Pazar, Temmuz 31, 2011

Roma İmparatorluk Dönemi Lahitleri Ve Yapım Teknikleri

Roma Lahitleri-Antik Roma Lahitleri.

Roma dünyasında temel mezar tiplerinden biri lahitlerdir. Başlangıçta lahit kullanımı az olmasına rağmen İmparatorluk döneminde lahit kullanımında yoğunluk fazlalaşır

Roma İmparatorluk Dönemi Lahitleri

Özgün birer sanat eseri olan antik Roma Lahitleri dönemin yontu sanatının öncü türüdür. Süsleme değerinin ötesinde, sanat tarihi. açısından toplumsal, ekonomik değerlendirmeler, dinsel görüşler ve benzeri konularda bizlere bilgi verir.

Bu kitapta lahit yapımında kullanılan malzemeler, yapım yöntemleri ve dönemin ünlü lahit uretim merkezleri anlatmaktadır.

Lahit Yapımında Kullanılan Malzemeler, Lahitlerin Biçimleri-Adlandırılmaları, Yapım Tekniği-Boyama, Lahitlerin Yerleştirilişi, Lahitlerin Stoktan Çıkarılıp Hazırlanması, Ismarlanması, Maliyet, Lahitlerin Üzerindeki Yazıtlar, Lahitlerin Üzerindeki Portreler, Biçimlerin, Süslemelerin ve Sahnelerin Örnekleri, Betimlemelerin Anlamı, Genel ve Bölgesel Lahit Grupları,1-ROMA, Erken Dönem Lahitleri, Urna'lar, Kline'li Anıtlar, Geniş Çapta Üretim, Konular, Yaşam sahneleri, Mitoloji, Dionysos Anlatımları, Deniz Yaratıkları, Mousa'lar (Esin Perileri) , Filozoflar-Bilgeler-Şairler, Eros'lar, Mevsimler, Süsleme Motifleri, Öteki Betimlemeler, Tarihleme İlkeleri-İşlikler Sorunu, İhracat, Başka Yörelerden Yapılan İthalat ve Roma Kenti Lahitleri Üzerindeki Etkisi, II-ATİNA, Konular, Yaşam Sahneleri, Mitoloji, Dionysos Anlatımları, Eros'lar(ve Putto'lar) , Figürlü Diğer Betimlemeler, Süsleme Öğeleri, Tarihleme İlkeleri-İşlikler Sorunu, İhracat, Attika Lahitlerinin Taklitleri, III-DOKIMEION, PHRYGIA, Konular, Girland'lar, Figürlü Frizler, Sütunlu Lahitler, Tarihleme İlkeleri-İşlikler Sorunu, İhracat, Dokimeion Lahitlerin Taklitleri, EYALETLERİN LAHİTLERİ I-BATI, Orta İtalya, Yukarı İtalya, Aşağı İtalya, Sicilya, Sardunya ve Korsika, Galia, Raetia, Noricum ve Rhein-Mosel Bölgesi, Britanya, Hispania, Kuzeybatı Afrika, EYALETLERİN LAHİTLERİ II-BALKANLAR, Dalmaçya, Pannonia, Yukarı Moesia, Aşağı Moesia, Dacia, Trakya, Makedonya, Epiros, Akhaia, Ege Adaları, Girit, Selanik, EYALETLERİN LAHİTLERİ III-ANADOLU, Erken Dönem Lahitleri, Ostotek'ler, Yarı Hazır Lahitler, Marmara Adası (Prokonnesos) , Efes, Aphrodisias, Karia, Çeşitli Sanat Yöreleri İçinde 2.ve 3.yy Lahitleri, Bithynia, Mysia ve Troas, Ionia-Lydia Bölgesi, Karia, Aphrodisias, Phrygia, Lykia ve Kibyratis, Pamphylia, Pisidia, Lykaonia ve Isauria, Kappadokia, Pontus Galaticus ve Paphlagonia, Kilikia, Anadolu'nun diğer Yöreleri, EYALETLERİN LAHİTLERİ IV-DOĞUNUN ÖTEKİ KESİMLERİ, Bosporos Kralları, Kıbrıs, Suriye Filistin, Arabia, mısır, Kyrenaika ve Africa Prokonsüllüğü'nün Doğu Kesimi.

Lahitler, Anadolu’daki Roma İmparatorluk Dönemi heykeltraşlığı içinde çok özel bir anlama sahiptirler. Oldukça fazla sayıda ele geçmelerine karşın çoğunun yayınlanmamış olmaları ve depolarda saklanmalarının karmaşık bir durum yaratması nedeniyle bu lahitler hakkında genel bir bakış açısı kazanmak oldukça zordur. Konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla bu çalışma sonuna en önemli ve güncel eserleri içeren bir kaynakça eklenmiştir...


Kabartmalı lahitler, çoğunlukla İ.S. II. ve III. yüzyıllardan kalmadır ve bunlar Roma İmparatorluk Döneminin özgün sanat ürünüdür. Biçemlerinin incelenmesi üretim merkezlerini ve sanat bakımından bütünlük gösteren yöreleri birbirinden ayırmamıza olanak verdikleri için, lahitler, söz konusu dönemin sanat tarihinde büyük önem taşır. Bu malzeme Roma İmparatorluğu'nu ekonomi, ticaret, tolum ve din yaşımı bakımlarından tanıtmada da önem taşırlar. Roma dönemi lahdi, yüzyıllar boyu beğenilip aranan bir sanat yapıtı olmuştur. Antikçağ sonlarından Ortaçağa hatta günümüze kadar tekrar tekrar kullanılan lahitler vardır. Ortaçağın ve özellikle Rönesansın sanatçıları bunlardan etkilenmişler ve bu etkilenme sanatları için belirleyici olmuştur.


Roma Dönemi Lahit Yapım Teknikleri

Bir lahdin yapılması çok fazla emek harcanan bir iştir. Gerek taşıması gerek yapım tekniği ile zahmetlidir. O yüzden bu zahmeti, zorluğu kolaylaştırmak için Roma imparatorluk döneminde bir sektör oluşturulur. Getirilişinden mezar yerine koyuluşuna kadar birçok aşama vardır. Bu aşamada farklı aşamaların elemanı olan kişiler çalışmaktadır. Bu görevlerden biri lahdi yapanlardır. Bu konuya açıklık getirebilecek antik kaynak bulunmamaktadır. Ancak yarım kalmış olan lahitlerin bulunması, üretimin ne gibi aşamalardan geçtiğinin kanıtıdır. Böylelikle aşamalar takip edilerek, ustaların kullandığı aletler de belirlenmektedir. Elde edilen verilere göre aşağıdaki üretim evreleri söz konusudur.
İşlenmemiş malzemenin ve üst ve alt kenarlarının tespiti: Ocaklardan işlenmemiş olarak teslim edilen bloklar, sanduka şeklindedir. Ayrıca bu sandukaların içi oyulmuş durumdadır. Atölyeye ulaşan blokların öncelikle alt ve üst pervazları işlenir.
Taslak veya ön çizimin yapılması: Figürlerin çevre çizgileri düzenlenir ve yüzey üzerinde ön çizim olarak belirtilir. Bu işlemlerin şablonla, kömür çubuğu ile yada boya ile çekilmiş çizgilerle yapıldığı belirlenir. Önerilen bir diğer metot ise çentme yoluyla yapılmadır.
Keski aletleriyle figürlü ve dekoratif kabartmaların yontulmasına girişilmesi: Sivri bir keskiyle arka planın parçaları oyulur, kabartma da kalması ön görülen kısımlar da düz bir keskiyle uygun hale getirilir.
Daha derin bir yüzeyin elde edilmesi için matkap kullanılması: Matkap ile bir sıra üzerinde sıra sıra noktalar oyulur. Daha sonra bunlar keskiyle bir yive, üstü açık bir oluğa dönüştürülür.
Keski aletleriyle – matkapla ince işçiliğin yapılması: İnce işçilik sırasında saçlar ve kıvrımlar oyulur. Yüzlerdeki, vücuttaki ve mimari detaylar bu aşamada yapılır.
Pürüzleri ortadan kaldırma ve cilalama: Özellikle mermer lahitler için raspa ve ponza taşlarıyla yüzeyler düzeltilerek cilalanır. Ancak bu aşama çok zahmetli olduğu için maliyeti arttırmaktadır.
Roma imparatorluk dönemi içinde, yapım tekniği ile tarihleme yapılabilir. Bu dönemde farklı teknikler zaman zaman daha sık kullanılır. Örneğin Dörtlü Yönetim Dönemi’nden kalma bir grup lahdin özelliği ise matkapla çok sert kısa çizgi ve çizikler çekilmesidir.

Roma İmparatorluk Dönemi Lahit resmi
Büyültülmüş resmi görmek için bu çubuğa tıklayın.

Kaynak: menderes1278
İzinsiz kopyalamaz ve başka hiçbir yerde yayınlanamaz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder