Cumartesi, Ağustos 27, 2011

Mühr-ü Süleyman

Osmanlı Bankası Banknotları ve Madeni Paraları
Click the image to open in full size.
I. Emisyon I. Tertip (İstanbul) 200 kuruşluk banknot (Tİ). 000002 seri numarasını taşıyan bu banknot, 16 Kasım 1863 tarihinde ihraç edilmiştir. Edhem Paşa mührü ile Alleon ve Falconnet imzalarını taşımaktadır. Daha geç bir döneme ait olan üzerindeki yazıda şu sözler okunmaktadır: "5 Temmuz 1890. Bay Ch. Holmes tarafından verilmiş ve numune olarak kabul edilmiştir. Müteveffa Sir Frederic W. Smythe tarafından muhafaza edilmiştir."
I. Emisyon I. Tertip (İstanbul) 200 kuruşluk banknotun arka yüzü (Tİ). 005067 seri numarasını taşıyan bu banknot, 16 Kasım 1863 tarihinde ihraç edilmiştir. Aslında, karşılığının gümüş olarak ödeneceğine dair ön yüzünde sürşarj bulunmaktadır.
Click the image to open in full size.
I. Emisyon (İzmir) 200 kuruşluk banknot parçaları (OBA). 02587? Seri numaralı olan parçanın IV. Tertibe ait olduğu, diğerinin ise, Sandık Emini imzasının gözüken kısmının de Cramer'in imzasına uymasından IV. veya V. Tertibe ait olduğu anlaşılmaktadır.
Click the image to open in full size.
I. Emisyon 200 kuruşluk banknot köşeleri (OBA). 032799 ve 033448 seri numaralı parçaların V. Tertip (İzmir) banknotlarını ait oldukları kesindir. Bu numaralar ayrıca, numaralama defterinde 31,001-39,000 arasında boş bırakılmış olan numaraların aslında kullanılmış olduğunu bir kez daha göstermektedir. 013337 ile 014946 numaralı köşelerin ise II. Tertip (İstanbul) veya III. Tertip (İzmir) banknotlarına ait olmaları mümkündür.
Click the image to open in full size.
I. Emisyon II. Tertip 5 liralık banknot parçaları (OBA). 041788 seri numarasını taşıyan bu banknot, 17 Ocak 1874 tarihinde ihraç edilmiştir. Alléon ve Smythe imzaları kısmen de olsa okunabilmektedir.
Click the image to open in full size.
I. Emisyon II. Tertip 5 liralık banknot köşeleri (OBA).
Click the image to open in full size.
I. Emisyon III. Tertip 5 liralık banknot parçaları (OBA).065932 seri numarasını taşıyan bu banknot, 11 Mayıs 1875 tarihinde ihraç edilmiştir. Ohannes Çamiç Efendi mührünün çok küçük bir kısmı görünmekte, Smythe imzası ise net bir şekilde okunmaktadır.
Click the image to open in full size.
I. Emisyon III. Tertip 5 liralık banknot köşeleri (OBA).
Click the image to open in full size.
III. Emisyon I. Tertip 5 liralık banknot parçaları (OBA). 164989 seri numarasını taşıyan bu banknot, 20 Temmuz 1885 tarihinde ihraç edilmiştir. Foster ve Beauvais imzaları okunmaktadır.
Click the image to open in full size.
III. Emisyon I. Tertip 5 liralık banknot köşeleri (OBA).
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.
I. Emisyon 2 liralık banknot (Tİ). 019269 seri numarasını taşıyan bu banknot, 27 Kasım 1869 tarihinde ihraç edilmiştir. Aristidi Bey mührü ile Alléon ve Smythe imzalarını taşımaktadır. Banknotun üzerindeki "ANNULÉ" damgalarından iptal edilmiş olduğu, "PAYÉ" perforasyonundan da ödenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bankanın kayıtlarına göre bu banknot 12 Eylül 1870 tarihinde iptal edilmiştir.
Click the image to open in full size.
V. Murad tuğralı 50 kuruşluk kaime (Tİ). 6-36514 numarasını taşıyan bu kaime, Osmanlı Bankası'nın kayıtlarına göre 5 Ekim 1876 tarihinde numaralanmıştır. Galib Paşa mühürlüdür.
Click the image to open in full size.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder