Cumartesi, Mayıs 28, 2011

kıyamet gününün adları

kıyamet gününün adları

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

kıyamet gününün adları


Kıyamet Gününün İsimleriAllah (Azze ve Celle) Kur’an’da, ahiret gününü değişik isimler vererek çokça zikretmiş olup bu isimlerin her biri o gün meydana gelecek olaylara delalet etmektedir.

Bunlardan bazıları:

1) Yevmu’l-Ba’s. Yeniden dirilme günü Rûm 56
2) Yevmu’l-Kıyame. Ayağa kalkma günü Zümer 60
3) Saat. Buluşma vakti En’am 31
4) Yevmu’d-Din. Din günü Fatiha 4
5) Yevmu’l-Hisab. Hesap günü Mü’min 27
6) Yevmu’l-Feth. Fetih günü Secde 29
7) Yevmu’t-Telak. Kavuşma günü Mü’min 15
8) Yevmu’l-Cem. Toplama günü Teğâbün 9
9) Yevmu’t-Teğâbün. Zarar günü Teğâbün 9
10) Yevmu’l-Hulûd. Ebedilik günü Kâf 34
11) Yevmu’l-Hasret. Pişmanlık günü Kâf 34
12) Yevmu’l-Hurûc. Çıkış günü Kâf 34
13) Yevmu’t-Tenâd. Bağrışıp çağrışma günü Kâf 34

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder