Çarşamba, Şubat 09, 2011

ÖMÜRLERİN UZAMASI

Hadislerde de haber verildiği gibi, ahir zamanın ve Hz. Mehdi'nin zuhurunun alametlerinden biri de bu kutlu dönemde "ömürlerin uzayacak olması"dır. Konuyla ilgili hadis ve rivayetlerden bazıları şöyledir:
Onun (Hz. Mehdi'nin) zamanında ömürler uzayacak. Ömürlerin uzaması onun (Hz. Mehdi'nin) da uzun ömürlü olmasını gerektirir. ( Kıyamet Alametleri, s. 184)
Onun (Hz. Mehdi'nin) zamanında... ömürler uzayacak ve emanet zayi olmayacaktır...
(El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)
Ömürler uzayacak, emanetler yerine teslim edilecek.
(İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, sf. 1699, Sf. 179)
Geçtiğimiz dönemlerde de insan ömründe nisbi olarak bir artış yaşanmış, ancak hiçbir dönemde 21. yüzyılda olduğu gibi gözle görülür bir artış olmamıştır. Yapılan araştırmalar insan ömrünün bu yüzyılda %50 oranında arttığını, 100 yaşını geçen insanların sayısının önümüzdeki yıllarda çok daha fazla olacağını ortaya koymuştur.
Yüzyıllara göre insan ömründe artış
1800'lerde ortalama yaşam süresi 24 yıl
1900'lerde ortalama yaşam süresi 48 yıl
2000'lerde ortalama yaşam süresi 63 yıl
20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başında gen teknolojisinde yaşanan gelişme ve genetikte yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar, "ömürlerin daha da uzayacağını" göstermektedir. Örneğin, National Geographic dergisinde yer alan bir haberde, "Daha uzun ve sağlıklı bir ömür sunmak için gerekli olan formülün çok yakında eczanalerde bulunabileceği" yazmaktadır. İnsanın uzun ömürlü olmasını sağlayan geni tespit ettiklerini söyleyen bilim adamları, yakın bir gelecekte insan ömrünün 100 yılı aşkın olabileceğini ifade etmektedirler. Yapılan bir başka araştırma ise bu yıllarda doğan çocukların, 125-150 yaşına kadar yaşayacağını söylemektedir. Pek çok araştırmacı da, 21. yüzyılın ikinci yarısında "150 yaşındaki insanların garip karşılanmayacağını" dile getirmekte ve insan ömrünün 21. yüzyılda, geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde uzayacağına dikkat çekmektedirler.
Peygamberimiz (sav)'in bundan 1400 yılı aşkın bir süre önce haber vermiş olduğu bir bilginin, böylesine açık ve net olarak gerçekleşmesi, şüphesiz müminler için çok kıymetli bir müjdedir. Tıpkı bu haber gibi, Peygamber Efendimiz (sav)'in diğer haberler de birbir gerçekleşek, 21. Yüzyılda insanlık çok kutlu olaylara şahit olacaktır. Allah'ın izniyle Hz. İsa yeniden dünyaya gelecek, Hz. Mehdi zuhur edecek, bu mübarek zatların vesilesiyle İslam ahlakı tüm dünyaya hakim olacaktır. İslam ahlakının yeryüzüne hakim olması, Kuran'da da vaad edilmiş olan bir müjdedir. Nur Suresi'nin 55. ayetinde, Rabbimiz şu şekilde buyurmuştur:
Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaad etmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir... (Nur Suresi, 55)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder