Çarşamba, Temmuz 13, 2011

ANADOLU VE TRAKYADA KURULAN DEVLETLER

YÖRE HALKLARI VE BÖLGEYE DIŞARDAN GELENLER
Anadolu da İ.Ö. 4 bin yılından 20. yy kadar 30 ayrı kültür egemen oldu ve medeniyet kurdu. İ.Ö. Anadolu da 13 şehir devleti kuruldu.
A) Anasır-Ekalliyet-Azınlık olarak kabul edilip günümüzde de Anadolu ve Trakya’da varlığını sürdüren halklar: (1071-1999)
1-Arap
2-Asuri
3-Bulgar
4-Ermeni-Armenian
5-Gürcü- Acara
6-Keldani
7-Kürt
8-Laz
9-Rum (Helen Boyları: Aiakid, Aiol, Alkmai, İon, Dor, Onid, SParta,Salamis...)
10- Süryani
11- Yahudi
12- Yezidi
B)İ.Ö. Anadolu ve Trakya da yaşadığı bilinen ancak zaman içinde asimile olup tarihe karışan halklar: Eti-Hitit- Hatti, Luvi, Trak
C)Anadolu ve Trakya’ya Akın ve Göç Eden Türk Boyları:
1-İskit-Saka (İ.Ö. 680-555)
2-Akhun(İ.S. 446)
3-Ağaçeri(İ.S.460)
4-Karay (656)
5-Kıpçak (l055)
6-Peçenek(1049)
7-Kuman (9. yy, 1015)
8-Uz (l064)
9-Türkmen ve diğer Türk Boylan (1046,1071, 1986, 1988, 1999)
D) Eski Anadolu Halkları;
1-Azziler – Lazlar (Rize ile Orta ve Doğu Karadeniz)
2-Bitinyalılar (İzmit)
3-Can-Canik-Canit (Samsun, Erzincan, Tercan, Mercan, Azerbaycan
4-Ermeniler (Erivan, Ararat,Kars, Ani)
5-Galatlar (Ankara) ve Frig'ler (Sakarya, Afyon)
6-Gaşkalar (Kastamonu)
7-Hititler (Kızılırmak Havzası-Çorum)
8-Hurriler (Dicle)
9-Karyalı (Muğla)
10- Karduklar (Dicle doğusu ve Van gölü güneyi)
11- Kilikyalı (Adana-Çukurova)
12- Kapadokyalı (Nevşehir)
13- Komana-Komeganalı (Adıyaman)
14- Likyalı (Antalya:Kaş, Elmalı ve Fethiye – Muğla)
15- Luviler(Silifke)
16- Lidyalı (Aydın)
17- Mitanniler (Fırat Havzası)
18- Misyalılar (Balıkesir)
19- Pamfilyalı (Teke yöresi) ve Pisidyalı (Burdur)
20- Pergamonlar (Manisa)
21- Rum: Grek, Yunan, Helen, İyon, Eolyalı, Dor, Pontus, Girit, Miken, Hellas
22- Sinoppeler-Pafla gonia (Sinop)
23- Traklar (Trakya-Balkanlar)
24- Truvalılar (Çanakkale)
25- Urartular (Van)
E) Anadolu da Egemenlik Kuran Büyük Devletler:
1-Hititler (İ.Ö. 2000-1200)
2-Persler(İÖ. 546-332)
3-Helen (İ.Ö. 334-İ.S. 18)
4-Roma (l8-395) veya İ.Ö. 130- İ.S. 395
5-Bizans (395,410-1453)
6-Selçuklu (1071-1243), Büyük Selçuklu (1040-1183)
7-Moğol (1243-1308) İlhanlılara tabi olarak
8-Osmanlı (1299-1918,1922) - (27.12.1299-18.11.1922)
9-T.C. Devleti (23.04.1920, 1923)
F) Anadolu da Kurulan Şehir ve Bölge Devletleri ile Anadolu'ya Akın Yapan Halklar
a- İ.Ö Kurulan Devletler ve Bölgede Geçici Egemenlik Kuranlar:
1-Sümer (İ.Ö 3300-1975)
2-İbrani – İsrail (İ.Ö1075- İ.S 70.100
3-Babil (1845-539)
4-Elam (İ.Ö. :2550-6401)
5-İşuva
6-Mitanni (İ.Ö. 1475-1275)
7-Komuk
8-TiglatPlasar
9-Mildiş
10- Kurhi
11- Muşku(İ.Ö. 3000)
12- Kimri
13- Gasgaslar
14- Galtlı
15- Galatyalı (İ.Ö. 250)
I6- Kelt
17- Kapadokyalı (İ.Ö 380-36)
18- Thrak (İ.Ö 444-İ.S 46)
19- Thun
20- Paphlagon
21- Azzi
22- Gaşka(İ.Ö. 1600-1200)
23-Arzava-Lüvit
24-Amazon
25-Khalbler
26-Tibarenoslar
27-Mossynoikoslar
28-Kardukh
29-Efes
30-Miletos
31-Sideli
32-Pamfilya
33-Eti-Hitit (İ.Ö 2000-1200)
34-Frig (İ.Ö 1500-675) veya 800 – 620
35-Asur (İ.Ö 1155-900) veya 2480 – 609
36-Urartu (İ.Ö 9 yy-714) veya 880 - 590
37-Gordiyom
38-Sinop
39-Komana
40-Karya
41-Mysya
42-Bergama (İ.Ö 133 480 – İ.S 343 ve 1204 – 1461 )
43-Pontus (İ.Ö 302)
44-Truva (İ.Ö 3000-1200)
45-İskit-Saka (İ.Ö 680 – 244)
46-Kimmer (İ.Ö 800-530)
47-Fenikeli (İ.Ö 1000 – 520)
48-İyon (İ.Ö 800)
49-Lidyalı (İ.Ö 687 – 547)
50-Likya (İ.Ö 19-14 yy)
51-Med (İ.Ö 728-555)
52-Pers (İ.Ö 555-330)
53-Helen (İ.Ö 338-300)
54-Selevkos (İ.Ö 300-64)
55-Part (İ.Ö 249 – İ.S 228)
56-Antigonet (İ.Ö 218)
57-Uri-Huri
58-Guti
59-Arsaklar
60-Barsallar

b- İ.S. Kurulan Devletler ve Bölgede Geçici Egemenlik Kuranlar;
1-Ağaçeriler (460)
2-Romalılar (İ.Ö. 64 veya İ.S 18-395)
3-Bizanslılar (395-1453)
4-Sasaniler-İran (226 – 642)
5-Sibir-Sabar (461-576)
6-Hunlar (363-396,446)
7-Alanlar (628)
8-Hazar (656 – 965)
9-Gürcü: Tiflis (299, 1258, 1603-1800)
10-Ermeni: Kars-Ani-Erivan ( Fars, Roma ve Bizansa bağlı)
11- Araplar: Arami, Akkat, Akad, Sami, Amurrular, Halifeler (632-661), Emeviler (661-750), Abbasiler (750-1258), Şeyhoğulları (868), Hamdaniler (930)
12- Eyyubiler (l171-1228,1250,1348)
13- Kıpçak Memlukluları (1250-1383)
14- Çerkez Memlukluları (1383-1517)
15- Büyük Selçuklular (1040,1071 -1157)
16- Anadolu Selçukluları (1071,1085,1092-1243, 1308)
17- Trabzon Rum Devleti (1204-1461)
18- İlhanlı Moğolları (1243-1308) – Anadolu Egemenliği
19- Kilikya Ermeni Krallığı (1274-1375)
20- Timurlu Dönemi (1402)
21- Karakoyunlular (1380-1469)
22- Akkoyunlular (1350-1502)
23- Safeviler (1507-1515: Anadolu'daki hakimiyetleri)
24- Osmanlılar (27.12.1299-30.10.1918, 18.11.1922)
25- Ruslar (1878-1918)
26- İtalyanlar(1918-1920)
27- Fransızlar (1918-1920,1939 Hatay)
28- İngilizler (1918-1923)
29- Yunanlılar (15.5.1919-09.9.1922)
30- T.C. Devleti (23.04.1920 ve 29.10.1923)

cantar 07-11-2008 19:47

--------------------------------------------------------------------------------

traklar

Traklar
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Trakialar, Antik çağda bugünkü Trakya, Bulgaristan ve Kuzey Yunanistan'da yaşamış, M.Ö. 4. yüzyılda Büyük İskender'in topraklarını ele geçirmesiyle asimile olmuş bir kavimdir.
Herodot'a göre Hindulardan sonra dünya üzerindeki en kalabalık halk idiler. Bu kavmin en önemli boylarını Odrüsler, Getler ve Daklar teşkil etmekteydi.
Astai: Yıldız dağlarında oturmuş olanlar
Apsintiler: Enez doğusunda oturmuş olanlar
Binnai: Meriç'in orta ve aşağısında oturmuş olanlar
Bessalar: Rodop ile haimos arasındaki vadilerde oturmuş olanlar
Bettegerriler: Edirne civarında oturmuş olanlar
Bisaltlar: Akte yarımadasında oturmuş olanlar
Bistanlar: Ege kıyılarında oturmuş olanlar
Briantlar: Semadirek adası karşısında oturmuş olanlar
Danthaletler: Yukarı Vardar bölgesinde oturmuş olanlar
Darsiler: Aşağı vardar mecrasında oturmuş olanlar
Digerler: Rila vadisinin kuzeyinde oturmuş olanlar
Drugeriler: Orta Meriç bölgesinde oturmuş olanlar
Hedonlar: Aşağı vardar vadisinde oturmuş olanlar
Tynler: İğneliada ve midye bölgesinde oturmuş olanlar
Kainoiler: Marmara sahilinde oturmuş olanlar
Kebreniler: Arisbos çayı üzerinde oturmuş olanlar
Kikonlar: Biston gölü civarında oturmuş olanlar
Kovpiller: Dedeağaç bölgesinde oturmuş olanlar
Kalopothaklar: Enez'in güneyinden gelibolu yarımadasına kadar olan bölgede oturmuş olanlar
Ladepsoylar: Ergene vadisinde oturmuş olanlar
Mygdonlar: Axias ile vardar arasında oturmuş olanlar
Nipsoylar: Kıyılara yakın yerlerde oturmuş olanlar
Odomantlar: Aşağı vardar vadisinde oturmuş olanlar
Odrysler: Tunca vadisinden sahile kadar olan bölgede oturmuş olanlar
Paitler: Aşağı meriç'ten melas nehrine kadar olan bölgede oturmuş olanlar
Pieresler: Makedonya'dan sürülmiş olanlar
Pyrageriler: Arsuz bölgesinde oturmuş olanlar
Saioylar: Taşoz civarında oturmuş olanlar
Sapailar: Bistanis gölü ve rodopların içine kadar olan bölgede oturmuş olanlar
Satrailer: Rodoplarda oturmuş olanlar
Selletler: Balkanlarda oturmuş olanlar
Serdailer: Sofya civarında oturmuş olanlar
Setonlar: Pallene yarımadasında oturmuş olanlar
Sintoylar: Axias ile Vardar arasındaki dağlık bölgede oturmuş olanlar
Trallesler: Yukarı nestosta oturmuş olanlar
Hypsaltalar: Odryslerin komşusu olup Meriç bölgesinde yaşamış olanlar
Yazı kullanmadıklarından yazılı bir eser bırakmayan Trakialar'ın kökeni ancak Eski Yunanca'da anılan Trakça kelimelerle saptanabilmiş ve Hint-Avrupa dil ailesine ait oldukları belirlenmiştir. Trakya bölgesinin her üç ülkesinde de, Trakialardan günümüze kalabilmiş tek yapılar olan kral mezarları yığma tepelere (tümülüs) rastlanır. Öte yandan yapılan yeni araştırmalar sonucunda sunulan yorumlarda ise Trak'ların Prototürk halklarından olması muhtemeldir. Prototürk kelimesi Öntürk anlamına gelmektedir.
Bilindiği üzere Trakya'daki tümülüsler Ortaasyadaki kurganlara benzemektedir.Tümülüslerde Orta Asya geleneği olan kişinin atlarıyla gömülmesine rastlanılmıştır. Traklarında Türkler gibi savaşçı bir kavim oldukları da tarihte yazılmaktadır ve bu kavim Türkler gibi eski Çağlara ait taş yapılı yerleşim yeri kalıntıları pek fazla bırakmamıştır.
Traklar Türk 'ler gibi diğer medeniyetlerde asker olarak görev almışlardır ve benliklerini kaybetmişerdir. Traklar (Roma İmparatorluğu) 'nda Türkler ise Kuzey Afrika, Çin ve Rusya Topraklarında benliklerini kısmen ve ya tamamen yitirmişerdir.
Traklar aynı zamanda Troia (Troy, Truva) medeniyetinin de kurucusudur. Troia şehri Trakların bir kısmına başkentlik yapmıştır. Kral ve üst kesim burada yaşarken çiftçiler at yetiştiricileri ve asker aileleri başkente Trakya'dan hizmet etmekteydi. Truva destanında şehirdeki üstün Trakya atlarının salıverilme operasyonundan bahsedilir.
Trakların atlardaki kabiliyeti bir kez daha Türkleri hatırlatmaktadır. Troia svaşında is baş komutan general Turku'dur. Trakya'daki Arda nehrinin adı Orta Asyadan gelmekte, şamanlar için kutsaldır Arda ismini kullanan hazar kökenli Türk Boyu kavmi lideri Ardahan şehri ile yaşamaktadır.
Truva savaşında ağır yara alan halkın bir kısmı buradan göç etmiştir ve kalanlar bir daha bölgeye eskisi kadar hakim olamamıştır. Göç edenlerin gittikleri yer ise italya istikametidir. Bu göçmenler orada yunanlılar tarafından arafından Tyrrhenoi veya Tyrrsenoi adlarıyla bilinmişlerdir.
Bu halk Büyük Roma İmparatorluğunun kurucuları olan Etrüsk'lerdir.
Türk, Trak , Etrüsk, Truva, İtalya' daki Tarch(u)na (Tarquinii bugünkü Tarquinia-Corneto) kenti görüldüğü üzere birbirlerine gerçekten benzemektedirler. Etrüskler ile Türkler arasındaki bağlantının kanıtları ise şöyle sıralanabilir:
Etrüsk dilindeki ve Türkçe’deki sözcük benzerlikleri.Dil benzerliği, Kültür ve Gramer, Runik Yazı, Ölümle ilgili adetlerdeki benzerlikler.
Etrüsk iskeletleri üzerinde ve Anadolu’da yapılan DNA testlerinin sonuçları.
Örneklerine yalnızca Anadolu’da rastlanan kulplu kazan gibi ************lurji örneklerinin Etrüskler’de de görülmesi.
Etrüskçe’nin Türkçe gibi agglutinant bir dil olması.
Etrüsk yazısında kullanılan birçok yazı karakterinin Orta-Asya’da ve Doğu Anadolu’da rastlanan Proto-Türkler’e ait runik yazıdaki karakterlere eş olması.
Bu konuda Ünlü Tarihçimiz Kazım Mirşan önemli bulgular elde etmiştir.
Soyunu kurta dayandıran halklar yalnızca Türkler, Moğollar ve Etrüsklerdir.

Traklar
http://img442.imageshack.us/img442/3928/24688155mt9.jpg

Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde verilen Kral Kersopleptes ve Heraion Teichos konulu konferansın özeti:

Tümülüs mezar gelenekleri, ölü gömme adetleri, madencilik, aristokrat bir sınıfın varlığı, Bizans dönemine kadar gelen savaşçı ruhlarıyla, bu topraklarda yaşamış her halk kadar katkıları var uygarlık tarihine. Belki de en somut katkıları adlarını bırakmaları. Trakya: Traklar'ın ülkesi...
1998 yılında Tekirdağ-İstanbul yolunun 12. kilometresinde yol kenarındaki Harekettepe Tümülüsü'nün bulunduğu Heraion Teichos liman kentinde 2000 yılında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Mimar Sinan Üniversitesi Arkeoloji Ana Bilim Dalı ve Tekirdağ Müzesi'nin birlikte yaptığı kazılar sonucu, zamanının önemli bir liman şehri olan Heraion Teichos'un, bir bölümü ile kuzey kapısı bulundu. Ayrıca, o döneme ait nadide figürlü seramikler, bol miktarda tanrıça figürleri ile bronz Trakya sikkeleri de ele geçirildi.

Yarımadada 3000 yıl süren köy ekonomisi modeli Avrupa kıtasına yayıldı. Avrupa'yı bugüne taşıyan temellerin, binlerce yıl önce Trakya Yarımadası'nda atıldığı belirlendi. Trakya'da kısıtlı olanaklarla yürütülen ve bilim çevrelerince -geç kalmış- olarak nitelenen çalışmalar, uygarlık tarihi açısından çok önemli bulguları gün ışığına çıkarıyor.

Avrupa ile Asya arasında köprü olan Trakya Yarımadası'nda insan yerleşiminin başlangıcı MÖ 6200 yıllarına dayanıyor. Bölgede tarıma dayalı köy ekonomisiyle yaşayan toplulukların Anadolu'dan buraya geldikleri bilinmektedir. Trakya'da 3000 yıl süren tarıma dayalı köy ekonomisi modeli, tüm Avrupa kıtasının uygarlık temelini oluşturan sosyo-ekonomik modeldir. MÖ 5500'lü yıllardan itibaren söz konusu modelin Avrupa kıtasının bütününe yayılmaya başladığı, 1993 yılında tamamlanan Enez Hocaçeşme kazısı sonucunda bölgedeki ilk tarım toplumunun izi bulunduktan, MÖ 6200'lere ait bu topluluğun yerel koşullara uyum sağlamış ve tarımı sürdüren bir hali de, halen sürdürülen Kırklareli'nin Aşağıpınar bölgesindeki kazılarda ortaya çıkarılmıştır. İşte bu bölge Anadolu kültürünün, Avrupa uygarlığının temellerini attığı ve Avrupa kıtasına açıldığı yerdir.

Trakya'ya adını veren uygarlığı kuran Traklar'ın yarımada tarihinin en önemli uygarlıklarından biri olduğu, Heredotos, Strabon gibi antikçağ yazarlarının yapıtlarında beyaz tenli, sarışın olarak tanımlanan Traklar'ın, Balkan kökenli oldukları düşünülmektedir.

Trak uygarlığının Helenistik dönemin başlarında Yunan kültürü ile karıştığı ve MÖ 1. yüzyılda tarih sahnesinden çekildiği, tüm yarımadaya ad vermeyi başaran Traklar'ın kurdukları şehirlere verdikleri isimlerin bugün de yaşamayı sürdürdüğü bilinmektedir.

Tekirdağ'a 18 kilometre mesafede bulunan Karaevlialtı mevkiinde sürdürülen kazılarda -Heraion Teichos- (Hera'nın Surları) adlı Trak şehrinin MÖ 5. yüzyıla ait surları açığa çıkarılmıştır.

Türkiye'deki arkeoloji çalışmaları yakın zamana kadar Batı Anadolu, yani Hellen Kültürü merkezliydi. Trakya'ya yıllarca barbaristan gözüyle bakılmış, 1936'da Atatürk'ün yönlendirmeleriyle kazılar başlamış, ama o çabalar da İkinci Dünya Savaşı nedeniyle durmuştur. Savaş sonrasında askeri yasaklı bölge olarak sınırlandırılmış ve arkeoloji çalışmalarının yapılması bir şekilde engellenmiştir. Tabii bu aldırmazlıkta Anadolu'daki geç döneme ait büyük anıtsal mimarilerin Trakya'da olmaması, Efes, Bergama gibi görsel çekiciliği olan yapıların bulunmaması ve Türkiye'deki arkeologların sayısının sınırlılığı da etkili olmustur.
Traklar büyük yapılar yapmamışlar. Büyük Bergama Sunağı yok ortada. Ama, bu onların uygarlık tarihine bir şey katmadıkları anlamına gelmiyor. Gerek Anadolu'nun, gerekse Balkanlar'ın kültürel oluşumuna büyük katkıları var.
Traklar'ın MÖ 2. binlere inen tarihleri olduğu bilinmektedir. Ama Traklar üzerine Avrupa'daki çalışmalar da tam olarak sonuçlanmış değil. Anadolu'da ise hemen hemen hiç çalışma yok. Son yıllarda biraz da tesadüfen ele geçen buluntular yavaş yavaş Trak tarihi araştırmasına doğru yönlendiriyor. Türk arkeologlarınca Traklar'ın MÖ 2000'lerde var olduğu, 1200'lerde ise bir kolunun Anadolu'ya göç ettiği bilinmekte. Hatta Frigler de Balkanlar'dan Anadolu'ya gelen bir halk. Bu Frigler'in eski adı Brigler'dir. Ama bunların MÖ 1200'lerde Anadolu'ya, hatta Orta Anadolu'ya kadar geldikleri bilinmekte de nerelere kadar yayıldıkları ve yerleştikleri çok iyi bilinmemektedir.

Bu höyük şeklindeki yerleşim MÖ 3. binlere kadar inen buluntu parçası verdi şimdiye kadar, ama yerleşim tabakalarına inilmesi gerekiyor ki Balkan kökenli halkların Anadolu'da ne zaman yerleştikleri ortaya çıkarılabilsin.
Kral Kersepleptes'in mezarı 1998 yılında Tekirdağ-İstanbul yolunun 12. kilometresinde yol kenarındaki Harekettepe Tümülüsü'nde ortaya çıkarıldı. Mezar sayesinde Trakya Odyris Krallığı'na ait önemli bir liman sehri olan Heraion Teichos da gün yüzüne çıktı. Kral mezarında bulunan, kraliyet çelengi, rahiplik çelengi, elbiseleri ve diğer buluntular ile kafatası ve kemikler üzerindeki incelemeler, tıp tarihi yazarı ve etlendirme uzmanı Prof. Dr. Ilter Uzel ile Doç. Dr. Osman Bengi tarafından yapıldı.

İpsala'da yaşadığı belirlenen Kral Kersepleptes'in, Makedon baskısı ile Heraion Teichos şehrine yerleştiği ve MÖ 351 yılında Makedon Kralı 2. Philip'in şehri ele geçirmesiyle, bölgenin Makedon egemenliğine girdiği bilinmektedir. Kral Kersepleptes savaş sonrası 10 yıl daha yaşamış ve MÖ 341 yılında Harekettepe Tümülüsü'nde bulunulan yere gömülmüştür.

Heraion Teichos'da 2000 yılından itibaren yapılan kurtarma neticesinde Akropol Surları'nın bir kısmı ve Kuzey Kapısı ortaya çıkarılmış böylelikle sit alanı genişletilmiştir. Kazı çalışmalarından önce yapılan yüzey araştırmaları sonucu, MÖ 4. ve 3. yüzyıllara ait çanak çömlek parçaları bulunmuştur. Toplam 218 sikkenin bulunduğu şehirde en ilginç tespit ise, Akropol'de yer alan, Traklar'ın son zamanlarına ait bir kült ve şifa merkezidir


Kaynak: http://www.defineyeri.net/anadoluda-kurulan-medeniyetler/anadolu-ve-trakyada-kurulan-devletler/#ixzz1Rym6QwQh
Kaynak: www.defineyeri.net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder