Pazar, Temmuz 17, 2011

Medenî Surelerin Özellikleri

Medenî sürelerin genelinde göze çarpan mevzular şunlar:
a) Cihada davet ve Allah yolunda şehitliktir.

Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
“Allah, müminlerden canlarını ve mallarını cennet kendilerinin olmak üzere satın almıştır. Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu (söz) Allah’ın üzerine borçtur. (Allah) Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’anda (böyle söz vermiştir). Kim Allah’dan daha çok sözünde durabilir? O halda Allah ile yaptığınız bu alışverişinizle sevinin. Gerçekten bu büyük bir kazançtır.”
Tevbe: 111
b) İslamî hükümlerin bildirilmesi.

Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
“Ey iman edenler, Allah’dan korkun, eğer müminler iseniz faizden geri kalan kısmı almayın. Eğer böyle yapmazsanız, Allah ve Rasulüyle savaşa girdiğinizi bilin...”
Bakara: 278-279
c) Hadlerin bildirilmesi.

Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
“Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüz değnek vurun; Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimselerseniz Allahın dinin (i uygulamak) da sizi, onlara karşı acıma duygusu tutmasın. Müminlerden bir taife de onlara tatbik edilen hadde şahit olsun.”
Nur: 2
Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
“Hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadının, yaptıklarına karşılık Allah’dan bir ceza olarak ellerini kesin! Allah daima üstündür, hikmet sahibidir.”
Maide: 38
d) Münafıkların desiselerini ve gerçek yüzlerini bilmek.

Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
“Münafıklar sana geldikleri zaman: Şahitlik ederiz ki sen muhakkak Allah’ın Rasulüsün derler. Senin gerçekten kendisinin Rasulü olduğunu Allah bilir ve Allah münafıkların yalancı olduklarına şahitlik eder.”
Münafikun: 1
e) Ehli Kitapla mücadele ve çeşitli delillerle susturma.

Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
“İçlerinden zulmedenler hariç Kitap ehliyle en güzel tarzda mücadele edin ve deyin ki: Bize indirilene de size indirilene de iman ettik...”
Ankebut: 46
f) Müminlere yeryüzünde temkin vermek.

Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
“Allah sizden iman edip salih amel yapanlara va’d etti; onlardan öncekileri nasıl hükümran kıldıysa, onları da yeryüzünde hükümran kılacak ve kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine sağlamlaştıracak ve korkularının ardından kendilerini tam bir emniyete erdirecektir. Onlar sadece bana ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar.”
Nur: 55

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder