Cumartesi, Mayıs 28, 2011

radar ramac gpr

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

radar ramac gpr

GPR (Yer Radarı), doğal yer altı koşullarının ve özelliklerinin sürekliliğini ve varlığını araştırmak, gömülü objelerin derinliğini ve yerini belirlemek amacıyla kullanılan bir sığ yer altı jeofizik yöntemidir. Yer Radarı yöntemi ilke olarak sismik yansıma yöntemine benzemektedir. Bu yöntem yıkıcı olmayan özelliği ile, yer altı özelliklerinin belirlenmesi için kullanılan geleneksel yöntemlere kıyasla daha çekici hale gelmektedir. Yöntemde yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar kullanılmaktadır.
Bu çalışmada, Yer Radarı yöntemi ile yeraltının görüntülenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak beş farklı alanda, değişik problemlere çözüm aramak için bu yöntem kullanılmıştır. Arazi çalışmalarında, yansıma profil yöntemi uygulanarak 25 MHz unshielded antenli RAMAC/GPR sistemi kullanılmıştır. Alan çalışmaları ile, Yer Radarının; sığ yer altı jeolojisinin tanımlanmasında, boşluk ve insan yapımı objelerin yerlerinin bulunmasında, madencilik alanındaki kullanımında ve heyelan alanlarının araştırılmasında nasıl kullanıldığı incelenmiştir. Değişik uygulamalardan elde edilen veriler, farklı veri işlem teknikleri ile işlenmiş ve her bir tekniğin parametrelerinin veri üzerindeki etkileri irdelenmiştir.
Bu çalışmanın sonucuna göre; Yer Radarı yönteminin sığ yer altı jeolojisinin görüntülenmesinde, heyelanlarda kayma yüzeylerinin araştırılmasında, ana kayanın haritalanmasında, doğal ve insan yapımı objelerin belirlenmesinde kullanılabileceği gösterilmiştir. 25 MHz frekanslı RAMAC/GPR sistemi ile yaklaşık olarak 30 metre derinlikler görüntülenmiştir. Arazi çalışmalarında, veri toplama şeklinin Yer Radarı kesitini etkilediği görülmüştür (Örneğin, profilden sapma, antenlerin yerden yüksek tutulması gibi). Yüksek çözünürlülük elde etmek için daha yüksek frekanslı antenlerin kullanılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Araziden elde edilen Yer Radarı kesitlerine uygulanan veri işlem aşamalarının bu kesitleri oldukça değiştirebileceği ve bu aşamalarda kullanılan parametre seçimlerinin önemli olduğu görülmüştür. İki yada daha fazla jeofizik yöntemin birleştirilmesi ve jeolojik bilginin kullanılarak yorum yapılmasının daha iyi sonuçlar sağlayacağı ve karmaşık yer altı yapısının belirlenmesinde yardımcı olacağı önerilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder