Cuma, Ekim 14, 2011

koleksiyonluk kılıçlar

 

 

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

Kesici Silahlar

Avrupa kökenli kesici ve delici silahların en eski örneklerini orta çağ Avrupa kılıçları ve sırıklı silahlar grubu oluşturmaktadır. İkonografik semboller ve dinsel sloganları ile haçlı savaşları döneminde İslam devletlerinin eline geçen bu silahlar sonradan kesici gövdeleri üzerine yazılan Memluk kitabeleri ile iki ayrı kültürün birikimlerini taşımaktadır. Sergilenen kılıçlarda 16.yy. ve 17.yy.lara ait en popüler tür olan meç ve epeler ağırlıktadır.Bu dönem içerisindeki örnekler, teknik ve işçilik bakımından Avrupa kılıçlarındaki gelişimi yansıtmaktadır.
18.yy’a ait birkaç küçük ve zarif formlu kamadan sonra nikelajlı gövdeleri stilize kabza başları ve el siperlikleri ile daha sade 19. ve 20.yy Avrupa silahları koleksiyonu tamamlamaktadır.Kesici ve delici özellikleri ile bu salonda, ikinci ana grubu teşkil eden sırıklı silahlar fakir ortaçağ halkının savunma amacı ile geliştirdikleri, esası tarım gereçlerine dayanan örneklerden oluşmaktadır. Bu salonda ayrıca İslam devletlerine ait en eskisi 13.yy.a kadar tarihlenebilen son derece zengin bir İslam kesici silah koleksiyonu mevcuttur. Bu silahların büyük bir kısmı form, süsleme ve kalite bakımından dönemlerinin özelliklerini yansıtan birer tarih hazinesidir.
Askeri Müze İslam kesici silahları koleksiyonunun ağırlığını, Türk, Memluk ve İran kesici silahları oluşturmaktadır. Koleksiyonun büyük bir bölümünü teşkil eden Türk kılıçları kama ve hançerler 15.yy.dan başlayarak 19.yy.a kadar geniş bir yelpaze içinde değerlendirilir.
Askeri Müze koleksiyonları içinde işçilik ve ustalık bakımından en gösterişli silahları yatağanlar teşkil etmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder