Çarşamba, Şubat 09, 2011

DÜNYA MİRASI TARİHİ ESERLER

788 Dünya Mirası..

AVRUPA ve RUSYA

Almanya

1) Aachen Katedrali (1978) K Bu tarihi yapı, M.S. 790-800 yılları arasında İmparator Şarlman (Charlemagne) döneminde inşa edildi. Saraysı ibadethanenin sekizgen bazilikası ve kubbesi bulunuyor. Kutsal Roma İmparatorluğu kiliselerinden etkilenilerek yapılan katedral, ortaçağda restore edilerek daha görkemli bir hale getirildi.

2) Bamberg kenti (1993) K 10. yüzyıldan itibaren Polonyalılar başta olmak üzere Slav halkları ile Almanlar arasında bağ kurulması açısından önemli bir kent olan Bamberg, 18. yüzyılın sonlarından itibaren, kentte yaşayan yazar ve filozofların etkisiyle Almanya'nın güneyinin seçkin bir kültür merkezi haline geldi.

3) Bauhaus ve Weimar ile Dessau'daki yapı merkezleri (1996) K Bir sanat akımının eserleri, 1919-1923.

4) Bremen, pazaryerindeki kent yolu ve Roland Heykeli (2004) K Almanya'nın kuzeybatısında bulunan Bremen, Kutsal Roma İmparatorluğu'nda sivil ve tecimsel hakların simgelendiği bir bölge.

5) Brühl, Augustusburg ve Falkenlust şatoları (1984) K Köln prenslerinin konutu olan şatolar 18. yüzyıl'dan kalmadır.

6) Collegiate Kilisesi, şato ve eski Quedlinburg kenti (1994) K Quedlinburg kenti, Avrupa'da ortaçağ döneminde ender rastlanan kent örneklerinden birisi.

7) Dessau-Wörlitz, Kraliyet Bahçesi (2000) K Çeşitli dinsel amaçlı binalar ve bahçe düzenlemeleri, 18. yüzyıl.

8) Dresden, Elbe Vadisi (2004) K Avrupa'nın bilim, kültür ve teknoloji kavşağı, dönemin kent ve bahçe mimarisi örneği, 18. ve 19. yüzyıllar.

9) Eisleben ve Wittenberg'deki Luther anıtları (1996) K Reformu müjdeleyen kilise ve evler.

10) Essen, Zollverein kömür madeni ve sanayi kompleksi (2001) K Kömürün çıkarıldığı tarihsel bölge, 20. yüzyıl.

11) Hildesheim, Meryem Ana Katedrali ve St. Michael Kilisesi (1985) K Ahşap tavanı, altından kapısı ve sütunlarıyla ünlü St. Michael Kilisesi, M.S. 1010-1020 yılları arasında simetrik bir planla inşa edildi.

12) Weimar kenti (1998) K 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın başında kültürel zenginliğiyle, Goethe ve Schiller gibi yazar ve bilginlerin ilgisini çeken kentin en büyük özelliği, son derece kaliteli binaları ve parkları.

13) Köln Katedrali (1996) K İnşası yedi yüzyıl süren gotik yapıların şaheseri.

14) Lorsch, manastır ve eski katedral (1991) K Heybetli giriş kapısıyla ünlü manastır, Karolenj döneminin mimari özelliklerini taşıyor.

15) Lübeck, Hansa kenti (1987) K

16) Maulbronn Manastırı kompleksi (1993) K M.S. 1147'de temeli atılan bina, Alplerin kuzeyinin en eksiksiz ve en iyi korunan ortaçağ manastır kompleksi olarak kabul ediliyor.

17) Messel Pit, fosil siti (1995) D 57 milyon yıllık memeli hayvan iskeletleri.

18) Muskauer Parkı / Park Muzakowski (2004) * K Prens Hermann von Puckler-Muskau tarafından yaptırılan park, peyzaj tasarımına yeni unsurlar katarak Avrupa ve Amerika'daki yeşil alan mimarisinde bir gelişimin öncüsü oldu, 19.yüzyıl başı.

19) Müze Adası, Berlin (1999) K 1824 ve 1930 yılları arasında inşa edilen beş sanat müzesinin her biri, sahip olduğu sanat değeriyle canlı bir bağ kuracak şekilde tasarlanmış.

20) Potsdam ve Berlin'deki saraylar ve bahçeler (1990, 1992, 1999) K 18. ve 20. yüzyıllar arasında inşa edilmiş 150 yapı.

21) Rammelsberg madenleri ve tarihi Goslar kenti (1992) K Rammelsberg madenlerinin yanında yer alan tarihi Goslar kenti, zengin maden cevheri yatakları sayesinde 10. ve 12. yüzyıllar arasında Kutsal Roma İmparatorluğu'nun önemli bir merkezi oldu. Goslar, 15. ve 19. yüzyıllar arasında inşa edilen ve günümüze kadar korunan 1.500'e yakın yarı ahşap evleriyle tarihi merkez olma özelliğine sahip.

22) Reichenau Manastır Adası (2000) K Constance Gölü üzerindeki Benediktin manastırı, 8. yüzyıl.

23) Trier, Roma anıtları, St. Peter Katedrali, Meryem Ana Kilisesi (1986) K

24) Speyer Katedrali (1981) K Kutsal Roma İmparatorluğu döneminden kalan en önemli eserlerden biri sayılan Speyer Katedrali, 1030 yılında dört kulesi ve iki kubbesiyle II. Conrad tarafından temeli atılarak, 11. yüzyılın sonunda restore edilmiştir.

25) Stralsund ve Wismar'daki tarihsel merkezler (2002) K Orta Çağda, Hansa birliğinin toprakları, 14. ve 15. yüzyıllar.

26) Völklingen işliği (1994) K 19. yüzyıla ait ve günümüzde hala işleyen tek demir fabrikası.

27) Wartburg Şatosu (1999) K Etrafını çevreleyen ormanlar arasında fevkâlade bir güzellik sergileyen Wartburg Şatosu, "ideal şato" olarak biliniyor. Feodal döneme ait özgün parçalar taşımasıyla beraber, 19. yüzyıldaki yeniden yapılanması boyunca kazandığı tarz da, bu büyük şatonun askeri gücünün ne kadar üst düzeyde olduğunun işaretidir. Ayrıca sürgünde olan Martin Luther, "Yeni Ahit"i Wartburg Şatosu'nda Almanca'ya çevirmiştir.

28) Wies Hac Kilisesi (1983) K Bavyera rokokosunun şaheseri, 18. yüzyıl.

29) Würzburg Malikânesi, bahçeleri ve meydanı (1981) K Almanya'nın bahçelerle çevrili en güzel ve en büyük sarayı sayılan görkemli Barok yapısı, 18. yüzyılda Balthasar Neumann liderliğinde birçok ulustan mimar, ressam ve heykeltıraşın çalışmalarıyla inşa edildi.

30) Yukarı Orta Ren Vadisi (2002) K 65 km boyunca, efsanevi şatolar ve şarap bağları. *Almanya ve Polonya

Arnavutluk

31) Butrint (1992, 1999) K Tarih öncesi çağlardan beri var olan Butrint, Yunan kolonisinin mevkii, Roma kenti ve piskoposluk bölgesi olarak varlığını sürdürdü. Bir dönem Bizans İmparatorluğu'nun idaresi altında kalan kent, daha sonra kısa bir süre Venediklilerin istilasına uğradı. Butrint, ortaçağın sonunda oluşan bataklıklar nedeniyle terk edildi.

Avusturya

32) Fertö/Neusiedlersee kültürel alanı (2001) * K 8000 yıllık kültürler kavşağı.

33) Graz tarihsel kent merkezi (1999) K Tarihi kent, ortaçağdan beri birbirini izleyen mimari üsluplar ile sanatsal hareketlerin, çevre bölgelerdeki kültürlerin de etkisiyle karışımının bir sonucu.

34) Hallstatt-Dachstein, Salzkammergut kültürel alanı (1997) K M.Ö. 2. yüzyıla ait tuzla ve depoları.

35) Salzburg tarihsel kent merkezi (1996) K Olağanüstü güzellikte kent dokusunu korumayı başaran Salzburg, ortaçağdan 19. yüzyıla kadar gelişimini sürdürdü. Gotik ve Barok tarzının birleştiği kentin adı, ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart ile özdeşleşmiş.

36) Schönbrunn Sarayı ve bahçeleri (1996) K Habsbourgların 1918'e kadar ikamet ettiği imparatorluk konutu.

37) Semmering Demiryolu (1998) K 1848-1854 yılları arasında yüksek dağlar üzerine inşa edilen demiryolu, inşaat mühendisliğinin en başarılı örneklerinden biri sayılıyor. Günümüzün yüksek standartlı tünelleri ve viyadükleri bu öncü çalışmanın devamı niteliğini taşıyor.

38) Viyana tarihsel kent merkezi (2001) K Viyana, erken Kelt ve Roma kültürlerinin yerleşim bölgesiyken gelişerek Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun başkenti, Barok tarzında bir kente dönüştü. Avrupa'nın müzik merkezi olan bugünün büyük kenti Viyana, Barok şatoları, bahçeleri ve parklarıyla zengin bir mimariye sahip.

39) Wachau kültürel alanı (2000) K Manastırlar, şatolar ve Tuna Vadisi harabeleri.

Azerbaycan

40) Bakü sur içi kentiyle Şirvanşah Sarayı ve Kız Kulesi (2000) K Taş devrinden beri var olan bir bölge üzerinde kurulan Bakü sur içi kenti, Sasaniler, Araplar, Persler, Şirvaniler, Osmanlılar ve Rusların kültürel devamlılığını açıkça sergiliyor. 12. yüzyıl siperleri ve 7. yüzyıla ait Kız Kulesi.

Belarus

41) Belovezhskaya Pushcha / Bialowieza Ormanı (1979, 1992) * D Kurt, çakal, bizon bakımından zengin, ender bir fauna. (hayvanların tanımını yapan eser.)

42) Mir Şatosu kompleksi (2000) K Yapımına 15. yüzyılın sonlarında Gotik tarzında başlanan şato, ilk önce Rönesans döneminde ve daha sonra Barok tarzında yeniden inşa edildi. Bir asır boyunca terkedilmiş halde kaldıktan ve Napolyon döneminde zarar gördükten sonra şato, 19. yüzyılın sonunda tekrar restore edildi. * Polonya ile birlikte

Belçika

43) Brugge, tarihsel merkez (2000) K Gotik tarzda inşa edilmiş ortaçağ binalarının yer aldığı sıra dışı bir yerleşim yeri.

44) Brüksel, meydan (1998) K 17. yüzyıl insanının ve özel yapılarının olağanüstü bir karışımı niteliğinde olan meydanın mimarisi, bu önemli siyasi ve ticari merkezin o dönemdeki sosyo-kültürel yaşam düzeyine parlak bir örnek teşkil ediyor.

45) Flaman rahibe yurtları (1998) K Kiliseler, yöre binaları ve yeşil alanlar, 13. yüzyıl.

46) Flanders ve Wallonia, çan kuleleri (1999) K Bu bölgede yer alan 30 çan kulesi, sanatsal değerlerinin yanı sıra, feodalizmden ortaçağ Avrupası'nın gelişiminde önemli rol oynayan tüccar kent toplumuna geçişin güçlü bir simgesidir.

47) Merkez kanaldaki dört asansör, La Louvière ve Le Roeulx (1998) K Gemiler için hidrolik asansör, 19. yüzyıl sonu.

48) Mimar Victor Horta'nın önemli binaları (Brüksel) (2000) K Dört otel ve bir Art-nouveau işlik, 19. yüzyıl sonu.

49) Spiennes (Mons/Bergen), Neolitik çakmaktaşı madenleri (2000) K Avrupa'nın en eski madenleri.

50) Tournai, Notre-Dame Katedrali (2000) K 12. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen katedral, alışılmışın dışında boyutlardaki orta bölümü ve Gotik tarzının başlangıcı sayılan sütun başlarındaki heykel zenginliğiyle diğer katedrallerden ayrılıyor.

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı

51) Bath kenti (1987) K Roma Devrine ait termal merkezi ve neoklasik yapılar.

52) Bermuda, tarihsel St. George kenti ve surları (2000) K Askeri mühendislik örnekleri, 17.-20. yüzyıllar arası.

53) Blaenavon Sanayi Bölgesi (2000) K Kömür madenleri, taşocakları ve fırınlar, 19. yüzyıl.

54) Blenheim Sarayı (1987) K Romantik bir parktaki prenslik malikanesi, 18. yüzyıl.

55) Canterbury Katedrali, St. Augustine Manastırı ve St. Martin Kilisesi (1988) K İngiltere'nin en eski kilisesi.

56) Derwent Valley fabrikaları (2001) K Pamuk dokuma tezgahları, 18. ve 19. yüzyıllar.

57) Devler Yolu ve kıyısı (1986) D 50 milyon yıl önce oluşmuş 40 bin bazalt sütun.

58) Dorset ve Doğu Devon kıyısı (2001) D Mezozoik Döneme ait kaya oluşumları ve fosil alanları.

59) Durham Şatosu ve katedrali (1986) K Normandiya mimarisinin en büyük binası, 11. yüzyıl.

60) Eski ve yeni Edinburgh kenti (1995) K Orta Çağ kalesi ve 18. yüzyıl kent dokusu.

61) Gough ve Inaccessible adaları (1995, 2004) D Yörede, Gallinule ve rowettie endemik kuş türleri yaşıyor.

62) Greenwich Denizcilik binaları (1997) K Kraliçenin evi, ülkenin ilk saraysı binası.

63) Gwynedd, Kral Edward şatoları ve kent surları (1986) K Tipik askeri mimari, 13. yüzyıl.

64) Hadrianus Duvarı (1987) K 118 km uzunluktaki savunma duvarı.

65) Henderson Adası (1988) D Yörede endemik 10 bitki ve dört endemik kara kuşu yaşıyor.

66) Ironbridge Boğazı (1986) K 18. yüzyılda inşa edilmiş, metalin dünyada ilk kez kullanıldığı köprü.

67) Kew, Kraliyet Botanik Bahçeleri (2003) K Etkileyici botanik bahçeler, 1759'dan beri toplanan türlerden oluşuyor.

68) Liverpool, Maritime Mercantile City (2004) K Deniz kenti Liverpool'un dokları (gemilerin yükünün boşaltıldığı üstü örtülü havuz) 18. ve 19. yüzyıllarda dünyanın en büyük ticaret merkezlerinden birinin gelişimine sahne oldu.

69) Londra Kulesi (1988) K Dikkat çekici kale, monarşiyi simgeler gibi, 11. yüzyıl.

70) New Lanark (2001) K Üretim depoları ve işçi barınakları, 19. yüzyıl.

71) Orkney Neolitik anıtları (1999) K Mezar odaları ve dairesel tören taşları.

72) Saltaire (2001) K Endüstri kenti ve dokuma fabrikaları, 19. yüzyıl.

73) St. Kilda (1986, 2004) D Avrupa'nın en yüksek falezleriyle çevrili takım adalar.

74) Stonehenge, Avebury ve yöredeki ilgili yerler (1986) K Dairesel yerleşmiş kutsal megalitler.

75) Studley Kraliyet Bahçesi, Fountains Manastırı kalıntıları (1986) K Peysaj ve kanal düzenlemeleri, 18. yüzyıl.

76) Westminster Sarayı, Westminster Manastırı ve St. Margaret Kilisesi (1987) K 11. yüzyıldan itibaren Britanya hükümdarlarının taç takma yeri.

Bulgaristan

77) Boyana Kilisesi (1979) K Orta Çağ freskleri.

78) İvanovo, kaya kiliseleri (1979) K Kayaya oyularak inşa edilmiş manastırlar, 12. yüzyıl.

79) Kızanlık, Trak Mezarı (1979) K Mezar odası ve duvar resimleri, İ.Ö. 4. yüzyıl.

80) Madara Süvarisi (1979) K Bir aslanın üzerinde zaferini kutlayan şövalye figürünün olduğu Madara Süvarisi, Bulgaristan'daki Madara köyünün yakınında 100 metre yükseklikteki sarp kayalıklarda yer alıyor. Bu bölge, Hıristiyanlığın 9. yüzyılda tüm Bulgar topraklarına yayılmasından önce, I. Bulgar İmparatorluğu'nun en önemli din merkeziydi. Figürler M.S. 705-801 yılları arasındaki eylemleri anlatıyor.

81) Nessebar, eski kent (1983) K Helenik harabeler, Orta Çağ'dan kalma bazilika ve kale.

82) Pirin Ulusal Parkı (1983) D 70 buzul gölü kapsayan karstik bölge.

83) Rila Manastırı (1983) K Rilalı St. Jean'ın mezarı, 10. yüzyıl.

84) Srebarna Doğa Koruma Alanı (1983) D İçlerinde dalmaçya pelikanının da bulunduğu yüzden fazla kuş türünün barındığı bölge.

85) Sveştari, Trak Mezarı (1985) K Kadın figürleriyle süslenmiş lahitler, 3. yüzyıl.

Çek Cumhuriyeti

86) Brno'daki Tugendhat Villası (2001) K Mimar Mies van der Rohe tarafından yapılan Brno'daki Tugendhat Villası, Avrupa'da 1920'li yıllarda gelişen, uluslararası tarzda çağdaş mimarlık hareketinin seçkin bir örneği sayılıyor. En dikkate değer özelliği, günümüzün modern endüstriyel üretimlerinin sağladığı olanaklara sahip yeni yaşam tarzının ihtiyaçlarına karşılık verecek düzeyde estetik ve uzamsal kavramlara sahip olması.

87) Cesky Krumlov, tarihsel kent merkezi (1992) K Ortaçağdan kalma kent, iyi korunmuş bir mimari mirasa sahip.

88) Kromeriz Kalesi ve bahçeleri (1998) K Barok devrine ait prens konutu çok iyi korunmuş.

89) Holasovice tarihsel köy alanı (1998) K Geleneksel köy ve 18. yüzyıl ile 19. yüzyıla ait binalar.

90) Kutná Hora: tarihsel kent merkezi, St. Barbara Kilisesi ve Sedlec, Meryem Ana Katedrali (1995) K 16. yüzyıl kraliyet kenti ve zengin ortaçağ evleri.

91) Lednice-Valtice kültürel alanı (1996) K 200 km_ genişliğinde İngiliz'lerin romantik peyzaj sanatı.

92) Litomysl Şatosu (1999) K Rönesans kemerlerine sahip aristokrat konutu.

93) Olomouc, Kutsal Teslis Sütunu (2000) K 35 m yükseklikte anıtsal sütun, 18. yüzyıl.

94) Prag, tarihsel kent merkezi (1992) K Mimarisi ve kültürüyle hayranlık uyandıran tarihi kent, 11. ve 18. yüzyıllar arasında inşa edildi. Kentte bulunan Hradcani Şatosu, Charles Köprüsü, St. Vitus Katedrali ve sayısız kilise ile saray 14. yüzyılda Kutsal Roma İmparatoru IV. Charles döneminde yapıldı.

95) Telc, tarihsel kent merkezi (1992) K Duvarlar ve düzenlenmiş göletler, 14. yüzyıl.

96) Trebíc, Yahudi Mahallesi ve St. Prokopius Bazilikası (2003) K Bir Benediktin manastırında inşa edilmiş bazilika, 13. yüzyıl.

97) Zelená Hora, Nepomuk'lu St. John Hac Kilisesi (1994) K Jan Blazej Santini tarafından tasarlanmış orijinal kilise, 18. yüzyıl.

Ermenistan

98) Eçmiyadzin Katedrali ve kiliseleri ile Zvartnots arkeoloji alanı (2000) K Katedral, kilise ve arkeolojik alan; Ermenistan'ın bölgedeki mimari ve sanatsal gelişimini etkileyen, kubbesi ortalanmış kilisenin haç biçimli planının gelişiminde açıkça rol oynuyor.

99) Geghard Manastırı ve Yukarı Azat Vadisi (2000) K Ortaçağ binaları ve kaya mezarları.

100) Haghpat ve Sanahin manastırları (1996, 2000) K Bu iki Bizans manastırı, 10. ve 13. yüzyıllar arasında önemli birer eğitim merkeziydi.

Danimarka

101) Ilulissat Buzul Fiyordu (2004) K Arktik çemberin 250 km kuzeyinde buzdağıyla kaplı fiyort, dünyanın en aktif buzulu.

102) Kronborg Şatosu (2000) K Yapımı 1574'den 17. yüzyılın sonuna kadar süren kraliyet konutu, Danimarka halkı için simgesel bir öneme sahip ve 16 ile 18. yüzyıllar arasındaki kuzey Avrupa tarihinde kilit rol oynuyor.

103) Roskilde Katedrali (1995) K 11. yüzyıl tuğlalarıyla inşa edilmiş İskandinav tarzı Gotik katedral.

104) Tümülüs, kilise ve runik yazılı taşlar (1994) K Diğer runik taşlar ve kiliseler Danimarka topraklarında yaşayan halkın Hıristiyanlaşmasını tasvir ederken, burada bulunan tümülüs ve runik taşlar putperest İskandinav insanının kültürünün zengin kalıntıları niteliğinde.

Estonya

105) Tallinn tarihsel kent merkezi (1997) K Hansa Birliği'nin başlıca merkezi Tallinn'in zenginliği, yangın ve savaşlara rağmen ayakta kalan kamu binaları, kiliseleri, ticaret hanlarıyla daha da büyüdü.

Finlandiya

106) Eski Rauma (1991) K Ahşap dokunun yoğun olduğu tarihi kuzey kenti ve 15. yüzyıldan günümüze kalan St Croix Kilisesi.

107) Petäjävesi, eski kilise (1994) K Luther mezhebine ait, kozalaklı ağaçlardan inşa edilen kilise, 18. yüzyıl.

108) Sammallahdenmäki, Bronz Çağı mezarlık alanı (1999) K

109) Suomenlinna Kalesi (1991) K

110) Verla, karton ve ahşap tesisleri (1996) K

Fransa

111) Amiens Katedrali (1981) K Katedral, 13. yüzyılın en büyük klasik Gotik kiliselerinden biri olarak kabul ediliyor. 112) Arc-et-Senans, Kraliyet Tuzlası (1982) K

XVI. Louis döneminde 1775'te yapımına başlanılan tuzla, Aydınlanma Çağı'nın endüstri mimarisinin temelini oluşturuyor.

113) Arles, Roma yapıları (1981) K Arena, tiyatro ve kiliselerin alt geçitleri.

114) Avignon, tarihsel kent merkezi (1995) K Fransa'nın güneyinde yer alan bu tarihi kent, 14. yüzyılda papalığın merkeziydi. Simone Martini ve Matteo Giovanetti tarafından dekore edilen Papalık Sarayı tüm kente hükmetmiş, bölgede bulunan katedraller 14. yüzyıl Hıristiyan Avrupası'nda önemli role sahip olmuştur.

115) Bourges Katedrali (1992) K 12. ve 13. yüzyılları arasında inşa edilen katedrale ait yontu ve vitraylardaki ihtişam, ortaçağ Fransası'nda Hıristiyanlığın gücünü sergiliyor.

116) Chartres Katedrali (1979) K 1145 yılında yapılan ve ardından 1194'te çıkan yangın sonrası restore edilen katedral, vitraylarındaki işçilik ele alındığında Fransız Gotik sanatının doruk noktası olarak kabul ediliyor.

117) Fontainebleau Sarayı ve Bahçesi (1981) K 12. yüzyıldan itibaren Fransa'da kralların ikametgâhı olan şato, 16. yüzyılda yeni bir Roma kurma sevdasındaki 1. François döneminde genişletildi ve süslendi.

118) Fontenay, Citeaux Manastırı (1981) K Manastır, yemek odası, yatakhane ve işlik 12. yüzyılda kurulmuş.

119) Fransa, Santiago de Compostela Yolu (1998) K Dört hac yolu ve üzerinde yer alan hanlar.

120) Gard Köprüsü (Roma sukemeri) (1985) K Gard nehri üzerine inşa edilen 50 km. uzunluğundaki köprü, Hıristiyanlık öncesi, Roma devrindeki mimari şaheserlerden biri.

121) Korsika'daki Girolata ve Porto burunları, Scandola ve Piana (1983) D

122) Lyon, tarihsel kent merkezi (1998) K M.Ö. 1. yüzyıla dayanan tarihiyle Lyon, zengin kent dokusu ve tarihi yapıları sayesinde Avrupa'nın politik, kültürel ve ekonomik merkezlerinden biri olarak sayılıyor.

123) Midi Kanalı (1996) K 328 havuzlu kanal, su kemerleri, köprü ve tüneller bütünü.

124) Mont-Saint-Michel ve körfezi (1979) K

125) Nancy, Stanislas, Carrière ve Alliance meydanları (1983) K Kentin mimari tasarımı 1752 ve 1756 yılları arasında gerçekleştirildi.

126) Orange, "Zafer Takı", antik tiyatro ve çevresi (1981) K M.S. 1. yüzyıla ait Roma kemer rölyefleri.

127) Paris - Seine kıyıları (1991) K

128) Provins, Ortaçağ panayır kenti (2001) K Eski bir ticaret merkezi olan kent, savaş döneminde düşman saldırısını durdurmak amacıyla istihkam edilmiş.

129) Reims, Notre-Dame Katedrali, Saint-Remi Manastırı ve Tau Sarayı (1991) K

130) Saint-Emilion Jüridiksiyonu (1999) K Roma döneminden beri üzüm bağları için olağanüstü verimli olan yöre, köy ve kentlerindeki tarihi anıtlarıyla da müstesna bir yer.

131) Saint-Savin sur Gartempe Kilisesi (1983) K Roman mimari tarzında Sistine Kilisesi olarak bilinen Saint-Savin sur Gartempe Kilisesi, 11. ve 12. yüzyıldan günümüze kalan duvar süslemeleri gibi birçok güzelliği içeriyor.

132) Strasbourg, Grande Île (1988) K Büyük ada anlamına gelen Grande Île, Alsas başkentinin tarihsel merkezi olarak biliniyor. 18. yüzyıldan kalma Rohan Sarayı ve muhteşem katedraliyle bu bölge, tipik bir ortaçağ kenti görünümünde.

133) Sully-sur-Loire ve Chalonnes arasındaki Loire Vadisi (2000) K

134) Carcassonne, tarihsel kent (1997) K Ortaçağ kenti, şato ve evler bütünü.

135) Versailles Sarayı ve Bahçesi (1979) K XIV. Louis devrinden XVI. Louis'ye kadar kullanılan kraliyet konutu.

136) Vézelay, bazilika ve tepe (1979) K IX. yüzyılda yapılışından kısa bir süre sonra St. Mary Magdalene'nin mirasına sahip çıkarak önemli bir hac merkezi haline geldi. Manastır, Roma devri yüksek kolonlar ve yontu bezemeli kapılarıyla sanatsal ve mimari bir değere de sahip.

137) Vézère Vadisi, resimli mağaralar (1979) K Tarih öncesi döneme ait bölgedeki 25 mağarada bulunan duvar resimlerinin içinde en önemlisi, 1940 yılında Lascaux. Mağarası'nda bulunan ve tarih öncesi arkeolojik araştırmalar için önemli bir bulgu olan hayvan figürü de bulunuyor.

Güney Kıbrıs

138) Baf (1980) K Tanrıça Afrodit Tapınağı, M.Ö. 12. yüzyıl.

139) Trodos Bölgesi, resimli kiliseler (1985, 2001) K Duvarları ince bir zevki yansıtan resimlerle bezeli manastırların bulunduğu bu bölge, Bizans İmparatorluğu'nun bilinen en büyük kilise ve manastırlarına sahip.

140) Khoirokoitia (1998) K M.Ö. 7. ve 6. yüzyıllarda yaşanmış bir Neolitik Çağ bölgesi.

Gürcistan

141) Bagratlı Katedrali ve Gelati Manastırı (1994) K Duvar resimleri ve mozaikleri açısından dikkat çekici bir manastır.

142) Mtskheta Kent Müzesi (1994) K Kafkasya mimarisini simgeleyen bir ortaçağ kilisesi.

143) Yukarı Svaneti (1996) K Chazhashi köyü ve ortaçağa ait 200 kule evinin yer aldığı bölge.

Hırvatistan

144) Dubrovnik, eski kent (1979, 1994) K Dalmaçya kıyılarında yer alan ve 13. yüzyıldan sonra Akdeniz'in önemli bir gücü haline gelen "Adriyatik'in İncisi", yaşadığı onca depreme rağmen Gotik, Rönesans ve Barok dönemlerinden kalma yapılarıyla göz alıyor.

145) Plitvice Gölleri Ulusal Parkı (1979, 2000) D Doğal barajlar, göller, mağaralar ve şelaleler.

146) Porec, tarihsel merkezdeki bazilikanın manastır binaları (1997) K 4. yüzyıldan itibaren Hıristiyan kültürünü simgeleyen yapılar.

147) Sibenik, Sveti Jakov Katedrali (2000) K Yontulmuş 71 portre ile bezenmiş saçaklar, 15. yüzyıl.

148) Split, tarihsel yapılar ve Diocletianus Sarayı (1979) K Roma devri kiliseleri, Gotik saraylar ve ortaçağ istihkâmları.

149) Trogir, tarihsel kent (1997) K Venedik döneminden kalan Rönesans ve Barok tarzındaki yapılar ve Roman tarzındaki kiliseleriyle tarihi dokusunu günümüze kadar taşımış.

Hollanda

150) Amsterdam koruma hattı (1996) K 1883 ile 1920 yılları arasında inşa edilmiş 135 km'lik savunma duvarı.

151) Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder) (1999) K 17. yüzyılda, deniz seviyesinin altında yapılandırılan tarlalar ve manzaradaki kanallar.

152) Ir.D.F. Woudagemaal (D.F. Wouda Buhar Pompa İstasyonu) (1998) K Dünyanın buhar gücüyle çalışan en büyük pompalama istasyonu, 1920.

153) Kinderdijk-Elshout'daki Değirmen Ağı (1997) K Ortaçağdan günümüze kadar gelen, Hollanda halkı tarafından yapılan deniz duvarları ve gelişmiş biriktirme üniteleri.

154) Rietveld Schröderhuis (Rietveld Schröder Evi) (2000) K De Stijl sanat grubunun manifestosunu yansıtan bir ev, 1924.

155) Schokland ve çevresi (1995) K Yarımadayken 15. yüzyılda bir adaya dönüşen, ve deniz taşkınları nedeniyle boşaltılan, 1940 yılından itibaren de denizden geri kazanılan topraklar şekillendirilerek, deniz üzerinde elde edilmiş bir ada.

156) Willemstad, tarihsel bölge, kent merkezi ve Liman, Hollanda Antilleri (1997) K 1634'te Karaiplerde kurulan ticaret ofisi.

İrlanda

157) Brú na Bóine arkeolojik alan (1993) K Dublin'in 50 km. kuzeyinde bulunan, tarih öncesi büyük taş anıtların bulunduğu üç bölge. Burası, Avrupa'nın en büyük ve en önemli tarih öncesi eserlerinin topluca bulunduğu bir yer.

158) Skellig Michael (1996) K Kayalık bir adacık üzerine inşa edilmiş manastır yapıları, 7. yüzyıl.

İsrail

159) Beyaz Tel-Aviv, Beyaz Kent - Modern Hareket (2003) K Modern Akımın mimari bütünü, 20. yüzyıl.

160) Akra, tarihsel kent (2001) K Kentin bugünkü görünümünün karakteristik özelliği, 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı döneminden kalan kale, cami, han ve hamamlarla şekillenmiş.

161) Masada (2001) K M.Ö. 1. yüzyılda yapılan sağlam bir kale-saray.

İspanya

162) Alcalá de Henares Üniversitesi ve tarihsel çevresi (1998) K Dünyanın ilk üniversite kenti, 16. yüzyıl.

163) Altamira Mağarası (1985) K Vahşi hayvan figürlerinin yer aldığı mağara.

164) Aragon, Mudejar mimarisi (1986, 2001) K Sırlanmış seramikle süslenmiş çanlar, 12. yüzyıl.

165) Aranjuez kültürel alanı (2001) K Ağaçların içinde saraysı yapılar.

166) Atapuerca, arkeolojik alan (2000) K İkinci yüzyılın sonundan istihkâmlar.

167) Barcelona, Güell Bahçesi, Güell Sarayı ve Casa Mila (1984) K Mimar Antonio Gaudi'nin (1852-1926) eserleri.

168) Barcelona, Katalan Müziği Sarayı ve Sant Pau Hastanesi (1997) K Art Nouveau tarzı, çelik kullanılarak inşa edilmiş iki bina.

169) Burgos Katedrali (1984) K Kilise perdesi ve vitraylar bakımından eşsiz bir güzellikte.

170) Donana Ulusal Parkı (1994) D 50 bin su kuşunun kışı geçirdiği konak.

171) Elche, hurma bahçesi (2000) K

172) Elhamra, Generalife ve Albaicin, Granada (1984, 1994) K Elhamra ve Albaicin, birbirine bitişik iki tepenin üzerinde, Granada?nın ortasında yer alıyor. Bölgede 13. ve 14. yüzyıllardan kalma kale, konut ve bahçeler bulunuyor.

173) Cáceres, eski kent (1986) K Müslümanlar devrinde kullanılmış 30 kule. Kentin mimarisi, Roma, İslam, Gotik ve Rönesans tarzının bir karışımı niteliğinde.

174) Salamanca, eski kent (1988) K Dikkat çekici Plaza Mayor, galeriler ve kemerler.

175) Segovia, eski kent ve sukemerleri (1985) K Çift kemerli Roma su kemeri, 50 yıllarına doğru.

176) Avila, eski kent ve surlarla çevrili kiliseler (1985) K 11. yüzyıl istihkamları ve 82 adet kulesi.

177) Garajonay Ulusal Parkı (1986) D Park alanının yüzde 70'ini defne ormanları kaplıyor.

178) Ibiza: Biyoçeşitlilik ve kültür (1999) M Deniz dibi endemik (yalnızca o bölgeye özgü) bitkileri.

179) İber Yarımadası, Akdeniz Havzası kaya oyma sanatı (1998) K

180) Cordoba, tarihsel kent merkezi (1984, 1994) K

13. yüzyılda katedrale çevrilen Büyük Cordue Camii. 181) Las Médulas (1997) K

Romalılar tarafından altın kullanımı, M.S. 1. yüzyıl. 182) Lugo, Roma devri duvarları (2000) K

Dağ köyleri ve onların ortaçağ kiliseleri. 183) Madrid, manastır ve Escurial Meydanı, (1984) K Kraliyet dinlenme konutu, 16 yüzyıl sonunda inşa edilmiş.

184) Mérida, arkeolojik alanı (1993) K

185) Oviedo binaları ve Asturias Krallığı (1985, 1998) K Roma Devri öncesi mimarisiyle inşa edilmiş kilise binaları, 9. yüzyıl.

186) Pireneler - Perdu Dağı (1997, 1999) * M Avrupa'nın en derin kanyonlarından ikisi.

187) Poblet Manastırı (1991) K Katalanya ve Aragon krallarının panteonu.

188) San Cristóbal de La Laguna (1999) K Sokaklarında 16. yüzyıldan 18. yüzyıla uzanan dönem binalarının sıralandığı kent.

189) San Millán Yuso ve Suso manastırları (1997) K 6. yüzyıl manastır ahalisi, İspanyolca'nın doğum yeri.

190) Santa Maria de Guadalupe Kraliyet Manastırı (1993) K Dört yüzyıllık dinsel mimarinin bir arada bulunduğu yer.

191) Santiago de Compostela (eski kent) (1985) K 11. yüzyıl binaları, Katedralin Zafer kapısı.

192) Santiago de Compostela Yolu (1993) K Hac yolu, 1500 dinsel yapıyla çevrilidir.

193) Sevilla, katedral, Alcazar ve Archivo de Indias (1987) K Avrupa'nın en büyük gotik binası.

194) Cuenca, tarihsel sur içi kenti (1996) K Falezlere taşıtılan evler, Casas colgadas.

195) Tárraco, arkeolojik alanı (2000) K 10. yüzyılda geliştirilmiş sulama sistemiyle oluşturulmuş bir vaha.

196) Toledo, tarihsel kent merkezi (1986) K Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet'e ait eserler.

197) Úbeda ve Baeza, Rönesans yapıları (2003) K

198) Valencia, La Lonja de la Seda (1996) K 15. ve 16. yüzyılların ticaret kenti, gotik stilde inşa edilmiş.

199) Vall de Boí, Roma tarzı Katalan kiliseleri (2000) K Roma Devri'nde kırdaki başkentlerden birinin kazı alanı ve kalıntıları. * İspanya ile birlikte

İsveç

200) Birka ve Hovgarden (1993) K Vikingler döneminden kalan iki yerleşim yeri. Malar Gölü'ndeki Björkö Adası'nda yer alan arkeolojik Birka kenti 9. ve 10. yüzyıllarda Vikingler tarafından işgal edilmiş. Hovgarden kenti de komşu ada Adelsö üzerinde yer alıyor. Bu iki kent, Viking çağını sergileyen arkeolojik bir kompleks oluşturuyor.

201) Drottningholm Kraliyet binaları (1991) K Stockholm'ün dışında, Malar Gölü üzerindeki bir adada yer alan binalar, bugüne kadar korunan tiyatro, Çin kameriyesi ve bahçeleri ile Versailles Sarayı'ndan esinlenen, 18. yüzyıl kuzey Avrupa soylu konutlarına güzel bir örnek.

202) Engelsberg, demir atölyeleri (1993) K 17. ve 18. yüzyıla ait değirmenler.

203) Falun, Büyük Bakır Dağı'ndaki maden bölgesi (2001) K 13. yüzyıldan beri bakır çıkarılan devasa bir bölge.

204) Güney Öland, tarım alanları (2000) K Kalkerli büyük platoda yerleşim 5000 yıl geriye gidiyor.

205) Karlskrona Limanı (1998) K 17. yüzyıl karakterini ortaya koyan bir Avrupa kıyı kenti.

206) Laponya Bölgesi (1996) M Samilerin yerleşim bölgesi.

207) Lulea, Gammelstad Kent Kilisesi (1996) K 424 ahşap ev ve 15. yüzyıldan kalma taş kilise.

208) Skogskyrkogarden (1994) K 1917 ile 1920 yılları arasında taşocağında kurulmuş mezarlık.

209) Tanum, yontulmuş kayalar (1994) K Bronz Çağı'nda günlük yaşam ve inançları gösteren resimler.

210) Varberg Radyo İstasyonu (2004) K 1922 ile 1924 yılları arasında inşa edilen istasyon, erken dönem transatlantik iletişimin iyi korunmuş bir örneği ve iletişim teknolojilerinin gelişimini simgeliyor.

211) Visby, Hansa kenti (1995) K Gotland adasında Viking yerleşim bölgesi olan Visby, 12. ve 14. yüzyıllar arasında Hansa Birliği'nin başlıca merkezlerinden birisiydi. 13. yüzyıldan kalma istihkâmlar ve tüccarlara ait 200 bina, kentin tarihi değerleri arasında.

212) Yüksek Kıyı (2000) D * Denizcilik bölgesi, göller ve tepeler. * İsveç ile birlikte

İsviçre

213) Bern, eski kent (1983) K Aare nehrinin çevrelediği yüksek bir bölgede 12. yüzyılda kurulan kent, düzenli bir şehir planlama sistemiyle gelişti. Kent, 15. yüzyıl kemerleri ve 16. yüzyıl çeşmeleriyle tarihi bir özellik taşıyor.

214) Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn (2001) D Avrupa'nın en büyük buzulu, amfitiyatrolar ve buzultaşlar.

215) Monte San Giorgio (2003) D

245 milyon yıl geriye giden deniz yaşamının tanığı olmuş, deniz seviyesinden 1.096 metre yüksekte, piramit şeklindeki dağ ve Lugano Gölü çevresindeki bölge.

216) Müstair, St. John Benedikte Rahibe Manastırı (1983) K M.S. 800 yıllarında yapılmış zengin duvar resimleri.

217) St. Gall Rahibe Manastırı (1983) K Büyük manastır ve dikkat çekici kütüphane.

218) Bellinzona, pazar merkezi, Üç Şato, koruma duvarları ve surlar (2000) K Bir kayalığın tepesindeki istihkâm, 14. yüzyıl.

İtalya

219) Agrigento, arkeolojik bölge (1997) K Antik bir Yunan sitesinin tapınakları.

220) Alberobello, Trulli'ler (1996) K Tarih öncesi dönemlerden kalma bir teknikle kurutulan taşla yapılmış yerleşimler.

221) Amalfitana kıyıları (1997) K Teraslanmış bağlar ve orkide bahçeleri, ortaçağ kentleri.

222) Aquileia, arkeolojik bölge ve Patriklik Bazilikası (1998) K M.S. V. yüzyılda Atilla tarafından tahrip edilmiş bir Roma kentinin kalıntıları.

223) Assisi, San Francesco Bazilikası ve diğer Fransisken yerleşmeleri (2000) K Ortaçağ sanatının şaheserleri kabul edilen resimler ve bazilika.

224) Caserta, 18. yüzyıl Kraliyet Sarayı, bahçesi, Vanvitelli Sukemerleri ve San Leucio kompleksi (1997) K Doğanın içine uyumla yerleştirilmiş 18. yüzyıl yapıları.

225) Castel del Monte (1996) K İmparator II. Frederik tarafından 13. yüzyılda yaptırılan şato.

226) Cerveteri, Etrüsk mezarları ve Tarquinia (2004) K M.Ö. 9 ve 1. yüzyıllarda farklı ölü gömme biçimlerini örnekleyen iki geniş Etrüsk mezarı ve Tarquinia'nın İ.Ö. 7. bine tarihlenen 200'ü resimli 6 bin kaya mezarı.

227) Cilento ve Vallo di Diano Ulusal Parkı, Paestum, Velia, Certosa di Padula arkeolojik sitleri, (1998) K Klasik döneme ait iki kent, tapınaklar ve kalıntıları.

228) Crespi d'Adda (1995) K 19. ve 20. yüzyıllardan kalan sıra dışı bir işçi köyü.

229) Ferrara, Rönesans kenti ve Po Deltası (1995, 1999) K Dönemin büyük ustaları tarafından dekore edilen Este Sarayı.

230) Floransa, tarihsel kent merkezi (1982) K Rönesans'ın simgesi Florence, 15. ve 16. yüzyıllarda Medici yönetiminde, ekonomik ve kültürel ön yükseliş sergiledi. 600 yıllık olağanüstü sanatsal çalışmalar tüm 13. yüzyıl katedrallerinde, Santa Croce Kilisesi'nde ve Giotto, Brunelleschi, Boticelli ile Michelangelo gibi sanatçıların çalışmalarında gözleniyor.

231) I Sassi di Matera (1993) K Taş Devri'nden beri kaya içlerine oyularak kurulmuş yerleşimler.

232) Isole Eolie (Aeolian Adaları) (2000) D Volkanik olayların gözlemlendiği merkez.

233) Kilise ve Santa Maria delle Grazie Dominiken Rahibe Manastırı ve Leonardo da Vinci'ye ait "Son Yemek" tablosu (1980) K

234) Modena, katedral, Torre Civica ve Piazza Grande (1997) K Roma devrinin başlarından muhteşem bir katedral, 12. yüzyıl.

235) Napoli, tarihsel kent merkezi (1995) K 13. yüzyıla ait Castel Nuovo ve Santa Chiara Kilisesi.

236) Noto Vadisi'nin (Güneydoğu Sicilya) Geç Barok kentleri (2002) K 1693 yılından beri, kentleşmenin gelişim gösterdiği sekiz bölge.

237) Padua Botanik Bahçesi (Orto Botanico), (1997) K Dünyanın ilk botanik parkı, 1545.

238) Piemonte ve Lombardiya'daki Sacri Monti (2003) K 16. ve 17. yüzyıllara ait şapellerin bulunduğu 9 kutsal dağ.

239) Pienza, tarihsel kent merkezi (1996) K Piccolomini Sarayı, Borgia Sarayı, Rönesans Katedrali.

240) Pisa, Piazza del Duomo (1987) K Ortaçağa ait, katedral, vaftiz hane ve çan kulesi.

241) Pompei, Herculaneum ve Torre Annunziata arkeolojik sitleri (1997) K Birinci yüzyıldan kalma iki Roma kentinin kalıntıları.

242) Portovenere, Cinque Terre ve adalar (Palmaria, Tino ve Tinetto) (1997) K Sarp bir yüzeye kurulmuş küçük kentler.

243) Ravenna, Erken Hıristiyanlık yapıları (1996) K Bazilika, mozoleler ve vaftizhane, 5. ve 6. yüzyıl.

244) Roma, tarihsel kent merkezi, Vatikan ve Vatikan'ın sınırları dışında üstünde haklara sahip olduğu Kutsal Emanetler ile San Paolo Fuori le Mura (1980, 1990) *K

245) San Gimignano, tarihsel merkez (1990) K Boyları 50 metre yüksekliğe yaklaşan 14 feodal kule-ev.

246) Savoia Kraliyet Sarayı (1997) K Yapı 1562 yılından itibaren av köşkü ve kraliyet sarayı olarak kullanılıyor.

247) Siena, tarihsel kent merkezi (1995) K Gotik mimari unsurları taşıyan ortaçağ kenti, 12. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar.

248) Su Nuraxi di Barumini (1997) K M.Ö. ikinci yüzyıla ait dairesel savunma kuleleri.

249) Tivoli, Villa d'Este (2001) K Saray, çeşme, göletler, 16. yüzyıl.

250) Urbino, tarihsel merkez (1998) K Günümüze kadar çok iyi korunmuş Rönesans kenti.

251) Val d'Orcia (2004) K Rönesans Devri'nde yeniden düzenlenen kır, iyi bir yönetimin göstergesi olarak estetik değerlerin doğayla uyum içinde yaşanmasını amaçladı.

252) Valcamonica, kaya resimleri (1979) K 140 binden fazla tarih öncesi kaya resmi.

253) Venedik ve körfezi (1987) K M.S. V. yüzyılda 118 adacık üzerine kurulmuş kent.

254) Verona kenti (2000) K Antik, ortaçağ ve Rönesans yapıları.

255) Vicenza kenti ve Veneto, Palladian Evleri (1994 , 1996) K

256) Villa Adriana (Tivoli) (1999) K M.S. II. yüzyılda kurulmuş "İdeal Kent"in yapıları.

257) Villa Romana del Casale (1997) K M.S. IV. yüzyıla ait lüks bir ev ve muhteşem mozaikleri. *İtalya ve Papalık

İzlanda

258) Thingvellir Ulusal Parkı (2004) K Tüm İzlanda'yı açık havada bir araya getiren Althing (Thingvellir Ulusal Parkı?nın da bulunduğu yer) 930'da kuruldu ve 1798 yılına dek varlığını sürdürdü, kuzey Germen kültürünün simgesi oldu.

Letonya

259) Riga, tarihsel kent merkezi (1997) K Avrupa'nın en güzel Art Nouveau yapılarının bir arada bulunduğu Riga, Hansa Birliği'nin başlıca merkezi sayılıyor. 13. ve 15. yüzyıllar arasında refahını, orta ve doğu Avrupa ile yaptığı ticaretten elde eden kentin dokusu, yapıların birçoğu yangın ve savaşlarda zarar görse de, bu zenginliği yansıtıyor.

Litvanya

260) Vilnius, tarihsel merkez (1994) K Gotik, Rönesans ve Barok dönemine ait yapılar.

261) Kernave Arkeolojik Bölgesi (Kernave Kültürel Koruma Alanı) (2004) K Vilnius'un kuzeyindeki insan yerleşiminin geç Paleolitik Devirden 14. yüzyıla kadar olan kalıntıları, putperest ve Hıristiyan cenaze gelenekleri.

Lüksemburg

262) Lüksemburg kenti: Eski mahalleler ve surlar (1994) K Stratejik pozisyonundan dolayı Lüksemburg, 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Avrupa'nın en iyi korunan önemli kentlerinden biriydi. Avrupa'nın en büyük askeri tahkimat bölgesi Lüksemburg, Kutsal Roma İmparatorları, Fransızlar, İspanya Kralları ve Prusyalıların yönetiminde kaldı.

Macaristan

263) Aggtelek Karstı Mağaraları ve Slovakya Karstı (1995, 2000) *D Farklı büyüklük ve biçimde 713 mağaranın olduğu bölge.

264) Budapeşte: Tuna kıyıları, Buda Şatosu, Andrássy Bulvarı (1987, 2002) K Bir Roma kentinin kalıntıları ve Gotik bir şato.

265) Hollókö, eski kent ve çevresi (1987) K Geleneksel kır yerleşimi, 17. ve 18. yüzyıllar.

266) Hortobágy Ulusal Parkı-Puszta (1999) K Peyzaj, düzlükler ve bataklık alanlar.

267) Pannonhalma, 1000 yıllık Benedikten Manastırı ve doğal çevresi (1996) K M.S. 996 yılından beri manastır cemaatinin ilk Macar okulu.

268) Peş (Sopianae), Erken Hıristiyanlık dönemi mezarı (2000) K Resimlerle bezeli mezar taşları, 4. yüzyıl.

269) Tokaj şarap bölgesi tarihsel kültürel alanı (2002) K *Macaristan ve Slovakya

Malta

270) Hal Saflieni Lahdi (1980) K M.Ö. 2500 yıllarına dayanan toprak altına kazılmış lahit.

271) Malta, megalitik tapınaklar (1980, 1992) K Bronz çağa ait yedi dev yapı.

272) Valetta kenti (1980) K Başkent Valetta, küçük bir alanda yer alan 320 anıtıyla dünyanın en kapsamlı tarihsel yerlerinden biri.

Norveç

273) Alta, kaya resimleri (1985) K M.Ö. 4200 ile 500 yıllarına ait binlerce kaya resmi.

274) Bergen, Bryggen Semti (1979) K Eski rıhtım üzerindeki, 14. ve 16. yüzyıllara ait 58 ev.

275) Roros (1980) K 333 yıl boyunca kullanılmış bakır madenleri.

276) Urnes Stave Kilisesi (1979) K 12. ve 13. yüzyıllarda yapılan, sütunlarında ahşap kullanılan kilise, geleneksel İskandinav ahşap mimarisinin seçkin örneklerinden birisi. Kilise, Kelt, Viking ve Roma kültürünü bir araya getiren bir yapı.

277) Vegaoyan - Vega Takımadaları (2004) K Arktik çembere çok yakın bölgenin çetin doğa koşullarında balıkçı ve çiftçi olarak 1500 yıl geriye giden kadın-erkek ortak serüveni.

Papalık (Vatikan)

278) Vatikan (1984) K Katoliklerin dini merkezi.

Polonya

279) Auschwitz Toplama Kampı (1979) K Tahkimat duvarları, dikenli teller, platformlar, kışlalar, darağaçları, gaz odaları ve ölü yakılan fırınlar, Auschwitz Toplama Kampı'ndaki Nazilerin soykırımının kanıtları. Tarihi kaynaklara göre, çoğunluğu Yahudi 1,5 milyon insan bu kampta öldürüldü.

280) Zamosc, eski kent (1992) K 16. yüzyılda şansölye Jan Zamoysky tarafından yaptırılan Zamosc, batı ve kuzey Avrupa'nın ticaret yolu üzerinde yer alıyordu. İtalyanların "ideal kent" teorisinden yola çıkarak mimar Bernando Morando'nun yaptığı yapılarla Zamosc, geç 16. yüzyıl Rönesans kentlerine güzel bir örnek.

281) Güney Küçük Polonya'nın ahşap kiliseleri (2003) K Soylu aileler tarafından yaptırılmış ortaçağ kiliseleri.

282) Jawor, Barış Kilisesi ve Swidnica (2001) K Avrupa'da, ahşap iskeletle yapılmış en büyük dinsel bina.

283) Kalwaria Zebrzydowska: Üslüpçu Mimarlık, Peyzaj ve Hac Bahçesi (1999) K 17. yüzyıldan beri değişmeyen kültür peyzajı.

284) Krakov, tarihsel merkez (1978) K Avrupa'nın en büyük ticaret alanı ve ortaçağ kenti.

285) Malbork, Töton Şövalyeleri Şatosu (1997) K 13. yüzyıla ait tuğla şato, 20. yüzyılda restore edilmiş.

286) Torun, Ortaçağ kenti (1997) K Copernic Evi ve 14 ile 15. yüzyıllardan kalan diğer binalar.

287) Varşova, tarihsel kent merkezi (1980) K Kilise ve saray, 1945'ten beri titizlikle restore ediliyor.

288) Wieliczka Tuzlası (1978) K 13. yüzyıldan kalma 9 düzeyde inşa edilmiş, 300 km'lik galeriler.

Portekiz

289) Alcobaça Manastırı (1989) K Lizbon'un kuzeyinde yer alan Gotik manastır, 12. yüzyılda kral I. Alfonso tarafından yaptırıldı.

290) Alto Douro Şarap Bölgesi (2001) K İki bin yıldır porto şarabının varlığını sürdüren bölge.

291) Azorlar, Angra do Heroismo kent merkezi (1983) K San Juan Baptista ve San Sebastian istihkamları, 15. yüzyıl.

292) Batalha Manastırı (1983) K 1385'de kurulmuş krallık manastırı.

293) Côa Vadisi, Tarihöncesi kaya sanatı sitleri (1998) K Milattan 22 bin yıl öncesine ait olağanüstü gravürler.

294) Evora, tarihsel kent merkezi (1986) K Sıcakta beyazlaşmış evler, 16. ve 18. yüzyıllar.

295) Guimaraes, tarihsel kent merkezi (2001) K 15. ve 19. yüzyıllara ait ortaçağ ve modern mimari binaları.

296) Pico Adası, üzüm bağları (2004) K Küçük volkanik adada 15. yüzyıldan beri başarıyla sürdürülen şarap bağcılığı.

297) Lizbon, Hieronymite Manastırı ve Belem Kulesi (1983) K Vasco de Gama'nın seferi hatırasına dikilen anıt.

298) Madeira, orman (1999) D Dünyanın en büyük defne ormanı.

299) Oporto, tarihsel kent merkezi (1996) K Roma katedrali ve manuel tarzı kilise.

300) Sintra Kültürel Alanı (1995) K Şato ve park, 19. yüzyıl.

301) Tomar, Hz. İsa Rahibe Manastırı (1983) K 1334 İsa'nın Şövalyeleri'ne ait ikamet yeri.

Romanya

302) Horezu Manastırı (1993) K 1690 yılında prens Constantine Brancovan tarafından Horezu'da yaptırılan manastır, "Brancovan" tarzının en önemli parçasıdır. Manastır, mimari sadeliği, heykellerdeki ayrıntı zenginliği, dini yazmaların işlenişi, adak olarak yapılmış zengin portreleri ve 18. yüzyıl resimleri ile tanınıyor.

303) Maramures, ahşap kiliseler (1999) K Üzerlerinde ince uzun çanlar bulunan yüksek ahşap yapılar.

304) Moldavya kiliseleri (1993) K Dış duvarları Bizans freskleriyle düzenlenmiş, 15. ve 16. yüzyıllar.

305) Orastie Dağları?ndaki kale (1999) K M.Ö. ve sonraki ilk yüzyıllardan kalma savunma araçlarının bulunduğu kale.

306) Sighisoara, tarihsel kent merkezi (1999) K Alman zanaatkârlar ve tüccarlar tarafından kurulmuş ortaçağ kenti.

307) Transilvanya, köyler ve sur içi kiliseler (1993, 1999) K Saksonlar tarafından kurulmuş yedi ortaçağ köyü.

308) Tuna Deltası (1991) D Avrupa deltalarının en büyüğü ve aynı zamanda en iyi korunmuş olanı.

Rusya Federasyonu

309) Altay, Altın Dağlar (1998) D Stepler ve ormanlar, kar leoparlarının yaşam alanı.

310) Batı Kafkaslar (1999) D İnsan eli değmemiş kırlar.

311) Baykal Gölü (1996) D Dünyanın en eski gölü ve kendine özgü faunası.

312) Kuronian Spit (2000) *K 98 km uzunluk ve 0,4-4 km genişliğindeki bu kumul yarımadadaki insan yerleşimi tarih öncesi çağlara uzanıyor. Bu dönem boyunca yarımada, rüzgâr ve dalgaların tehdidi altındaydı. Bugüne kadar ayakta durabilmesini, insanların stabilizasyon projeleri sayesinde erozyonla mücadelesine borçlu.

313) Derbent, kale, eski kent ve kale yapıları (2003) K Derbent, Hazar Denizi'nin doğu ve batı kıyılarına yerleşen Sasani Pers İmparatorluğu'nun kuzey yolunun bir parçasıydı.

314) Ferrapontov Manastırı (2000) K Dionisii'nin hayranlık uyandıran duvar resimleri, 15. yüzyıl sonu.

315) Kamçatka volkanları (1996, 2001) D Stellar su kartalları ve su samurlarının barınağı.

316) Kazan Kremlin tarihsel ve mimari kompleksi (2000) K Tatar Kalesi ve hac merkezi.

317) Kizhi Pogost (1990) K Papaz idaresindeki kapalı bölge ve 18. yüzyıla ait ahşap kilise.

318) Kolomenskoye, Göğe Yükseliş Kilisesi (1994) K Kilise, 1532 yılında, Çar IV. Ivan'ın doğumunun şerefine yaptırıldı.

319) Komi, bakir ormanları (1995) D Milyonlarca kilometrekarelik tundra ve tayga.

320) Sikhote-Alin, merkez (2001) D Amour kaplanı ve Himalaya ayısının korunma alanı.

321) Moskova, Kremlin ve Kızıl Meydan (1990) K Ortodoks bazilikası, 16. yüzyıl.

322) Novgorod, tarihsel binalar ve çevresi (1992) K Orta Çağ evleri ve 14. yüzyıl freskleri.

323) Novodevichy Rahibe Manastırı kompleksi (2004) K 17. yüzyılda Moskova Barok'u olarak adlandırılan mimarlık stilinin önde gelen örneği, kent plancılığı değerleri.

324) Saint Petersburg, tarihsel kent merkezi ve binalar kompleksi (1990) K Köprü ve kanallar, Marbre Sarayı, Emitage Sarayı.

325) Sergiev Posad, St Sergey Teslis Manastırı kompleksi (1993) K Manastır yapıları bütünü ve Boris Godunov'un mezarı.

326) Solovetsky Adaları, kültürel ve tarihsel bütünü (1992) K

327) Uvs Nuur Havzası (2003) **

328) Vladimir ve Suzdal, binalar (1992) K Gösterişli katedral ve freskler.

329) Vrangel Adası Doğal Koruma Sistemi (2004) D Vrangel Adası ve Herald Adası'nın oluşturduğu bölge, dördüncü buzul çağında şekillenmiş yüzeyi, zengin ekosistemi, yalnızca o bölgeye özgü bitki türlerinin çeşitliliği ve nesli tükenmiş mamut kalıntılarıyla önemli bir arkeolojik ve doğal alan. *Rusya Federasyonu ve Litvanya **Rusya Federasyonu ve Moğolistan

Sırbistan ve Karadağ

330) Decani Manastırı (2004) K Manastır, Doğu Bizans ve batılı ortaçağ geleneklerini sentezleyerek bir araya getirebilen Sırp-Slav mimarisinin gelişimindeki son döneme ait örnek niteliğinde.

331) Durmitor Ulusal Parkı (1980) D Avrupa'nın en derin boğazları, kozalaklı ağaçlar ormanı.

332) Kotor, doğal ve tarihsel - kültürel bölge (1979) K Adriyatik kıyılarındaki doğal liman. Roma Devri kiliseleri ve 1979'da zarar gördükten sonra restore edilen istihkâmlar.

333) Stari Ras ve Sopocani (1979) K Ortaçağ kaleleri, kiliseleri ve manastırları.

334) Studenika Manastırı (1986) K Beyaz mermerden yapılmış Meryem Ana Kilisesi, 12. yüzyıl.

Slovakya

335) Banska Stiavnica (1993) K Rönesans sarayı, 16. yüzyıl kiliseleri, şık meydanlar. Madencilik çalışmalarının kalıntıları.

336) Bardejov kenti ve rezerv alanı (2000) K İstihkâm edilmiş Orta Çağ kenti ve 18. yüzyıla ait sinagog.

337) Spissky Hrad ve ilgili kültürel yapılar (1993) K 13. ve 14. yüzyıllardan kalma askeri, siyasal ve dinsel yapılar.

338) Vlkolinec (1993) K Orta Avrupa?nın tarihi ahşap evlerinin bulunduğu yer.

Slovenya

339) Skocjan Mağaraları (1986) D Derinliği 200 metre olan, 6 kilometre boyunca devam eden dehlizler.

Türkiye

340) Divriği Ulu Camii ve hastane (1985) K İki kubbenin altına yerleştirilen cami, 1228-1229.

341) Göreme Ulusal Parkı ve Kapadokya, Peri Bacaları (1985) M Duvar resimli ibadethaneler ve kaya içlerine oyulmuş pek çok köy.

342) Hattuşa (1986) K Tapınaklar, kraliyet yerleşimleri ve Hitit istihkâmları.

343) Hierapolis - Pamukkale (1988) M Mineralli su ve şelale şeklinde taşlaşmış travertenler.

344) İstanbul, tarihsel bölgeler (1985) K Stratejik özelliğiyle İstanbul, 2000 yıldan fazla süredir başlıca politika, din ve sanat merkezlerinden biri sayılıyor.

345) Nemrut Dağı (1987) K M. Ö. 1. yüzyılda yaşayan I. Antiokos'un etkileyici mezarı.

346) Safranbolu (1994) K Cami, hamam ve Süleyman Paşa Medresesi, 1322

347) Troia arkeolojik siti (1998) K İlyada Destanı'yla ölümsüzleşen 4 bin yıllık antik kent.

348) Ksanthos-Letoon (1988) K Likyalıları tanıtan temel yapılar.

Ukrayna

349) Kiev: Saint-Sophia Katedrali ve manastır binaları, Kiev-Pechersk Manastırı (1990) K İstanbul'daki Ayasofya'ya rakip olarak yaptırılan Saint-Sophia Katedrali, 11. yüzyılda Kiev'in Hıristiyanlık merkezi olduğunun sembolüydü.

350) L'viv, tarihsel kent merkezi (1998) K Ortaçağ kentlerinin karakteristik özelliğini eksiksiz yansıtan bir örnek.

Yunanistan

351) Athos Dağı (1988) M "Aziz Dağ" 1054?ten beri Ortodoks mezhebinin ruhani merkezi olarak kabul edilir.

352) Atina, Akropolis (1987) K Atina'nın kuruluş yeri olan Akropolis.

353) Bassae, Apollo Epikurius Tapınağı (1986) K

354) Patmos Adası, tarihsel merkez (Khora), Aghios İoannes Theologos Manastırı ve Kıyamet Mağarası (1999) K 10. yüzyıla ait manastır, hac ve eğitim bölgesi.

355) Daphni manastırları, Hossios Lukas ve Sakız adasındaki Nea Moni (1990) K 11. ve 12. yüzyılların mermer ve mozaikle bezenmiş kiliseleri.

356) Delos (1990) K Yunan mitolojisine göre Apollo bu küçük adada doğmuştur. Ada, M.Ö. 3000?li yıllardan itibaren önemli bir arkeolojik sit alanı.

357) Delphi, arkeolojik sit alanı (1987) K Tapınak, M.Ö. 6. yüzyıl Yunan dünyasının merkezi.

358) Epidauros, arkeolojik sit alanı (1988) K Asklepios Tapınağı ve M.Ö. 4. yüzyıla ait tiyatro.

359) Meteora (1988) M Pitonlar ve birçok 15. yüzyıl manastırının bulunduğu bölge.

360) Mikene ve Tiryns, arkeolojik sitler (1999) K M.Ö. 15. ve 12. yüzyıllar arasında yıldızı parlamış iki siteye ait harabeler.

361) Mystras (1989) K Ortaçağ kalıntıları ve 13. yüzyılda inşa edilen kale.

362) Olimpia, arkeolojik sit alanı (1989) K M.Ö. 776'dan itibaren kullanılan spor tesisleri.

363) Rodos, Ortaçağ kenti (1988) K Büyük Ustalar Sarayı ve Gotik hastane.

364) Samos, Pythagoreion ve Heraion (1992) K Eski kent, istihkâm edilmiş kapısı ve tünel yapılı su kemeri.

365) Selanik, Erken Hıristiyan ve Bizans yapıları (1988) K M.S. 4. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar Hıristiyanlık yapıları bütünü.

366) Vergina, arkeolojik sit alanı (1996) K M.Ö. 11 yüzyıla dek tarihlenebilen mezarlık.


AFRİKA ve ARAP DÜNYASI

Benin

1) Abomey Kraliyet Sarayı (1985) K 1625 ve 1900 yılları arasında 12 kralın yaptırdığı 12 ayrı sarayın bulunduğu bölge.

Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti

2) Kilimanjaro Ulusal Parkı (1987) D 5.963 metre yüksekliğindeki, karlarla kaplı, kitaplara konu olmuş volkanik sıradağlar.

3) Kilwa Kisiwani ve Songo Mnara harabeleri (1981) K M.S. 13. ve 16. yüzyıllar arasındaki ticaret merkezinin kalıntıları.

4) Ngorongoro Rezervi (1979) D

5) Selous Rezervi (1982) D Fil, siyah gergedan ve zürafaların doğal korunma alanı.

6) Serengeti Ulusal Parkı (1981) D

7) Zanzibar, taş kent (2000) K Afrika, Arap ve Hint mimarilerinin karışımını sergileyen kent.

Botsvana

8) Tsodilo (2001) K "Çöldeki Louvre" olarak adlandırılan Tsodilo'do 4500 tarihi resim yer alıyor.

Cezayir

9) Beni Hammad Kalesi (1980) K 1007 yılında kurulan ve 1152 yılında yıkılan İslam kentinden kalan cami, kale ve harabeler.

10) Cezayir, Kasbah (1992) K Camiler ve Osmanlı saraylarıyla bir İslam kenti.

11) Cemila (1982) K Deniz seviyesinden 900 metre yükseklikte, Roma devrine ait tapınak ve evlerin olduğu bölge.

12) M'Zab Vadisi (1982) K M.S. 10. yüzyıla ait istihkâm edilmiş köyler.

13) Tassili n'Ajjer (1982) M M.Ö. 6 binli yıllardan kalma 15 bin resim ve gravür.

14) Timgad (1982) K M.S. 100 yılında kurulmuş Roma askeri sömürü kenti.

15) Tipasa (1982) K Akdeniz kıyısında yer alan eski ticaret kenti.

Etiyopya

16) Aksum (1980) K Etiyopya?nın kuzeyinde yer alan tarihi kent Aksum?da, Doğu Roma İmparatorluğu ve Pers ülkesi arasındaki en güçlü bölgeydi. Kentte bulunan harabeler, M.S. 1. ve 13. yüzyıllar arasındaki döneme ait anıt taşlar, steller ve kraliyet mezarlarından oluşuyor.

17) Aşağı Avash Vadisi (1980) K

18) Aşağı Omo Vadisi (1980) K Turkana gölünün yanında yer alan tarih öncesi dönemden kalan bölge, insanoğlunun evrimine dair çok önemli fosiller bulunuyor.

19) Fasil Ghebbi, Gondar bölgesi (1979) K Arap ve Barok tarzlarının iç içe geçtiği istihkam edilmiş kent.

20) Lalibela, kayalara oyulmuş kiliseler (1978) K 13. yüzyıla ait, Etiyopya Hıristiyanlığı'na dair, 11 taş kilise.

21) Simien Ulusal Parkı (1978) D 1500 m derinlikteki şaşırtıcı uçurumların yer aldığı doğal alan.

22) Tiya (1980) K Arkeolojik bölgede, 36 anıt, üzerinde semboller bulunan 32 yontu eser yer alıyor.

Fas

23) Ait-Ben-Haddu Ksar?ı (1987) K Etrafını çevreleyen yüksek duvarlarla çölden ayrılan toprak yapılar.

24) Suvayra kenti (eski adıyla Mogador) (2001) K 18. yüzyıl sonunda istihkam edilmiş kent ve limanı.

25) Fez kenti (1981) K 13. ve 14. yüzyıla ait medreseler, saraylar, camilerin bulunduğu kent.

26) Marakeş kenti (1985) K

27) Meknes, tarihsel kent (1996) K Askeri bir bölge olarak M.S. 11. yüzyılda kurulan kent, Sultan İsmail (1672-1727) döneminde başkent oldu. Etrafı yüksek duvarlarla çevrili kentte Avrupa ve İslam mimarisinin örnekleri iç içe yer alıyor.

28) Mazagan, Portekiz kenti (El Cedide) (2004) K Kazablanka'nın 90 kilometre güneybatısında yer alan, 16. yüzyılda kurulan bir sömürge kenti. Rönesans askeri tasarımının örnekleri, Manuel mimari stilinde kilise ve sarnıç bulunuyor.

29) Tetouan kenti (eski Titavin) (1997) K Tetouan kenti, M.S. 8. yüzyıldan günümüze İslam için önemli bir yer. Endülüs döneminden kalma mimari ve sanat eserleri yörenin tarihi zenginliğini oluşturuyor.

30) Volubilis, arkeolojik bölgesi (1997) K Roma İmparatorluğu dönemi öncesinden kalma önemli harabelerin bulunduğu arkeolojik bölge.

Fildişi Sahilleri 31) Comoé Ulusal Parkı (1983) D Bodur çöl ağaçları ile nemli orman arasında kalan zengin bitki türlerinin yer aldığı ulusal park.

32) Nimba Dağı Doğa Rezervi (1981, 1982) *D

33) Taï Ulusal Parkı (1982) D Pigme su aygırı ve 11 tür maymunun doğal yaşam alanı olan bölge. *Gine ile birlikte

Gambiya

34) James Adası ve bağlı sitler (2003) K Gambiya nehri boyunca, Afrika ve Avrupa kıtası arasındaki çatışmalara tanık olan James Adası, dünyada köle ticaretinin başladığı ve son bulduğu bölge.

Gana

35) Geleneksel Aşanti yapıları (1980) K M.S. 18. yüzyılda en iyi dönemini yaşayan toprak, ağaç ve samandan yapılan evler, günümüzde hava koşulları ve zaman geçmesi nedeniyle bozulma tehdidi altında.

36) Accra, surlar, kale, Volta, orta ve batı bölgeler (1979) K 1482 ile 1786 yılları arasında kurulmuş ve istihkam edilmiş yapıların bulunduğu bölge.

Irak

37) Asur (eş-Şarkat) (2003) K Mezopotamya'nın kuzeyinde, Dicle nehrinin kıyısında yer alan antik kent, M.Ö. 3 binli yıllarda kurulmuş.

38) Hatra (1985) K İlk Arap krallığının başkenti, yüksek duvarlarının yanı sıra Helenistik ve Roma mimarisinin Doğu stiliyle karıştığı eserlerin yer aldığı tarihi kent.

Kamerun

39) Dja Fauna Rezervi (1987) D Yüzde 90'ı korunmuş, geniş yağmur ormanlarının bulunduğu bölgede, soyu tehlike altında olan beş çeşidin dahil olduğu 107 memeli türü yaşıyor.

Kenya

40) Eski Lamu kenti (2001) K Doğu Afrika'nın en eski ve günümüze kadar korunmuş Swahili kenti, mercan kayaları ve ağaç gövdeleri üzerine kurulmuş.

41) Kenya Dağı Ulusal Parkı / doğal orman (1997) D Afrika'nın en yüksek ikinci zirvesi olan sönmüş yanardağ.

42) Turkana Gölü Ulusal Parkları (1997, 2001) D Kıyılarında memeli ve kabuklu deniz canlılarının fosillerinin bulunduğu göller bölgesinde, Nil timsahı, su aygırı ve zehirli yılanlar yaşıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

43) Garamba Ulusal Parkı(1980) D Fil, zürafa, su aygırı ve beyaz gergedanların doğal yaşam alanı.

44) Kahuzi-Biega Ulusal Parkı (1980) D Soyu tükenmekte olan dağ gorillerinin yaşadığı ulusal park.

45) Okapi Yaban Hayat Rezervi (1996) D Zaire'nin kuzeydoğusunda, Zaire nehri havzasında yer alan bölge, Afrika'nın en geniş bataklık bölgesi.

46) Salonga Ulusal Parkı (1984) D

47) Virunga Ulusal Parkı (1979) D 20 bin su aygırına ve dağ gorillerine barınak olan sulak alanlar ve stepler.

Kudüs (İsrail ve Filistin)

48) Eski Kudüs kenti ve duvarları (1981) K * İslamiyet, Hıristiyanlık ve Musevilik için kutsal kabul edilen Kudüs, geometrik desenler ve çiçek resimleri ile işlenmiş, M.S. 7. yüzyılda inşa edilmiş 220 tarihi anıtıyla ve Ağlama Duvarı?yla önemli bir yer. * Ürdün tarafından önerildi.

Libya Arap Halk Cemahiriyesi

49) Eski Gadames kenti (1986) K "Çölün incisi" diye adlandırılan kent.

50) Leptis Magna, arkeolejik bölge (1982) K

51) Sabrata, arkeolojik bölge (1982) K M.S. 2. ve 3. yüzyıllara ait, Fenikeliler tarafından yaptırılan daha sonra Romalılaştırılan ticarethane.

52) Kyrenaika, arkeolojik bölge (1982) K M.S. 365 yılında yağmalanmış bir Helen kentinin kalıntıları.

53) Tadrart Acacus Kaya Resimleri (1985) K M.Ö. 12 bin yılından 1. yüzyıla dek tarihlenen binlerce kaya resmi.

Lübnan

54) Anjar (1984) K M.S. 8. yüzyılın başında kurulan saray-kent.

55) Baalbek (1984) K Fenike kenti ve Roma yapılarının kalıntıları.

56) Byblos (1984) K En eski Fenike kentlerinden Byblos, Fenike alfabesinin doğduğu yerdir.

57) Kadişa Vadisi (Kutsal Vadi) Tanrı'nın Sedir Ormanı (Horş Arz el-Rab) (1998) K Dünyanın en önemli manastırlarının bulunduğu Kadişa Vadisi, Hıristiyanlar için kutsal bir bölge.

58) Tir (1984) K Fenike ticarethanesinin ve arkeolojik kalıntıların olduğu bölge.

Madagaskar

59) Bemaraha, Tsingy Doğal Hayat Rezervi (1990) D Karstik yüzey yapısı, Manambolo nehrinin yol açtığı kanyonu, yüksek tepeleri ve ender bulunan kuş türlerinin doğal yaşam alanı olmasıyla ilgi çeken Tsingy bölgesi.

60) Kutsal Ambohimanga Tepesi (2001) K Hac merkezi olan kutsal kent.

Malavi

61) Malavi Gölü Ulusal Parkı (1984) D Malavi Gölü'nün geniş ve uzayıp giden alanlarının güneyinde yer alan temiz ve engin suları, dağlarıyla ulusal park, birçok endemik (yalnızca o yöreye özgü) balık türünün doğal yaşam alanı.

Mali

62) Bandiagara Kayalıkları ( Dogon toprakları) (1989) M Ova üzerinde yer alan kurban verme törenlerinin yapıldığı setler ve mabetlerin bulunduğu bölge.

63) Eski Djenné kenti (1988) K M.Ö. 250 yıllarından itibaren özellikle altın alışverişi olmak üzere ticaret merkezi olan yerleşim bölgesi. M.S. 15. ve 16. yüzyıllarda İslam dininin yayıldığı, geleneksel 2000 evinin günümüze kadar ulaştığı tarihi kent.

64) Timbuktu (1988) K M.S. 16. yüzyılda restore edilmiş üç caminin, çöl kumunun yıpratıcı tehdidiyle karşı karşıya kaldığı bölge.

65) Askia'nın Mezarı (2004) K Batı Afrika mimari geleneğini yansıtan mezarlık, camiler ver türbelerin bulunduğu bölge.

Mısır

66) Ebu Mena (1979) K İlk çağ Hıristiyanlığı'nın kutsal kenti, vaftiz hane ve bazilika.

67) Eski Thebes ve lahitleri (1979) K Tanrı Amon'un kenti, Orta ve Yeni Krallıklar döneminde Mısır'ın başkentiydi. Karnak ve Luxor sarayları, Krallar Vadisi ile Kraliçeler Vadisi bölge için önemli değere sahip.

68) Ebu Simbel ve Philae arasındaki Nübye anıtları (1979) K Nil nehrinin taşkın sularından korunan II. Ramses'in tapınakları ve İsis Mabedi.

69) Kahire'deki İslam eserleri(1979) K M.S. 10. yüzyıldan günümüze gelen camiler, medreseler, hamamlar, çeşmeler.

70) Memphis ve lahti, Giza'dan Dahşur'a uzanan piramit bölgesi (1979) K Eski Mısır Krallığı'nın başkentinde taş türbe, tapınak ve piramitleri kapsayan birçok anıt mezar bulunuyor.

71) St. Catherine Bölgesi (2002) K M.S. 6. yüzyıla ait manastır, el yazmaları ve ikonaların bulunduğu bölge.

Moritanya

72) Arguin Ulusal Parkı (1989) D Çeşitli göçmen kuş türlerinin doğal yaşam alanı.

73) Eski Uadan Ksur'u, Şingetti, Tışıt ve Ualata (1996) K M.S. 11. ve 12. yüzyıllarda kurulmuş ticari ve dini açıdan önemli kentler.

Mozambik

74) Mozambik Adası (1991) K Eski Portekiz ticaret bölgesi.

Nijer

75) Air ve Ténéré Doğal Koruma Alanları (1991) D Afrika kıtasının günümüze kadar en iyi korunmuş arazisi.

76) W Nijer Ulusal Parkı (1996) D Batı Afrika'da, Savanlarla ormanların birleşiminden oluşan doğal yaşam alanı.

Nijerya

77) Sukur, kültürel alanı (1999) K Demir endüstrisinin şekillendiği, bir tepe üzerinde konumlanan köylerden oluşan alan.

Orta Afrika Cumhuriyeti

78) Manovo-Gounda St. Floris Ulusal Parkı (1988) D Coğrafik özelliğiyle siyah gergedanlar, leopar ve mandaların doğal yaşam alanı.

Senegal

79) Djoudj Ulusal Kuş Barınağı (1981) D Senegal nehrinin deltasından yer alan, ırmaklar ve akıntısız su birikintilerinin çevrelediği büyük göllerin bulunduğu, beyaz pelikanlar ve mor balıkçıların dahil olduğu 1,5 milyon kuş türünün yaşadığı barınak.

80) Gorée Adası (1978) K M.S. 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar köle pazarı olarak kullanılan ada.

81) Niokolo-Koba Ulusal Parkı (1981) D

82) Saint-Louis Adası (2000) K M.S. 17. yüzyılda Fransız sömürgeciler tarafından kurulan kent.

Seyşeller

83) Aldabra Atolü (1982) D Sığ göllerin bulunduğu bölgede yer alan dört mercan adasını kapsayan Aldabra Atolü,152 bin dev kara kaplumbağasının doğal barınma alanı.

84) Mai Vadisi Doğa Koruma Alanı (1983) D Praslin adasının merkezinde palmiye ağaçlarının yer aldığı ormanların doğal koruma alanı.

Sudan

85) Cebel Barkal ve Napatan bölgesindeki sitler (2003) K M.S. 900'lü yıllardan günümüze kadar gelen mezar, piramit ve tapınaklar.

Suriye Arap Cumhuriyeti

86) Eski Bosra kenti (1980) K M.S. 2. yüzyıla ait bir Roma tiyatrosu ve erken dönem Hıristiyanlık yapılarının kalıntılarının bulunduğu tarihi Borsa kenti.

87) Eski Halep kenti (1986) K M.S. 13. yüzyıla ait kale, medrese ve 17. yüzyıla ait hamamların bulunduğu tarihi kent.

88) Eski Şam kenti (1979) K M.S. 8. yüzyılda Emevi Hanedanı'nın yaptırdığı büyük cami.

89) Palmyra (1980) K

Tunus

90) Dugga / Thugga (1997) K Bir tepe üzerinde yer alan küçük bir Roma kentinin kalıntıları.

91) El Cem Amfitiyatrosu (1979) K M.S. 3. yüzyıldan kalmış, Kuzey Afrika'nın en büyük amfi tiyatrosunun kalıntıları.

92) Bizerte Gölü Ulusal Parkı (1980) D

93) Kayrevan (1988) K M.S. 9. yüzyıldan kalma Büyük Cami ve Üç Kapılı Cami.

94) Kartaca Bölgesi (1979) K M.Ö. 9. yüzyılda kurulan ve Tunus körfezinde yer alan Akdeniz ticaret yolu noktalarından olan bölge.

95) Kerkuan, Pön kenti ve lahitleri (1985, 1986) K Fenike-Kartacalılara ait bir kentten geriye kalan tek harabe.

96) Sus kenti (1988) K

97) Tunus kenti (1979) K 700 saray, cami, mozole, medrese ve çeşme gibi İslam mimarisinin örneklerinin sergilendiği kent.

Uganda

98) Bwindi Ulusal Parkı (1994) D Uganda'nın güneybatısında yer alan ve dağlık ormanlardan oluşan Bwindi Ulusal Parkı'ndaki 160 çeşit ağaç ve 100 çeşit eğrelti otundan oluşan bitki örtüsü, yalnızca o yöreye has birçok kuş, kelebek ve dağ gorili gibi canlı türlerinin doğal yaşam alanı.

99) Kasubi, Buganda Kral Mezarları (2001) K

100) Rvenzori Dağları Ulusal Parkı (1994) D Uganda'nın batısında Afrika'nın en yüksek üç tepesini içine alan Rvenzori Dağları Ulusal Parkı'nda buzullar, şelaleler, göller ve dev yeşil yapraklı bitkiler bulunuyor.

Umman

101) Arapceylanı Rezervi (1994) D Yalnızca o yöreye has bitki çeşitlerinin yeşerdiği, soyu tükenmekte olan Arap tilkisi gibi birçok hayvanın yaşadığı bölge.

102) Bala Kalesi (1987) K Bala vahasında yer alan, M.S. 12. yüzyıla ait, pişmemiş tuğladan ve kilden yapılmış kule ve duvarlarıyla tarihi kale.

103) Bat, El-Kutm ve El-Ayn arkeolojik sitleri (1988) K M.Ö. 3 binli yıllardan kalma yerleşim yeri ve mezarlığın bulunduğu arkeolojik bölge.

104) Günlük Ağacı Yolu (2000) K

Ürdün

105) Petra (1985) K Tarih öncesi dönemlerden kalma, etrafı dağlarla çevrili, Suriye, Mısır ve Arabistan arasında bağlantı noktası olan, kaya içine oyulmuş kent.

106) Kuseyr Amra (1985) K M.S. 8. yüzyılın başında inşa edilen ve günümüze kadar korunan kale.

107) Um er-Rasas (Kastrom Mefa?a) (2004) K M.S. 3. ve 9. yüzyıllara ait mozaik tabanlı kiliseler ile Roma, Bizans, erken İslam dönemi kalıntıları ve kuleler.

Yemen

108) Eski Sana kenti (1986) K 11. yüzyıla ait 106 cami, 12 hamam, 6500 ev.

109) Eski Şibam sur içi kenti (1982) K Bir diğer adı "Çölün Manhattan?ı" olan, 16. yüzyılda kurulan kent.

110) Zabid, tarihsel kent (1993) K M.S. 13. ve 15. yüzyıllar arasında Yemen'in başkenti olmuş Zabid'in yerel ve askeri mimarisi, kenti önemli bir arkeolojik ve tarihi kent haline getirmiş.

Zambiya

111) Mosi-oa-Tunya / Victoria Şelaleleri (1989) * D Eni 2 kilometre olan Zambezi nehrinin, dünyanın en etkileyici ve görülmeye değer şelalelerinin ve bazalt boğazların bulunduğu bölge. *Zimbabwe ile birlikte

Zimbabwe

112) Büyük Zimbabwe Ulusal Anıtı (1986) K M.S. 11. ve 15. yüzyıllar arasında Bantu uygarlığına tanıklık eden bölge, ortaçağın en önemli ticaret merkezlerinden birisiydi.

113) Khami Harabeleri Ulusal Anıtı (1986) K 16. yüzyıldan sonra bir ticaret kavşağı olan bölgenin kalıntıları.

114) Mana Pools Ulusal Parkı, Sapi ve Chewore safari alanları (1984) D

115) Matobo Tepeleri (2003) K Taş devrinin başından günümüze kadar gelmiş, doğal barınakların bulunduğu yerleşim yeri.


AMERİKA

Amerika Birleşik Devletleri

1) Cahokia Dağları Tarihsel Devlet Arazisi (1982) K Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde yer alan bölge dağları ve köyleriyle tarihi bir önem taşırken, burada yer alan 30 metre yükseklikteki Monks Dağı, Amerika'daki en büyük tarih öncesi arazi olarak biliniyor.

2) Carlsbad Mağaraları Ulusal Parkı (1995) D Farklı mineral oluşumda 80 mağaranın bulunduğu bölge.

3) Chaco Kültürü Ulusal Tarihsel Parkı (1987) K Bölge, M.S. 850 ile 1250 yılları arasında tören, ticaret ve politika merkeziydi.

4) Everglades Ulusal Parkı (1979) D Florida'nın güneyindeki inanılmaz çeşitlilikte canlının yaşadığı sulak alan yerleşimi.

5) Grand Canyon Ulusal Parkı (1979) D Colorado nehrinin kestiği, 1500 metre derinlikteki doğa harikası, dünyanın en muhteşem vadisi olarak tanınıyor.

6) Great Smoky Dağları Ulusal Parkı (1983) D İçinde 130 ilginç ağaç türünün de bulunduğu 3500 bitki türü ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok hayvan türü için özel koruma alanı.

7) Hawaii Volkanları Doğal Parkı (1987) D Mauna Loa (4.170 m) ve Kilauea (1.250 m) aktif yanardağlarının bulunduğu bölgede türüne ender rastlanan kuşlar, soyu tükenmekte olan hayvan çeşitleri ve dev yeşil bitkilere rastlanıyor.

8) Independence Hall (1979) K 1776 yılında bağımsızlık ve demokrasinin evrensel ilkelerinin belirlendiği, Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalandığı Philadelphia'da bulunan bina.

9) Mamut Mağarası Ulusal Parkı (1981) D 560 km uzunluğundaki yer altı tüneller ağı.

10) Mesa Verde (1978) K M.S. 6. ve 12. yüzyıllar arsında Kızılderililerin "pueblo"larda (köy) oluşturdukları yerleşimler.

11) Monticello ve Charlottesville, Virginia Üniversitesi (1987) K Amerika Bağımsızlık Bildirgesi'nin yazarı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin üçüncü başkanı olan Thomas Jefferson (1743-1826) tarafından yaptırılan neoklasik yapılar.

12) Olympic Ulusal Parkı (1981) D İçerisinde 100 km uzunluğunda el değmemiş kayalık kıyıların yer aldığı park ekosistem çeşitliliği biliniyor.

13) Özgürlük Anıtı (1984) K Fransızların hediyesi olan, New York'ta 1886 yılında dikilen sembol anıt.

14) Puerto Rico, La Fortaleza ve San Juan tarihsel bölgesi (1983) K M.S. 15. ve 19. yüzyıllar arasında Karayip Denizi'nde stratejik bir noktada, kenti korumak için inşa edilen yapı.

15) Pueblo de Taos (1992) K Kızılderili yerleşimleri ve tören merkezlerinin bulunduğu vadi.

16) Redwood Ulusal Parkı (1980) D San Francisco'nun kuzeyinde Pasifik Okyanusu kıyısındaki dağlarda yer alan parkta kızıl renkte uzun ve etkileyici ağaçların yanı sıra California esmer pelikanı, ABD'nin simgesi olan kartallar ve aslanlar bulunuyor.

17) Waterton Glacier Uluslararası Barış Parkı (1995) * D 1932 yılında Göller Ulusal Parkı (Kanada) ve Glacier Ulusal parkının (ABD) birleştirilmesiyle ortaya çıkan dünyanın ilk barış parkı, zengin bitki çeşidini ve memeli hayvan türünü barındırıyor.

18) Yellowstone (1978) D 9 bin km uzunluğunda alan üzerinde 300 benzersiz gayzerin bulunduğu ulusal park.

19) Yosemite Ulusal Parkı (1984) D Buzların şekil verdiği granit türü rölyefler.

Arjantin

20) Rio Pinturas, las Manos (Eller) Mağarası (1999) K 13 bin ve 9.500 yıl öncesine dayanan mağara içi kaya resimleri.

21) Guaranis Cizvit Misyonu: San Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra Senora de Loreto ve Santa Maria Mayor, Sao Miguel das Missoes Harabeleri (1983, 1984) * K Tropik ormanın derinlerinde, 17. yüzyıldan kalma 5 harabe.

22) Iguazu Ulusal Parkı (1984) D Arjantin ve Brezilya sınırında bulunan 80 metre yükseklikte ve 2700 m uzunluktaki şelale.

23) Ischigualasto / Talampaya Doğal Parkları (2000) D

208 milyon yıl eskiye tarihlenen dinozor ve bitki fosilleri. 24) Paraguay, eski Cizvit merkezi Cordoba binaları (2000) K 17. ve 18. yüzyıldan kalma üniversite, kilise ve evlerin bulunduğu bölge.

25) Los Glaciares (1981) D Görkemli buzulların, uzunluğu 160 kilometreyi geçen Argentino Gölü'nün de içinde yer aldığı birçok göl, sarp dağların bulunduğu ulusal park.

26) Quebrada de Humahuaca (2003) K 10 bin yıldan beri var olan büyük ticaret yolu Camino Inca'nın yakınlarında bulunan, 15. ve 16. yüzyıllarda Inca İmparatorluğu'ndan kalma tarihi bölge.

27) Valdés Yarımadası (1999) D Balinaların ve güneydeki deniz aslanlarının barınma alanı. * Brezilya ile birlikte

Belize

28) Belize Bariyeri Resif Rezerv Sistemi (1996) D Kuzey yarıkürenin en geniş sığ kayalıklarına ve kıyı lagünlerine sahip doğa harikası bölge.

Bolivya 29) Chiquitos Cizvit Misyonu (1990) K 17. yüzyıl Katolik mimarisine örnek olan 6 kent.

30) Fuerte de Samaipata (1998) K Hispanik dönem öncesinde yapılandırılmış, Amerika'da bir eşi daha olmayan devasa kaya ve tören merkezi.

31) Noel Kempff Mercado Ulusal Parkı (2000) D Amazon Havzası'nda yer alan 600'ü aşkın kuş türünün yaşadığı, 4 bin tür içerdiği tahmin edilen flora, soyu tükenmekte olan birçok omurgalı canlının bulunduğu ulusal park.

32) Potosi kenti (1987) K 16. yüzyılda dünyanın en büyük endüstri kompleksi olarak bilinen kent.

33) Sucre, tarihsel kent (1991) K Bolivya'nın ilk başkenti Sucre, 16. yüzyılın ilk yarısında İspanyollar tarafından kuruldu. Günümüze kadar korunmuş birçok tarihi yapının yer aldığı kent, yerel mimari ile Avrupa mimarisinin karışımı niteliğinde.

34) Tiwanaku: Tiwanaku Kültürü Manevi ve Politik Merkezi (2000) K M.S. 500 ve 900 yılları kurulan güçlü bir Hispanik dönem öncesi bir imparatorluğun tarihi kalıntıları.

Brezilya

35) Atlantik ormanları - Güneydoğu Rezervi (1999) D Koruma altına alınan 25 bölgesi ile yüzlerce hektar üzerinde dikkati çeken biyolojik çeşitlilik.

36) Bon Jesus do Congonhas Kilisesi (1985) K 18. yüzyıl kilisesi, teraslar halinde merdivenler ve haç biçimli yol.

37) Brasilia (1987) K Mimar Oscar Niemeyer tarafından, 1956 ile 1960 yılları arasında tasarlanan başkent.

38) Brezilya'nın Atlantik adaları: Fernando de Noronha ve das Rocas Atolü rezervleri (2001) D Köpekbalıklarının, kaplumbağaların ve deniz memelilerinin üreme alanı.

39) Cerrado Koruma Alanları: Chapada dos Veadeiros ve Emas ulusal parkları (2001) D

40) Diamantina, tarihsel kent merkezi (1999) K Bölgede bulunan dağlar, 18. yüzyılda elmas madeni arayıcılarının kahramanlıklarını hatırlatıyor.

41) Goiás, tarihsel kent merkezi (2001) K Uyumlu bir mimariyle yapılanmış 18. yüzyıl maden kenti.

42) Iguaçu Ulusal Parkı (1986) D Park, 2.700 metre yüksekten dökülen, dünyanın en büyük ve etkileyici şelaleleri ile soyu tükenmekte olan iri bitkilerin bulunduğu bir arazi.

43) Bahia and Espírito Santo Kıyıları ve Atlantik Ormanları Rezervi (1999) D

44) Olinda, tarihsel kent merkezi (1982) K 18. yüzyıldan kalma Barok kiliseler, rahibe manastırları ve şapellerin bulunduğu tarihsel kent.

45) Orta Amazon Koruma Habitatları (2000, 2003) D Amazon Havzası'nda yer alan en büyük korunma altına alınan bölgede soyu tükenmekte olan bitki ve hayvan türleri bulunuyor.

46) Pantanal Rezervi (2000) D Durgun suyun etkisiyle nemli havanın hakim olduğu bölgelerin geniş ekosistemi.

47) Salvador de Bahia, tarihsel kent merkezi (1985) K 1549 yılından 1763'e kadar Brezilya'nın ilk başkenti olan Salvador de Bahia, Rönesans mimarisiyle inşa edilmiş ve rengârenk evlere sahip.

48) Sao Luis, tarihsel kent merkezi (1997) K 17. yüzyılda Fransızlar tarafından kurulan, Felemenkler ve Portekizliler tarafından işgal edilen kent, dikdörtgen biçimindeki şehir planıyla önem taşıyor ve kentte sömürge devrinden kalma tarihi binalar yer alıyor.

49) Serra da Capivara Ulusal Parkı (1991) K

50) Ouro Preto, tarihsel kent (1980) K 17. yüzyılın sonlarında kurulan Ouro Preto (Siyah Altın), zengin altın rezervleriyle 18. yüzyılda yaşanan "Brezilya'nın altın çağı"nın odak noktasıydı.

Dominik

51) Morne Trois Pitons Ulusal Parkı (1997) D Tropikal ormanlarla volkanik yanardağların bir arada bulunduğu ulusal park, 1342 metre yükseklikteki Morne Trois Pitons yanardağının üzerinde toplanmış. Beş volkan, 50 dumanı tüten çatlak, vadiler ve bir kaynayan göl bulunuyor.

Dominik Cumhuriyeti
52) Santo Domingo, kolonyal kent (1990) K Christopher Columbus'un (Kristof Kolomb) 1492 yılında bölgeye gelmesiyle, kent, Amerika'daki ilk katedral, hastane, ticarethane ve üniversitenin olduğu yerleşim yeri halini aldı. Santo Domingo, 1498 yılında kıtaya inşa edilmiş olan ilk koloni kenti.

El Salvador

53) Joya de Ceren Arkeolojik Bölgesi (1993) K 600 yıllarına doğru volkanik bir patlamayla gömülen hispanik devir öncesi tarım merkezinin kalıntıları.

Ekvador

54) Galapagos Adaları (1978, 2001) D Pasifik Okyanusu'nda yer alan dokuz ada, iguanalar, dev kaplumbağalar ve balıkların korunma alanıyken yaşayan bir müze görüntüsü sergiliyor.

55) Quito kenti (1978) K 2850 metre yüksekte yer alan ve 16. yüzyılda kurulan başkent Quito, 1917 yılında yaşanan depreme rağmen Latin Amerika'nın günümüze kadar en iyi korunmuş tarihsel kenti olma özelliği taşıyor.

56) Sangay Ulusal Parkı (1983) D Olağanüstü doğal güzelliği ve iki aktif yanardağıyla Sangay Ulusal Parkı'nda, soyu tükenmekte olan dağ tapiri (2 metre uzunluğunda, kısa hortumlu bir hayvan türü) ve And dağlarına özgü akbaba türleri yaşıyor.

57) Santa Ana de los Ríos de Cuenca, tarihsel merkez (1999) K Sömürge kenti olarak 1557'de Ekvador'un güneyinde kurulan, And dağlarıyla çevrilmiş bölge, şu anda ülkenin en önemli üçüncü kenti niteliğinde.

Guatemala

58) Antigua Guatemala (1979) K 1.500 m yükseklikte 16. yüzyıla ait antik kentin kalıntıları.

59) Arkeolojik Park ve Quirigua Harabeleri (1981) K M.S. 2. yüzyıldan itibaren yerleşim yeri olan Quirigua, 8. yüzyıldan kalan tarihi anıtları ve Mayalar tarafından yapılan takvimler dolayısıyla arkeolojik önem taşıyor.

60) Tikal Ulusal Parkı (1979) M Balta girmemiş ormanların ortasında bulunan, M.Ö. 6. yüzyıldan M.S. 10. yüzyıla kadar yerleşim yeri olan bölgede Mayalara ait saraylar ve tapınaklar yer alıyor.

Haiti

61) Ulusal Tarih Parkı - Sans Souci Şatosu, Ramiers (1982) K Haiti'nin bağımsızlığını ilan ettiği 19. yüzyılın başından kalan bu tarihi anıtlar, siyah kölelerin özgürlüklerini kazandıktan sonraki eserleri?

Honduras

62) Copan, Maya bölgesi (1980) K Diego García de Palacio tarafından 1570 yılında keşfedilen Copan harabeleri, Mayalardan kalma önemli bir uygarlık kalıntı bölgesi.

63) Rio Plátano Biyosfer Koruması (1982) D

Kanada

64) Dinozor Parkı (1979) D Hayranlık uyandıran doğal manzarasının yanı sıra Dinozor Parkı, 75 milyon yıl önce yaşamış 35 dinozor çeşidine ait fosillerin bulunduğu bir yer.

65) Eski Lunenburg kenti (1995) K 1753 yılında kurulan kent, Kuzey Amerika'daki en planlı tasarlanmış, Britanya sömürge yerleşim bölgesi.

66) Gros Morne Ulusal Parkı (1987) D Newfoundland Adası'nın batı kıyısında bulunan park, türüne ender rastlanan derin okyanus kabuğunun sergilendiği bir bölge.

67) Head-Smashed-In Buffalo Jump, Bizon iskeletleri siti (1981) K Kuzey Amerika'da, 6 bin yıldır sürdürülen av yönteminin uygulandığı bölge.

68) Kayalık Dağlar parkları (1984, 1990) D Hayranlık uyandıran tepeler, buzullar, göller, şelaleler ve kanyonların yer aldığı bölgede, deniz canlılılarının fosilleri bulunuyor.

69) Kluane/Wrangell-St. Elias/Glacier Bay/ Tatshenshini-Alsek (1979, 1992, 1994) * D Dünyanın kutuplar dışındaki en geniş buzullarının bulunduğu bölge.

70) L'Anse aux Meadows, ulusal tarih siti (1978) K Kuzey Amerika'da 11. yüzyıla ait bir Viking evinin yıkıntılarının bulunduğu bölge.

71) Miguasha Ulusal Parkı (1999) D 370 milyon yıllık balık fosillerinin yer aldığı ulusal park.

72) Nahanni Ulusal Parkı (1978) D Güney Nahanni nehri boyunca uzanan ve Kuzey Amerika'nın en büyük ve azgın nehirlerinin yer aldığı parkta, derin kanyonlar, dev şelaleler ve yeryüzünde bilinen tek kireçtaşından mağaralar bulunuyor.

73) SGaang Gwaii (Anthony Adası) (1981) K Haida kültürüne ait yaşam kalıntılarının bulunduğu bölge.

74) Québec, tarihsel bölge (1985) K 17. yüzyılın başında Fransız kâşifler tarafından kurulan Québec, Kuzey Amerika'nın, tarihi kalelerin, surların, kapıların ve savunma araçlarının günümüze kadar korunduğu tek yerleşim bölgesi.

75) Wood Buffalo Ulusal Parkı (1983) D Kanada'nın kuzeyindeki düzlüklerde yer alan ve vahşi bizonlar ile turna kuşunun yaşadığı doğal alan. * ABD ile birlikte

Kolombiya

76) Cartagena, liman, kale ve binalar (1984) K Karayip Denizi'nde bir koyda yer alan Cartagena, Güney Amerika'daki en geniş askeri tahkimat bölgesi. Kent, üç bölgeye ayrılıyor: San Pedro, San Diego ve Gethsemani.

77) Los Katios Ulusal Parkı (1994) D Kolombiya'nın kuzeybatısında yer alan Los Katios Ulusal Parkı, alçak tepeleri, ormanları ve nemli ovalarıyla, nesli tükenmekte olan pek çok türün koruma altına alındığı bir bölge.

78) San Agustín Arkeolojik Parkı (1995) K Güney Amerika'daki dini anıtların ve taş heykellerin yer aldığı bu olağanüstü güzellikteki arkeolojik parkta, tanrı ve mitolojik hayvan figürleri bulunuyor.

79) Santa Cruz de Mompox, tarihsel merkez (1995) K Güney Amerika'nın kuzeyinde yer alan ve 1540 yılında kurulan İspanyol kolonisi Mompox'ta günümüze kadar korunan binalar, İspanyol sömürge kentlerinin neye benzediği konusunda bize yol gösteriyor.

80) Tierradentro Ulusal Arkeoloji Parkı (1995) K Tierradentro Ulusal Arkeolojik Parkı'nda yer alan tarihsel anıtlarda, M.S. 6. ve 10. yüzyıllar arasındaki döneme ait insan figürleri bulunuyor.

Kosta Rika

81) Cocos Adası Ulusal Parkı (1997, 2002) D Kosta Rika'nın Pasifik kıyılarında 550 kilometre uzunluğundaki bölgede yer alan Cocos Adası Ulusal Parkı, doğu Pasifik'te tropikal yağmur ormanlarına sahip tek ada olma özelliğini taşıyor. Park, köpekbalığı, vatoz, tonbalığı ve yunus balığı gibi geniş su altı yaşam çeşitliliğiyle birçok dalgıcın ilgisini çekiyor.

82) Guanacaste Rezervi (1999, 2004) D Orta Amerika'dan Meksika'nın kuzeyine kadar uzanan kuru orman alanları Guanacaste, seyrek rastlanan bitki ve hayvan türlerinin yaşamasına imkân sağlayan bir doğal yaşam alanı.

83) Talamanca bölgesi-La Amistad rezervleri / La Amistad Ulusal Parkı (1983, 1990) * D Orta Amerika'da bulunan Quaternary buzullarının kalıntılarının bulunduğu bu yegâne bölge, Kuzey ve Güney Amerika'ya ait çeşitli hayvan ve bitki türlerinin karıştırılarak yetiştirildiği önemli bir yer. * Panama ile birlikte

Küba

84) Alejandro de Humboldt Ulusal Parkı (2001) D Dünyanın en çeşitli biyolojik sistemine sahip ada, birbirini etkileyen biyolojik ve çevresel sistemin ve bölgede yaşayan canlı türlerinin çeşitliliğini, karmaşık jeolojik yapısı ve değişik topografyasına borçlu.

85) Desembarco del Granma Ulusal Parkı (1999) D Yükselen deniz taraçaları ve sürekli gelişmekte olan topografyasıyla Desembarco del Granma Ulusal Parkı, jeomorfolojik özellik ve sürekli gelişen jeolojik süreç açısından küresel bir önem teşkil ediyor. Bölge ayrıca, Atlantik Okyanusu'nun batı kıyılarındaki etkileyici ve el değmemiş sarp kayalıklarıyla da ilgi çekiyor.

86) Eski Havana ve istihkâmları (1982) K 1519 yılında İspanyollar tarafından kurulan Havana, 17. yüzyılda Karayipler'in gemi yapım merkezlerinden birisi haline geldi. Bölge, Barok ve neoklasik yapılarıyla tarihi bir önem taşıyor.

87) Güneydoğu Küba, ilk kahve tarlaları arkeolojik yöresi (2000) K Karayipler ve Latin Amerika'da ekonomik ve sosyal yönden gelişmeyi sağlayan, 19. yüzyıldan kalma kahve tarlalarının bulunduğu bölge.

88) Santiago de Cuba, San Pedro de la Roca Şatosu (1997) K Kayalık bir tepeye inşa edilmiş kale ve siper.

89) Trinidad ve Los Ingenios Vadisi (1988) K Aziz Trinity'nin onuruna 16. yüzyılın başında kurulan kent, Amerika kıtasının fethinin köprübaşı mevziiydi.

90) Vinales Vadisi (1999) K Dağlarla çevrili Vinales Vadisi'nde, tütün üretiminde başta olmak üzere hâlâ geleneksel tarımsal üretim teknikleri kullanılıyor.

Meksika

91) Campeche, tarihsel sur içi kent (1999) K Surları ve istihkâmlarıyla denizden gelen saldırılara karşı korunmuş, İspanyol sömürgesi altında kalmış, Karayip kıyılarındaki tipik bir liman kenti.

92) El Vizcaino Balina Barınağı (1993) D Deniz memelilerinin üredikleri ve kış uykusuna yattıkları bölge.

93) Campeche, eski Maya kenti Calakmul (2002) K Meksika'nın güneyinde tropikal ormanlar arasında yer alan ve 12 yüzyıl boyunca Mayalara başkentlik etmiş eski yerleşim yeri.

94) Guadalajara, Cabanas Hastanesi(1997) K 19. yüzyılın başında öksüzler, yaşlılar ve yatalak hastaların tedavisi için kuruldu. Hastaların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla tasarlanan teknolojik araçlar ve tedavi yöntemleriyle Cabanas Hastanesi, kendi döneminde bir numaraydı.

95) Guanajuato, tarihsel kenti ve yöre madenleri (1988) Kx 16. yüzyılın başında İspanyollar tarafından kurulan Guanajuato kenti, yerin 600 metre altına inen maden yataklarıyla 18. yüzyılda gümüşün çıkarılması konusunda dünya lideri oldu.

96) Luis Barragán Evi ve Stüdyosu (2004) K 1948 yılında inşa edilen, mimar Luis Barragán'ın 1162 m2lik evi, 2. Dünya Savaşı sonrasında, mimarların yaratıcı çalışmalarının en güzel örneği.

97) Mexico City, tarihsel kent merkezi ve Xochimilco (1987) K 16. yüzyılda İspanyollar tarafından kurulan eski Aztek başkenti, günümüzde nüfusun en yoğun olduğu kentlerden sayılıyor. Kentin tarihsel değerini, beş adet Aztek tapınağı, kıtanın en büyük katedrali ve 19.-20. yüzyıllar arasına ait yapılar oluşturuyor.

98) Morelia, tarihsel kent merkezi (1991) K Bölgenin karakteristik pembe taşıyla yapılan 200 tarihi binanın yer aldığı Morelia kenti, 16. yüzyılda İspanyollar tarafından kurulmuş. Kentte Rönesans, Barok ve neoklasik yapılar bulunuyor.

99) Oaxaca, tarihsel merkez ve Monte Albán Arkeolojik Bölgesi (1987) K Olmek, Zapotek ve daha sonra da Miksteklerin yaşadığı 1500 yıllık kent, kanalları, barajları, taraçaları ve piramitleriyle dinsel topografyanın bir simgesi.

100) Casas Grandes, Paquimé Arkeolojik Bölgesi (1998) K Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısında ve Meksika'nın kuzeyinde yaşayan Pueblo kabileleriyle Mesoamerika uygarlıklarının kültürel etkileşim kurduğu, kültürel açıdan 14. ve 15. yüzyıllarda doruk noktasına ulaşan bölge.

101) Popocatepetl üzerindeki erken 16. yüzyıl manastırları (1994) K

102) Pre-Hispanik El Tajin Kenti (1992) K Meksika ve Amerika mimarisinin en güzel örneklerinden Niches piramitlerinin bulunduğu tarihsel kent.

103) Pre-Hispanik Chichen-Itza kenti (1988) K Dinsel yönden zengin olan bu bölge, en büyük Maya merkezlerinden biri sayılıyor. Mayalar, Toltekler ve Azteklere dair izler bölgedeki tarihsel anıtlarda ve sanat eserlerinde görülüyor.

104) Palenque, pre-Hispanik kent ve ulusal park (1987) K

105) Pre-Hispanik Teotihuacan kenti (1987) K Tanrıların doğduğu yer olarak kabul edilen bu kutsal kent, Mexico City'nin 50 kilometre kuzeybatısında yer alıyor. Bölgenin tarihi zenginliğini, M.S. 1. ve 7. yüzyıllar arasında geometrik ve sembolik temellere göre inşa edilen dev boyutlarda piramitler oluşturuyor.

106) Pre-Hispanik Uxmal kenti (1996) K

107) Puebla, tarihsel merkez (1987) K 1531 yılında Mexico City'nin 100 kilometre doğusunda kurulan Puebla, Popocatepetl yanardağının dibinde yer alıyor. Bölgenin, 16. ve 17. yüzyıla ait katedraller ve estetik evleri kapsayan tarihsel niteliği günümüze kadar korunmuş.

108) Querétaro, tarihsel yapılar bölgesi (1996) K 17. ve 18. yüzyıla ait sayısız Barok yapının bulunduğu bölge.

109) Querétaro, Sierra Gorda Fransisken Misyonu (2003) K

110) Sian Ka'an (1987) D Bölgede yaşayan Maya halkının dilinde Sian Ka'an "gökyüzünün kaynağı" anlamına geliyordu. Sian Ka'an, tropikal ormanları, bataklıkları ve geniş resif bariyerlerinde, türüne ender rastlanır hayvanları ve 300 çeşit kuşu barındırıyor.

111) Sierra de San Francisco Kaya Resimleri (1993) K Sierra de San Francisco'da M. Ö. 100 ve M.S. 1300 yılları arasında yaşayan, ancak günümüzde yok olmuş bir toplum, insan ve hayvan figürlerinin yer aldığı kaya resimlerini bize miras bırakmış.

112) Tlacotalpan, tarihsel yapılar bölgesi (1998) K 16. yüzyılın ortasında, Gulf nehrinin Meksika kıyısında kurulan İspanyol sömürge liman kentinin geniş mahalleleri ile sütunlu ve boyalı evlerinin oluşturduğu kent dokusu, günümüze kadar korunmuş.

113) Xochicalco, arkeolojik yapılar bölgesi (1999) K Dönemin politik, dini ve ticari merkezi günümüze kadar korunmuş.

114) Zacatecas, tarihsel merkez (1993) K Bölgedeki zengin gümüş yataklarının keşfedilmesinden sonra, 1546 yılında kurulan Zacatecas kenti, 16. ve 17. yüzyıllar arasında en görkemli dönemini yaşadı. Kentin merkezinde bulunan ve 1730-1760 yılları arasında inşa edilen katedralin yanı sıra, eski dini yapılar ve evler de Zacatecas'ın tarihi değerleri arasında yer alıyor.

Nikaragua

115) León Viejo harabeleri (2000) K Amerika'daki en eski İspanyol sömürge yerleşim yeri olan León Viejo, 16. yüzyıl İspanya Krallığı'nın sosyal ve ekonomik özelliğini yansıtıyor.

Panama

116) Panamá Viejo, arkeolojik sit ve Panama tarihsel yönetim bölgesi (1997, 2003) K 1519 yılında kurulan Panamá Viejo, Amerika'nın Pasifik Okyanusu kıyılarında yer alan en eski Avrupa yerleşim bölgesi.

117) Darien Ulusal Parkı (1981) D Kuzey ve Güney Amerika arasında köprü görevi gören, kumsalların, kayalık kıyıların, sulak alanların ve yağmur ormanlarının bulunduğu parkta iki Kızılderili kabilesi yaşıyor.

118) Karayipler yönündeki istihkâmlar: Portobelo-San Lorenzo (1980) K Karayip sahilinde, İspanyollar tarafından Atlantik aşırı ticaret yollarını korumak amacıyla yaptırılan kaleler, 17. ve 18. yüzyıl askeri mimarisinin en güzel örneklerinden.

119) Talamanca bölgesi - La Amistad Koruma Alanı La Amistad Ulusal Parkı (1983, 1990) * D Tropikal ormanlarıyla dört farklı Kızılderili kabilesinin yaşam alanı olan park. * Kosta Rika ile birlikte

Paraguay

120) La Santisima Trinidad de Parana ve Tavarangue İsası Cizvit misyonları (1993) K Sanatsal değerlerinin yanı sıra, 17. ve 18. yüzyıllarda Rio de la Plata havzasının Hıristiyanlaşması açısından da dini bir öneme sahip.

Peru

121) Arequipa, tarihsel kent merkezi (2000) K Volkanik bir kaya üzerinde yer alan evler.

122) Chan Chan Arkeolojik Bölgesi (1986) K 15. yüzyıla kadar Chimu krallığının başkenti olan Chan Chan.

123) Chavin (arkeolojik bölge) (1985) K M.Ö. 1500 ve 300 yılları arasında gelişen Chavin kültürüne adını veren bölge, yüksek vadilerde yer alıyor.

124) Cuzco kenti (1983) K 16. yüzyıla ait Barok kilise ve saraylarının da bulunduğu İnka kenti.

125) Huascaran Ulusal Parkı (1985) D Dünyanın en yüksek tropikal dağı, deniz seviyesinden 6.768 metre yükseklikteki Huascaran Dağı.

126) Lima, tarihsel merkez (1988, 1991) K Depremlerle zarar görmesine rağmen, 18. yüzyılın ortasına kadar Güney Amerika'daki İspanyol kolonilerinin başkenti olan ve "Krallar kenti" olarak bilinen Lima.

127) Machu Picchu Tapınağı (1983) M

128) Manu Ulusal Parkı (1987) D Vahşi hayvanların korunduğu doğal yaşam alanı.

129) Nasca ve Pampas de Jumana, jeoglifler (1994) K Sarı kuyruklu, kürklü maymun gibi yöreye özgü hayvan türlerinin yaşam alanı.

130) Rio Abiseo Ulusal Parkı (1990, 1992) M 1983 yılında faunalar ve yağmur ormanlarına özgü bitki örtüsünün korunması amacıyla tasarlanan park, And dağlarının karakteristik özelliğini taşıyor.

Saint Kitts ve Nevis

131) Brimstone Tepesi Kalesi Ulusal Parkı (1999) K Karayipler'de günümüze kadar korunan, 17. ve 18. yüzyıla ait askeri mimari örnekleri.

Surinam

132) Paramaribo, tarihsel kent merkezi (2002) K 17. ve 18. yüzyıllara ait Felemenk sömürge kenti.

133) Surinam Merkezi Doğa Koruma Alanı (2000) D

Şili

134) Chiloé kiliseleri (2000) K 17. ve 19. yüzyıllar arasında yapılan dinsel ahşap örnekler.

135) Valparaíso, liman kenti, tarihsel merkez (2003) K Latin Amerika'da, 19. yüzyılda kentsel doku ve mimari gelişmeler konusunda mükemmel bir örnek olan koloni kenti, yamaçlarında bulunan kiliselerle tarihi bir özelliğe sahip.

136) Rapa Nui Ulusal Parkı (1995) K M.S. 300'lü yıllardan kalma güçlü, yaratıcı ve geleneksel mimari anıtların bulunduğu, 10. ve 16. yüzyıllara ait taştan dev insan heykellerinin bölgeyi tarihsel açıdan zenginleştirdiği ulusal park.

Uruguay

137) Colonia del Sacramento, kentin tarihsel mahallesi (1995) K 1680 yılında Portekizliler tarafından kurulan sömürge kenti, İspanyollara karşı direniş bakımından stratejik öneme sahip. Bölgede Portekizliler, İspanyollar ve sömürge sonrası döneme ait tarihi kalıntılar bulunuyor.

Venezuela

138) Canaima Ulusal Parkı (1994) D Venezuela'nın güneydoğusunda yer alan, 1000 metre yüksekliğiyle dünyanın en etkileyici ve yüksek şelalesinin bulunduğu ulusal park.

139) Caracas, Ciudad Universitaria (2000) K 1940 ve 1960 yılları arasında mimar Carlos Raúl Villanueva tarafından yapılan, modern mimarinin önemli örneklerinden olan üniversite binasının ve olimpik stadyumun olduğu bölge.

140) Coro ve limanı (1993) K Topraktan yapılmış binalarıyla Karayipler'de tek olan Coro'da bulunan yapılar, İspanyol, Felemenk ve yerel mimarinin karışımı niteliğinde.1527 tarihinde kurulan ve ilk sömürge yerleşim bölgelerinden sayılan liman kentinde 602 tarihsel yapı buluyor.

ASYA ve OKYANUSYA


101) Popocatepetl üzerindeki erken 16. yüzyıl manastırları (1994) K

102) Pre-Hispanik El Tajin Kenti (1992) K Meksika ve Amerika mimarisinin en güzel örneklerinden Niches piramitlerinin bulunduğu tarihsel kent.

103) Pre-Hispanik Chichen-Itza kenti (1988) K Dinsel yönden zengin olan bu bölge, en büyük Maya merkezlerinden biri sayılıyor. Mayalar, Toltekler ve Azteklere dair izler bölgedeki tarihsel anıtlarda ve sanat eserlerinde görülüyor.

104) Palenque, pre-Hispanik kent ve ulusal park (1987) K

105) Pre-Hispanik Teotihuacan kenti (1987) K Tanrıların doğduğu yer olarak kabul edilen bu kutsal kent, Mexico City'nin 50 kilometre kuzeybatısında yer alıyor. Bölgenin tarihi zenginliğini, M.S. 1. ve 7. yüzyıllar arasında geometrik ve sembolik temellere göre inşa edilen dev boyutlarda piramitler oluşturuyor.

106) Pre-Hispanik Uxmal kenti (1996) K

107) Puebla, tarihsel merkez (1987) K 1531 yılında Mexico City'nin 100 kilometre doğusunda kurulan Puebla, Popocatepetl yanardağının dibinde yer alıyor. Bölgenin, 16. ve 17. yüzyıla ait katedraller ve estetik evleri kapsayan tarihsel niteliği günümüze kadar korunmuş.

108) Querétaro, tarihsel yapılar bölgesi (1996) K 17. ve 18. yüzyıla ait sayısız Barok yapının bulunduğu bölge.

109) Querétaro, Sierra Gorda Fransisken Misyonu (2003) K

110) Sian Ka'an (1987) D Bölgede yaşayan Maya halkının dilinde Sian Ka'an "gökyüzünün kaynağı" anlamına geliyordu. Sian Ka'an, tropikal ormanları, bataklıkları ve geniş resif bariyerlerinde, türüne ender rastlanır hayvanları ve 300 çeşit kuşu barındırıyor.

111) Sierra de San Francisco Kaya Resimleri (1993) K Sierra de San Francisco'da M. Ö. 100 ve M.S. 1300 yılları arasında yaşayan, ancak günümüzde yok olmuş bir toplum, insan ve hayvan figürlerinin yer aldığı kaya resimlerini bize miras bırakmış.

112) Tlacotalpan, tarihsel yapılar bölgesi (1998) K 16. yüzyılın ortasında, Gulf nehrinin Meksika kıyısında kurulan İspanyol sömürge liman kentinin geniş mahalleleri ile sütunlu ve boyalı evlerinin oluşturduğu kent dokusu, günümüze kadar korunmuş.

113) Xochicalco, arkeolojik yapılar bölgesi (1999) K Dönemin politik, dini ve ticari merkezi günümüze kadar korunmuş.

114) Zacatecas, tarihsel merkez (1993) K Bölgedeki zengin gümüş yataklarının keşfedilmesinden sonra, 1546 yılında kurulan Zacatecas kenti, 16. ve 17. yüzyıllar arasında en görkemli dönemini yaşadı. Kentin merkezinde bulunan ve 1730-1760 yılları arasında inşa edilen katedralin yanı sıra, eski dini yapılar ve evler de Zacatecas'ın tarihi değerleri arasında yer alıyor.

Nikaragua

115) León Viejo harabeleri (2000) K Amerika'daki en eski İspanyol sömürge yerleşim yeri olan León Viejo, 16. yüzyıl İspanya Krallığı'nın sosyal ve ekonomik özelliğini yansıtıyor.

Panama

116) Panamá Viejo, arkeolojik sit ve Panama tarihsel yönetim bölgesi (1997, 2003) K 1519 yılında kurulan Panamá Viejo, Amerika'nın Pasifik Okyanusu kıyılarında yer alan en eski Avrupa yerleşim bölgesi.

117) Darien Ulusal Parkı (1981) D Kuzey ve Güney Amerika arasında köprü görevi gören, kumsalların, kayalık kıyıların, sulak alanların ve yağmur ormanlarının bulunduğu parkta iki Kızılderili kabilesi yaşıyor.

118) Karayipler yönündeki istihkâmlar: Portobelo-San Lorenzo (1980) K Karayip sahilinde, İspanyollar tarafından Atlantik aşırı ticaret yollarını korumak amacıyla yaptırılan kaleler, 17. ve 18. yüzyıl askeri mimarisinin en güzel örneklerinden.

119) Talamanca bölgesi - La Amistad Koruma Alanı La Amistad Ulusal Parkı (1983, 1990) * D Tropikal ormanlarıyla dört farklı Kızılderili kabilesinin yaşam alanı olan park. * Kosta Rika ile birlikte

Paraguay

120) La Santisima Trinidad de Parana ve Tavarangue İsası Cizvit misyonları (1993) K Sanatsal değerlerinin yanı sıra, 17. ve 18. yüzyıllarda Rio de la Plata havzasının Hıristiyanlaşması açısından da dini bir öneme sahip.

Peru

121) Arequipa, tarihsel kent merkezi (2000) K Volkanik bir kaya üzerinde yer alan evler.

122) Chan Chan Arkeolojik Bölgesi (1986) K 15. yüzyıla kadar Chimu krallığının başkenti olan Chan Chan.

123) Chavin (arkeolojik bölge) (1985) K M.Ö. 1500 ve 300 yılları arasında gelişen Chavin kültürüne adını veren bölge, yüksek vadilerde yer alıyor.

124) Cuzco kenti (1983) K 16. yüzyıla ait Barok kilise ve saraylarının da bulunduğu İnka kenti.

125) Huascaran Ulusal Parkı (1985) D Dünyanın en yüksek tropikal dağı, deniz seviyesinden 6.768 metre yükseklikteki Huascaran Dağı.

126) Lima, tarihsel merkez (1988, 1991) K Depremlerle zarar görmesine rağmen, 18. yüzyılın ortasına kadar Güney Amerika'daki İspanyol kolonilerinin başkenti olan ve "Krallar kenti" olarak bilinen Lima.

127) Machu Picchu Tapınağı (1983) M

128) Manu Ulusal Parkı (1987) D Vahşi hayvanların korunduğu doğal yaşam alanı.

129) Nasca ve Pampas de Jumana, jeoglifler (1994) K Sarı kuyruklu, kürklü maymun gibi yöreye özgü hayvan türlerinin yaşam alanı.

130) Rio Abiseo Ulusal Parkı (1990, 1992) M 1983 yılında faunalar ve yağmur ormanlarına özgü bitki örtüsünün korunması amacıyla tasarlanan park, And dağlarının karakteristik özelliğini taşıyor.

Saint Kitts ve Nevis

131) Brimstone Tepesi Kalesi Ulusal Parkı (1999) K Karayipler'de günümüze kadar korunan, 17. ve 18. yüzyıla ait askeri mimari örnekleri.

Surinam

132) Paramaribo, tarihsel kent merkezi (2002) K 17. ve 18. yüzyıllara ait Felemenk sömürge kenti.

133) Surinam Merkezi Doğa Koruma Alanı (2000) D

Şili

134) Chiloé kiliseleri (2000) K 17. ve 19. yüzyıllar arasında yapılan dinsel ahşap örnekler.

135) Valparaíso, liman kenti, tarihsel merkez (2003) K Latin Amerika'da, 19. yüzyılda kentsel doku ve mimari gelişmeler konusunda mükemmel bir örnek olan koloni kenti, yamaçlarında bulunan kiliselerle tarihi bir özelliğe sahip.

136) Rapa Nui Ulusal Parkı (1995) K M.S. 300'lü yıllardan kalma güçlü, yaratıcı ve geleneksel mimari anıtların bulunduğu, 10. ve 16. yüzyıllara ait taştan dev insan heykellerinin bölgeyi tarihsel açıdan zenginleştirdiği ulusal park.

Uruguay

137) Colonia del Sacramento, kentin tarihsel mahallesi (1995) K 1680 yılında Portekizliler tarafından kurulan sömürge kenti, İspanyollara karşı direniş bakımından stratejik öneme sahip. Bölgede Portekizliler, İspanyollar ve sömürge sonrası döneme ait tarihi kalıntılar bulunuyor.

Venezuela

138) Canaima Ulusal Parkı (1994) D Venezuela'nın güneydoğusunda yer alan, 1000 metre yüksekliğiyle dünyanın en etkileyici ve yüksek şelalesinin bulunduğu ulusal park.

139) Caracas, Ciudad Universitaria (2000) K 1940 ve 1960 yılları arasında mimar Carlos Raúl Villanueva tarafından yapılan, modern mimarinin önemli örneklerinden olan üniversite binasının ve olimpik stadyumun olduğu bölge.

140) Coro ve limanı (1993) K Topraktan yapılmış binalarıyla Karayipler'de tek olan Coro'da bulunan yapılar, İspanyol, Felemenk ve yerel mimarinin karışımı niteliğinde.1527 tarihinde kurulan ve ilk sömürge yerleşim bölgelerinden sayılan liman kentinde 602 tarihsel yapı buluyor.

Endonezya

52) Borobudur tapınak yapıları (1991) K 8. ve 9. yüzyıla ait Budist tapınakları.

53) Komodo Ulusal Parkı (1991) D 5 bin 700 dev sürüngenin toplu olarak bulunduğu dünyadaki tek yer.

54) Lorentz Ulusal Parkı (1999) D Güney Doğu Asya?nın en iyi korunmuş arazisi.

55) Prambanan tapınak yapıları (1991) K Şiva, Vişnu ve Brahma?ya adanmış, 10. yüzyıla ait tapınaklar.

56) Sangiran, ilk insan yaşam alanı (1996) K

57) Sumatra, tropikal yağmur ormanları (2004) D Sumatra?nın yağmur ormanları, hem düzlüklerde hem de tepelerde adanın biyoçeşitliliğinin korunması ve geleceği açısından önemli.

58) Ujung Kulon Ulusal Parkı (1991) D İçlerinde Java gergedanının da bulunduğu, tehdit altında pek çok türün doğal yaşam alanı.

Filipinler

59) Filipin Kordilleraları, pirinç tarlaları (1995) K İki bin yıllık kutsal yiyecek pirinç.

60) Filipinler, barok kiliseler (1993) K 16. yüzyılın sonuna ait, Barok tarzında dört adet İspanyol binası.

61) Puerto-Princesa Yeraltı Nehri Ulusal Parkı (1999) D Karstik yüzey örtüsü ve yeraltı akarsuyunun bulunduğu ulusal park.

62) Tubbataha Mercan Kayalıkları Deniz Parkı (1993) D Devasa lagünler, mercan kayalıkları ve zengin deniz türlerinin bulunduğu bölge.

63) Vigan, tarihsel kent (1999) K 16. yüzyılda kurulmuş ve günümüzde bile pek çok insanın ilgisini çeken İspanyol koloni kenti.

Hindistan

64) Agra Kalesi (1983) K 16. yüzyıla ait, Tac Mahal?ın bahçesinin yanında yer alan kırmızı renkli kale.

65) Ajanta Mağaraları (1983) K Budist duvar resimlerinin yer aldığı mağaralar.

66) Bhimbetka, kaya barınakları (2003) K

67) Bodh Gaya, Mahabodhi Tapınağı kompleksi (2002) K Hindistan'daki en eski Budist tapınaklarından biri, 5. yüzyıl.

68) Çampaner-Pavagadh Arkeolojik Parkı (2004) K Günümüzde bile ibadet ve hac için ziyaret edilen yer, 16. yüzyıl.

69) Çhatrapati Şivaji Terminus (eski Victoria Terminus) (2004) K İtalyan stili Viktorya Gotik mimarisi ile Hint mimarisinin geleneksel özelliklerinin bir arada sergilendiği, 19. yüzyıla ait yapı.

70) Darjeeling Himalaya Demiryolu (DHR) (1999) K 1881 yılında ulaşıma açılan ve dağın eteklerinden geçen inanılmaz demiryolu.

71) Delhi, Hümayun Mezarı (1993) K

72) Delhi, Kutb Minar ve anıtları (1993) K 13. yüzyıla ait, 72,5 metre boyundaki kırmızı minare.

73) Elephanta Mağaraları (1987) K Şiva'yı betimleyen tipik duvar resimleri bütünü.

74) Ellora Mağaraları (1983) K

75) Fatehpur Sikri (1986) K 16. yüzyılda kurulmuş "Zafer Kenti".

76) Goa kiliseleri ve rahibe manastırları (1986) K Bom Jesus Kilisesi ve François Xavier'nin mezarının bulunduğu bölge.

77) Khola Büyük Yaşam tapınakları (1987, 2004) Khola İmparatorluğu'nun kurucusu kral Rajaraja döneminde 1003-1010 yılları arasında yapılan, Hindistan'ın güneyinde yer alan tapınaklar.

78) Hampi, yapı grubu (1986) K Son Hindistan kralı Vijayanagar?ın döneminde başkent olan Hampi.

79) Kaziranga Ulusal Parkı (1985) D Gergedan, kaplan ve panterlerin doğal yaşam alanı.

80) Keoladeo Ulusal Parkı (1985) D Sibirya Tuğla turnasının da içlerinde bulunduğu soyu tükenmekte olan 364 kuş çeşidinin doğal yaşam alanı.

81) Khajuraho Tapınağı anıtları (1986) K 950 ve 1050 yılları arasında en görkemli dönemini yaşayan Khajuraho'da Hinduizm'e ait 20 kadar tapınak.

82) Konarak, Güneş Tapınağı (1984) K Güneş tanrısı Surya'nın 24 tekerlekli savaş arabası ve onları çeken 6 atın sembolik olarak sergilendiği tapınak.

83) Mahabalipuram, yapı grubu (1984) K 7. ve 8. yüzyıllarda kayalara oyulmuş tapınaklar.

84) Manas Yaban Hayat Barınağı (1985) D Yaban domuzu dahil soyu tükenmekte olan birçok canlı türünün doğal yaşam alanı.

85) Nanda Devi Ulusal Parkı (1988) D Himalayalarda, 7.800 metre yükseklikte bulunan Nanda Devi.

86) Pattadakal, yapılar grubu (1987) K M.S. 7. ve 8. yüzyıllara ait, kuzey ve güney Hindistan mimarisinin karışımına örnek teşkil eden yapılar grubu.

87) Sançi, Budist yapıları (1989) K

88) Sundarbans Ulusal Parkı (1987) D Yarısı Hindistan'da, yarısı da Bangladeş'te bulunan, 10 bin kilometre uzanan alanı ve deniziyle Sundarbans Ulusal Parkı, Ganj nehrinin deltasında bulunuyor. Soyu tükenmekte olan birçok kuş ve memeli hayvanın doğal yaşam alanı.

89) Tac Mahal (1983) K 1631-1648 yılları arasında, Şah Cihan'ın çok sevdiği karısı Mümtaz Mahal için yaptırdığı, beyaz mermerden, İslam sanatıyla tasarlanan saray.

İran

90) Bem ve kültürel alanı (2004) K Parlak günlerini 7. ve 11. yüzyıllar arsında yaşayan, İran'ın güneyindeki yüksek ovada, ticaret yollarının kesişim alanı olan bölge. Kale, çamur katmanları ve çamur tuğlalarla yapılan istihkamlar yer alıyor.

91) İsfahan, İmam Meydanı, (1979) K

92) Pasargadae (2004) K M.Ö. 6. yüzyılda Perslerin yerleşim alanı. Büyük Sirus tarafından kurulan kent. Klasik Pers sanat ve mimarisinin temel dönemine ait 4 bahçe, saraylar ve Büyük Sirus'un mezarı bulunuyor.

93) Persepolis (1979) K M.Ö. 1518 yılında kurulmuş site ve kalıntıları. Pers İmparatorluğu'nun başkenti.

94) Taht-ı Süleyman (2003) K İran'ın kuzeybatısındaki arkeolojik bölge.

95) Çoge Zambil (1979) K M.Ö. 1250 yılında kurulan kutsal kent.

Japonya

96) Eski Kyoto, tarihsel yapılar (Kyoto, Uji ve Otsu kentleri) (1994) K 794 yılında kurulan kent ve bahçe sanatı.

97) Eski Nara, tarihsel yapılar (1998) K 710-784 yılları arasında başkent olmuş eski Nara'daki Budist tapınakları ve ibadethaneler.

98) Gusuku sitleri ve Ryukyu Krallığı'na bağlı mülkler (2000) K 12. ve 17. yüzyıllara ait şato ve kutsal yerler.

99) Himeji-jo (1993) K 17. yüzyılın başında yapılmış ahşap şato ve son derece gelişmiş mimari sistemle tasarlanmış 83 bina.

100) Hiroşima Barış Anıtı (Genbaku Dome) (1996) K Hiroşima'da atom bombası atıldıktan sonra ayakta kalan tek bina.

101) Horyu-ji bölgesindeki Budist yapılar (1993) K

102) İtsukuşima Şinto Tapınağı (1996) K Bir ada üzerinde bulunan, 13. yüzyıla ait kutsal yer ve binalar.

103) Nikko tapınakları (1999) K Tapınakları çevreleyen doğasıyla yüzyıllardır kutsal kabul edilen bölge.

104) Kii Dağı, kutsal yerler ve hac yolları (2004) K Doğu Asya din kültürlerinin birbirine karıştığı kutsal bölge.

105) Şirakami-Sançi (1993) D Soyu tükenmekte olan 87 kuş türünün ve siyah ayıların doğal yaşam alanı.

106) Şirakava-go, tarihsel köyler ve Gokayama (1995) K Dağlık bir bölgede yer alan köyler, otlardan yapılmış damlarıyla ünlü evlere sahip.

107) Yakuşima (1993) D Yaku adasında 1900 canlı türünün yaşam alanı olan doğal bölge.

Kamboçya

108) Angkor (1992) K Güneydoğu Asya'nın en önemli arkeolojik bölgesi sayılan 400 kilometrelik alan.

Kazakistan

109) Hoca Ahmed Yesevi Türbesi (2003) K 1389 ile 1405 yılları arasında Timur döneminde yapılmış ve tamamlanmamış yapı, günümüze kadar korunmuş.

110) Tamgali, arkeolojik doku içindeki tarihöncesi kaya resimleri (2004) K Orta Asya steplerinde yaşayan halkın, Bronz Çağı'ndan günümüze kadar inanç ve gündelik yaşamlarına tanıklık etmiş kutsal resimler ve kurban setleri.

Kore Cumhuriyeti

111) Çangdeokgung Sarayı kompleksi (1997) K 15. yüzyılın başında yapılmış, resmi binalar ve imparatorluk sarayı.

112) Goçang, Hvasun, ve Ganghva dolmen alanı (2000) K 7. ve 10. yüzyıllar arasında yapılmış Budist sarayları ve yontular.

113) Gyeongju, tarihsel alan (2000) K

114) Janggyeong Panjeon Haeinsa Tapınağı, Tripitaka Koreana tabletlerinin depoları (1995) K 13. yüzyıla ait, 80 bin tablet üzerine yazılmış Budist metinler.

115) Hvaseong Kalesi (1997) K 18. yüzyılda yapılmış, 6 km uzunluğundaki istihkamlar, siperler ve top kuleleri.

116) Jongmyo Şrine (1995) K Konfüçyüs'ün tapınağı.

117) Seokguram Grotto ve Bulguksa Tapınağı (1995) K 8. yüzyılda yapılan, Buda'yı betimleyen dev boyutlarda yontu.

Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti

118) Luang Prabang kenti (1995) K 19. ve 20. yüzyıllara ait koloni devletlerin ve yerel mimarinin karışımıyla oluşmuş tarihi kent.

119) Vat Phou ve Çampasak birleşik eski yerleşimler (2001) K Bin yıl önce yapılmış çevre düzenlemesi.

Malezya

120) Gunung Mulu Ulusal Parkı (2000) D Soyu tükenmekte olan birçok canlı çeşidinin yaşadığı karstik bölge.

121) Kinabalu Parkı (2000) D Zengin bitki örtüsüne sahip Asya?nın güneydoğusunda bulunan doğal park.

Moğolistan

122) Orhun Vadisi kültürel alanı (2004) K Orhun Nehri'nin iki kıyısında yer alan, 6. yüzyıla dayanan arkeolojik kalıntılar. Göçebe kültürünün olanak tanıdığı ticaret ağları, yönetsel, askeri ve dinsel merkezlerin gelişimi, 13. ve 14. yüzyıllarda Cengiz Han İmparatorluğu'na başkentlik yapmış Karakurum.

Nepal

123) Çitvan Kraliyet Ulusal Parkı (1984) D Bengal kaplanının yaşama alanı.

124) Katmandu Vadisi (1979) K Tapınaklar, ibadethaneler, hamamlar ve kutsal bahçelerin yer aldığı vadi.

125) Lumbini, Buda'nın doğum yeri (1997) K M.Ö. 623 yılında Buda'nın doğduğu, bu nedenle de hac merkezi haline gelen Lumbini, bahçeleriyle ve bölgede bulunan anıtsal sütunlarla kutsal bir yer niteliğinde.

126) Sagarmatha Ulusal Parkı (1979) D Dağlar, buzullar ve derin vadilerden oluşan park, kar leoparı ve pandalar gibi ender rastlanan hayvanların doğal yaşam alanı.

Özbekistan

127) Buhara, tarihsel kent merkezi (1993) K 2 bin yıllık ortaçağ kentinde 10. yüzyılda yaşamış İsmail Samani'nin mezarı ve 17. yüzyıla ait medreseler bulunuyor.

128) İçan Kale (1990) K İpek yolu üzerinde, 10 metre yükseklikte duvarlarla çevrilmiş kale.

129) Semerkand, kültürler kavşağı (2001) K M.Ö. 7. yüzyılda kurulan Semerkand'ta, en parlak dönem 14. ve 15. yüzyıllarda Timur döneminde yaşandı. Dünya kültürlerinin karıştığı kent.

130) Şehrisebz, tarihsel kent merkezi (2000) K 15. ve 16. yüzyıllarda kentin yükselişine tanıklık etmiş binalar.

Pakistan

131) Lahor, kale ve Şalamar Bahçeleri (1981) K Şah Cihan döneminde en parlak dönemini yaşayan Moğol dönemine ait başyapıtlar arasında bölgedeki Moğol sarayı ve mozaikle bezeli mermer camiler bulunuyor.

132) Mohenjodaro, arkeolojik kalıntılar (1980) K M.Ö. 3 binli yıllarda pişmemiş kilden inşa edilmiş kentin kalıntıları.

133) Rohtas Kalesi (1997) K Günümüze kadar bozulmadan ulaşan, 16. yüzyıla ait 4 km uzunluğundaki istihkam.

134) Taht-ı-Bahi, Budist yapı kalıntıları ve Sahr-ı-Bahlol, kent kalıntıları (1980) K M.S. 1. yüzyıla ait Budist manastırı ve kent kalıntılarının yer aldığı bölge.

135) Taksila (1980) K

136) Thatta, tarihsel yapılar (1981) K

Sri Lanka

137) Anuradhapura kutsal kenti (1982) K "Aydınlanma ağacı" olarak bilinen Buda şeklindeki ağacın bulunduğu saklı kent Anuradhapura, 1300 yıl boyunca Seylan başkenti oldu.

138) Dambulla, Altın Tapınak (1991) K 22 yüzyıldan beridir hac merkezi olarak kabul edilen kaya manastırı.

139) Eski Sigiriya kenti (1982) K 370 metre yükseklikteki bir kayalığın tepesinde yer alan kale.

140) Eski Galle kenti ve istihkâmları (1988) K 16. yüzyılda Portekizliler tarafından kurularak istihkâm edilmiş kent.

141) Eski Polonnaruva kenti (1982) K

142) Kandy kutsal kenti (1988) K Buda'nın Dişi Tapınağı'nın yer aldığı Budistler için kutsal kent.

143) Sinharaja Orman Rezervi (1988) D Yöreye özgü zengin bitki örtüsüne sahip, kelebeklerin doğal yaşam alanı olan ormanlık bölge.

Tayland

144) Ayutthaya, tarihsel kent ve benzeri tarihsel kentler (1991) K 1350 yılında kurulan ve 18. yüzyılda harap edilen kentten kalan kule ve manastırlar.

145) Ban Çiang, arkeolojik sit (1992) K Güneydoğu Asya'nın en önemli tarih öncesi bölgesi.

146) Sukhotai, tarihsel kent ve benzeri tarihsel kentler 1991) K

147) Thungyai - Huai Kha Khaeng doğal hayat barınakları (1991) D Birçok büyük memeli ve kara omurgalılarının doğal yaşam alanı.

Türkmenistan

148) Merv, tarihsel ve kültürel park (1999) K Orta Asya'da günümüze kadar korunan en güzel vaha kenti olan Merv'de 4 bin yıllık insan tarihine ait harabeler yer alıyor.

Vietnam

149) Eski Hoi kenti (1999) K 1802 ve 1945 yılları arasında Vietnam'ın politik, kültürel ve dini merkezi olan kent.

150) Ha Long Körfezi (1994, 2000) D Denizin hayranlık uyandıran görünümü ve kalker tepeleriyle 1600 adanın bulunduğu körfez.

151) Hué, yapılar grubu (1993) K

152) My Son Tapınağı (1999) K M.S. 4 ve 13. yüzyıllar arasında Hinduizm'in geliştiği yer.

153) Phong Nha-Ke Bang Ulusal Parkı (2003) D Karstik yüzeyi, mağaraları ve yer altı sularıyla Vietnam'ın 400 milyon yıllık doğal alanı.

Yeni Zelanda

154) Yeni Zelanda, sub-Antarktik adalar (1998) D Deniz kuşları ve penguenlerin doğal yaşam alanı.

155) Güneybatı Yeni Zelanda, Te Wahipounamu (1990) D Fiyortlar, yalıyarlar, göl ve çağlayanların olduğu doğal alan.

156) Tongariro Ulusal Parkı (1990, 1993) M Kutsal dağların bulunduğu ulusal park.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder