Cumartesi, Mayıs 07, 2011

NAL İŞARETİNİN ÇÖZÜMÜ,,AKREP: Akrep resimleri veya figürleri çok
çeşitli anlamlarda kullanıldığı görülmüştür.
 Zor ve zahmetli işlerde görülen akrep resmi burada
çok büyük bir tehlikenin varlığına işaret eder.
 Özellik değirmen,havuz,mağara,kuyu,yer altı mahzenlerinde
çok sık karşılaşılır.  Bütün olaylar iz, işaret
ve semboller bir bütün halinde incelenmeli tuzak mutlaka
bertaraf edildikten sonra aramalar yapılmalıdır.


BALIK: Akarsu, göl,göletlerdeki kayalara
çizilmiş çok çeşitli balık resmi ve figürleri
yakın bölgede bir hazinenin olduğunu ifade eder.  Balık genel
olarak hazine olarak nitelendirilir.  Balık ile ifade edilen
hazinenin yerini bulmak hem kolay hem de çok zordur.
 Balığın
büyüklüğü-küçüklüğü,eğimi,yönü,pozisyonu,tek-çift
olup olmadığı,yanında başka sembollerin olup olmadığı gibi konular
uzmanlık isteyen işlerdir,

DEFİNE  OLMA İHTİMALİ YÜKSEK SEMBOLLER DEFİNE İŞARETLERİNDEN BAZILARIDefine,definecilik,define işaretleri,define arama yolları,gizli
defineleri arama,cinler büyü tılsım,define arama
çubukları, ,gizemli defineleri çıkartma,define nasıl
aranır hepsi burada.

Define Olma İhtimali Yüksek Sembollerden Bazıları

 İŞARETLER: doğada mevcut tabiat varlıkları, taşlar,
mağaralar, duvar resimleri, kayalara çizilen resim, figür
ve şekiller, kaleler, manastır, kiliseler, mezarlıklar vs.
 üzenine işlenen resim, şekil, figür ve işaretler
kültürden kültüre, inanç özelliklerine,
zaman takvimindeki dönemlere ve insanların yaşadıkları coğrafi
bölgelere göre değişmektedir.  şekiller tek başlarına
anlam vermezler.  şekil, resim, figür ve işaretler
birbirlerini tamamlarlar.  incelenirken mutlaka birkaç tane
resim, figür, iz ve işaret olmalıdır.


 TAŞ ÇIKARILMIŞ MAĞARA: Mağaranın içine
girildiğinde karanlıksa aydınlatılmalı ve tavan veya duvarlardan
özenle kesilmiş taş var mı incelenmelidir.  Kesme yolu ile
taş çıkarılmışsa mağarada bir şeylerin olabileceğine işaret
eder.  Ancak bunun tuzak veya aldatmaca olduğunu iyi öğrenmek
incelemek gerekir.  Taş çıkarılmış mağaranın dolu olma
olasılığı çok yüksektir.  Ancak tehlike oranının da
çok yüksek olduğu unutulmamalıdır.  Acemice davranarak
iz, işaret ve sembolleri yok edilmemelidir.

Enlarge this imageSayfayı küçültmek


 GAZLI MAĞARA: Yer altında ulaşılması güç
olan mağaralara girildiğinde ilk dikkat edilmesi gereken mağaranın
zehirli gazla dolu olup olmadığıdır.  Mağara tavanında yarasa
yuvaları varsa veya mağarada canlı hayvan yaşadığına dair izler varsa
mağarada gaz olayı yoktur.  Genelde zehirlenmeler çok yavaş
gerçekleşir.  Canlı hayvan yaşamamışsa mutlaka gaz maskesi
ile girilmelidir.  Genelde defineciler bu gazla yavaş yavaş
zehirlendiği için hiçbir şey anlamadan ölürler.
 Gaz olasılığı yüksek mağaraları havalandırarak ve gaz
maskesi ile girilmelidir.


Enlarge this imageSayfayı küçültmek

KAPALI MAĞARA: Taş veya üzerine çizilmiş
büyük yarım ‘O' harfi şeklinde veya biraz daha oval
çizgi çok yakın bölgede bir mağara olduğunu işaret
eder.  Ancak bu mağaranın figürlerin çizildiği
dönemde hiçbir giriş ve çıkışın olmadığını ifade
eder.  Bu tür mağaralara ilk giriş mutlaka tuzaklıdır,
gazlıdır ve çok tehlikelidir.
AT NALI:

Bu işaret de çok ender bulunan bir işarettir. Üzerin de
çivileri muhakkak olmalıdır. Genellikle 6 çivili yada 12
çivili olurlar. Buradaki çivilerin her biri o hazinenin
miktarını belirtmektedir. Örneğin 6 çivili nal 60 kilogram
hazineyi ifade eder. Anlamı ise; bu işaret iki kısımdan oluşur.
Büyük at nalı ve küçük tay ayağı.
Büyük at nalı işaretinin 10 metre çevresinde bir taşın
üzerinde tay ayağının resmi mutlaka olmalı. Tay ayağını bulduktan
sonra işaretin bulunduğu kayanın altını kazınız. Yaklaşık 80 cm de bu
işaretin hazinesine ulaşırsınız. Hepsi altın paradır. Bir de
büyük nalın bulunduğu kaya ya müjde dediğimiz
birkaç tane altın para konulur. Bunun yeri de büyük at
nalın işaretinin tam ortasıdır. Zaten orada küçük bir
kabartma vardır.


AYAK İŞARETİ,,
Ayak
durmak ya da yürümek anlamına gelir. Durmak ve olduğun
istikamete bakmak anlamına da delir. Ayağın parmak uçları
yön verir. Yerde sabit kayada ise, ayağımızı bu işaretin
içine koyarız. Sağ ayak ise sağımıza, sol ise solumuza bakarız,
ufak bir yığma yada çukurlaşmış bir yer bulmaya çalışırız.
Çift
ayak : Varsa ön işaret bitmiş, okunacak son işaret bitmiştir,
okunacak son işaret budur. Durulur 26-27 adımdan daha yakın ayak
yönünde emanet aranır.

Sağ ayak resmi ise ayak
parmakları istikametinde sağ taraf araştırılır. Sol ayak resmi ise ayak
parmakları istikametinde sol taraf araştırılır. Hem sağ hem sol ayak
izi yan yana ise ayak izlerinin istikametinde bakılır, ileride
farklılık gösteren yerler araştırılır. İddiaya göre tek ayak
resmi varsa gömü yakında, iki ayak izi varsa gömü
uzaktadır.
Mağara
taban, tavan veya duvarındaki oyulmuş veya çizilmiş ayak izinin
herhangi bir yere basıldığında mekanik olarak çalışan bir
tuzağın olduğunu ve çalıştıktan sonra durdurulamayacağını
simgeler. Basılan yer tuzakları bir tane olabileceği gibi bir
kaç tane değişik tuzakta olabilir.
Başka Bir Yorum : Tek
ayağın olduğu istikamette hemen 3-7 veya 10 adım mesafede define
olabilir. Ancak 111 adım diyenler de vardır. Başparmak üzerinde
küçük bir kabartma varsa bu 40-70 veya 111 metredeki
gömüye işarettir.
Ayak işareti aynı zamanda genelev anlamında da kullanılmıştır.
Mermer üzerinde ise veya kabartma ise ölüye ait bir bilgidir. Defineyi anlatmaz.

Başka Bir Yorum :

Tek
ayak yön gösterir. Tek ayak yerdeki sabit kayada ise durulur.
Ayak parmakları istikametinde dikkatlice çukur veya tümsek
bir yer aranır. Tamamlayıcı ikinci bir işaret vardır. Tamamlayıcı
işarete Sani denir. Bu işaret 3 adımdan daha yakın değildir.Tek ayak
hassas ölçülür. Her santimetresi 72-78 ile
çarpılır.
Başka bir ölçüme göre 12 metre ileri bakılır.

Başka Bir Yorum :

Ayak İşaretleri:
Ayak
işaretleri (insan Ayakları) parmaklı, parmaksız, tek parmak, parmaklı
veya 5 parmaklı, çarıklı ya da çıplak ayak ne anlama
gelir anlatmaya çalışalım. Bu arada bu konuyu okuyan
arkadaşlarımızın arazide ya da herhangi bir site de
gördüğü ayaz izlerini göz önüne aldığında
neyin ne olduğunu daha kolay anlayacağını ümit ediyorum.
Arkadaşlar imla hatası olabilir, düşük cümle yapısı
olabilir. Burada yazdıklarım kitap bilgisi değil tamamen tecrübe
ve tespitlerime dayalı şahsi fikirlerim olup, doğruluğu her zaman
tartışılabilir.
Ayak işaretleri : her şeyden önce yol verir ve
yürümeyi tavsiye eder. Ayak işaretlerinin olduğu yerde define
aramak anlamsızdır. Ayak işaretleri topuk yapısı yapısını, uzaklığı
verir.

Parmak yapısı, şayet 3 ya da 5 parmak var ise; mutlaka
merdivenleri verir.Parmaksız ya da tek parmaklı ayak bizi yine hedefe
götürür ama öncelikli aranacak noktanın merdiven
olmadığını bilmemiz gerekir.
1- Topuk kısmı 2 cm. sert ve oyuk
parmak kısmı (Ön bölümü) 5 mm. Olan 5 parmaklı ayak
işareti; Arazinin tatlı rampa yukarı olduğunu ve ayağın istikameti
yönünde (Bu yönde bir, iki istisnası hariç
güney ya da güney batıdır) mutlaka kayadan kesme merdiveni
olan bir mevkiye geleceğimizin işaretidir. Merdivenli alana
geldiğimizde ise nihai işarette merdivendir. Merdiven genelde yapı
yerlerinde olmakla beraber bazen da çok anlamsız yerlerde de
olabiliyo bunun örnekleri de olmakla beraber istisna olduğunu
unutmamak gerekir.

5 parmaklı ayak olduğundan bulunan merdivende
3 basamağa bakılmalıdır. Bu basamakta mutlaka bir ayrıcalık fark
bulunacaktır. Belki diğer basamaklara göre biraz daha kaba
traşlanmış, çatlak, uçlarda kırıklık vb. para bu
basamağın altında olup, volcan çete parasıdır. Ve en az
paralardan birisidir. Hatta yakın yerlerdeki farklı işarete bağlı
büyük paranın müjdesi gibidir. Zaten merdivenler genelde
ya değirmenlerde ya da kale yerlerinde bulunmaktadır.

2- 3
Parmaklı Ayak : Topuk kısmı derin ön kısım normal olan ayak: yine
rampa araziye merdivenli alama götürür ne var ki;
merdiven basamak sayısı 3 olup, ortadaki merdiven basamağında işlem
vardır.

3- Tek parmaklı Ayak : Topuk kısmı derin ayak işareti
yine topuğun yaptığı (U) açısı istikametine yine (U)
açısından alacağımız ölçüden de bulacağımız
metre cinsinden veriye göre gidildiğinde arazide hafif
uzunlamasına yığma bir alan aramalıyız. Yığma derken höyük,
Tümülüs ya da küçük tepeler
algılanmasın. Üzerinden traktörün rahatlıkla
geçebileceği kabartılmış bir arazi diyelim tabii şekil parmak
gibi uzunlamasına bi arazi olacaktır. Bu tür arazi bulunduğunda
orta merkezinde mezar aramalıyız. Mezar Normal mezar olup 2. katlı
olduğunu unutmamak gerekir.Üstte ceset altında kapak taşı ve
altında mal.

4- Parmaksız Ayak İzi: - P Bunda sadece topuk
kısmının verdiği açı ve ölçü iskametinde
gidilir ve gidilen yerde nihai işaret aranmalıdır. Bu tür ayak
bizi direk noktaya götürmez.

5- Mağara İçinde
Parmaklı Ayak İzi ; Bir tarafı 4 cm. bir tarafı 2 cm. oyulmuş topuklu
ve 5 parmaklı bir ayak izinin topuğunun mağara içinde aşağıya
zemine açı yaptığını ve (U) olarak verilen açının
istikametine yere bakıldığında bir altta da mağara (Oda) olabileceğini
ve merdivenle inileceğini unutmamak gerekir. Tabii bu şekilde olan ayak
izinde parmakların olduğu ön kısımda aşağıya yön ve istikamet
verebilmesi için parmakların olduğu yerde en az 5-6 metre
oyulmuş durumdadır. Arkadaşlar konuları birleştirirseniz
Volçanın işaretlerini çözememek elde değil.
Farkındaysanız hep aynı sistem de birini anladınız mı şifreyi
çözdünüz mü tabiri caizse çorap
söküğü gibi değer işaretlerde
çözülür.

6 - Çarıklı Ayak İzi :
Çarıklı ayak izi derin oymadır. Arka taraf daha da derin
olabileceği gibi bazen uc kısmı ile de aynı derinlikte olabilmektedir.
Çarıklı ayak izi arazide yine çarıklı ayak izinin şekli
benzeri düz arazide hafif tümsek arazi de tek mezar
vermektedir. Şayet ayak izinin içinde herhangi bir yerinde nokta
yoksa orta merkez de nokta varsa; nokta olan yer
ölçülmeli bir köşe ya da orta merkez esas
alınarak noktaya mesafe alınır ve yapılan hesaplamalar arazide tatbik
edilir.
Şayet
topuk kısmı daha derinse arazinin işaretten itiberen noktaya kadar
katedilecek yolun biraz rampa olduğunu ve para noktasının işaret
noktasından rakım itibarı ile yüksekte olduğunu şifrelemektedir.

Bilgi
amaçlı örnek ayak işareti.: Topuk hafif oyma parmaklara
doğru çizim bir ayak işareti (arazinin hafif yama olduğunu
şifreleyen bir işarettir.Aynı zamanda istikamette topuktaki (U) dan
değil baş parmak ve yandaki parmağın (V) yaparak açı vermiştir.)


BAKLAVA İŞARETİ,,


Bayan Mezarıdır Çevresinde İtinalı Bir Araştırma Yapmak
Gerekir.Başka bir işaret varmı diye bakılır. O işarete göre
davranmak gereklidir.


YILAN İŞARETİ,,Eski devirlerden şimdiye dek uzanmış bir işarettir.
Çok farklı alanlarda kullanılmıştır. Tıp, sanat,
ölüm-doğum gibi anlamlar ifade eder. Bazen toprakta, bazen
kaya-taş üzerinde, tapınaklarda vs. bulunur. Direk olarak define işareti demek çok zordur. Kıvrılmış, düz, uzun, kısa olabilir.

Kıvrık yılansa ve define işaretleri arasından biriyse define tam altındadır ve zehir bulunabilir. dikkat etmemiz gerekir.

Yılan daire biçimindeyse hazine kendisinde bulunur. Bulunduğu kayanın üç m. güney taraflarında bulunur.

Yılanlar
kışları deliklerde solarak kış uykusuna dalar, deliklerden solar o
zaman ya bir kaya altı yada bir giriş aranmalıdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder