Çarşamba, Ağustos 17, 2011

ORTA ASYA ANADOLU KÜÇÜK ASYA

ORTA ASYA ANADOLU KÜÇÜK ASYA

Bu yanık yerin altında 3 m. derinlikte daire şeklinde Horasan altında 14 ton altın 2 ton gümüş para vardır. Bu kayanın bir tanesinin yanından bir kanal oyulmuştur. Kanalın bittiği yerde boru içinde 500 adet kibir ya altını konmuştur. Buradan dere yukarı doğuya devam edersek önü çukur olan kemikli mağarayı buluruz. Bu mağara içinde kemik ve kül yığını altında demir ızgaralarla ikinci kata inilir. 2. katın duvarları hayvan kemikleri ile sıvalıdır. Bu katın sağ duvarın üstünde 90 OKKA kantar resmi vardır. Bu kantarın 70 cm. Horasanla delindiğinde tam 18.000 okka çubuk altın vardır. Burasını açarken çok dikkat edelim. Altınların altında kalma ihtimali vardır. Bu mağaranın tam ortasında 90 okka çeken kantarın ikincisi vardır. Bu kantardan 9 basamakla alt mahzene inilir. Mahzende bir masa vardır. Bu masada bir tuz fincanı içinde 90 okka elmas vardır. Bu masanın altını biz hiç açmadık fakat kılavuzludur. Masanın altında 18 ton altın yığma halindedir. Etrafında 40 adet generallerin cesetleri vardır. Timoryane Volçan Voyvodanın son kapattığı mağaradır. Buradan tam 8 saatte kuzete Emine reis burnuna yanındaki doktor ve Mikail kaptan ile beraber yelkenliye binip gittiler. Sene miladi 1834 . Kemikli mağaradan ileride yol ikiye ayrılır. Sola gideni uçuruma, sağa gideni hayvan barınacak odalara gider. Kemikli mağaranın önünde az bir düzlük vardır. Buradan yukarıda yamaç bir yerde İSLİ MAĞARA adında bir mağaramız vardır. Bu mağara Tahtalı seyran köyüne yakındır. İsli mağaranın çok muntazam bir bacası vardır. İçide çok geniştir. Burada birçok insane yaktığımız için, her tarafı islidir. Bu mağaranın tam orta yerinde horasanla kapatılan bir yer vardır. Buradan 5 basamakla mahzene inilir . Burada üst üste konmuş tam 34 kazan altın konmuştur. Kazanların her biri 900 okkadır. Mahzende çok çeşitli silah ve eşya vardır. İsli mağaranın içerisine doğru girildikçe yol ikiye ayrılır. Sol yol çok tehlikelidir. Şelaleden gelen kapıların yolu oradaki mahzene girer. Biz bu kapıdan girmedik. Öncü kılavuzluk yapan bir hocamızın çığlık sesini duyduk. Buranın esrarını çözemedik. Sağ yol insane ve hayvan barınacak yerlere gider. Mağaradan çıktıktan sonra mağarayı geçip dere yukarı takiben sırta çıkarsak bir eski taş döşeli yol göreceğiz. Bu yol Tahtalı seyran köyüne gider. Bu yoldan giderken tek gözlü bir eski köprü grup geçeriz. İleride yol ikiye ayrılır. Sağ yol Tahtacı köyüne gider, bu yolun sağında bir saatli taşı görür geçeriz. Daha ileride yol tekrar ikiye ayrılır. Bu yolun tam çatağında bir mezar vardır. Bu mezarın etrafında yanık meşe ağacından çakılmış kazıklar vardır. Bu mezarda çolak Manolun kesilmiş kolu mezara konmuştur. Bu kolun altında bir kazan Reşat altını vardır. Buradaki ikiye ayrılan yollardan diğeri TÜRBE tepeye çıkar. Tepe üzerine çıkarken yolun kenarında 4 köşe oyulmuş sıra halde amber kayayı görürüz. İçinde bir meşale yanında bir put, bir gül ucunda hazan yaprağı işlenmiş olduğunu görürüz. Amber kayanın üzerinde muska işareti vardır. Bu muska kırıldığında içinden 100 adet altın vardır. Bu muskanın yan tarafında amber kayaya 3 basamakla çıkılır. Basamağın sol tarafında bir çatlak vardır. Bu çatlağın bitiminde bir heybe fındık altını vardır. Üstü horasanla kapalıdır. Ambar kayanın uçuruma gelen yerinde bir oturak koltuk taşı vardır. Bu oturak taşı amber kayanın ana mahzeninin üzerine yapılmıştır. Aynı yolun devamında bir tavşan resmi ve ona saldırır vaziyette bir şahin kuşunun görerek tepe üzerine çıkarız. Türbe tepe meydanın orta yerinde 3 adet koltuk biçiminde oturak taşı görürüz. Burada bulunan türbe aslında mezar değildir. Bir yığmadır. Bu yığmanın altı eskiye ait çok zengin bir depodur. Yanında taş oyma nöbetçi ….. Barakanın bir tarafında ……..ında bütün bir ay resmi karşısında yarı ay resmi karşılıklıdır. …….Rakamları vardır. Bu rakamlar krokidir. Bu tepede bir kahve tepsisi ve alt alta 8 fincan bir cezve, az önünde 2. çift rakamlar görülür. …..Diğer tek rakamlar ile karşılaştırılıp şifre okunacak, buradaki 1.. para yerlerini ve ziynetleri tespit edilmiş olacaktır.
Buralarda yol ikiye ayrılır. Tepeye çıkarken amber kaya altında bir pınar önünde bir yarım değirmen taşı üzerinde put altında bir bakraç içinde altın vardır. Bu pınarın arkası kuru duvar buradan ana mahzene girilir. Türbe tepe çıkan yolun diğer yolu devam edersek, bu yol Hora tepesine gider. Yolun yolunda bir çeşme taşında karaca resmi vardır. Birinde üzüm salkımı resmi vardır. Çeşmenin arka ilerisinde 4 köşe yontulmuş taş üzerinde bir kemençe resmi bu kemençenin alt ucunda 85 okka Reşat altını vardır. O civarda bir sakallı keçi resmi bu keçinin gövdesinde bir kazan gömülüdür. Bu çeşmenin güneyinde 5 metrede bir ziynet mezarı vardır. Bu çeşmenin doğusuna 60 adım taşta bir bakraç altın, çeşmeden tekrar doğuya ?25 m iki odalı bir mahzen vardır. Burada 9,000(dokuz bin) okka altın vardır. Çeşmenin patika yolu kenarında 3 basamaklı taşın basamağın altından mahzen 1,500 (binbeşyüz) okka Napolyon altını vardır. Bu çeşmenin ismi AĞPINARI veya AYRANPINARI dır. HORA tepesine batıdan 7 basamakla girilebilir. Tepede yerde 38 adet oturak taşı vardır toprağa gömülüdür. İki adet yan yana taşlar vardır. Bu taşın altında 85 okka fındık altını vardır. Tepenin orta yerinde hasır şeklinde bir siyah sandık biçiminde bir taş köşesinde sancak deliği vardır. Bu taşın altında büyük ana mahzene girilir. Buradaki varlığın miktarı belli değildir. Bu çevredeki tepelerin en zengin tepesidir. Bu civarda kudret hamamları ve monika çiftliği yakındır. KUDRET HAMAMI na giden kaldırım yollardan karaca kopek izleri vardır. Hamamın arka kayalarında bir kadın elinde bir çocuk tutar şekildedir. Çocukta 300 adet altın vardır. Hamamlara karşı kayalardan birinde 366 rakamlı kaya üzerinde karaca izleri olup bu kaya ot yığınına benzemektedir. Bizler bu kayaya NOHUTLU KAYA ismini verdik. Bu kayanın üzerinde bir delik vardır. Bu delik horasanla kapalıdır. Burada çok zengin bir mahzen vardır. Bu kayanın aksi istikametinde VEZİR PAŞA KÖYÜ vardır. Bu hamamın bir yerinden su çıkar, çıktığı yerden yuvarlak bir göbek taşı vardır. Bu taşın kenarındaki taşlar kaldırım gibi döşelidir. Bu taşın altında ana mahzene 9(dokuz) basamakla inilir. 7 KEÇİ-KESİCİLER DERESİ hamamın doğusunda bir yerdedir. Bu derede bir zeytin değirmeni vardır. Altı büyük mahzendir. Değirmen iki dereden su alır. Bu derde iki mağara vardır. Birinde 7 yavrulu tavuk vardır. Bu dere aşağıda harami dere ile birleşir. Tam iki derenin çatağında iki tarafı ana kayadan oyulmuş dokuz basamakla savak başına çıkılan UZUN ALİ DEĞİRMENİ vardır. Bu değirmen ikinci zengin değirmendir. Soldan doğudan gelen dereye girersek bu derede ise üç tarafı ana kayadan oyulmuş KÜMPANYA, BİRLİK değirmen vardır. Değirmenin 4 adet kiriş delikleri vardır. Üç(3) basamakla değirmene girilir. Birinci basamakta bir bakraç altın vardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder