Cumartesi, Mayıs 07, 2011

GORDİON'DAKİ TÜMÜLÜSLER (YIĞMA MEZARLAR)

GORDİON'DAKİ TÜMÜLÜSLER (YIĞMA MEZARLAR)
Gordion dolaylarında, konik biçimli yığma tepelerden oluşan 80-90 arası tümülüsün yaklaşık 35 tanesi kazılmıştır. Gömüler, tarih olarak M.Ö. 8.yy ortalarından Helenistik zamanlara (M. Ö. 3.-2.yy) kadar uzanır. 7.yy'ın sonlarına kadar ölüler (genellikle bir tümülüse bir kişi) ahşap mezar odalara konulmuş; bu tarihten sonra, ölüleri mezar odasına koymak yerine yakmak (kremasyon) tercih edilen metod olmuştur. Bu tarz gömme biçiminin Tunç Çağı'nda
 Orta Anadolu'da bilinmediginden, tümülüs tarzının Frigler'le birlikte Avrupa'dan geldiği varsayılmaktadır. Sayıca az olan tümülüslerden ve birkaçının içinin zenginliğinden anlaşıldığı üzere, tümülüsün altındaki mezar hiç şüphesiz soylular için ayrılmıştır.
Gordion'da Midas'ın mezarı diye anılan en büyük tümülüs, yolun sağında müzenin tam karşısındadır. Bilim adamları, bu yerin, gerçekten Midas'ın ebedi istirahate çekildiği yer olup olmadığı konusunu tartışmaktadırlar. Her şeye rağmen mezar, ağaç halkası analizi (dendrokronoloji) ve ölüyle gömülen eşyalara dayanarak, M. Ö. 8.yy sonları (Midas zamanı) olarak tarihlendirilebilir. Müzenin hemen batısında bulunan bir başka tümülüs (Koerte No.
 III) ile müzenin doğusunda bulunan bir çocuk mezarı (P Tümülüsü), büyük tümülüs ile bir üçgen oluşturmaktadır. iki mezar da 8.yy sonlarına ait olup, tarih olarak birbirine yakındır ve yine tarih olarak büyük tümülüse de tarih uzak görünmemektedir. Mezar sahiplerinin üçü de muhtemelen Frig kraliyet ailesinin üyeleri olup birbirleri ile bağlantılıdırlar.


                      
                 MİDAS TÜMÜLÜSÜNDEKİ BRONZ ESERLER
 1957 yılında kazılan ve Midas Tümülüsü olarak adlandırılan anıt mezarın ahşap mezar odası açıldığında Frig Kralının gömüsünün yanında bol miktarda bronz kaplar ortaya çıkmıştır. içi boş ve göbek kısmı yüksek olan omfaloslu kaseler (Omphalos bowls) özellikle çoğunluktadır. Çok sayıdaki bronz eserlerin büyük çoğunluğu vücudu saran elbiseler üzerinde kullanılan bronz çengelli iğneler (Fibulae) 'dir. Bu iğneler çok çeşitlilik göstermekte olup, hepsi bir çift boynuz şeklinde ve üst kısmında tutamağı olan karekteristik özelliktedirler. Orta Anadolu'da yaygın olarak görülmelerine rağmen, uzmanlar tarafından FRiG çengelli iğneleri (PHRYGIAN FİBULAE) olarak adlandırılmıştır.                                                     
    

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder