Cuma, Ekim 14, 2011

LAHİT (LAHD) NE DEMEKTİR LAHİT (LAHD) HAKKINDA BİLGİ

 

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn
LAHİT (LAHD) NE DEMEKTİR LAHİT (LAHD) HAKKINDA BİLGİLahit, kabirde kıble tarafında açılan oyuğa verilen isimdir. Kabirlerin lahit şeklinde kazılması sünnettir. Hz. Peygamber, “Lahit bizim içindir, düz olarak yarmak ise bizim dışımızdakiler içindir.” buyurmuştur (Tâc, I/371). Kabir, boyu cenâzenin boyu kadar, genişliği de insan boyunun yarısı kadar olmak üzere, 100-150 cm. derinliğinde, kıbleye dik açı oluşturacak şekilde kazılır. Kıble tarafına, ölünün yan olarak konulabileceği şekilde lahit açılır. Ölü kıble tarafından kabre indirilerek, yüzü kıbleye gelecek şekilde bu lahde konur. Lahit kapatıldıktan sonra kabre toprak dökülerek doldurulur.

Firavun Merenpetah'ın taş lahti

Lahit, Antik Çağ da insanların ölülerini gömdükleri sandık şeklindeki mezardır.
Lahitler, mermer ya da bölgede bulunabilecek diğer taş türlerinden yontularak yapılırlardı. Antik Mısır'da mumyaların konulduğu lahitler üzerinde genellikle ölünün kabartma heykeli bulunurdu. Antik Yunan'da lahitler genellikle dönemin tapınaklarına benzer biçimlerde yapılırdı. Üzerlerinde tapınaklarda görülebilecek türlerden çeşitli süslemeler, alçak veya yüksek kabartma şeklinde oyularak yapılırdı.
Lahitlere ölü ile birlikte, ölümden sonraki hayatta kullanacağı çeşitli eşyalar ve değerli metallerden yapılmış objeler de konurdu. Lahitler, Antik Çağ ve günümüzde bu nedenle sık sık mezar soyguncularının saldırılarına uğramış, tahrip edilmişlerdir. Günümüze kadar özgün hal nde korunmuş lahit örnekleri çok az sayıdadır.
Tamamen elle yontulan ve heykeltıraşlar tarafından yapılan süslemelere sahip olduklarından, ancak zengin insanların ölüleri için lahitler kullanılırdı. Dünyaca ünlü lahitlere örnek olarak bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan İskender Lahti ve Ağlayan Kadınlar Lahti gösterilebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder