Cuma, Ekim 14, 2011

radyestezi

 

 

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn
                                                radyestezi

İnsan bedenindeki titreşim alanlarının, canlı ya da cansız nesneler hakkında bilgi sağlamak için faydalanıldığı bilim dalıdır. Bu bilgi, hedef nesnenin enerji alanlarıya eşdeğer rezonansa girerek sağlanır. Bilginin deşifre edilebilmesi için özel kalibre edilmiş cihazlar kullanılır.

Önceleri sadece su bulma, maden arama ve kayıp nesnelerin yerini belirleme vb gibi alanlarda kullanılırken, radyestezi günümüzde tıbbi teşhisler için uygulama alanı bulmaya başlamıştır.

Radyestezi
Işımduyu (Radiæsthesie - Radiesthesia - Radiesthésie - Radiästhesie)

Işımduyu pek çok uygulamalı (pozitif) bilim dalını kapsayan otoritenin tanımlamasıdır.

Işımduyu canlı ve cansız üç haldaki bütün maddelerin ışımalarından, farklı dalga boylarında, sürekli çıkan ışımlara karşı duyarlılık bilimidir. Kullanılan usul ve cihazlar (sadece sarkaç değil) diğer bilinenlerden farklı, diğer mevcut bilimci uygulama alanlarının hepsini kapsamaktadır.

Işımduyu Bilimleri, bilimler sözlüğüne "Radiæsthesie - Radiesthesia – Radiesthésie - Radiästhesie" olarak 19.yüzyıl sonlarında girmiş, öncesinde dinsel inanç çerçevesinde değerlendirilmiştir. Hakikatte uygulamalı bilimlerin en eskisidir. Ne yazık ki pek çok art niyetli insan bu bilimi sömürmeye çalışmıştır. Önyargılı davranış ve tepkiler (yazılı ve sözlü) ilkelliğin ve cehaletin delilidir. Eğitim yapılandırmasında da siyasal etkiler sebebiyle bilinçli olarak yer verilmemiştir.

Işımduyunun çalışma sahası, insanların çeşitli ihtiyaçları ve çevredir. Bu ihtiyaçlara son çözüm getirecek kaynak yine ışımduyu bilimleridir. Bazı çalışma sahası başlıklarını sıralarsak;

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder