Cumartesi, Mayıs 07, 2011

TARİHİ TAKILAR - ANTİK KÜPELER

TARİHİ TAKILAR - ANTİK KÜPELER

Küpeler


Adı:küpe (çift) halkası diskli
Cinsi:Altın
Geliş Yeri:Konya
Geliş Şekli:Satın alınma
Dönemi: İ.S. 2.-3. yüzyıl
Halkası disk biçimlidir. Halkanın yarısı düz, ucuz kancalı, diğer yarısı ise burmalıdır. Halkanın diskle birleştiği yerde spiral bezeme vardır. Disk, saç örgüsüyle çevrilidir. Bombeli kısmında üç adet yay biçimindeki tel üzerine granüle süslemeler yapılmıştır. Tam ortada iri bir kürecik granüle bulunmaktadır.
Adı:Küpe (tek) halkası diskli
Cinsi:Altın, grena ve renkli cam
Geliş Yeri:Bilinmiyor
Geliş Şekli:Bilinmiyor
.Dönemi: İ.S. 3,-4. yüzyıl
Sade halkaya tutturulmuş üstteki ters kalıp, alttaki yuvarlak ve altın plakaların içleri renkli taşlarla ve granülelerle zenginleştirilmiştir. Kalbin içinde üç adet, yuvarlağın içinde ise bir adet büyük yuvarlak taş yer almaktadır. Taşlar yeşil, şarap ve kırmızı renklidir. Büyük yuvarlak plakanın ve içindeki taşın çevresinde birer sıra granüle vardır. Çevrede yer alan üç minik halkaya da başka sarkaçlar takılı olmalıydı. Ayrıca minik halkalara takılı tellerin ucunda cam boncuklar ve en altta granülelerden oluşturulan kürecikler yer almaktadır.
Adı:Küpe (çift) halkası diskli
Cinsi:Altın ve oniks
Geliş Yeri:Isparta
Geliş Şekli:Satın alınma
Dönemi: İ.S. 4. yüzyıl
Halkası diskli bir küpedir. Diskin çevresi yivlidir. Ortasındaki oval altın yuvanın içinde oniks üzerine işlenmiş, bir büst yerleştirilmiştir.
Adı:Küpe (çift) halkası diskli ve sarkaçlı
Cinsi:Altın
Geliş Yeri:Tokat
Geliş Şekli:Satın alınma
Dönemi: İ.S. 2. yüzyıl
Burma halkası disklidir. Uçlar birbirlerine ilmik ve kanca yapılarak takılmıştır. Sarkacın ucunda iri bir küre, kürenin altında da granüleler bulunmaktadır. Ayrıca yassı diskin çevresi yivli telkariyle çevrili olup, ortasında tek bir granüle vardır.
Adı:Küpe (tek) halkası diskli ve sarkaçlı
Cinsi:Altın ve grena
Geliş Yeri:Bilinmiyor
Geliş Şekli:Müsadere
Dönemi :İ.S. 3. yüzyıl
Basit diskli halka tipinde bir küpedir. Uçlar birbirine geçirilerek kapatılmıştır. Halka üzerinde, takılınca önde duracak şekilde, mercimek tanesi iriliğinde bir disk yer almaktadır. Ayrıca ince altın bir tele takılı, iri bir grena, küpenin sarkacıdır. Bu sarkaç küpeye sonradan takılmış izlenimi vermektedir. Bu durumda halkası diskli ve sarkaçlı küpe tipine girmektedir.
Adı:Küpe (tek) halkası diskli ve sarkaçlı
Cinsi:Altın
Geliş Yeri:Bilinmiyor
Geliş Şekli:Londra'da satın alınma
Dönemi: İ.S. 3. yüzyıl
Masif ve kalın halka uçlara doğru incelerek ilmik ve küre uçlu kancaya geçirilmiştir. İri, içi boş yarım yuvarlak diskin, altına bir, üstüne iki minik kabara monte edilmiştir. Bunların çevresi telkari ve granüle teknikte bezelidir. Ayrıca irili ufaklı granülelerden oluşan üzüm salkımı biçimindeki sarkaç, altın telle halkaya tutturulmuştur. Üzüm salkımının halkayla birleştiği yerin iki tarafında granülelerden oluşan üçgen motifler yer almaktadır.

Adı:Küpe (tek)
Cinsi:Altın
Geliş Yeri:Patnos
Geliş Şekli:Kazı buluntusu 1962
Dönemi: Urartu dönemi
Düz halkanın ucunda granüle tanelerden yapılmış eşkenar dörtgen formlu hareketli bir sarkacı vardır. Basit halka, kanca ile kapatılmıştır.

Adı:Küpe (çift) halkası sarkaçlı
Cinsi:Altın
Geliş Yeri:Uşak, kula
Geliş Şekli:Satın alınma
Dönemi: İ.S. 2. yüzyıl
Basit halkanın uçları ilmik ve kanca ile kapatılmıştıry. Hareketli sarkaçları birbirinden farklıdır. Bu nedenle çiftin özgünlüğü kuşkuludur. Köşeli, çok kenarlı, uzun ve konik bir boru formunda olan birinci sarkacın iki ucu yivli telkariyle çevrilidir. İçinden geçen yassı altın tel, üstte genişleyerek halkaya takılan enli kulpu oluşturur. Tele, sarkacın altından görülen mavi bir boncuk takılmış ve telin ucu kıvrılarak kapatılmıştır. Diğer sarkaç silindiriktir, biraz ezilmiştir ve üstü granülelidir. Bunun da ucund aynı cins bir boncuk takılıdır. Satın alınmış bir eser olmasından ve ilmik kanca bağlantısının birbirine geçiş yerlerinin açılıp kapatılmış olmasından ötürü bu sarkaç bir başka küpe halkasına ait olabilir.
Adı:Küpe (tek) halkası sarkaçlı
Cinsi:Altın
Geliş Yeri:Konya
Geliş Şekli:Satın alınma
Dönemi: İ.S. 2.-3. yüzyıl
Basit halka ilmik ve kanca ile kapatılmıştır. Kancanın ucu halkaya iki kere sarılmıştır. Ortası açık, enli bir yuvarlak kurs, iki enli kulpla halkaya takılmıştır. Kursa biri içinde, üstte; diğerleri iki yanda, dışarıda olmak üzere üç adet minik küre sarkaç olarak monte edilmiştir. Dıştaki üç minik küreden sadece ikisi, diğerinin ise izi korunmuştur.
Adı:Küpe (çift)
Cinsi:Altın
Geliş Yeri:Kayseri
Geliş Şekli:Satın alınma
Düşük ayarlı altından yapılmıştır. Damla biçimindeki çerçeve içten ve dıştan telkariyle çevrilmiştir. Üzerinde dört tane yuvarlak bezeme vardır. Ayrıca beş tane ajurlu kürecik çerçeveye lehimlenmiştir. Üstteki iki küreciğe takılı küpe çengeli, menteşe ile kapatılmaktadır.
Adı:Küpe (çift) halkası sepetli
Cinsi:Altın
Geliş Yeri:Eskiyapar 2. no.lu çukur II. seviyede tabanın altına gömülü.
Geliş Şekli:Kazı buluntusu 1968
Dönemi: İ.Ö. 2200-2000
İç içe oturtulan altı tel halkanın birbirlerine lehimlenmesiyle oluşturulan iki oval formun ortadan katlanmasıyla iki sepet oluşturulmuştur. Daha sonra bu iki sepet kulpu oluşturan yassı halkanın iki yanına lehimlenmişlerdir. 486'nın yekpare kulpunun bir ucu sivridir, küpenin ön yüzünde iki ince yatay altın şerit arasında granüle bezemeler vardır. 487'nin ön yüzünde ise üç ince yatay altın şerit arasında granüle taneler vardır. Üçüncü şeridin yarısı eksiktir ve küpenin halkası yekpare olmayıp kulağa geçen kısmı eklemedir.
Adı:Küpe (çift) halkası sepetli
Cinsi:Altın
Geliş Yeri:Eskiyapar 2 no.lu çukur II. seviyede tabanın altına gömülü.
Geliş Şekli:Kazı buluntusu 1968
Dönemi: İ.Ö. 2200-2000
Her bir küpede dörder sepet, ikişer kulp vardır. Kulpların sepet gövdeye gelen bölümlerinin üstleri ince yatay çizgi bezemelidir. Küpelerin ön taraflarındaki iki sıra ince, küçük pulun üstlerine iri granüle taneler lehimlenmiştir. İnce altın tellerin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Bunların arasında yivli şeritler yer almaktadır. Kancaların uçları deliktir.

Adı:Küpe (tek) çengeli diskli
Cinsi:Altın
Geliş Yeri:Sandıklı
Geliş Şekli:Satın alınma
Dönemi: İ.S. 2. yüzyıl
Repoussé teknikle yapılmış kurs biçimli küpedeki geniş giyoş motifinin ortasında şimdi yerinde olmayan bir boncuk olmalıydı. Giyoş motifinin çevresine çok ince bir yivli tel kenarlardan lehimlenmiştir.

Adı:Küpe (tek) çengelli diskli
Cinsi:Altın
Geliş Yeri:Manisa
Geliş Şekli:Satın
Dönemi: İ.S. 3. yüzyıl
Kurs biçimindeki altın plaka üzerine repoussé tekniğinde yapılmış tavus kuşu tüyü motiflerinin ortaları deliktir. Kursun arka tarafına T şeklinde altın bir çubuk lehimlenmiş ve bunun uçlarından biri irice bir çengel haline getirilmiştir. Ön tarafta, ortadaki ince telde şimdi mevcut olmayan bir boncuk olmalıydı.

Adı:Küpe (çift) çengeli diskli ve sarkaçlı
Cinsi:Altın
Geliş Yeri:Konya
Geliş Şekli:Satın alınma
Dönemi: İ.S. 3. yüzyıl
"S" şeklindeki çengeli, ajur tekniğinde yapılan stilize amazon kalkanlarının oluşturduğu ortası yeşil taşlı masif altından kare rozeti ve rozetin alt kenarına takılmış iki sarkacı vardır. İnce altın tele geçirilmiş sarkaçlar üzerinde iki ucu yuvarlak profilli konik birer boru ile altlarında ikişer siyah boncuk (obsidyen) vardır.

Adı:Küpe (çift) çengeli diskli ve sarkaçlı
Cinsi:Altın
Geliş Yeri:Uşak, Kula
Geliş Şekli:Satın alınma
Dönemi: İ.S. 3. yüzyıl
Telkari çevrili yuvarlak rozetin ortasındaki yuvada yeşil bir cam yer almaktadır. Altına lehimle tutturulmuş olan ve dışa doğru genişleyen bezemesiz yatay geçiş elemanının da altında üç kanca vardır. Bunlara takılı üç sarkacın uçlarında silindirik cam boncuklar yer almaktadır.

Adı:Küpe (çift) çengeli diskli ve sarkaçlı
Cinsi:Altın
Geliş Yeri:Keban, Ağın
Geliş Şekli:Ağın kazısı 1968
Dönemi: İ.S. 3. yüzyıl
"S" şeklindeki çengelli küpelerdendir. Yuvarlak rozetin çevresi telkaridir. İçi bombeli ve bezemesiz olan rozetin altında, bir telin iki ucunun kıvrılmasıyla oluşturulmuş iki volut yer almaktadır. Bu volutlu tel ile rozetten yatay geçiş elemanına bağlantı sağlanmaktadır. Dikdörtgen formlu yatay geçiş elemanı, ortasından ve kenarlarından bu volutlu tele lehimlenmiştir. Geçiş elemanı birbirine paralel yatay çizgiler oluşturan telkarilerle bezelidir. Alttaki üç kancaya sarkaçların halkaları takılmıştır. Burmalı uzun tellerin uçlarında olmaları gereken incilerden sadece biri korunmuştur.

Adı:Küpe (çift) çengeli sarkaçlı
Cinsi:Altın
Geliş Yeri:Giresun, Büyük Eyrice köyü
Geliş Şekli:Satın alınma
Dönemi: İ.S. 2 yüzyıl
"S" biçimli masif halkanın bir ucunda sarkacın düşmemesi için emniyet sürgüsü vardır, diğer ucu da yuvarlatılmıştır. Sarkacı, oval bir iç kalıp üzerine bezemesiz, düz safihanın dövülerek kaplanması ile yapılmıştır. Yassı ufak bir kulpla halkaya bağlanmıştır.

Adı:Küpe (tek) çengeli sarkaçlı
Cinsi:Altın
Geliş Yeri:Zonguldak, Devrek
Geliş Şekli:Hazineden devir
Dönemi: İ.S. 2. yüzyıl
"S" biçimli halkanın bir ucu top şeklinde sabit küpe tanesinin içine girmiştir. Diğer ucu profilli bitmektedir. Halkanın topa girdiği yerde, halkaya monte edilmiş minik bir disk vardır. İç kalıp üzerine safiha dövülerek şekil verilmiş ve kaplanmıştır.

Adı:Küpe (çift) çengeli figürlü
Cinsi:Altın
Geliş Yeri:Kaunos
Geliş Şekli:Kaunos kazısı
Dönemi: İ.Ö. 2. yüzyıl
Basit bir kancanın ucuna Eros figürini lehimlenmiştir. Eros bir dolu dökümdür, kalıptan çıkarılmıştır. Kanatlar ve eldeki patera ayrıca eklenmiştir. Bir kol yana ve yukarı doğru kalkmıştır. Patera tutan diğer el vücuda paraleldir. Vücut kısa ve tıknaz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder