Bir insanın muhabbetini istersen aşağıdaki duayı kâğıt üzerine safran ve gül suyu ilse yazıp devamlı üstünde taşı (Denenmiştir)
Bismillahirrahmanirrahim
Allahümmse sehirli kalbi (falan oğlu/kızı falan) kema sehhertel bahri li Musa aleyhisselam ve sehhertemari li İbrahim aleyhisselam ve sehhertel cinni vel insi li Süleyman Aleyhisselam ve sehhertenemse vel kamere vel burake vessekaleyni li Muhammed aleyhisselam vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.