Salı, Mayıs 31, 2011

TÜRKLÜĞÜN HAKİMİYET SEMBOLÜ:ÇİFT BAŞLI KARTAL FİGÜRLERİ

TÜRKLÜĞÜN HAKİMİYET SEMBOLÜ:ÇİFT BAŞLI KARTAL FİGÜRLERİ
TÜRKLÜĞÜN HAKİMİYET SEMBOLÜ:ÇİFT BAŞLI KARTAL

Şamanizme göre;yer ile göğün arasındaki çelik kapıyı tutan kartal.


Orta  Asya Türk inancına göre, insanlara gökyüzü ve yeryüzü yolculuklarında  refakat eden koruyucu varlıklar kuş şeklindedir. Yükseklik, ululuk  timsali kartalın, kutsal sayılması Altay kaya resimlerinden bellidir.  Türkler kılıç kabzalarında bozkurt, at ve çift başlı kartal kabartma  figürlerini kullanmışlardır. 

Orta Asya inanışlarında ve  şamanist eski Türkler de "Kartaldan türeme" inancı oldukça yaygın  görülmektedir. Bu inanış efsanelerde de kendini gösterir ; Yakut  Türklerinde rastladığımız bu efsane şamanın kartaldan türediğine  dairdir. Yakutların, uzun direklerin tepesine çift başlı kartal yontusu  koydukları biliniyor.
Ayrıca Attila'nın ordusunun sancağı üzerinde Bozkurt ile beraber kartalında var olduğu biliniyor.
Bu  figür Anadolu yerleşimlerinde de kullanılmış olup bunun en güzel  örneklerini Hititler'in Alacahöyük ve Yazılıkaya'daki çift başlı kartal  kabartmalarında görmekteyiz.

Selçuklu Devleti de çift başlı kartal sembolünü kullanmıştır.

Selçuklu Devleti Bayrağı

Ayrıca  Oğuz boylarının ongunlarının yırtıcı kuşlar olması da dikkat çekicidir.  Türk halılarında en çok kullanılan canlı figürü kartaldır.Selçuklular  zamanında yapılan Döner Kümbet(Kayseri), Hüdavent Hatun Türbesi(Niğde),  Çifte Minareli Medrese (Erzurum), Yedi Kardeş Burcu(Diyarbakır) gibi  mimari eserlerde çift başlı kartal figürü kullanılmıştır.
Çift başlı kartal güç ve kudretin sembolüdür. Doğunun ve batının hakimiyetini sembolize eder.
Çift Başlı Kartal sembolünü, Türkler Orta Asya kültüründen göçler ve fetihler sayesinde tüm Dünya'ya taşımıştır.Selçuklu Türklerinde çift başlı kartal figürü.Divriği ulu camii Çift başlı kartal ve şahin kuşu.Boğazkale Hattuşa Hitit çift başlı kartalı 
Gevher Nesibe Sultan, Selçuklu Devleti'nin bayrağında da yer alan çift başlı kartal çiziminin önünde betimlenmiş.
------------
SELÇUKLU SÜSLEMELERİNDE ÇİFT BAŞLI KARTAL MOTİFİ VE MESUD II'YE AİT BAKIR BİR SİKKE


Kubadabad Sarayı yıldız çinisi üzerinde gövdesinde "Es Sultani" yazan çift başlı kartal.


Hacı Bektaş Türbesi çift başlı kartal kabartması Akşehir-Kileci Mescit Çift Başlı Kartalı.
 Selçuklu dönemi parada çift başlı kartal.Diyarbakır Kalesi


 YABANCI DEVLETLERDE ÇİFT BAŞLI KARTAL


Masonik belgelerde rastlanan sembol


Rus ÇarlığıBizans İmparatorluğu


Arnavutluk Devleti Bayrağı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder