Salı, Ağustos 16, 2011

Hitit Boğaları

Hitit Boğaları

Hitit Boğaları

Hititlerde dini bir sembol olarak her zaman güncelliğini korumuş olan boğa, Hitit tasvir sanatında çok sıkça resmedilmiştir. Dolayısıyla boğa’nın, Hitit pantheonunun baş tanrısı olan Fırtına Tanrısı’nın sembolü oluşu ve heybetli görünüşü, Hitit sanatında ve metinlerde sürekli olarak yer almasına neden olmuştur. Bu çalışmanın asıl konusu olan boğa, bu bağlamda ele alınarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Konu kapsamında Hitit Eski Krallık Çağı’ndan, Hitit İmparatorluk Çağı’nın sonuna kadar olan döneme tarihlenen ve yayınlanmış olan, Hitit tasvir sanatında kullanılan boğa figürlerinin görülmüş olduğu eserler ele alınarak genel bir katalog yapılmıştır. Belirtilen dönemlere tarihlenen, boğa tasvirlerinin görüldüğü Hitit görsel sanatı ürünleri olan; testiler, kabartmalı kaplar, boğa BIBRU’ (hayvan biçimli kaplar)’ ları, mühür ve mühür baskıları, heykelcikler, kolye uçları, tripotlar, boğa heykelleri, orthostatlar, protomlar, kaya kabartmaları ve çeşme taşları (su kültü ile ilgili), dönemlerine, formlarına ve yapıldıkları malzemeye göre ayrılarak detaylı olarak incelenmiştir. Yine konu sınırları dahilinde Hitit çivi yazılı belgelerinden yararlanılarak bu belgelerin çözümleri de verilmiştir.


Click the image to open in full size.

Boğa Ritonları
Pişmiş topraktan törensel içki kapları, Eski Hitit Dönemi,
M.Ö. 16. yüzyıl, Yükseklikleri 90 cm.,
Fırtına tanrısının iki boğasını simgelemektedir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder