Çarşamba, Eylül 14, 2011

jeotermal arama ruhsatı matbu teminat mektubu örneği

Maden Arama Ruhsatı /Sertifika Müracatı ve Dilekçe Örnekleri

MÜRACAAT YÖNTEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

Maden ruhsatları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınır.

Soru: Maden arama ruhsatı / sertifikası için kimler müracaat edebilir?
Cevap: Medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşları, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri Maden arama ruhsatı / sertifikası için müracaat edebilir

Soru: Maden arama ruhsatı / sertifikası için nasıl müracaat edilir?
Cevap: Öncelikle ruhsat grubuna karar verilmelidir.

Soru: Hangi grup için müracaat edeceğime nasıl karar verebilirim?
Cevap: Bu konuda temel belirleyici unsur aranması düşünülen maden türünün hangi grup içinde yer aldığıdır. I a, I b, II., III., IV. ve V. Grup olmak üzere beş grup ruhsat vardır Örneğin MERMER II.Grup içindeyken, KÖMÜR IV.Grup içinde, Tuzlar III. Grup ruhsatlar içinde yer almaktadır (Bk. Ek-1).

EK-1
MADEN GRUPLARI

Madenler aşağıda sıralanan gruplara göre ruhsatlandırılır:
I. Grup Madenler
a) İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl, %80'nin altında SiO2 içeren kum, ariyet malzemesi ve SiO2 oranına bakılmaksızın denizlerdeki kum ve çakıllar I (a) Grubu madenlerdir.
b) Tuğla-kiremit kili, Çimento kili, Marn, Puzolanik kayaç (Tras) ile çimento ve seramik sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer almayan kayaçlar ile;
1) %25'den az Al2O3 içeren killer,
2) %50'den az montmorillonit minerali içeren kayaçlar,
3) %50'den az illit minerali içeren kayaçlar,
4) %50'den az zeolit minerali içeren kayaçlar,
5) Na2O ve K2O toplamı %5'den az olan kayaçlar,


II. Grup Madenler
Mermer, Dekoratif taşlar, Traverten, Kalker, Dolomit, Kalsit, Granit, Siyenit, Andezit, Bazalt ve benzeri taşlardır.

III. - ( Değişik fıkra: 15/07/2007 - 26583 S.R.G Yön\2.mad ) Grup madenler
Deniz, göl ve kaynak sularında eriyik halde bulunan tuzlar,
Doğalgaz, jeotermal ve petrol alanlarının dışında bulunan karbondioksit (CO2) gazı,
Kömür, linyit, turba ve bataklık kökenli metan gazı,

IV. grup madenleri eriyik olarak içeren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamına girmeyen çeşitli amaçlarla kullanılan gaz ve sular.

IV. Grup Madenler
Kanunda isim olarak sayılmış;
a) Endüstriyel Hammaddeler
Kaolen, Dikit, Nakrit, Halloysit, Endellit, Anaksit, Bentonit, Montmorillonit, Baydilit, Nontronit, Saponit, Hektorit, İllit, Vermikülit, Allofan, İmalogit, Klorit, Sepiyolit, Paligorskit (Atapuljit), Loglinit ve bunların karışımı killer, Refrakter killer, Jips, Anhidrit, Alünit (Şap), Halit, Sodyum, Potasyum, Lityum, Kalsiyum, Magnezyum, Klor, Nitrat, İyot, Flor, Brom ve diğer tuzlar, Bor tuzları (Kolemanit, Uleksit, Borasit, Tinkal, Pandermit veya bünyesinde en az %10 B2O3 içeren diğer Bor mineralleri), Stronsiyum tuzları (Selestin, Stronsiyanit), Barit, Vollastonit, Talk, Steattit, Pirofillit, Diatomit, Olivin, Dunit, Sillimanit, Andaluzit, Dumortiorit, Disten (Kyanit), Fosfat, Apatit, Asbest (Amyant), Manyezit, Huntit, Tabiî Soda mineralleri (Trona, Nakolit, Davsonit), Zeolit, Pomza, Pekştayn, Perlit, Obsidyen, Grafit, Kükürt, Flüorit, Kriyolit, Zımpara Taşı, Korundum, Diyasporit, Kuvars, Kuvarsit ve bileşiminde en az %80 SiO2 ihtiva eden Kuvars kumu, Feldispat (Feldispat ve Feldispatoid grubu mineraller), Mika (Biyotit, Muskovit, Serisit, Lepidolit, Flogopit), Nefelinli Siyenit, Kalsedon (Sileks, Çört), Harzburgit, Radyolarit.

b) Enerji Hammaddeleri
Turba, Linyit, Taşkömürü, Antrasit, Asfaltit, Bitümlü Şist, Bitümlü Şeyl, Radyoaktif Mineraller (Uranyum, Toryum, Radyum), Leonardit .

c) Metalik Madenler
Altın, Gümüş, Platin, Bakır, Kurşun, Çinko, Demir, Pirit, Manganez, Krom, Civa, Antimuan, Kalay, Vanadyum, Arsenik, Molibden, Tungsten (Volframit, Şelit), Kobalt, Nikel, Kadmiyum, Bizmut, Titan (İlmenit, Rutil), Alüminyum (Boksit, Gipsit, Böhmit), Nadir Toprak Elementleri (Seryum Grubu, Yitriyum Grubu) ve Nadir Toprak Mineralleri (Bastnazit, Monazit, Ksenotim, Serit, Oyksenit, Samarskit, Fergusonit), Sezyum, Rubidyum, Berilyum, İndiyum, Galyum, Talyum, Zirkonyum, Hafniyum, Germanyum, Niobyum, Tantalyum, Selenyum, Telluryum, Renyum.

V. Grup Madenler
Elmas, Safir, Yakut, Beril, Zümrüt, Morganit, Akuvamarin, Heliodor, Aleksandirit, Agat, Oniks, Sardoniks, Jasp, Karnolin, Heliotrop, Kantaşı, Krizopras, Opal (İrize Opal, Kırmızı Opal, Siyah Opal, Ağaç Opal), Kuvars kristalleri (Ametist, Sitrin, Neceftaşı (Dağ kristali), Dumanlı Kuvars, Kedigözü, Avanturin, Venüstaşı, Gül Kuvars), Turmalin (Rubellit, Vardelit, İndigolit), Topaz, Aytaşı, Turkuaz (Firuze), Spodümen, Kehribar, Lazurit (Lapislazuli), Oltutaşı, Diopsit, Amozonit, Lületaşı, Labrodorit, Epidot (Zeosit, Tanzonit), Spinel, Jadeit, Yeşim veya Jad, Rodonit, Rodokrozit, Granat Mineralleri (Spesartin, Grosüllar Hessanit, Dermontoit, Uvarovit, Pirop, Almandin), Diaspor Kristalleri, Kemererit, Krizoberil, Fenakit, Taaffeit, Oyklas, Krizolit, Zebercet, Uvit, Siberit, Akroit, Safirin, Praziolit, Sarder, Karneol, Jaspis, Moldavit, Enstatit, Aktinolit, Ateş Opal, Brazilianit, Vezüvyan (İdokras), Kordiyerit, Sfen Kristalleri, Dioptas, Apofillit, Prehnit, Petalit, Fibrolit, Benitoid, Sanidin, Bitovnit, Andezin, Adularya, Skapolit, Natrolit, Hayün, Pektolit, Polusit (Polluks), Datolit, Kornerupin, Danburit, Sinhalit, Kurnokovit, Lazulit, Ambligonit, Sodalit, Krizokol, Vardit, Nefrit, Sedef, Operkül.

Soru: Müracaat edeceğim gruba karar verdikten sonra ne yapmalıyım?
Cevap: Öncelikle ruhsat alınmak istenen alanın koordinatlarının ve paftasının belirlenmesi gerekir.

Soru: Ruhsat almayı düşündüğüm alan en fazla kaç hektar olabilir?
Cevap: Alan sınırlaması her grup için ayrı ayrı tanımlanmıştır.

Soru: Ruhsat grupları ve alanları nelerdir?
Cevap: Ia Grubu ruhsat müracaatları en fazla 10 hektar, Ib grubu ruhsat müracaatları en fazla 50 hektar, II.Grup ruhsat müracaatları en fazla 100 hektar, III. Grup ruhsat müracaatları en fazla 500 hektar, IV. Grup ruhsat müracaatları en fazla 2000 hektar, V. Grup ruhsat müracaatları en fazla 1000 hektar olabilir.

Soru: Bu paftaları nereden bulabilirim?
Cevap: Bu paftalar GİZLİ askeri paftalar olduğu için sadece KAMU kuruluşlarında bulunabilir. Maden İşleri Genel Müdürlüğü giriş katında pafta hizmetleri sunulmaktadır.

Soru: Ruhsat almak istediğim alanın koordinatlarını ve paftasını nasıl belirleyebilirim?
Cevap: Ruhsat almak istediğiniz alanın koordinatları 6 derecelik dilim esasına göre hazırlanmış 1/25000 ölçekli pafta üzerinden, her bir noktanın değeri Y (sağa), X (yukarı) eksenleri üzerinden yedişer nümerik değer okunmak suretiyle belirlenebilir. Pafta adının doğru yazılması gereklidir.

Soru: Koordinat noktalarını belirlerken nelere dikkat etmem gerekir?
Cevap: Noktalar saat istikameti yönünde sırayla belirlenmeli, doğrular birlerini kesmemelidir. Müracaat edilecek alan tek poligon şeklinde belirlenmelidir. Belirlenen nokta hangi paftaya ait ise o paftanın adı yazılmalıdır.

Orjinal boyutunu görmek için tıklayın.<br>
Resmin Sol Köşesindeki + işareti Resmin Orjinal Haline Gelmesini Sağlar.
ÖRNEK 2: Tek poligon şeklinde, saat istikameti yönünde doğru yapılan, bir müracaat alanıSoru: Birden fazla poligon ya da kesişen alan şeklinde müracaat edersem ne olur?
Cevap: Bu tür müracaatlar ret edilir (Bakınız Örnek 3).


Orjinal boyutunu görmek için tıklayın.<br>
Resmin Sol Köşesindeki + işareti Resmin Orjinal Haline Gelmesini Sağlar.


ÖRNEK 3: Kesişen alan nedeniyle hatalı olan müracaat alanı
Orjinal boyutunu görmek için tıklayın.<br>
Resmin Sol Köşesindeki + işareti Resmin Orjinal Haline Gelmesini Sağlar.

ÖRNEK 4: Saat istikameti yönünde yapılmayan, hatalı olan müracaat


Soru: Ruhsat almak istediğim alan birden fazla pafta içine giriyorsa ne yapmalıyım?
Cevap: Yasa gereği bir ruhsat / sertifika müracaatı en fazla dört paftayı kapsayacak şekilde yapılabilir.

Soru: Dört paftayı aşan müracaatlar için ne yapmalıyım?
Cevap: Aşan fazla kısımlar için ayrı bir müracaat yapılmalıdır.

Soru: Ruhsat / serifika müracaatı yapacağım alanın nokta sayısında kısıtlama var mıdır?
Cevap: Ia grubu ruhsatlar için nokta sayısı en fazla 30, bunun dışındaki diğer grup müracaatlarda nokta sayısı en fazla 20 olabilir.

Soru: Ia grubu ruhsat almak için nereye başvurmam gereklidir?
Cevap: Ruhsat alınmak istenen alanın bağlı olduğu İl Valiliğine başvurulmalıdır.

Soru: Ib , II, III, IV. ve V. grup ruhsat almak için nereye başvurmam gereklidir?
Cevap: Bu gruplar için MİGEM’e başvurulmalıdır .

Soru: Ruhsat/sertifika müracaat sayısında sınırlama var mıdır ?
Cevap: Müracaat sayısında sınırlama yoktur. İstenilen sayıda müracaatta bulunulabilir.

Soru: Müracaat edeceğim maden grubuna karar verip, alan pafta ve koordinatlarını da belirledikten sonra ne yapmalıyım?
Cevap: Aşağıda yer alan Ek Form 1’de örneği verilmiş üç nüsha matbu dilekçe formundan üç nüsha doldurulur. Her biri ayrı ayrı müracaatçı tarafından imzalanır. Üzerlerinde silinti kazıntı yapılmaz.

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
Ek form 1RUHSAT/SERTİFİKA MÜRACAAT FORMUENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA

(Maden İşleri Genel Müdürlüğü)


İl : …………………

İlçe : ……………………

Köy : ……………………

Grubu : ……………………….
Alanı : ……………………….
Pafta Adı : ………………………….


KOORDİNATLAR:


(Koordinatlar yedi basamaklı olarak verilecektir)


1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA
Sağa (Y)
Yukarı (X)

Yukarıda belirtilen alan için 3213 sayılı Maden Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca; ………….Grubu RUHSAT/SERTİFİKA almak istiyorum.

Gereğini arz ederim.
Tarih
Adı, Soyadı
İmza
EKLER:
EK-1 Müracaat Talep Harcı
EK-2 İlk Müracaat Taahhütnamesi

Müracaat tarihi : (Bu kısım Genel Müdürlük tarafından doldurulacaktır.)
Müracaat saati ve dakikası :(Bu kısım Genel Müdürlük tarafından doldurulacaktır.)

ADRES:
......................................
T.C. Kimlik No:
Vergi Daire ve No:
Banka adı ve hesap no:
Tel :
Faks :
e-posta :
NOT: I (b) grubu müracaatlarında maden isminin yazılması zorunludur.
Dilekçeye, Maliye Bakanlığınca belirlenen ilk müracaat harç makbuzu ve Ek Form-2’de örneği verilmiş taahhütname eklenilir.
Ek Form- 2İLK MÜRACAAT TAAHHÜTNAMESİ VE BELGELERİENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA


(Maden İşleri Genel Müdürlüğü)

3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında yaptığım “ruhsat/sertifika müracaatı” sonucunun, Maden İşleri Genel Müdürlüğü ilan panosundan müracaat tarihini takip eden gün ilan edileceğini ve müracaat sonucunu buradan öğreneceğimi, bu ilanın dışında, tarafıma başka bir bildirimin yapılmayacağını,
Yapmış olduğum müracaatımın hak kazanması durumunda, müracaatı takip eden günden başlayan 15 (ONBEŞ) gün içinde ruhsat harç ve teminatını yatırarak aşağıdaki belgelerimin asıllarını Genel Müdürlüğe vermemin zorunlu olduğunu,aksi takdirde 3213 sayılı Maden Kanunu gereği hakkımın sona erdiğini bildiğimi,


Gerçek kişiler;


Tüzel kişiler:

a) Vatandaşlık numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı örneği,
b) bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge,
c) Onaylı imza sirküleri,
d) Ruhsat harcı,
e) Ruhsat teminatı,

a) Şirketin; kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
b) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge,
c) Şirket yönetiminin onaylı imza sirküleri,
d) Ruhsat harcı,
e) Ruhsat teminatı,


Not: I (b) Grubu işletme ruhsatı müracaatlarında yukarıdaki belgelerle birlikte işletme ruhsat talep harcı ve bir ay içinde işletme projesinin verilmesi zorunludur.

Yukarıda sayılan belgeleri verdiğim tarihten sonraki iş günü ruhsatımın hazırlanarak sicile işlenip yürürlüğe gireceğini, yürürlülük tarihinin 3213 sayılı Maden Kanunu gereği mali ve teknik yükümlülüklerin yerine getirilmesi için başlangıç tarihi olduğunu bildiğimi,
Ruhsatımı/Sertifikamı aldıktan sonra 3213 sayılı Maden Kanununun uygulanması ile ilgili bütün tebligatların yapılacağı yazışma adresim aşağıda verilmiş olup, adres değişikliğimi bildirmediğim taktirde bu adresime yapılan tebligatların tarafımdan tebellüğ edilmiş sayılacağını,
Maden Kanununun 6. maddesinde belirtilen devlet memuru, diğer kamu görevlisi Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında çalışan yevmiyeli ve mukaveleli personeli olmadığımı daha sonra aksinin tespit edilmesi halinde ruhsatın iptal edileceğini (*)
kabul ve taahhüt ederim.

Tarih: …./…/……
ADRES: Adı, soyadı, imzası
.................................................. ........
.................................................. ........
Telefon:.......................................... ...
Faks : .............................................
Not: Müracaat sahibinin Genel Müdürlükte başka bir işlem için onaylı belgelerinin bulunması, müracaat sahibinin bu hususu dilekçesinde beyan etmesi ve yapılan kontrolde teyit edilmesi durumunda (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belgelerin örneklerinin verilmesi yeterlidir.
(*)-Gerçek kişilerin yapacağı beyanlar için geçerlidir.


Müracaatların hatalı olması durumunda düzeltme yapılmaz. Müracaatharcı iade edilmez.

Soru: Müracaat eden şahıs ya da şirket olursa aralarında herhangi bir fark var mı?
Cevap: Şahıs, diğer bir ifadeyle gerçek kişilerin yapacağı müracaat ile şirket yani tüzel kişiler arasında hak sağlama önceliği yönüyle bir fark yoktur. Sadece müracaat sonrası hak sağladığında verilmesi gereken belgeler de farklar vardır.

Soru: Müracaatımı yaptıktan sonra ne yapmalıyım?
Cevap: Bilgi İşlem Merkezinde teknik arıza vb. nedenler oluşmadıkça 5 dakika içinde müracaatınıza cevap verilecek, hak sağlamanız durumunda hak sağladığınız alan miktarı tarafınıza hemen bildirilecek, ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Bu alan on beş gün süreyle sizin adınıza rezerve edilecektir

Soru:Şahıs (gerçek kişi) müracaatları sonucu hak kazanmam sonrası ruhsatın/sertifikanın düzenlenebilmesi için vermem gereken belgeler nelerdir ?

Cevap: On beş gün içinde ;

Eğer müracaatı şahıs olarak yaptıysanız ;

a) Vatandaşlık numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı örneğini,
b) Bağlı olduğunuz vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belgeyi,
c) Onaylı imza sirkülerinizi,
d) Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yıllık arama ruhsat/sertifika harcının yatırıldığına dair makbuzu
e-Ruhsat teminatını yatırdığınıza dair banka dekontunu,(müracaatınızın sonucu ile birlikte miktarı bildirilecektir)

On beş günlük rezervasyon süresi içinde MİGEM’e vermeniz gerekmektedir.

Soru: Şirket olarak müracaat etmem sonucu hak kazanmam sonrası ruhsatın/sertifikanın düzenlenebilmesi için vermem gereken belgeler nelerdir ?
Cevap: Eğer müracaatı şirket/tüzel kişilik olarak yaptıysanız ;

a) Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesini,
b) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belgeyi,
c) Yönetimin onaylı imza sirkülerini,
d) Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yıllık arama ruhsat/sertifika harcının yatırıldığına dair makbuzu
e)Ruhsat harcının yatırıldığına dair belgeyi,
f) Ruhsat teminatının yatırıldığına dair banka dekontunun aslının,

On beş günlük rezervasyon süresi içinde MİGEM’e vermeniz gerekmektedir.

Teminatın ilgili hesaba başka bankalardan EFT ile yatırılması durumunda, yatırılan teminatın ilgili hesaba geçtiğinin Mali İşler Şube Müdürlüğüne teyit ettirilip onaylanması gerekmektedir.

Ruhsat teminatının Banka Teminat Mektubu, Devlet Tahvili veya Devlet Bonosu olması durumunda, ilgili belge Mali İşler Şube Müdürlüğünde onaylattırılacak ve Şubece onaylanan sureti verilecektir.

Soru: Teminat nasıl hesaplanır ve nereye yatırılır?
Cevap: Ruhsat alanı ile yıllık ruhsat harcının 0,003 ‘ü çarpılarak bulunur. Hesaplama sonucu ortaya çıkan miktar yıllık ruhsat harcından az olamaz. Teminat Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler şubesinde açılan 2027675 no’lu hesaba yatırılır.

Soru: Yıllık Ruhsat Harcı nereye yatırılır?
Cevap: Bağlı olduğunuz vergi dairesine yatırılacaktır.


Soru: Müracaatımı vekil aracılığı ile yapabilir miyim?
Cevap: Müracaatların vekil vasıtası kanalıyla yapılması durumunda vekaletname ve vekilin imza sirküsünün aslının verilmesi gereklidir.

Soru: Ruhsatın/sertifikanın düzenlenebilmesi için vermem gereken belgeleri verdikten sonra ruhsatım/sertifikam ne zaman düzenlenecektir?
Cevap: Evraklarınızı tam ve eksiksiz vermenizden sonra bir saat içinde ruhsatınız/sertifikanız düzenlenerek verilecektir.

Soru: Gerekli evrakları süresi içinde veremezsem ne olur?
Cevap: Müracaatınız ret edilir ve müracaat edilen alan 15 gün sonunda otomatikman aramalara yeniden açılır.

Soru: I b müracaatı nasıl yapılır?
Cevap: I b müracaatında da EK Form 1’deki müracaat evrakı diğer müracaatlardan farklı olarak maden türünün adı yazılarak doldurulur ve doğrudan işletme ruhsatı talep edilir.

Not: I (b) Grubu işletme ruhsatı müracaatlarına hak sağlanması halinde yukarıdaki belgelerle birlikte işletme ruhsat talep harcını on beş gün içinde, işletme projesinin de bir ay içinde verilmesi zorunludur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder