Dardanos Tümülüsü

Dardanos_Tumulusu (5)Tümülüs, eski Yunan`da ve Roma`da kralların, devletin önemli mevkilerinde olan bazı insanların gömüldüğü mezar türüdür. Bir başka ifadeyle mezar ya da mezarlık üzerine toprak yığılarak oluşturulmuş tepeciklere Tümülüs denilmektedir. O zamanki inanışa göre, ölenler gittikleri yerde de rahat edebilsin diye değerli eşyalarıyla beraber gömülür.Dardanos Tümülüsü Dünyada bilinen en eski tümülüslerden (mezar) biridir Tarihçesi Troya’dan daha eskilere dayanan tümülüs Çanakkale’ye 11 kilometre uzaklıkta Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesi içinde bir tepededir. (Çomü Dardanos Yerleşkesinden önce bu bölge “Çimento Kampı “olarak bilinirdi.) Tümülüs 1959 yılında yapılan bir hafriyatı sırasında tesadüfen ortaya çıkmıştır.
Koridor, ön oda ve asıl mezar odası olmak üzere üç bölümden meydana gelen tümülüste, bir lahit, mezar odası içinde kum taşından yapılmış üç yatak, 25 iskelet ve ölü hediyeleri olarak altın takılar, bronz ve pişmiş topraktan gereçler, kandiller, gözyaşı şişeleri ve müzik araçları bulunmuştur. Mezarda Arkaik, İyonik ve Roma dönemleri’nden yapılar vardır. Höyüğün bulunduğu yerde tarihi kalıntılara rastlanmamakla beraber çevrede M.Ö.2000’lere tarihlenen keramik parçaları tespit edilmiştir. Kazılarda bulunanların başında M.Ö.200’e tarihlenen Afrodit heykeli gelmektedir. Pişmiş toprak buluntular içinde yer alan ve dünya arkeoloji literatürüne Dardanos Afroditi olarak giren Afrodit heykeli, MÖ 4. yüzyılın ünlü heykeltıraşlarından Praksiteles’e ait Knidos Afroditi’nin küçük bir kopyası olması nedeniyle ayrı bir önem taşımaktadır.
Tümülüsten çıkarılanlar Çanakkale Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir