Çarşamba, Mayıs 18, 2011

SİVAS KANGAL ÇOBAN KÖPEĞİ

SİVAS KANGAL ÇOBAN KÖPEĞİ

DEFİNE--DEFİNECİLİK-DEFİNE İŞARETLERİ-DEFİNE İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE HARİTALARI-HAZİNELER-DEDEKTÖR-DEFİNE ARAMA ÇUBUKLARI YAPIMI-GPR-ALTIN-GÜMÜŞ-ELMAS-TILSIM-GİZEMLER-GÖMÜ-SİKKE-CİN-EŞKİYA BELGELERİ-MEZAR TÜRLERİ-HÖYÜK-TÜMÜLÜS-KAYA MEZARI-MEDENİYETLER-EFSANELER-DESTANLAR-BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK-KEHANET-ÜNLÜ EŞKİYALAR-ARKEOLOJİ-TARİHTE PARA-TAKILAR-DOĞAL TAŞLAR-DARPHANE-MÜZELER HAKKINDA BİLGİLER-DİNİMİZ İSLAM-DEFİNE HABERLERİ-TÜRK DÜNYASI-MİTOLOJİ-HEYKEL-ANTİK MISIR-ANTİKA NÜMİZMATİK-TÜRKİYEDE ARKEOLOJİ-ANTİK BÖLGELER-ANTİK KENTLER-TARİH VE TARİHİN YARARLANDIĞI BİLİMLER-HORASAN-ÖLÇÜ VE AĞIRLIK BİRİMLERİ-ÖLÇME ALETLERİ-TARİHİ TİCARET YOLLARI-EBCED HESABI-İŞARET ÇÖZÜMLERİ-DEFİNE ARAMA YOLLARI-GİZEMLİ DEFİNERİ BULMA-HORASAN ÇÖZME-KAYA MEZARLARI- MEZAR-ROMA SİKKE-BİZANS SİKKE-GREEK SİKKE-TARİHİ ANTİK SİKKE VE PARALAR-ARKEOLOJİ VE DEFİNECİLİK ÜZERİNE HER TÜRLÜ BİLGİ DUA SIRLARINDA

Tarihçesi

Kangal çoban köpeği,  Anadolu insanının yüzyıllar boyu çobanın yanında onun sürüsünün kötü niyetli  kimselerden ve vahşi hayvanlardan korumuş bir köpek ırkıdır. Babiller zamanından  beri varlığı bilinmektedir. Bu köpekler savaş köpeği olarak kullanıldığı gibi at  ve aslan avında da kendisinden yararlanılmıştır.

Kökeninin Sivas İli  Kangal İlçesinden geldiği tahmin edilmektedir. Buna rağmen Yozgat, Kayseri,  Çorum, Tokat, Erzurum ve Erzincan'da da saf kanlılarına rastlamak mümkündür.  Keza ülkemiz köpek ırklarından Karakaya ve Kızılkaya gibi isimlerle anılan ve  ancak kanlarında Türk çoban köpeği gibi bir başka yabancı isim taşımayan  ırklarımızla melezlerine ülkemizin her yöresinde rastlamak mümkündür. Ancak  birinci derecede saf Kangal Çoban Köpeğini Sivas veya özellikle Kangal İlçesinde  bulmamız mümkündür.

17.Yüzyılda Evliya Çelebi Seyahatnamesinde aslan  kadar kuvvetli olarak tarif ettiği bu köpeklerden bahsetmektedir. Osmanlı  İmparatorluğu kurucularının bu köpeği beraberlerinde Anadolu'ya getirdikleri ve  Osmanlının Avrupa'ya yayılmasıyla çoğu Avrupa Çoban Köpeğinin de bu ırktan  türediği sanılmaktadır.

Osmanlı İmparatorluğu dönemi arşivlerinde, Kangal  köpeklerinden bahsedilmekte pedigrili yetiştiriciliği yapıldığı  bahsedilmektedir.

Kangal Çoban Köpeklerinin bu kadar eskilere dayanan  tarihi geçmişten günümüze kadar ırk özelliğini bozmadan gelebilmesini, geçimini  koyunculuktan sağlayan çiftçilerin en güvenilir dostu olmasına ve Dünya köpek  ırkları arasında kurtlara karşı koyabilen tek köpek ırkı olmasına  bağlanmaktadır. Kangal köpekleri en zor iklim ve çalışma şartlarında verilen  görevi cani pahasına yerine getirirler. Bakım ve beslenme şartları diğer köpek  ırklarına göre daha basit ve ekonomik olması neslinin devamını  sağlamıştır.

 
Genel Özellikler

Dünyada emsali  görülmemiş bir köpek türü olan Kangal Çoban köpekleri, Türkiye'de ve yabancı  devletlerde haklı bir üne sahiptir. Özellikle İngiltere ve Amerika'da bu  köpekleri sevenler tarafından dernekler kurulmuş, yarışmalar yapılmıştır. Ne  acıdır ki yabancı devletlerin göstermiş oldukları ilgiyi, bizler maalesef son  on-on beş yıldır göstermekteyiz.

Kangal Çoban Köpekleri çok cesur, gayet  hızlı ve çeviktirler. Kadın ve çocuklara karşı gayet muhlis, kötü niyetli  kişilere karşı son derece caydırıcı bir silah olan Kangal köpekleri çok zeki, ön  sezileri kuvvetli ve sahibine aşırı bağlıdırlar. Sahibi tarafından azarlandığı  zaman suçlu bir çocuk gibi başını öne eğer,sahibinin gözlerine mahsun mahsun  bakarak af edilmesini bekler. Hislerini yalnız hal, hareket, mimik ve jestlerle  değil çıkardıkları çeşitli tonlardaki havlamalarla belli ederler.

Kangal  Çoban Köpekleri görevlerine çok sadıktırlar. Şöyle ki; dağda sürüden ayrılan  veya geride kalan koyunun başından günlerce aç ve susuz bekledikleri Kangal  çiftçileri tarafından anlatılmaktadır.

Kangal Çoban Köpeğine sahip  çiftçilerin en büyük gurur kaynağı köpeklerinin kurt boğmalarıdır. Kurt boğan  köpeğe sahip olmak onlar için bir ayrıcalık ve övünç  kaynağıdır.

Yüzyılların ihmaline rağmen ne ırk vasıflarından ne de yüksek  ruh yapısından en ufak bir taviz vermemiştir. Kan asaletine çok bağlıdır. Doğuda  serbestken bile başka bir karnivorla çiftleşmesi mümkün değildir. 1975 yılında  askeri amaçla eğitime alınmış ve asırlardır bu yönde eğitim gören köpek  türlerinden çok daha yetenekli olduğunu kanıtlamıştır.

İyi bir köpekte bu  özellikler olmalıdır:
 • Zeka : Orta-yüksek düzeyde
   
 • Güvenirlilik : Sürü hayvanına ve sahiplerine zarar vermemelidir.
   
 • Dikkatlilik : Görevine karşı ilgi ve dikkati bulunmalıdır.
   
 • Koruyuculuk :Yabancıya karşı reaksiyoner (havlama-saldırı) olmalıdır.
   
 • Güç : Olası düşmanı durduracak (kurt-hırsız) güçte olmalıdır.
   
 • Hız : Olası düşmanı kovalayıp yakalayacak hızda olmalıdır.
   
 • Cesaret :En önemli özellik olarak cesareti söyle- yebiliriz. Çünkü:Cesareti  olmayan bir köpek diğer 6 özelliğe sahip olsa da etkili olamaz.  

Tüm bu özelliklerin hepsini en yüksek düzeyde Kangal  köpeklerinde bulmamız mümkündür. İşte bu özelliklerinden dolayı Kangal köpekleri  dünya köpekleri arasında hak ettiği değeri ve birinciliğini her zaman  koruyacaktır.

 
Irk Özellikleri

Burun Ağız Yapısı:  Ağız burun yapısı kısa küt çene kuvvetlidir.Dişler sivri ve sağlam, dudakları  sarkıktır. Göz, kulak, ağız etrafı ve burun üstüne kadar siyahtır.

Gözler  : Kafatasına göre oldukça küçük yuvarlakça olup altın ve kahverengi arasında bir  renktedir. Göz etrafı siyahtır. Bakışlar canlı ve asildir.

Kulaklar :  Orta boyda üçgen şeklinde, uçları yuvarlak, kafasına yapışık ve  sarkıktır.

Kafanın ve Göğüsün Görünümü : Önden bakıldığında aslanı  andırır. Kafa iri, güçlü bir boyun ile desteklidir.

Boyun : Hafifçe eğik,  güçlü ve adaleli, orta boyda, oldukça ayrık, düz, kalın kemikli, ayak bilekleri  kuvvetli ve uzundur. Ön göğüs arkasına göre daha geniş ve omuzlar  adalelidir.

Gövde : Gövde baştan sonra bir kare şeklindedir. Vücut güçlü,  adaleli, hiçbir zaman şişman değildir. Dirsek hizasına kadar göğüs derin, karin  hafifçe içine çekiktir.

Bacaklar : Bacaklar güçlüdür. Ön bacaklar arka  bacaklara göre daha güçlüdür. Ayaklar iri yapılı, kuvvetli, parmak bombeli ve  siyahtır.

Kuyruk : Oldukça yüksek olup, rahat durumda iken düşük ve  kıvrık, uyarıldığı zaman sırt üzerinde yüksek ve kıvrıktır.

Vücut  Rengi

Post : Sık bir alt post üzerinde kısa ve yoğun bir tüy yapısına  sahiptir.

Renk : Bozdan çelik rengine kadar olabilir. Göğüste beyaz bir  madalyon bulunabilir.

Ağırlık : Erkeklerde 50-60kg Dişilerde 41-59  kg

 
Döl Verim Özellikleri

Kızgınlık  gösterme zamanı : Kızgınlıklar bütün bir yıla yayılmakla beraber, belli  mevsimlerde yoğunlaşmak tadır. Kangal köpeklerinde kızgınlık daha çok ilkbahar,  yaz ve kış mevsiminde görülür. Bu farklılığın muhtemelen bölgesel iklim ve bakım  beslenmeden kaynaklandığı söylenebilir.

Östrus siklusu süresi : Kangal  köpeklerinde östrus siklusu gebeliğin olduğu dönemlerde 180 gün  civarındadır.

İlk kızgınlığa ulaşma yaşı : Bu köpek ırkında ilk kızgınlık  yaşı 13.8 ay dolayındadır.

Çiftleşme süresi : Ortalama 20  dakikadır.

Kızgınlık gösterme oranı : Bu oran bakım beslenme şartları ile  çok etkilendiğinden %64 ile % 94 arasında değişir.

Gebelik oranı :  Gebelik oranı da bakım ve beslenme farklılıklarından dolayı % 64 ile % 94  arasında değişir.

Ortalama yavru sayısı : Kangal köpeklerinde bir doğumda  ortalama yavru sayısı 7-8 civarındadır.

Ölü doğum oranı : Ölü doğum oranı  %2 ile %l4 arasında değişmekle beraber, çoklu doğum tipinin artışı ile birlikte  ölü doğum oranı da artmaktadır.

Yaşama gücü oranı : 15. Gün ile bir yaş  yaşama gücü oranı sırası ile % 85 ile % 75 civarındadır.

Büyüme :  Ortalama doğum ağırlığı 550 gr civarındadır. Doğum sayısının artması ile  birlikte doğum ağırlığı azalmaktadır. Cinsiyet, ana yaşı, doğum yılı ve mevsimi  doğum büyüklüğü üzerine etkisi önemlidir. Bir yaş civarında ortalama ağırlık ise  35-40 kg arasındadır. Kangal köpeği yavrularında canlı ağırlık artışının en  yüksek olduğu dönem 6. ay ile 8. ay-1 yaş arasında 10.5 kg olarak  gerçekleşmiştir. Yavruların 6. Ay sonu ağırlığı 1 yaş canlı ağırlıklarının  yarısından fazladır. 8. Ay sonu canlı ağırlıkları ise 1 yaş canlı ağırlığından  yaklaşık 6 kg daha fazladır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder