Salı, Mayıs 31, 2011

RESİMLİ DEFİNE İŞARETLERİ KATALOĞU-2

DAMA TAŞI
   
Birinci Yorum :Dama taşları olarak bilinen bu figür Matematiksel bir hesaplama gerektirir. Kesin  çözülmüş bir  sistem değildir.Başka bir yardımcı işaret ile daha anlamlıdır. Genellikle yer altındaki  tünel veya geçit noktalarının değişmez simgesidir. Eşkiya gömülerine  yakın duruluyor olabilir. Her halükarda insanların yaşadığı bölgeleri  işaret ettiğinden dikkate alınmalıdır.

İkinci Yorum :Serüvenli  ve dolambaçlı bir yolun ifadesidir. Bu işaret yer altı labirent veya  geçit noktalarının değişmez simgesidir. Yer altındaki yaşamı da  müjdeler. Ancak bu işaret tek başına defineye ulaşmak için yeterli  olmayıp, farklı bir nişane daha aramak gerekir.

DEĞİRMEN TAŞI   

Genellikle taşın altı araştırılır.Taşın 2 metre kadar altına bakılır.
Ancak  "Taşın yakın çevrede yuvarlak bir kayanın altında Doğuya bakan kısımda  para veya altın saklıdır." şeklinde yorumlandığı da görülmektedir.

Başka Bir Görüş :Toprak altında bulunurlar ve altında mutlaka müjdesi olup, ağzı aşağı  küpler ile aynı şifrededirler.

Ana parası güney batı yönünde 7-9 metre  mesafededir.

DELİKLİ KAYANIN ANLAMI


Güzel  bir nişane olup rahat bulunabilecek bir gömüdür. Bakmak anlamına gelir.  Bakarsan bulursun demek istiyor. Kendisinden sonra mutlaka bir ya da  iki işaret daha bulunması gerekir.  Göz deliğin büyük tarafına yaslanır.  Yani geniş olan tarafıntan bakılır. Türbinden bakıyormuşsun gibi bir  durumdur. Gözün gördüğü alan iyice incelenmeli işaretli bir kaya,  çukurlaşmış bir yer ya da tümsek gibi bir yer bulmaya çalışılmalı.  Bulacağınız herhangi bir nişane definenin saklandığı noktadır.

DEVE   
 
Birinci Yorum :Oyma  ya da kabartma deve resimleri kesin define olarak yorumlanır. İleri  doğru git anlamına gelir, üstte bulunan murç işareti zaten yönü  vermektedir. Genelde ortalama 40 ila 50 adım ilerisinde ikinci bir  işaret daha aranmalı.
1-  Duran Deve : Gömüsü olduğu yerdedir. Kalın ve büyük olan ayağın baktığı  yön dikkate alınır. Deve yüklü ise konaklama yeri ara (pınar, çeşme han  gibi). Mağara içinde deve  varsa definesi mağara içindedir.
2- Oturan Deve:Gömüsü bataklık, kayaya ya da mağaraya gömülmüştür.
3- Yürüyen Deve : Gömünün daha ilerde, duran deve gömünün hemen orada olduğu şeklinde bir  yorumla açıklanmaktadır. Devenin üzerinde yük varsa yakında gömü olduğu  iddia edilmektedir.Deve  resim veya figürleri çok çeşitlidir. Yürüyen, duran, ayağı havada,  kafası havada, hörgüçlü, hörgüçsüz, tek hörgüçlü, çift hörgüçlü vs.dir.  Deve belli bir hazineyi veya değerli eşyaları simgeler. Çok iyi  incelenmeli diğer figürlerle birlikte düşünülmeli ve çözümlenmelidir.  Develer para anlamı taşıdığı gibi deve ile taşınabilecek eşyaları da  simgeler.

İkinci Yorum :1- Deve oturuyor ise anlamı: Bu durumda  define saklantısı kesinlikle işarete yakın bir yerdedir. İkinci bir  işareti bulmak kaçınılmaz olmuştur. Bu işaret bir taş, bir çukur, bir  yükselti veya bir ağaç yanı olabilir.
2- Deve yürür halde ise : Takip  edilmesi gereken bir mesafeden söz edebiliriz. Devenin yürüyüş yönünde  düz bir çizgi üzerinde araştırma yapılmalıdır. İkinci bir işaret  aranmalı. Bu işaret devenin oturuyor hali olabileceği gibi haç  (istavroz),mezar oyması, kayaya monte edilmiş oyuk, yemin işareti olan  çarpı veya nal benzeri bir işaret olan omega işareti olabilir.
3- Bahsi geçen ikinci işaret arazi şartlarına göre 11, 21 veya 40 adımda bulunabilir.
Deveyi  çeken bir çoban veya merkep işareti varsa ve zincir halkaları  sayılabilir durumda ve zincir gergin ise bu zincir halkaları kadar adım  mesafede iyi bir araştırma gerektirir.
4- Çoban veya merkeple deve  arasındaki zincir gergin değil U harfi biçimindeyse çevrede bir yer  gömüsü vardır. Üzeri çakıl veya molozla kaplanmıştır.
5- Çobanın veya devenin üzerinde bazı işaretler bir rakam sistemini işaret ediyor olabilir.
6-  Devenin hörgücü çok özentili yapılmışsa bu bir tümülüsü ifade ediyor  olabilir. Burada küçük tümülüslerden bahsediyoruz. Hörgüç tekli ise tek  tümülüs vardır. İki tane ise iki tümülüs vardır. Bunlardan biri  sahtedir. Hörgücün yapısı küçük tümülüsün yapısı hakkında çok öenmli  bilgiler içeriyor olabilir.
7- Devenin üzerinde yük varsa mutlaka defineye işarettir. Burada han, çeşme, pınar, yol ayırımı vb. şeyler aranmalısır.
8- Mağara içindeki deve figürü mağaradaki definenin varlığına işarettir.

DOĞAN - ŞAHİN - KARTAL

   
Doğan  ya da şahin yırtıcıdır, görme kabiliyeti gelişmiştir. Avını yakalar ve  ayakları arasına alır öyle yer. Büyük ihtimalle eşkıya ya da savaş  gömüleridir. Gömüsü genelde kapalı mekanlar içinde olur. Baktığı  istikamet önemlidir. Şahin ya da doğan avını nasıl yiyorsa bizim de o  şekilde gömüyü aramamız gerekir. Yani ayakların altına bakacağız. Sonuç  alamazsak baktığı yönde  araştırma yapacağız. Kesin define işaretidir.  Bu arada tuzakları göz ardı etmemek gerekir.
1-Kartalın  kafası üzerinde  istavroz varsa   Bizans  gömüsüne işaret eder. Kral mezarı olabilir.
2-Kartalın  kanadı açıksa ölen  kişinin anısına yapılan gömüdür. Mezar hediyesi  vardır. Mezar güçlü birine ait ise kişisel eşyalarına ulaşılabilir. Ama  bununla birlikte çevresindeki mezar boş da olabilir.
3-Kanatları kapalı ise tünemiş şekilde ise gömüsü kapalı bir mağara içindedir.
4- Kartal sembolünün olduğu yerde  gömü kaya  içinde  aranmalıdır.
5- Kartalın ayaklarının altındaki kaya  önemlidir.
6- Çevredeki kayalar  itina ile  araştırılmalı değişik yapıdaki kayalarda araştırma  yapılmalı.
7- Kartalın baktığı istikamette veya kuyruğunun gösterdiği istikamette araştırma yapılmalıdır.
8-Başının üzerinde olan haç işareti yemin veya teyit anlamındadır.
9-Oyma kartal çok anlamlı değildir.

DOMUZ    

Definecilikte  en çok önem verilen işaretlerden biri domuz ve yavrularıdır. Ayrıca  dinsel tema olarakta kullanılmıştır. Domuz doğurganlığı ile  bilinmektedir. Bereketi de simgeler. Beyaz domuzun gümüşü simgelediği  söylenegelen rivayetlerdendir.

1-Domuzun yavrular resmedilmişse  ve yavrular ana domuzun etrafında dağınık olarak duruyor iseler büyük  domuzun baktığı yönde 30 adım sayılmalıdır. Define genellikle mirastır.  Ya aile reisinin yada bir yöneticinin altınlarıdır.
2-Domuz önde yavrular peş peşe sıralı ise tümünün baktığı yöne doğru araştırma yoğunlaşmalı.
3-Yavrulardan  bir tanesi diğerlerinden farklı olarak arkaya bakıyorsa gömü sürünün  gittiği istikametin tersi istikametinde her yavru için bir veya on adım  mesafede olup, genelde kayanın altına denk  düşmektedir. Mesela dört  yavru varsa gömü ya dört adım ileride yada kırk adım ileride olup, derin  mesafededir. Bazen bu figür geriye doğru 30 metre mesafede kayanın  altında şeklinde de ifade edilir.
4-Roma iktidarı döneminde ölümsüzlük ile bütünleştirilmiş olup, kanatlı olarak görülebilmektedir.
5-Domuz gömüsü zor ve derindedir. Bir bakıma tavuk ve civcivler konusu ile benzerlik gösterir. 

DİRGEN         Dirgen  bir tarım aletidir. Harman gibi düz bir alan yerde araştırma yapılmalı,  düz bir kaya varsa tam o noktaya yönelmek gerekir. Unutmayın gömüler  neredeyse hepsi kaya içine saklanmıştır. Önce kaya ve kaya altlarını  kontrol ediniz.Eğer böyle bir kaya yoksa o zaman toprak üstünde  ya çukur bir yer ya da tümsek gibi bir yer arayınız, tümsek ufak çakıl  yığını olacaktır. Dirgen derecesi kral gibi olmayan bir idarecinin  gömüsü ya da mezarıdır. Sap kısmını ölçünüz 1 cm bir adımdır. Sapın  baktığı yöne doğru gidiniz ve bu alan içinde araştırma yapınız.
Başka Bir Yorum : Şimşek işaretidir. Kül olmayı temsil eder. Yakılarak gömülme anlamında ipucu olabilir.


EJDERHA

Korku sembolü olarak kullanılmaktadır.Dinazor ve ince kertenkele şeklinde verilmiştir.Bütün hayvanların gömüsü kendisidir.Gerdanlığı sağlamsa mal alınmamıştır demektir.


 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder