Çarşamba, Şubat 09, 2011

nal işareti define ermeni işaretleri

-Nal işareti genellikle Ermeni halkı tarafından kullanılan birişarettir. Ermeniler bu işareti kullanırke kesinlikle işaretin hemenyanına defineyi gömmemişlerdir.
- Nal atın ayağına çakılan birmateryal olduğundan atın geçtiği güzergahta bir mühür anlamı taşır. Nalişaretinden en az iki adet bulunmalıdır.
- Nal şekli YunanAlfabesinde Omega adlı harfi çağrıştırdığı gibi birçok simyacıtarafından altın simgesi olarak kullanılagelmiştir. Bundan dolayınallarda çivi de aramak ve nalları omega veya mağara girişi işareti ilekarıştırmamak gerekir.
- Nal işareti ile Ay'ı da karıştırmamaklazım. Gerçek nal sembolünde küçük bir nal işareti daha aranmalı vebulunduktan sonra yakın çevresinde dar bir mağara girişi aranmalıdır.Büyük bir ihtimalle define bu mağarada gizlidir. Ancak küçük nalın açıkağzı yönünde girişin aranması kolaylık sağlayabilir.
diye biliniyor

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder