işaretidir.

=KAPLUMBAĞA =

İster oyma ve isterse kabartma resim olsun;
kaplumbağanın şekil olarak ifade ettiği görüntü
çok önemlidir. Hayvanlara ait resimler kullanılırken,
hayvana ait özellikler ön planda tutulur ve
çözümler o mantıkla yapılır. Kaplumbağa,
bize hazinenin olduğu yerini ,yönünü gösteren
noktaları verir. Kaplumbağa üzerindeki, etrafındaki
işaretleri, kaplumbağanın yönünü, ayaklarının
yönlerini çok dikkatli incelemeliyiz

=KARE OYMA=

Oda işaretidir.boş odaya rastlanılırsa mutlaka dolu
olanı yanındadır boş odanın duvarlarını iyi kontrol et
girişi boşluk sesi ara, ikinci dolu oda girişi boş olan
odanın duvarlarındadır.
Yanında ikinci yön ve derinlik veren işaret varsa
bu işaretleri dikkate al,yoksa meyline doğru araştırma
yap.yanı bu oymanın içini su ile doldurduğumuzda nereye
akar, suyun aktığı yerde kayanın altına doğru çalış.

=KARTAL=

1-Kartalın kafası üzerinde istavroz varsa
Bizans gömüsüne işaret eder.
2-Kartalın kanadı açıksa ölen kişinin anısına
yapılan gömüdür. Mezar hediyesi vardır.
3-Kanatları kapalı ise tünemiş şekilde ise gömüsü
kapalı bir mağara içindedir.
4-Kartal sembolünün olduğu yerde gömü
kaya içinde aranmalıdır.
5-Kartalın ayaklarının altındaki kaya önemlidir
6-Çevredeki kayalar itina ile araştırılmalı değişik
yapıdaki kayalarda araştırma yapılmalı.

=KAZMA =

Kazmak anlamına gelir. Kazarak git anlamına gelir
Dehlizlerde yada mağaralarda devam
eden tünel demektir.

=KERPETEN=

Kesişme Noktası Anlamına Gelir..
Yakın mesafe kesişen iki yol yada dere gibi bir yer olmalı,
kerpetenin yanına yapılmış ikinci bir işaret balın kesişen
yol yada derenin neresinde olduğunu gösterir. çevresinde
iyice bir araştırma yapmak gerekir.

=KOLTUK TAŞI=

Koltuk taşı 4 şekilde bulunur. her 4′ de kesin define işaretidir
1- Kol konulacak sağ ve sollu olarak 2 yeri var:
koltuk taşına otur karşına bak karşında bir tümsek
görmen gerekir. define tümseğin içinde ana kaya içindedir.
2- Koltuğun sadece sol konulacak yeri varsa o zaman
koltuğa otur sol kolunu koy ve sol tarafa bak birbirine
yaslanmış kayalara olacak, bu kayaların altında giriş var,
3- Koltuğun sadece sağ konulacak yeri varsa o zaman
koltuğa otur sağ kolunu koy ve sol tarafa bak birbirine
yaslanmış kayalara olacak, bu kayaların altında giriş var,
4- Kol konulacak yerleri yoksa arkasındaki tepenin üstünde
bir yığma tümsek bul define bu tümseğin içinde.

=KOÇ=

Romalı’ lara ait bir işarettir. Kabartma olması şarttır
Koçun yanında 43 adet basamak varsa koçun baktığı
yönde ü yığma bul bu yığmalardan biri doludur.
Değişik yapıda olan yığma ile uğraş, bunu fark
edemezsen ilk önce ortadaki yığmada başla.

=KUYU=

Tarih önceleri yapılan muhtelif kuyuların duvarlarında
bir giriş yapılarak acele olarak define saklanmıştır.
Bu nedenle rast geldiğiniz kuyuların duvarlarını iyice
kontrol ediniz.
Kuyunun duvarlarına iyice bak define duvarında bir
giriş yapılarak saklanmıştır

=MAKAS=

Kesişen yol yada kesişen su kavşak anlamına gelir
çevresinde kesişen yol veya akarsu varsa bunların
çevresinde yüzey araştırması yapılmalı.
=MAĞARA İŞARETLERİ=
Çevresinde mağara var. yüzey araştırması yap.
Eğer çevrede açık mağara varsa önceden açılmıştır
uğraşmayın. açık mağara yoksa araştırmaya devam edin.

=MUMYA SEMBOLLERİ=

Çevresinde yüzey araştırması yapın mumyalı mezar
var. İçinde nasip ve kısmet ne ise o çıkar. Boşta olabilir.

=MURÇLU KAYA=

Bu tür düzenekler Frig,Roma Bizans medeniyetlerine aittir.
Sayma sistemidir.
Her bir murç izi bir adımdır.Batı yönlerine doğru adımla
ve değişik bir kaya bulmanız gerekir. unutmayın
define işaretleri tek başına olmaz mutlaka ikinci yada
üçüncü işareti de bulmanız gerekir.
Yada bölgede mezarlık alanı vardır iyi bir yüzey
araştırması yapılmalı.

=PAPATYA=

Asil bir bayan mezarı, Burada yeri gelmişken izah edelim
sert figürler erkek, yumuşak ve süslü çiçekli figürler
bayan mezarını izah eder. çevresinde yığma aranmalıdır.

=PAPAZ=

Papazın boynundaki madalya,baktığı yada işaret
ettiği yön önemlidir. İtinalı bir çalışma yapılmalıdır.

=SAKSILI ÇİÇEK=

Altına Bak.

=TABANCA=

25 adım ön tarafından doğal yapıya aykırı
nesneler aranmalıdır.

=TAVUK=

İşaret çözümünde en önemli unsurlardan biri,
yapılan figüranın özellikleridir
Tek tavuk baktığı yön önemlidir. Baktığı yönde
işaretli kaya varsa kayanın altına bak, tümsek
varsa burayı kazı, çukur varsa çukuru kazı
ip uçları bunlardır.

=TERAZİ=

Esnaf yada tüccar gömüsüdür,Gömü değerlidir
Her iki kefesi eşit değildir, gömü kefesinin ağır
olan kefenin bulunduğu taraftadır.Kefeler eşit
gibi görünse dikkat edilecek nokta terazinin
ibresi(dili) size fikir kazandırır. Dil hangi tarafa
meyilli ise o tarafta araştırma yap.

=TOPAL AYI=

Eşkıya işareti olarak bilinmektedir, Aslında bu
işaret net olarak çözülmemiştir aşağıda
yazacaklarımız net yorumlar değildir.
Definesi mağara içinde. önce ayının topal olan
ayağını bulunuz ayak yakınlarından mağara
mahzen işareti arayınız.

=UÇGEN=

Açıları ayrı ayrı ölçün, açılardan biri mutlaka farklıdır.
fark kadar, farklı olan açının baktığı yönde araştırma yap.

=ÖKÜZ=
Birbirine bakan iki buzağı .Kesin define işaretidir
Bir birine bakan 2 tane buzağı(öküz) definesi
ayaklarının altındadır.Değerli bir gömüdür

=YILAN=

Yılanlar çözülmesi en zor işaretlerdedir,
yılanın işareti şudur deyip geçemeyiz tecrübe
ister yerinden görmek ve alanı iyice araştırmak
gerekir.biz burada sadece ip ucu vermekle
yetineceğiz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder