Cumartesi, Mayıs 28, 2011

JAPON define arama raDARI CİHAZ

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn
JAPON define arama raDARI CİHAZ
son otuz beş yıl içerisinde geliştirilmiş bulunan Toprağa İşleyen Radar (Ground Penetrating Radar - kısaca GPR) yerin yüzeye yakın bölümlerinin jeofizik yöntemlerle araştırılmasında kullanılan, yüksek çözünürlükle veriler sağlayan bir radardır. GPR toprak altı verileri alabilmek için 10 MHz ila 1000 MHz lik çok yüksek frekanslı sinyaller kullanır. Enerji yerin içine yayılacak şekilde aşağı yönde verilir ve farklı elektriksel özelliklere sahip katmanların sınırlarında bu sinyaller yansırlar. GPR çevre, mühendislik ve arkeolojik amaçlı araştırmalarda, yerin yüzeye yakın bölümlerinin araştırılmasında kullanılır.GPR ayrıca su katmanlarının araştırılmasında; kaya kütlelerinin ve tortu katmanlarının kalınlıklarının ve su derinliklerin ölçülmesinde; mağaraların tespitinde kullanılır. Başka uygulamaları arasında boruların, drenaj kanallarının, kabloların ve kaya bloklarının haritalanması sayılabilir. Bu yöntemin, diğer, örneğin sismik ve elektriksel direnç ölçümleriyle birlikte kullanılması sonucunda yansıma nedenlerinin karakterize edilmesinde ki belirsizlikler daha da azalır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder