Salı, Haziran 14, 2011

Abas: Metanize’nin oğlu, su içmesiyle alay ettiği için Demeter, onu kertenkele yaptı. Kalkanında büyüleyici bir güç varmış.


Abaris: İskityalı Apollon rahibi, tanrı, ona kahinlikte öğretmişti. Hiç yemek yemeden yaşar. Apollon’un attığı altın bir oka biner, dünyayı dolaşırdı.

Absyrtos: Kolkhi (Gürcü) kralının oğlu ve Medea’nın kardeşi.

Acacallis: Minos’un kızlarından biri. Hermes ve Apollon bu kıza gönül vermişlerdi.

Acamas: Thesus ile Phedre’nin oğlu.

Admetos: Thessalia’da Phere şehrinin kralı Alkestis’in babası.

Admete: Eurystee’nin kızı.

Adonis: Güzelliği ile meşhur bir delikanlı, hakkında çeşit çeşit rivayetler vardır.

Adrasteia: Girit adasında yaşayan bir peri kızı.

Adrastos: Argos kralı, (Adraste)

Adrogos: Girit kralı Minos’un oğullarından biri.

Aedon: Bülbül. Bir Attika efsanesine göre Aedon , Atina kralı Pandion’un kızıydı.

Acetes: (Aietes) Kafkas dağları ile Karadeniz arasındaki bir bölgenin kralı.Sihirbaz Circe (Kirke)’nin kardeşi ve güneşin oğlu.

Aegee: (Aige) Ege Theseus’un babası ve Athena kralı.

Aegina: (Aigina) Irmak tanrısı Asopos’un kızı.

Aeson: (Aison) Thessalia kralı Pelias’ın kardeşi ve Jason’ın babası.

Aethra: (Aitra) Trezene kralının kızı, Theseus’un anası.

Agemedes: Ünlü heykeltraş ve mimar, Delphoi’deki Apollon tapınağını yaptı.

Agememnon: Yunan krallarının en önemlilerinden biri. Troia savaşında,Yunan ordularının baş komutanı.

Aganippe: İlham perilerinin yani Musa’ların Hlikon dağındaki mukaddes kaynağı

Agapenar: Yunan kahramanlarından biri.

Agathodaimon: Toprağa bereket, şehirlere bolluk veren Lütuf Tanrısı.

Agathon: Atinalı ünlü bir trajedi yazarı.

Agave: (Agarie) Kral Kadmos’un kızı. Dionysos’un annesi, Semele’nin kızkardeşi.

Agdistis: Eski Anadolu tanrıçalarından. Adını Sivrihisar bölgesindeki Agdos dağından almıştır. Pausanias’ın anlattığına göre, Zeus bir rüya görüyor ve tohumları yeryüzüne saçılıyor bu tohumlardan kendisinde hem dişilik hemde erkeklik vasfı bulunan Agdistis yaratılıyor, tanrılar bu tuhaf mahluku yakalıyorlar. Erkeklik uzvunu kesiyorlar. Kesilen uzvun yerinden bir badem ağacı çıkıyor. Sangrios (Sakarya) nehrinin kızı, bu ağaçtan bir badem koparıyor, göğsüne koyuyor ve gebe kalarak Attis’I dünyaya getiriryor. Attis çok güzel bir delikanlı oluyor. O sırada, erkekliğini kaybettiği cihetle yal nız kadınlık vasfını muhafaza eden Agdistis, bu güzel genci seviyor.

Agenor: Finikeliler soyunun atası İo’nun torunu Telephassa ile evlendi Europa adlı bir kızı ile Kadmos, Phoeniks, Kiliks adlarında üç oğlu oldu.

Aglaia: Üç Kharitlerden biri.

Aglaures: Kekrops’un kızı.

Agron: Kos (İstanköy) adasında Byssa ve Meropis adlşarındaki iki kız kardeşle yaşayan bir delikanlı. Bu üç kardeş toprak tanrıçasından başka hiç bir tanrıya saygı göstermedikleri için ceza olarak kuş şekline sokuldular. Meropis baykuş oldu, Byssa martı, Agron ise yağmur kuşuna çevrildi. Babaları olan Eumelos ise bir kargaya çevrildi.

Agyieus: Yolların, sokakların, meydanların tanrısı olarak Apollon’a verilen adlardan biridir.

Aiakos: Zeus ile Aigina’nın oğlu ve Telamon’un babası. İyi kalpli ve adaletsever olduğundan öldükten sonra yeraltı ülkesinin yargıcı oldu. Minos ve Rhadamantys onun yargıç arkadaşları idi.

Aias: Troia savaşına katılmış iki kahramanın adı
Aias, Salamis kralı Telemon’un oğlu. İlias’ta Akhilleus’tan sonra en yiğit, güzel bir kahraman olarak anılır.
Aias, Lokri’in oğlu, kırk gemi ile Troia’ya gitti, çok hızlı koşardı.

Aidoneus: Yeraltı dünyasının tanrısı Hades’in bir diğer adı.

Aigeus: Atina kralı Theseus’un babası. Theseus Minotauros’a karşı kazandığı zaferden dönerken, gemisine zafer işareti olarak beyaz yelken çekmediği için, babası oğlunun yenildiğini zannederekkendisini denize attı, intihar etti. O günden beri bu denize ege denizi denir.

Aigisthos: Kral Thyestesİn kendi öz kızı Pelopia’dan kazandığı oğlu. Baba ile kızı arasındaki bir sevginin ürünü olan bu çocuk, halkın ayıplamasından utanıldığı için doğruca ormana bırakılmıştı. Çobanlar, keçi sütü ile bunu beslediler. Sonradan amcası Atreus’u öldüren ve Trobia savaşına giden Agememnon’un karısını ayartan, delikanlı, Agememnon’u da öldürdü fakat kendisi de Orestes tarafından öldürüldü.

Aigle: Heliades’lerden, yani Phaeton’un kız kardeşlerinden birinin adı.

Aineias: Kral Ankhises ile Aphrodite’ın Oğlu Troia kahramalarından biri. Aineisas zaptedilen ve yakılan Troia şehrinden, hasta babasını sırtında taşıyarak önce İda (Kazdağı)’nda gizlendi. Uzun ve dolanbaçlı yollardan Kartaca’ya oradanda İtalya’ya geldi. Orada yeni bir vatan kurdu.

Aiolos: Rüzgarların tanrısına verilen ad. Bunu bazıları Zeus’un, bazıları Hippotes ile Menalippe’nin oğlu sayarlar.

Aisa: Kader tanrısı Moira’nın başka bir adı.

Aison: İolkos şehrinin kralı. Pelias’ın ağabeyi, İason’un babası.

Aithalides: Hermes’in oğlu, Arganautlar seferine haberci olarak katılmıştı. Efsaneye göre babası ona öldükten sonra mezarda bile her şeyi hatırlayabilecek bir hafıza vermişti.

Aithra: Kral Pitteheus’un kızı. Theseus’un anası. Aithra, Dioskur’lar tarafından kaçırılmış, köle olarak Helena’ya verilmişti. Helena ile Troia’ya gelen Aithra, Troia’nın düşmesi üzerine torunları tarafından kurtarıldı.

Akaman: Alkmanion ile Kallirhoe’nin oğlu

Akakallis: Girit kralı Minos’uv kızı. Dione adı ile de çağırılır.

Akastos: Pelias’ın oğlu Medias’ın kardeşi

Akhaeus: İon’un kardeşi, Helen’in yeğeni, Akhai’lilerin babası sayılmaktadır.

Akhates: Aineias’ın sadık dostu. Troia’dan kaçarken de onun yanındaydı.

Akhales: Herakles (Hercul) ile Omphale’nin oğullarından biri.

Akheus: Poseidon ile Larides’in oğlu, Pelasgos ile Phtius’un kardeşi. Basitliği ile ün kazanmıştı.

Akhilleus: Peleus ile Tethys’in oğlu ünlü Yunan Kahramanı. Topuğundan başka hiç bir yerine ok işlemez, kılıç kesmezdi.

Akhiroe: Ares’in torunu çok güzel bir kız.

Akhyls: Karanlıklar tanrıçası.

Akis: Faunus ile Nympha Symaethis’in oğlu

Akrepheus: Apollon’un oğlu. Biotiada, akrephia şehrine kendi adını vermiştir.

Akragos: Zeus ile Okeanos’un kızlarından Astepore’nin oğlu çıplak gördüğü için geyiğe çevirildi.

Aktor: Poseidon’un oğlu

Akuilon: Eos ile Ailos’un oğlu. Doğuştan saçları beyazdır ve yılandan bir kuyruğu vardır.

Akus: Hephaistos ile Letafet tanrıçalarının en genci Agaia’nın oğlu.

Alala: Savaş’ın kızı. Kişisel savaş olarak bilinir.

Alalkomenis: Thebai kralı Ogyges ile Thebe’nin kızı. Telksine ile Aulis’in kızkardeşi. Üç kardeş tanrıça Athena’nın süt anneleriydi.

Alba Longa: (Albano) Aimeas’ın oğlu

Albion: Poseidon’un oğlu olan müthiş bir dev. Heracles ile yaptıkları kavgadan galip çıkınca Zeus kardeşi Bergion ile onun başlarına taş yağdırdı.

Albunea: Bir peri kızı.

Alekto: Uranos’un kanından yaratılan öc tanrılarından biri.

Aleksandros: Kahraman Paris’in bir lakabı.

Alkaios: Perseus’un üç oğlundan biri

Alkandros: Tanrıların gözüne girmiş ünlü bir kahin.

Alkathoos: Pelops ile Hiphodemie’nin oğlu. Megara şehrine kral oldu.

Alkestis: Pelias ile Anaksibia’nın kızı, kral Admetos’un karısı.

Alkimedon: Troia surlarına merdiven dayayan bir kahraman.

Alkinoe: Korinthos kralı Polybos’un kızı, Amphilokos’un karısı.

Alkinoos: Koro adasının eski adı olan Scheria adasında yaşayan bir kral.

Alkithoe: Minyas’ın kızı, iki kardeşi ile birlikte şarap tanrısının ayinlerine katılmadıkları için çıldırdılar. Artemis onlara acıdı ve üç kardeşi yarasaya çevirdi.

Alkmene: Mykena kralının kızı. Kral Amphitriyon’un karısı Herakles’in annesi.

Alkmeon: Amphiaros ile Eriphyle’nin oğlu. Annesini öldürdü.

Alkyone: Rüzgarların tanrısının kızı ve Keyk’in karısı. Kocası bir deniz kazasında ölünce kendisini denize attı. Birbilerini çok seven bu iki insana acıyan Tethys karı kocayı iki deniz kuşuna çevirdi.

Aloeus: Gök ile yer’in oğlu olan bir Titan. İphimedia adında bir kadınla evlenmişti ancak Poseidon bu kadını sevmiş ve ondan ikide çocuğu olmuştu.

Aloadlar: Poseidon ile İmphimedia’nın ikiz çocuklarına verilen ad. Bunlar Ares’I bile aylarca esir tutacak kadar güçlü ve yiğit kahramanlardı. Fakat gökyüzüne saldırmak istedikleri için Apollon onları öldürdü.

Alope: Korkyon’un kızı Poseidon’dan Hippothous adında bir oğlu olmuştu.

Alphesibea: Arkadia kralı Phegeus’un kızı, annesini öldüren Alkmeon ile evlenmişti.

Alphesibia: Diyonysos’un aşık olduğu Asya’lı bir peri kızı.

Alpos: Sicilyada yaşayan korkunç bir dev.

Althaia: Melagros’un annesi.

Althala: Kalydon kralı Peneus’un karısı ve Melagros’un annesi.

Althemenos: Girid kralı Kereteus’un oğlu. Yalnışlıkla babasını öldürdü ve yer tarafından yutuldu.

Ameltheia: Zeus’un süt annesi olan keçi.

Amata: Kral Latinus’un karısı. Lavinia’nın annesi. Kızının Ene ile evlenmesine üzülerek intahar etti.

Amathus: Herakles’in oğlu.

Amentes: Hades’in lakabı

Ambarvalia: Romada Mars şerefine yapılan tören

Amazonlar: Karadeniz kıyısına yakın bir yerde yaşayan ve müthiş savaşçı olan kadınlar. Aralarında hiç erkek bulunmayan bu kadınlar kendilerine ait bir devlet kurmuşlar. Thermodon(Terme Çayı) kıyısında Themikyra şehrinde yaşarlardı. Savaş Tanrıçası Ares’e taparlardı.

Ambrossia: Olymps tanrılarının baldan dokuz kat daha tatlı olan yiyeceği. Bu gıdadan tadanlar ölümsüz oluyorlardı.

Ammon: Kıbrıs kralı Kynyros’un oğlu, Myrrha’nın kocası

Amor: Aphrodite’ın oğlu Eros’un bir diğer adı.

Amphiaros: Zeus ve Apollon tarafından korunan bir kahin. Oikides ile Hypermestra’nın oğlu.

Amphikttyon: Deukalion ile Pyrrha’nın oğlu.

Amphilokhos: Amphiaros ile Eriphyle’nin oğlu. Oda babası gibi bir kahin idi.

Amphion: Zeus ile Antiope’nin oğlu Niobe’nin kocası.

Amphissus: Apollon ile Dryoge’nin oğlu. Çok kuvvetli idi.

Amphitrit: Poseidon’un karısı. Nereos ile Doris’in kızı.

Amphitrion: Triynthe kralı Akaios’un oğlu.Alkmene’nin kocası. Alkmene Zeus’tan hamile kalarak Herakles’I doğurdu.

Amulius: Albe adasının efsanevi kralı ve Prokas’ın oğlu.

Amyklos: Apollon’un istemeyerek vurup öldürdüğü daha sonra sümbül çiçeğine dönüştürdüğü delikanlı.

Amykos: Poseidon’un oğlu.Vahşi tabiatlı bir kral idi.

Amymone: Donaos’un elli kızından biri..Satyr’dan kaçarken Poseidon yardımına geldi ve ona aşık oldu. Bu aşktan Nauplios adındaki kahraman doğdu.

Anaksarete: Kıbrıslı çok güzel fakat kalpsiz bir kız. Kendisine aşık olan İphis’in intihar etmesine neden olduğu ve ölümüne aldırmadığı için Aphrodite onu taştan bir heykele dönüştürmüş.

Ananke: İnsan şeklindeki bir kader tanrısı.

Androgeos: Girit kralı Minos’un oğlu. Bir zaferden dönerken pusuya düşürülerek öldürüldü.

Androklos: Ephes şehrinin kurucularından.

Andromakhe: Hektor’un karısı ve Eetion’un kızıydı. Yedi kardeşi, babası ve annesinin ölümüne tanık olduktan sonra kocasınıda bir savaşta kaybetti. Yunanlılara esir düşerek Akhilleus’un oğlu Neoptolemos’un metresi oldu.

Andromeda: Kral Kepheus ile Kasiope’nin kızı.

Anios: Apollonun Delosta yaşayan oğlu.

Ankhises: Troia kahramanlarından biri. Kapys ile Themiste’nin oğlu. Aphrodite’ten Aeneas (Enee) adında bir oğlu oldu.

Ankhores: Phirigia kralı Midas'ın oğlu. Bir uçuruma düşerek can verdi.

Antaios: Poseidonile Gaia’nın oğlu olan Libyalı dev.

Antenor: Troia kralı Priam’ın arkadaşı Yunalılarla anlaşıp Troia’ya ihanet etti.

Anteros: Aphrodite’in Ares’ten olan oğlu.

Antigone: Oidipus’un kızı.

Antiklea: Odysseus’un annesi. Oğlunun öldüğünü sanarak intihar etti.

Antiope: Nikteos’un kızı, Zeus ona aşık olmuştu.

Anubis: Mısırın ölüler tanrısı.

Antiphates: Sicilyada yaşayan dev cüsseli, insan eti yiyen Laistryon’ların kralı.

Antiphus: Priamos’un oğullarından biri. Agememnon tarafından öldürüldü.

Apathe: Hile tanrısı.

Aphareus: İdas ile Lynkeus’un babası.

Aphrodite: Aşk ve güzellik tanrıçası.

Apollon: Zeus ile Leto’nun oğlu, Artemis’in kardeşi güneş ve güzel sanatlar tanrısı.

Arai: Beddua tanrısı

Arakne: Lydya’lı güzel bir kız. Kendini tanrıça Athenadan üstün gördüğü için tanrıça tarafından örümceğe dönüştürüldü.

Ardolos: Hephaistos ile Aglea’nın oğlu.

Ares: Zeus ile Hera’nın oğlu, harp tanrısı.

Arge: Apollon’un geyiğe dönüştürdüğü bir peri kızı.

Argos: Zeus ile Niobe’nin oğlu

Ariadne: Dionysos’un karısı.

Ariane: Girid kralı Minos ile Pasiphane’in kızı.

Arimasp’lar: Tek gözlü efsanevi millet. Altını koruyan yarı kuş yarı arslan olan Gryps’lerle sürekli savaş halindeydiler.

Arion: Hayatı efsaneleşmiş Kesbos’lu bir çalgıcı

Arion: Poseidon ile Demeter’in oğlu.

Aristaios: .Apollon ile Kyrene adlı bir perinin oğlu. Çobanlığın, zeytin yetiştirmenin ve arıcılığın tarısıydı. Orpheus’un karısı Eurydike’ye aşık olmuştu.

Aristodemos: Messenia kralı, yurdunu kurtarmak için yirmi yıl boyunca Ispartalılarla çarpıştı. Bunun uğruna kızını tanrılara kurban etti ancak genede Ispartalılara yenildi. Ve kızının mezarı başında kendini öldürdü.

Arkas: Zeus ile peri kzı Kallisto’nun oğlu.Arkadiaların atası, Erato’nun sevgilisi.

Arkhelaos: Temenos’un oğlu. Herakles’in torunu

Arkhemoros: Hyripyle’nin İason’dan olan oğlu. Bir yılan sokması sonucu öldü.

Arkiron: Kentauros’lardan biri.

Artemis: Zeus ile Leto’nun kızı. Apollon’un kız kardeşi. Kardeşinden bir kaç dakika önce doğup Apollon’un doğumu sırasında annesine yardım etmiş.

Askanios: Aeneas ile Kreuse’nin oğlu

Askalaphos: Akheron’un oğlu. Tanrıça Demeter’I kızdırdığı için kocaman bir kayanın altına kapatılmıştı. Herakles bu gence acıyıp onu bir baykuşa çevirerek acısına son verdi.

Asklepios: (Esculope) Apollon’un oğlu, sağlık, iyi etme ve hekimlik tanrısı. Tanrılara karşı gelip, ölüm döşeğindeki hastaları iyi ettiği, ölüleri hayata döndürdüğü için Zeus tarafından öldürüldü.

Asia: Okeanos ile Ethys’in kızı. Asya kıtasına adını koydu.

Assaon: Niobe’nin babası. Kızına aşıktı, kızı bu aşka karşılık vermeyince torunlarını öldürdü.

Asteria: Titan Kheos ile Phebe’nin kızı. Zeus bu kıza gönül verince onunla birlikte olmak istemeyen Asteria bir bıldırcın olarak Zeus’un elinden kurtuldu. Ve kendini denize atarak yüzen bir ada olan Ortygia’ya dönüştü.

Asterion: Girit adası kralı. Europa’nın Zeus’tan olan iki oğlu Minos ve Rhadamantys’I o büyüttü ve krallığını Minos’a bıraktı.

Astraios: Eos’un yani şafak kızıllığının kocasıdır. Yıldızlara hükmederdi.

Astrea: Zeus ile Themis’in kızı. İnsanlara fazilet ve adalet ilham ederdi.

Astyanaks: Hector ile Andromakhe’nin oğlu. Troia ele geçirilince Odysseus onu kale duvarından aşağı atarak öldürdü.

Atalante: Arkadia’lı güzel avcı. Av sırasında Artemis’e eşlik ederdi.

Ate: Hata ve günah tanrıçası, insanların basiretini bağlardı.

Athamas: Phtiksos’un babası, İno’nun kocası.

Athena: Zeka tanrıçası. Bir adıda Pallastır.

Atlas: Titan İapetos ile Deniz kızlarından Klymene’nin oğlu. Diğer Titanlarla birlikte Olympos’a saldırdığı için Zeus onu gök kubbeyi omuzlarında taşımakla cezalandırdı.

Atreus: Pelops ile Hippodemia’nın oğlu. Thyestes ile Nikippe’nin kardeşidir. Önce Kleola ile evlendi ve bu evlilikten Pelisthes doğdu. İkinci evliliği dul kalan gelini Aerope ile oldu. Bu evlilikten Agememnon ile Menelaos adlı iki oğlu ve Anaksibia adlı bir kızı oldu.

Atrides: Atreus soyundan gelenler bu adla anılır özellikle Agememnon ve Menelaos.

Atropos: Bildiklerinden şaşmayan üç Moria(Park) lardan biri.

Attis: Eski anadolu tanrılarından biri. Adonis kadar güzeldi bu yüzden Anadolu tanrılarının anası Kybele ona gönül verdi. Ondan hayat boyu kendisine sadık kalma sözü almıştı ancak Attis Sakarya nehrinin perisi Sagaratis’e gönül verdi. Kybele buna çok öfkelendi ve peri kızının hayatının bağlı olduğu ağacı kesti. Attis’I de delirtti.

Auge: (Augia) Aleus’un kızı. Herakles’ten Telephos adında bir oğlu olmuştu.
Telephos’u doğurduktan sonra Mysia’ya kaçtı. Orada kral Teothras’ın karısı oldu. Daha sonra kim olduğunu bilmeden kendi öz oğlu ile evlendi.
Augias: Elis bölgesinin efsanevi kralı.

Aura: Phrygia’lı güzel bir kız. Rüzgar gibi çevikti. Artemis’in av arkadaşlarından biriydi. Dionysos buna aşık oldu ama yakalayamadı. Daha sonra Aphrodite araya girdi ve Aura’nın aklını başından aldı. Dionysos’tan iki çocuğu oldu ama çocuklarını parçaladı sonra kendini Sakarya ırmağına attı. Zeus bu deli anneyi bir kaynağa çevirdi.

Aurora: Eos’un latince adı. Şafak tanrıçası.

Auson: Odysseus ile Kalypso’nun oğlu. Latinos adında Latinlaerin babası sayılan bir oğlu vardı.

Autolykos: Odysseus’un dedesi. Hermes’in oğlu idi.

Autemedon: Akhilleus’un arabasını sevkeden kahraman.

Autonone: Kadmos'un kızı. Aktaion'un anası, Dionysos onu delirttiğinden kız kardeşi Agaue ile birlikte Pentheus'u parçaladı.


Baal: Asur Tanrısı

Bakkhant'lar: Dionysos şenliklerinde tanrının yanında dolaşan kadınlar

Basileia: Uranos'un kızı ve Rhea ile Titanların kızkardeşidir. Kardeşi Hyperion
ile evlendi Selene(ay) ve Helios(güneş) I doğurdu.

Battso: Apollonun öküzlerini çalan Hermes'e yardım eden ihtiyar.

Bauba: Neşeli bir hizmetçi kız, Persophene için üzülen Demeter'I eğlendirmeye çalışırdı.

Baukis: Philemon'un karısı.

Bellerophon: Korinthos'un kurucusu, Glaukos'un oğlu.

Bellona: Romalıların zafer tanrıçası.

Beroe : Adonis ile Aphrodite'in kızı. Poseidon onunla evlenmek istedi ama o Dianysos ile evlendi.

Bia : Dev palas ile Styx'in kızı. Şiddet anlamına gelen Bia, Nike(Zafer) in kız kardeşidir.

Bianos : Troialı bir komutan. Agememnon tarafından öldürüldü.

Bias : Amythaon'un oğlu. Melanpous'un kardeşi.

Biton : Kydippe'nin oğlu

Bona Dea : Doğurganlık tanrıçası.

Boreas : Kuzey rüzgarı tanrısı. Şafak tanrısı Eos'un oğlu

Bormos : Titias'ın oğlu, çok güzel bir delikanlı olan Bormos'u küçük bir su kaynağının perileri kaçırdılar.

Brankhos : Anadolu'da Miletos'lu çok güzel bir delikanlıydı. Bir gün dağda sürüsünü otlatırken tanrı Apollon onu görüp aşık oldu. Tanrı ona kahinlik sanatını öğretti.

Briareos : Yüz kollu devler, titanlarla savaşında tanrı Zeus'un tarafında yer aldılar.

Britomartis : Girit'li bir tanrıça, Zeus ile Karme'nin kızı.

Brontes : Gök ile yerin oğlu Kylop'lardan biri.

Brotheus : Yanardağlar tanrısı ile zeka tanrıçasının oğlu. Çok çirkin olduğu için alemin maskarası olmasın diye Etna yanar dağının içine atılmıştı.

Bryte : Ares'in kız Minos'un sevgilisi.

Busiris : Zalim bir Mısır kralı Herakles tarafından öldürüldü.

Byblis : Miletos'un kızı. Erkek kardeş'I Kaunos'a aşıktı Kaunos onun bu aşkından korkup kaçınca kendini öldürdü. Ona acıyan periler Byblis'i çağlayan'a çevirdiler. (Bugünkü Ilıca)

Byzas : Poseidon'un oğlu. Annesi Zeus ile İo'nun kızı idi. Byzans şehrini kurdu

Bassareus : Dionysos'un latince adı

Bendis : Trakyalıların ay tanrıçası.

Bianna : Kıtlık yüzünden Girit adasından kaçan genç bir kız. Viyana şehrine adını verdi.

Boarmia : Pallas'ın bir lakabı. Öküzlerden faydalanmayı öğrettiği için bu lakabı almıştı.

Boreadlar : Kuzey rüzgarının çocuklarına verilen ad.

Bosphoros : Sığır geçidi anlamına gelir. İstanbul boğazınıneski adı.

Botres : Eumelos'un oğlu. Tanrı Apollon'a taktim edilen kurbanın beynini yediği için babası tarafından öldürüldü.

Brankhid'ler : Apollon'un gözdesi Brankhos'un soyundan gelenlere verilen ad.

Briseis : Asıl adı Hippodemie olan Briseis Troia civarında eski bir Anadolu şehri olan Lyrnessos şehrinin rahibinin kızydı. Babasının katili Akhilleus'un sevgilisi oldu.

Brithynoos : Apollon'un adlarından biri.
Brykhia : Aphrodite'in adlarından biri.
entheus’u parçaladı.
Cacus : Herakles tarafından öldürülen bir dev.

Caeculüs : Vulcain'in oğlu

Caelus : Uranos'un latince karşılığı

Camene : Çeşme perileridirler ancak yunanlılar bunların ilham perileri olduklarına da inanırlardı.

Camilla : Volskiler kralı Metabus'un amazonlara benzeyen kızı.

Camenta : Romalı doğum tanrıçası.

Carmenta : Ladon ırmağının efsanevi kızı. Gaipten haberler veriyordu.

Carna : Roma civarında Tiber nehri kenarlarında yaşayan bir peri kızı.

Catanitus : Latinlerin Ganymedes'e verdikleri ad.

Centimaniler : Yüz kollu devler.

Ceres : Toprak ve ürünler tanrıçası Demeter'in bir diğer adı.

Clio : Kahraman destanı Epos ve Tarih Musa'sına Latinlerin verdikleri ad.

Concordia : Romalıların barış tanrıçası.

Concus : Eski Roma tanrılarından biri. Gizlemek, örtmek, saklamak tanrısıydı.

Cubido : Aşk tanrısı Eros'un bir diğer adı.


Dada : Namusu uğruna kendini öldüren efsanevi Girit'li bir kadın.

Daedalion : Sabah yıldızı Eoshoros'un oğlu savaşa ve ava çok düşkündü. Kızının ölümünden sonra çektiği acıya üzülen tanrı Apollon bu üzüntülü babayı bir akbabaya çevirdi.

Daimon : İlahi bir kudret taşıdığına inanılan adeta tanrılaşmış insanlara verilen ad.

Daktylos : İda dağında oturan ve madenleri işleyen becerikli cinler. Bu cinleri Rhea doğurmuştur.

Daimos : Ares'in yardımcısı, korku.

Damaster : Poseidon'un oğlu

Dammaneus : Daktylos'lardan biri.

Danae : Argos kralı Akrisios'un kızı.

Danaidler : Danaos'un elli kızına verilen ad.

Danaos : Belos'un iki oğlundan biri, farklı farklı kadınlardn elli kızı olmuştu.

Daphne : Apollon'un aşık olduğu peri kızı, defne ağacına çevirildi.

Daphnis : Çoban şiirlerinin mucidi, sicilyalı bir çoban.

Dardanos : Zeus'un oğlu, Troia kalesini o inşa etti. Çanakkale boğazı eski adını ondan almış.

Dedalos : Yunanlılarca heykeltraşlığın ve mimarinin piri sayılan efsanevi bir sanatkar

Deimos : Korku anlamına gelen Deimos Ares'in en yakın arkadaşıdır.

Deioneus : Dia'nın babası İksiyon onu kızgın kömür dolu bir hendeğe atıp yamıştı.

Deiphobos : Priamos'un oğlu, Hector'un kardeşi.

Delphoi : Gelecek olaylardan haber verme yeri, kehanet tapınağı.

Delos : Yüzen bir ada iken Artemis ve Apollonun doğumu için Zeus onu denizin üzerinde sabit bir ada haline getirdi.

Dejanıra : Herakles'in karısı

Demeter : Toprak ve ürün tanrıçası.

Demodike : Kretheus'un karısı, Phriksos'un kaynanası.

Demodokos : Gözleri kör bir halk şairi. Şiirleri ile efsaneleşmiştir.

Demophon : Theseus ile Phedra'nın oğlu. Elpeor ile Troia savaşına katıldı.

Despoina : Demeter'in Posidon'dan olan kızı Persophene'in bir diğer adı.

Deukalion : Prometheus ile Klymene'nin oğlu, Pyrrha'nın kocası. Tufan da sağ kalanlardan.

Diana : Artemis'in latice adı.

Dido : Karthaca kraliçesi, Aineas'ı sevmişti karşılık alamayınca kendini öldürdü.

Didyme : Brankhid'lerin kahinlik tapınağı

Dike : Zeus ile Themis'in kızı. Adalet sembolü.

Diktynna : Giritte Artemis'in yerini tutan iki tanrıçadan biri.

Diktys : Seriphos adasında yaşayan bir balıkçı. Perseus ve annesi Danae'yi bulmuştu.

Dimoedes : Arezen'in kardeşiydi ve onun kızı Euopis ile evlenmişti ancak Euopis onu kendi
kardeşi ile aldatıyordu. Durum ortaya çıkınca Euopis kendini öldürdü. Diometes daha sonra sahilde genç bir kadın cesedi buldu ve buna aşık oldu. Ceset çürümeye başlayana kadar onu sakladı daha sonra muhteşem bir törenle defnetti ama bu anlamsız aşkı içinden söküp atamadı ve mezarın başında kendini öldürdü.

Dione : Okeanos'un kızı

Dionysos : Şarap tanrısı

Dioskur'lar : Zeus'un oğullarından Kastor ile Polydenkes'e verilen ad. Anneleri Leda idi. İki kardeş gemicilere yol gösterir tehlikeli anlarda yardımlarına koşarlardı.

Dirke : Epopeus'un karısı

Dodona : Zeus tapınağı, Zeus bu tapınakta sorulan sorulara, dualara cevap verirdi.

Dolion'lar : Bugünkü Kapıdağda yaşayan bir halk.

Dolon : Troia'lı bir genç. Çok hızlı koşardı, savaş sırasında casus olarak Yunanlıların arasına karıştı ancak yakalandı ve Diomedes tarafından öldürüldü.

Doris : Okeanos ile Tethys'in kızı. Kardeşi Nereos ile evlendi. Ondan Nereid'ler diye bilinen elli kızı oldu.

Doros : Apollon ile Phthie'nin oğlu

Dryad'lar : Ormanlarda yaşayan ağaç perileri. Hayatları ağaca bağlıydı. Ağaç çürüdüğü yada kesildiği zaman bunlarında hayatları son bulurdu.

Dryas : Ares'in oğullarından biri.

Dryope : Kral Dryops'un tek kızı. Oeta dağında babasının sürülerini otlatırdı. Apollon bu kıza gönül verdi ve yılan şekline girerek onunla birleşti. Kız bu olaydan kimseye haber vermedi. Andreamon ile evlendi ve bir oğlu oldu. Adını Amphissos koydular.
Dryops : Apollon ile Dia'nın oğlu. Kızı Hermes ile birlikte olup Pan'ı doğurdu.
Eakos : Zeus ile peri kızı Egine'nin oğlu. Dindarlığı ile tanınırdı.

Eetion : Mysia bölgesinde bir şehrin kralı. Andromak'ın babası.

Efhialtes : Gaia ile Uranus'un oğlu olan bir dev.

Egeria : Romalıların doğum tanrıçası.

Egeus : Atina kralı Theseus'un babası. Theseus Minotaure'e karşı kazandığı zaferden dönerken beyaz yelken çekmediği için babası oğlunun yenildiğini zannederek kendini denizew attı. O günden beri bu denize ege denizi derler.

Egestes : (Akestes) Sicilyada Krimisos ırmağının tanrısının oğlu

Egina : Asapos ırmağı tanrısının kızı, Zeus tarafından kaçırıldı.

Egisthos : Thyeste'nin oğlu.

Egypios : Antheus ile Boulis'in oğlu.

Egyptos : Mısırın ünlü kahramanlarından, Poseidon ile Nil nehrinin oğlu. Mısıra adını verdi.

Eidothea : Proteus'un oğlu babasına akıl danışmaya gelen Menelaos'a yardım etti.

Eileithyia : Doğum arğrıları tanrısı. Bu tanrı, doğumlarında kadınlara yardım edermiş.

Eirene : Barış sembolü Horalardan biri.

Ekhemos : Aeropos'un oğlu.

Ekhestos : Zalimliği ile tanınan Epir kralı.

Ekhidna : Gövdesi kadına, kuyruğu yılana benzeyen bir ejder. Lerna Hydrası denilen yılanın annesidir.

Ekhion : Kadmos'un ektiği dragonun dişlerinden hortlayan beş adamdan biri.

Ekho : Ormanlarda, dağlarda dolaşan yankı perisi. Her yerde yanlızlığı arıyor insanlardan ve tanrılardan kaçıyordu. Aşkına karşılık vermediği için Pan çobanları ona karşı kışkırttı. Ve çobanlar Ekho'yu parçalayıp, parçalarını her tarafına attılar.

Elektra : Agememnon ile Klytaimenestra'nın kızı. Okeanos ile Tethys'in kızlarından birininde adı Elektra idi.

Elektryon : Perseus'un üç oğlundan biri.

Eleutherios : Zeus'un lakabı

Elysion : Yeraltı cenneti

Elpenor : Odysseus'un arkadaşalarından biri. Kirke onu domuza çevirmişti ama daha sonra tekrar insan şekline döndü.

Empusa : Hekate'nin, insanları korkutmak için yarattığı bir canavar. Her çeşit kılığa girebilirdi. İnsan etiyle beslenirmiş ve kurbanalarını çok güzel bir kadın kılığına girerek avlarmış.

Endymion : Ayışığı Selene'nin aşık olduğu güzel bir delikanlı.

Enyalios : Savaş tanrısı Ares'in adlarından biri.

Enyo : Ares'in en sadık arkadaşlarından biri. Enyo felaket anlamına gelir.

Eolos : Rüzgarların bekçisi.

Eolia : Eolos'un oturduğu ada.

Eos : Şafak

Epaphos : Zeus ile İo'nun oğlu

Epeios : Panopeus'un oğlu Troia savaşına otuz gemi ile gelmişti.

Epeos : Panopee'nin oğlu surları yıkmak için kullanılan aleti icat etti ve Troia savaşındaki tahta atı yaptı.

Ephesos : (Ephes) Anadolu'nun Ege sahillinde eski devirlerin en ünlü şehri.

Ephialtes : Gaia ile Uranos'un oğlu olan dev.

Epidauros : Asklepios'un en meşhur tapınağının bulunduğu yer.

Eikaste : İokaste'nin diğer adı.

Epimelides : Sürüleri bekleyen perilerin adı.

Epimenides : Giritli bir şair ve kahin. Atinayı Veba salgınından kurtarmıştı.

Ephimetheus : Prometheus'un kardeşi

Epione : Asklepois'in karısı.

Epiphania : Tanrıların insan şeklinde yada başka şekillerde maddi olarak görülmesi.

Epiros : Ekhion'un kızı

Epopeus : Bir kahramanın adı. Poseidon'un oğlu olduğu söylenir

Erato : Dokuz ilham perisinden biri

Erebos : Khaos ile Nyks'in oğlu. Karanlık yeraltı dünyasının sembolü.

Erekhteous : Atina'nın ünlü kahramanı.

Erginos : Beotia bölgesinde Orkhomenos kralı.

Eridanos : Okeanos ile Tethys'in oğlu. Efsanevi bir nehir.

Erigone : Atinalı İkarios'un kızı. Dionysos'un sevgilisi.

Erikhthonios : Hephaistos'un oğlu. Hephaistos'un yere saçılan tohumlarından meydana gelen yarı insan yarı yılandı. Athena bu çocuğa acıyıp onu bir kutuya koydu ve Kekrops'un üç kızına emanet etti. Erikhthonios büyünce çok akıllı bir insan oldu ve Atina krallığını ele geçirdi.

Erinona : Namus ve masumiyeti ile ün salan Kıbrıs'lı kız. Zeus bile ona aşık olmuştu. Hera bu aşka engel olmak için Adonis'I Erinona'ya bela etti. Kızlığını kaybeden Erinona tavus kuşuna çevirildi.

Eriny'ler : İntikam saçan tanrıçalar.

Eriphyle : Argos kralı Talaos'un kızı, Adraste'nin kardeşi.

Eris : Nifak, anlaşmamazlık tanrıçası, Ares'in kardeşi ve arkadaşı. Istırab(Ponos), Unutmak(Lethe), Açlık(Limos), Keder(Argos) çocuklarıdır.

Eros : Aşka tanrısı, aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite'in oğlu.

Erymanthos : Apollon'un oğlu. Adonis ile buluşmak için yıkanan Aphrodite'i çıplak gördüğü için tanrıça gözlerini kör etti. Bunun üzerine Apollon oğlunu bir yaban domuzuna çevirdi ve Adonis'i öldürttü.

Erysikhthon : Thesseba kralı Triapos'un oğlu. Dinsiz ve zalim bir adamdı. Demeter'e ait bir ormanı tahrip edince tanrıça onu açlıkla kıvrandırarak cezalandırdı.

Eryks : Aphrodite ile Poseidon'un oğlu.

Erytos : İole'nin babası. Ok atmada kendisini geçene kızını vermeyi vaad etmişti. Herakles yarışmada onu geçtiği halde sözünde durmadı bunun üzerine Herakles onu öldürdü.

Eskulape : Hekimlik tanrısı Asklapios'a latinlerin verdiği ad.

Eteokles : Oidipus ile İokaste'nin oğlu, Thebai kahramanlarından biri.

Ethemea : Artemis'in etrafıdaki perilerden biri. Cos adasındaki kral Merops ile evlenmek için tanrıçadan ayrılınca, tanrıça buna çok sinirlendi ve onu okları ile delik deşik etti.

Euadne : Esir düşen kocasını yakarlarken kendisini kocasını yaktıkları ateşe atan fedakar kadın.

Euandros : Arkadialı bir kahraman, yurdundan ayrılıp İtalya da bir koloni kurdu.

Eukhenor : Kahin Polydos'un oğlu, babası ona iki çeşit ölümden birini seçmesini söyledi.Ya evinde kalıp rahat döşeğinde can vermek yada savaşta çetin fakat şerefli bir ölüm. Troia savaşına katıldı ve yiğitçe öldü.

Eumaios : Odysseus'un sadık çobanı

Eumenid'ler : Attikada ki intikam tanrıçalarına verilen ad.

Eumolpos : Poseidon ile Khione'un oğlu. Herakles'in öğretmeni.

Euneos : İason ile Hypsiplye'nin oğlu.

Eunike : Bir deniz perisi. Nereos ile Doris'in kızı.

Eunomia : Okeanos'un kızları Hora(Saat) lardan biri. Letafet perilerinin annesi.

Eunomos : Arkhiteles'in oğlu. Herakles tarafından öldürüldü.

Euphemos : Poseidon'un oğlu, Arganaut'lardan biri. Babasının ona verdiği vasıfla su üzerinde yürüyordu.

Euphorbos : Pantheos'un oğlu Troia'lı bir kahraman. Patroklos'u öldürmüştü.

Euphorion : Akhilleus ile Helena'nın çocuğu. Zeus ona aşık oldu fakat Euphorion ondan kaçtı ve Melos adasına sığındı. Çok öfkelenen Zeus yıldırımıyla onu öldürdü.

Euphrosyne : Eurymone'nin üç kızı olan Kharit'lerden biri.

Europa : Finike kralı Agenar ile Telepassa'nın kızı. Boğa şekiline giren Zeus tarafından kaçırıldı. Zeus'tan Minos, Sarpedon, Rhadamnthys adlarını taşıyan üç oğlu oldu. Adını Avrupa bölgesine verdi.

Euros : Eos ile Astraeos'un oğlu. Güney-batı rüzgarı olarak bilinir.

Euryale : Gaia'nın kızkardeşleri olan Gorgon'lardan biri

Euryalos : Aenes'in arkadaşlarından biri. Güzelliği ile ün salan bu delikanlı Nisus ile büyük bir aşk yaşadı.

Eurybie : Yer ile denizin kızı, Astraos'un annesi.

Eurydike : Orpheus'un karısı. Aristeos'tan kaçarken bir yılan tarafından öldürüldü.

Eurygania : Oidipus'un karısı.

Eurylokos : Odysseus'un arkadaşı ve kızkardeşinin kocası.

Eurykleia : Odysseus'un süt annesi.

Eurymakos : Odysseus'un karısına göz koyanlardan biri. Odysseus tarafından öldürüldü.

Eurymeda : Oeneus ile Althea'nın kızı. Kardeşi Meleagros'un ölümüne çok ağladığından Meleagrid denilen kuşa dönüştürüldü.

Eurymedon : Prometheus'un babası. Titanlarla yapılan savaşta Zeus tarafından uçurumdan aşağı atıldı.

Eurynome : Okeanos ile Tethys'in kızı. Zeus tarafından sevildi ve üç Kkari(Letafet perileri) doğurdu.

Eurynomos : Yeraltı tanrılarından biri. Yere gömülen ölülerin etlerini yer kemiklerini bırakırdı.

Euryphaessa : Hyperion'un karısı . Helios, Selene ve Eos'u doğurdu.

Eurypylos : Tanınmış karamanlara verilen ad.

Eurysakes : Aiaks ile Tekmassa'nın oğlu.

Eurytheus : Herakles'e çeşitli görevler veren Tiryns kralı.

Euterpe : İlham perileri olan Musa'lardan birinin adı, flüt çalmasını öğretirdi.

Eurytion : Kentaur'lardan biri. Hippodemiz'yı kaçırmak isteyince Lapithlerle savaş başladı.

Eurytos : Herakles'e yay bükmesini öğreten ünlü kral İola'nın babası.

Euthymos : Temesa şehrini kurtaran ünlü kahraman.

Evadne : Poseidon ile Pitane'nin kızı.

Evandros : Sarpedon'un oğlu Lykia'lı bir yiğit Troia savaşında yardıma gelmişti.

Evenos : Ares ile Demonike'nin oğlu. Etolia krallarından biri. Marpassa adında ki kızına talip olanları öldürüyordu.

Evippe : Epir kralı Tyrimmas'ın kızı, Odysseus onu baştan çıkarıp sonrada terk etmişti. Bu beraberlikten Euryalos dünyaya geldi. Evippe çocuğun boynuna "Minnettarlığın İşareti" yazan bir tabela asıp Odysseus'a yolladı.

Evohe : Dionysos'un lakabı. Cesaret oğlum anlamına gelir.


Fama : Halkın sesinin sembolü olan Fama Yer'in kızıdır. Sayısız gözü ve bir çok ağızı vardır. Çok hızlı uçardı.

Fames : Açlığın sembolü.

Fatum : Talih tanrısı.

Fauma : Tanrı Faunuz'un karısı

Faunus : Latinlerin ıssız tabiat tanrısı.

Febris : Hararet ve Sıtma tanrıçası.

Feronia : Çeşmelerin ve ormanların tanrıçası.

Fides : Verilen sözde durma tanrısı

Fors : Tesadüf tanrıçası.

Flora : Yeşeren bitkilerin çiçeklerin tanrıçası.

Furiler : Yeraltı cehenneminin korkunç devleri. Bunlar tanrıların intikam memurları idi ve Poseidon'un kanından olmuş Yer'in kızlarıydı.İnsanların kalplerine korku ve vicdan azbını getirirlerdi.

Fraude : Hile tanrıçası. Yarı insan yarı yılandı.

Furina : Hırsızların tanrısı.

Furrına : Tibet nehri kenarında bir kaynağın ve ormanın tanrısıydı.


Gaia : Toprak. Bütün tanrıların soylarının çıktığı en eski ve ilk tanrıça. Kocasız olarak
Uranus'u doğurdu. Onun hem annesi hem de karısı oldu.

Galateia : Güzel bir peri kız, Kylop Polyphemos ona aşık olmuştu.

Galates : Herakles'in bir prensesten olma oğlu.

Galaotes : Apollon ile Themisto'nun oğlu

Galinthias : Herakles'in annesi Alkmene'nin arkadaşı. Alkmene doğum yapacağı sırada doğum tanrıçaları Hera'nın emriyle doğuma engel olmaya çalışınca Galinthias onları uzaklaştırdı ve Herakles'in doğumuna yardım etti fakat sonunda Hera onu Gelincik'e dönüştürerek cezalandırdı.

Ganges : Bir peri kızı olan Kalauria ile İndos'un oğlu ve Ganj nehrinin tanrısı. Sarhoş olduğu bir zamanda annesini iğfal ettiği için kendine geldiğinde utancından kendini nehre attı. O günden sonra bu nehrin adı Ganj oldu.

Ganymedes : Troia kralı Toros'un oğlu. Zeus onu sevdi ve Olympos'a yanına alarak orada alı koydu.

Geantes : Gaia'nın çocukları, Uranos'un yarasından akan kanlarla yaratıldılar.

Genius : Roma tanrısı. Bir nevi koruyucu melek görevini görüyordu. Her insanın kendine ait bir Genius'u olduğuna inanılırdı.

Gerena : Pygmeler bir nevi cüceler soyundan bir kadın. Tanrılara yüz vermediği için Turna kuşuna çevirildi.

Geras : İhtiyarlık tanrısı. Herakles bütün insanların yaşlandıkları zaman başına musallat olan bu tanrıyı mağlup etti.

Geryoneus : Üç başlı kocaman bir dev, Herakles tarafından öldürüldü.

Gigant'lar : Uranos'un yarasından akan kanlarla yaratılmış devler. Tanrılar bunlardan nefret ederlerdi. Dağ gibi gövdeleri yılan gibi kuyrukları vardı. Titanlarla birlikte Zeus'a karşı savaşmışlardı. Herakles teker teker hepsini mağlup edip Vezüv yanardağının altına hapsetti.

Glaukos : Sisypos'un oğlu. İnsan eti ile beslenen kendi atları tarafından parçalandı.

Gorgon'lar : Phorkos ile Keto'nun üç kızı. Saçları yılandan korkunç bakışlı ifritler. Bunlara bakan taş kesilirmiş. Stheno, Euryale ve Medusa adlarını taşıyan üç kardeşin en kötüsü Medusa idi.

Grazia'lar : Letafet perileri.

Gree'ler : Phorkos ile Keto'nun diğer üç kızı, doğuştan beyaz saçlıydılar.

Griffon'lar : Arslan gövdeli kartal başlı efsanevi kuşlar. Apollon'un hazinelerine bekçilik yapıyorlardı.
Gyges : Titanlardan biri. Uranos ile Gaia'nın oğlu, yüz kolu elli başı vardı.

Hades : Kronos'un oğlu. Cehennemlerin karanlık alemlerin ve ölüler diyarının tanrısı.

Haemon : Kral Oidipus'un kızı. Babası nişanlısı Antigone'u ölüme mahkum edince intihar etti.

Haemos : Boreas'ın oğlu Thrakia Tyranlarından biri.

Hagno : Lykea kaynağının perisi.

Halia : Rodoslu güzel bir kız. Poseidonla evlendi ve altı oğlu, birde kızı oldu. Halia'nın altı oğlu Aphrodite'in etkisi ile annelerine büyük bir aşk ve şehvetle bağlanınca babaları Poseidon onları öldürdü. Bu duruma çok üzülen kadın kendini denize atarak intihar etti.

Halirrhotios : Poseidon'un oğlu, Ares'in kızı Altippe'ye saldırdığı için Ares tarafından öldürüldü.

Halkyon : Kral Keyks'ın karısı.

Hamadryad : Ağaç perileri. Bir ağaçla beraber doğup onunla beraber ölen periler.

Harmonia : Aphrodite ile Ares'in kızı, Kadmos'on karısı. Kocası ile birlikte bir yılana dönüştürüldüler.

Hrpalyke : Tkrakia kralının kızı, küçük yaşta annesini kaybettiğinden babası onu kısrak sütü ile besleyip erkek gibi yetiştirdi.

Harminna : Irmak tanrısı Asopos'un kızı, Ares'ten Oenomaos adında bir oğlu vardı.

Harpyi'ler : Thaumas ile Elektra'nın kızları, fırtınanın ve ölümün sembolüydüler. Sirenlere benzerlerdi ve kanatlarıvardı.

Hebe : Zeus ve Hera'nın kızı. Gençliğin ve güzelliğin sembolü idi.

Hekate : Artemis'in yardımcısı iyilik sever bir tanrıça. Bir titan olan Perses ve Asteria'nın kızı idi. Darda kalanlara yol gösterirdi.

Hegeleos : Herakles'in torunu, Omphale ile Herakles'te olan Tyrsenos'un oğlu.

Hektor : Troialıların en büyük kahramanı, Akhilleus tarafından öldürüldü.

Helena : Menelaos'un karısı. Troia prensi Paris onu kaçırdığı için Yunanlılar Troia'ya saldırdılar. Zeus ile Leda'nın kızı olduğuna inanılırdı.

Helenos : Priamos'un oğlu. Troia'lıların kahini. Yunanlılara tahta atı yapmalarını söyleyerek yurduna ihanet etti.

Heliades'ler : Helios ile Klymene'nin kızları. Kardeşleri Phaeton'un ölümünden dolayı duydukları üzüntüden çok fazla ağladıkları için tanrılar onları kavak ağaçlarına dönüştürdüler.

Helike : Çocukken Zeus'u besleyen iki peri kızından biri. Daha sonrada Büyük ayıya çevirildi.

Helikon : İlham perileri Musa'ların kutsal dağı.

Helios : Güneş tanrısı. Hyperion ile Theia'nın oğlu. Deniz perilerinden Perseis ile evlendi. Bir çok çocukları oldu.

Helle : Phriksos'un kardeşi. Çanakkale boğazı eski adı olan Helles Pontos adını ondan almıştır.

Hellen : Deukalion'un oğlu bütün yunanlıların babasıdır. Bu nedenle Yunanlılara Hellenler denirdi.

Hemera : Gündüz. Nyks (Gece) nin kardeşi. Fani insanlara ışığı getirirdi. Diğer adı Eos (Şafak) tur.

Hemikynes : Köpek gibi ses çıkaran ve başlarıda köpeğe benzeyen tuhaf yaratıklar. Karadeniz kıyısında yaşarlarmış.

Heosphoros : Eos'un oğlu sabah yıldızı.

Hephaistos : Ateş tanrısı. Latinler Vulcain der.

Hera : Baş tanrıça. Zeus'un kardeşi ve karısı. Latinler Junon der.

Herakles : Zeus'un oğlu kuvvet tanrısı. Latinler Hercule der.

Herakliad'lar : Herakles'in soyundan gelenlere denir.

Hermaphrodite: Aphrodite ve Hermes'in oğlu. Salmikis adlı göl perisi ona aşık oldu, Hermaphrodite kendisi ile ilgilenmeyince tanrılardan ikisini bir bütün haline getirmelerini istemişti. O günden sonra aynı beden içinde hem kadın hemde erkek kişiliğini taşıdı.
Herme'ler : Yolların koruyucuları

Hermes : Tanrıların ulağı habercisi.

Hermione : Menelaos ve Helena'nın kızı

Hero : Leandros'un sevgilisi olan rahibe. Sevgilisi ölünce, cesedinin başında oda kendini öldürdü.

Herse : Kekrops'un üç kızından biri. Athena Erkhthonos'u bu üç kardeşe emanet etmişti.

Hesione : Troia kralı Laomedon'un kızı.

Hesperidler : Güneşin battığı yerin perileri. Gecenin yani Nyks'in kızlarıdır.

Hesperos : Akşam yıldızı. Atlas'ın oğlu, insanlara yol gösterir iyilik eder.

Hestia : Kronos ile Rea'nın kızı. Romalılar ona Vesta derler. Aile ocağı tanrıçasıdır.

Hiera : Herakles'in oğlu olan Telephos'un karısı. Yunanlılar Troia'ya karşı savaş açtıklarında Hiera kadınlardan kurulu bir orduyla onlara karşı kouymuştu.

Hirodyeller : Tanrıların tapınaklarına ait olan kadın ve erkek köleler.

Hilaeira : Leukippid'lerden biri, Phoebe'nin kızkardeşi.

Hilebie : Karia bölgesi krallarından birinin kızı. Lyrkos adında bir Yunanlıyla evlendi. Kocasının her türlü ihanetine rağmen hep ona sadık kaldı.

Himalia : Bir peri kızı. Zeus'tan üç çocuğu oldu. Bu üç oğlan buğdayın geçirdiği safhaları sembolize eder. Spartaeos(Tohum eken), Kronios(Buğday yetiştirici), Kytos(Ekmekçi)

Himeros : Aşk isteğinin sembolü Eros'a arkadaşlık ederdi.

Hippe : Kentaur, Khrion'un kızı.Eole'den hamile kalınca babasının korkusundan Pelion dağına kaçtı fakat babası onu buldu. Bunun üzerine kendisini kurtarmaları için tanrılara yalvardı. Tanrılarda onu at şeklinde bir burç yapıp gökyüzüne kaldırdılar.

Hippios : Poseidon ile Athena'nın lakapları.

Hippo : Skedasos'un iki kızından birinin adı. Kardeşi ile birlikte Ispartalıların saldırısına uğradılar. Bu olaydan sonra intihar ettiler.

Hippodemia : Pisa kralı Oinomaos'un kızı. Pelops onunla zorla evlendi. İki çocukları oldu. Arteus ile Tyestes.

Hippo Kampos: Yarısı at yarısı balık olan deniz hayvanları. Nereidler bunların üzerine binip dolaşırlardı.

Hippolyte : Amazonların kraliçesi. Ares'in kızı olduğu söylenir, Herakles tarafından öldürüldü.

Hippolytos : Thesseus'un Amazonlar kraliçesi Atiope'den olan oğlu.

Hippomedon : Dev cüsseli bir kahraman, Thebai'ye karşı savaşan Yedililerdem biriydi.

Hippomenes : Megeros ile Merope'nin oğlu. Atalante ile evlendi.

Hippotes : Heraklid'lerden biri.

Historis : Kahin Tresias'ın kurnaz kızı. Herakles'in doğumu sırasında, Hera'nın emri ile doğuma engel olmaya çalışan doğum tanrıçalarını kurnazlıkla oradan uzaklaştırıp doğumun olmasını sağladı.

Hora'lar : Zeus ile Themis'in üç kızı. Bunlar zamanların ve mevsinlerin tanrıçalarıdır.

Horkios : Zeus'un lakabı.

Hyad'lar : Atlas'ın kızları. Zeus'u Dodon'da onlar büyüttü

Hyakinthos : Amiklas ile Diomede'nin oğlu. Çok güzel bir delikanlıydı. Thamyris adlı bir erkek ona aşık oldu, Apollon da ona gönül verenlerdendi.

Hybris : Annesi Koros idi. Hayasızlığın, ölçüsüzlüğün sembolü.

Hydne : Skyttis'in kızı. Baba kız çok usta dalgıçlardı.

Hydra : Lerna bataklığında yaşayan onlarca başı olan büyük bir yılan.

Hygieia : Sağlık tanrıçası ve Asklepios'un kızlarından biri.

Hylas : Kral Theiodamas'ın oğlu Herakles Hylas'ın babasını öldürdükten sonra delikanlıyı uşak olarak yanına almıştı. Onu her yere beraberinde taşırdı.

Hyllos : Herakles ile Dejanire'nin oğlu

Hylonome : Kentaur Kyllaros'un karısı. Kocası öldürülünce intihar etti.

Hymenaios : İlham perilerinden birinin oğlu. Gençlik ve evlendirme tanrısı. Düğünlerde söylenen türküleride o ilham eder.

Hymnos : Phrygia'lı bir çoban. Artemis'in arkadaşlarından biri olan Nikaea adlı periye aşık olmuştu. Ama Nikaea ona yüz vermedi ve bir gün kendisine aşkını ilan etmesine sinirlenip onu öldürdü.

Hyperion : Titanlardan biri. Uranos ile Gaia'nın oğlu. Kız kardeşi Heia ile evlendi. Helios, Eos ve Selene'nin babası.

Hypermestra : Danaos'un elli kızından biri. Zorla evlendirilen elli kız evlendikleri gece kocalarını öldürürken kocasına tek zarar vermeyen kardeş Hypermestra idi.

Hypnos : Uyku tanrısı. Ereos ve Nyks'in oğlu.

Hypsipyle : Lemnos adası kralı Thoas'ın kızı. Lemnos kadınları ayaklanıp kocalarını öldürmeye başlayınca Hypsklye yaşlı babasını kaçırdı ve Khios adasına götürdü. Arganaotlar bu adaya çıktığı zaman Jason 'la karşılaştı ve ona aşık oldu. Jason'dan iki çocuğu oldu.

Hyrieus : İhtiyar bir çiftçiydi ancak büyük tanrıları evinde misafir ettiği için tanrılar ona karşı hep iyiydiler bu yüzden yaşlı adam bir karısı olmadı halde erkek çocuğu olmasını istediğinde onun bu isteğini yerine getirdiler.


İarea : İda dağının güzel perilerinden biri.

İakkhos : Eleusis Mysteria'larının tanrısı. Bazıları onun Demeter'in oğlu olduğuna inansalarda, asıl inanış Zeus ile Persephone'nin oğlu olduğu yolundadır. Asıl adı Zagreus olan bu çocuğu Zeus kıskanç karısının Zulmünden kurtarmak için şekilden şekile soktu. Onu bir boğa şekline soktuğu gün Hera'nın takipçileri onu yakaladılar ve kestiler. Zeus oğlunun yardımına yetişemedi. Apollon'a cesedinden arta kalanları Parnassos dağına getirmesini söyledi. Apollon çocuğun halen çarpmakta olan kalbini getirdi. Zeus kalbi emdi ve Zagres'I tekrar yarattı.Bu defa ona İakkhos adını koydu.

İalemos : Apollon ile Kalliope'nin oğlu. Genç yaşta ölenler için söylenen hüzünlü mersiyelerin taratıcısı.

İambe : Pan ile peri Ekho'nun kızı. Hizmetçilik yaparken kızını arayan kederli Demeter'I eğlendirmeye çalışırdı.

İamos : Kahramanlık devirlerinde yetişmiş bir kahin. Apollon ile Evadne'nin oğlu. Kahinliği babası Apollon'dan öğrendi.

İanus : Romalıların inancına göre evlerin kapılarını bekleyen tanrı idi.
İapetos : Prometheus'un babası.

İasion : (Jasion) Zeus'un oğlu Demeter'in sevgilisi. Demeter'den Plutos (Zenginlik) adında bir oğlu oldu.

İdas : Aphareus ile Arene'nin oğlu. Apollon'un sevdiği Marpesse adlı kızı kaçırınca Tanrıyla aralarında büyük bir kavga çıktı. Sonunda seçimi Marpesse'ye bıraktılar. Apollon'un sevgisine fazla güvenemeyen Marpesse İdas'ı seçti.

İdmon : Argonautlardan biri, Apollon'un oğlu. İyi bir kahindi. Hatta kendisinin öleceğini bile bile Arganautlar seferine katıldı.

İdaeos : Paris ile Helene'nin oğlu

İkadios : Lykialı bir peri kızı ile Apollon'un oğlu. Bugünkü Gelemiç'I kurmuştu.

İkarios : 1. Attika bölgesinin efsanevi kralı, Dionysos'u evinde misafir etmiştİ 2.Penelope'nin babası. Güzel kızını almak isteyenler arasında bir spor müsabakası tertip etti. Müsabakayı Odysseus kazandı.

İkaros : Daidalos'un oğlu

İkelos : Phobetor adıylada anılan insana ylnız hayvan şekli ile görünen bir rüya tanrısı.

İksion : Baş tanrının karısı Hera'ya göz koyan ve onu baştan çıkarmaya çalışan Lapith'ler kralı. Zeus tarafından cezalandırıldı.

İllia : Romulus ve Romus'un annesi olan Reasilve'nin bir diğer adı.

İllione : Priamos ile Hekube'nin kızı, Polymestor'un karısı.

İlithya : Zeus ile Hera'nın kızı. Doğum tarıçalığı yapardı. Bazı kadınların doğumlarına engel olarak onlara acılar çektirirdi.

İlos : Dardanos'un oğullarından biri. Bir kahraman ve Palladion şehrini kurdu.

İnakhos : Argos'un efsanevi kralı. Okeanos ile Tethys'in oğlu İo'nun babası.

İno : Bir adıda Leukothea olan İno Kadmos ile Harmonia'nın kızı, Kral Athamas'ın ikinci karısı idi. Athamas'tan Learkhos ve Melikertes adında iki oğlu oldu. Kardeşi Semele'nin ölümü üzerine henüz küçük yaşta olan Dianysos'u yanına alıp bakma isteyince Hera buna çok sinirlenip karı kocanın aklını başından aldı. Çıldıran İno oğlu Melikertes'I kaynar suyun içine attı. Kocasıda Learkhoz'u bir geyik olarak görerek av sırasında oğlunu vurdu. İno ne yaptığını fark edince oğlunun cansız bedenini kucağına alıp saraydan kaçtı ve bir kayalığın üzerinden kendini denize attı. Deniz tarıları bu kadına acıyıp onu Lekothea adında bir deniz tanrıçası oğlunu da Palaemon namıyla bir deniz tanrısı yaptılar.
İo : İnakhos'un kızı. Hera mağbedinin rahibesiyken Zeus ona görür görmez tutulmuştu.

İobates : Lykia'nın efsanevi kralı.

İobes : Herakles'in Kerthe'den olan oğlu.

İodama : Beotia mabedinin rahibesi. Bir gece zeka tanrıçası ona kalkanını takmış olarak görününce İodama taştan bir heykel oldu.

İokaste : Oidipus'un annesi. Daha sonradan öz oğlu olduğunu bilmeden Oidipus ile evlendi.

İokastos : Rüzgar tanrısı Eolos'un oğlu.

İola : Oihalia kralı Eurytos'un kızı.

İolaos : İphikles ile Automeduse'nin öğlu. Herakles'in yeğeni. Herakles'e yardım eder onun arabasını sürerdi. Herakles bu kahramanı çok beğendiğinden karısı Magara'yı ona armağan etti. Leipehile (Tekedilmiş aşk) adında bir kızları oldu. Herakles'in ölümünden sonra İolaos onun çocuklarını himayesi altına alıp baktı.

İon : Ksausthos ile Kreuse'nin oğlu. Hellen'in torunu İonia'lar adlarını İon dan aldılar.

İope : Eolos'un kızı, Kepheos'un karısı.

İoksos : Theseus'un torunu.

İphidamas : Troia'lı Antenor'un oğullarından biri. Agememnon tarafından öldürüldü.

İphigeneia : Agamemnon ile Klytemenstre'nin kızı.

İphikles : Herakles'in ikiz kardeşi. Babaları ayrı olmasına ve anneleri onlara farklı zamanda hamile kalmasına rağmen tanrı Zeus sevdiği kadın fazla acı çekmesin diye iki doğumun aynı anda olmasını sağladı. İki kardeş birlikte büyüp, gene birlikte bir çok savaşa katıldılar.

İphiklos : Theselia'da bir şehrin kralı olan Phylakos'un oğlu. Çok usta ve hızlı bir koşucuydu. Ekin tarlasında başakları eğmeden koşabilmesi ile ün salmıştı.

İphimedia : Triops'un kızı. Amcası Aloeus ile evlendi ondan iki oğlu oldu. İphimedia deniz tanrısına aşık olmuştu. Bütün günü deniz kıyısında geçiriyordu. Nihayet deniz tanrısı onun bu saf temiz sevgisine karşılık verdi ve onunla beraber oldu.

İphis : 1. Kıbrıslı güzel Anaksareta'nın sevgilisi, Aphrodite onu kayay çevirdi. 2.Girit'li Ligdos ile Telethausa'nın kızı. Babası bir erkek evlet istediğinden, annesi herkese İphis'in bir erkek olduğunu söyleyerek kandırdı. Bir erkek gibi giydirilip erkek gibi yetiştirildi.Yaşı ilerleyipte evlenme çağına gelince kendisine aşık olan İanthe adında bir kızla nişanlandı. Annesi bu durum karşısında telaşa kapılıp bereket tanrıçası İsis'e yalvardı. Tanrıça ona acıyıp İphis'I güzel bir kızken yakışıklı bir delikanlıya dönüştürdü.

İphistos : Oikhalia kralı Eurytos'un oğlu. Arganuatlar seferine katıldı. Herakle tarafından öldürüldü.

İrene : Eirene diye anılan İrene Horalardan biridir. Barış sembolüydü.

İris : 1. Yeşil ırmağın eski adı.
2.Thaumas ile Elektra'nın kızı. Okeanos soyundan gelmiştir. O gökle yeri birbirne bağlayan ebemkuşağının sembolüdür.

İsis : Güneş tanrısı Horos'un annesi.

İskender : Bir kahraman. Zeus'un oğlu olduğuna inanılırdı.

İskhenos : Gigas'ın oğlu. Olympia şehrinde kıtlık hüküm sürmeye başlayınca tanrılar bu kıtlığın ancak şehrin asıl delikanlısınınkurban edilmesi ile önleneceğini söylediler. Bunun üzerine İskhenos halkının kurtulması için kendi arzusuyla kurban oldu.

İsmene : Oidipus ile Jokoste'nin kızı, Antigone'nin kardeşi.

İsmenos : Niobe ile Amphion'un oğlu. Kardeşleri ile birlikte Apollon tarafından öldürüldü.

İsos : Troia prenslerinden biri Agememnon tarafından öldürüldü.

İssa : Lesbos'lu Makareus'un kızı. Apollondan Prylis isimli bir oğlu oldu. Daha sonradan Prylis ünlü bir kahin oldu.

İstros : Okeanos ile İethys'in oğlu. Bugün Tuna nehri dediğmiz nehrin tanrısı.

İtalos : Girit kralı Minos'un torunu, İtalya'ya adını veren kahraman

İtylos : Aedon ile Zetons'un oğlu. Yalnışlıkla annesi tarafından öldürülünce bülbül oldu.

İtys : Thrakia kralı Tereos ile Prokne'nin oğlu.

İulus : Aeneos'un oğlu Askanius'un bir diğer adı.

İuno : Heranın latince adı.

İupitter : Zeus'un latince adı.

İynks : Pan ile Ekho'nun kızı. Zeus ile İo'nun beraberliklerinde onlara yardımcı olduğu için Hera onu bir kayaya çevirdi.


Jasius : Abas'ın oğlu, Dardanos'un kardeşi.

Jaso : Esklapios ile Epinoe'nin kızı. Hastalıklar tanrıçası.

Junon : Romalıların baş tanrıça Hera'ya taktıkları ad.

Jupiter : Romalıların baş tanrı Zeus'a verdikleri ad.

Juturne : Romalıların su kaynakları tanrıçası.
Juventus : Gençlik tanrıçasının adı. Romalılar gençlik çağına giren delikanlılara bu adı koyardı
Khiron : Kentaurların en meşhuru, en bilgini, en akıllısı. Kronos ile Philyra'nın oğlu idi.Yarı insan yarı tanrıydı, bu yüden ölümsüzdü, ancak Herakle istemeyerek onun ölümüne sebep oldu.

Khronos : Zamanın göğün sembolü

Khrysaor : Altın kılıç, Poseidon'un oğlu.

Khryseis : Agamemnon'un sevgilisi

Khryseos : Khryseis'in babası

Khrysopelea : Bir ağaç perisi. Arkadia'lı bir meşenin içinde yaşıyordu.

Khthonik : Toprağı temsil eden yer tanrıları.

Kikon'lar : Zone sahil bölgesinde yaşayan vahşi bir halk.

Kimmer'ler : Yeraltı alemine inenlerin geçmek zorunda oldukları karanlık diyarlara ve burada yaşayanlara verilen ad.

Kinyras : Kıbrıs kralı. Öz kızı Hyrra'dan Adonis adında bir oğlu vardı.

Kirke : Ünlü büyücü kadın. Helio ile Perseus'un kızı.

Kithairon : Çok güzel bir delikanlıydı.Tisiphoe'ye yüz vermediği için atlarındn biri yılana çevrildi ve delikanlıyı soktu.

Kleitos : Eos'un aşık olduğu bir delikanlı. Korenos adında bir oğulları oldu.

Kleobis : Hera mabedi rahibesi Kydiphe'nin oğlu.

Kleostratos : Bir ejdere kurban edilen delikanlı. Etrafı çengellerle kaplı bir kürnin içindeyken ejder onu yutunca ejderin içine sağlam olarak girerek onu içten parçalayarak öldürdü.

Klinis : Babilli zengin ve dindar bir adam

Klotho : Baht perilerinden biri. Hayat ipliğini eğirir.

Klymene : Okeanos ile Tethys'in kızı.Apollon bu kıza gönül vermişti. Bu birliktelikten Phaeton doğdu

Klymenos : Arkadia'lı krallardan biri. Kendi kızı Harpalyke'ye aşık olmuştu.
Klytaimnestra Agememnon'un karısı. Sevgilisi Aigisthos ile birlikte Agememnon'u öldürdüler. Oğlu Orestes sonradan babasının intikamını aldı ve annesi ile sevgilisini öldürdü.

Klytie : Apollon tarafından sevilen güzel bir kız. Apollon bu kızdan çarçabuk bıkarak bu sefer kız kardeşi olan Leukothoe'ye gönül verdi. Kardeşi ile Apollon arasındaki ilişkiyi babasına anlttığında babası tarafından karanlık bir hendeğe atılarak cezalandırıldı.

Kokytos : Ölüler ülkesinde, yer altında akan gözyaşları ırmağının adı.

Komaetho : Teleboen'ler kralı Pterelas'ın kızı. Babası Amphitryon ile savaşırken ona ihanet etti.Çünkü babasının düşmanına aşıktı

Kombe : Asopos ırmağının tanrısının kızı. Çocukları ile birlikte zalim kocasından kaçtı ve Phrigia'ya yerleşti fakat daha sonradan kendi çocukları tarafından öldürüldü.

Kora : Demeter'in kızı Persophene'in diğer adı..

Korinthos : Zeus'un oğlu.

Koroebos : Poeno canavarını öldüren kahraman.

Koronides : İki kız kardeş, Metiokhe ve Menippe'ye verilen ad. Veba salgınını önlemek için kurban edildiler.

Koronis : Lapith'ler kralı Phleyas'ın kızı. Apollon'dan Asklepios adında bir oğlu oldu. Hamileliği sırasında bir başkasıyla evlşenerek Apollon'a ihanet ettiği için öldürüldü.

Korythos : Zeus ile Atlas'ın kızı Elektra'nın oğlu

Kreon : Korinthos kralı

Kres : Zeus'un bir peri kzından olan oğlu

Kresphontes : Herakidlerden biri.

Kretheus : Eolos ile Enarete'nin oğlu.

Kreusa : Atina kralı Erekhtheus'un kızı. Apollon'dan İon adında bir oğlu oldu.

Kritheis : Anadolu da bir peri kızı. Meles nehri tanrısından Homeros adında bir çocuğu oldu.

Korokos : Çok güzel bir delikanlıydı. Smilaks adında bir peri kızına aşık oldu, aşkına karşılık alamayınca sarardı soldu. Onu Safran çiçeğine dönüştürdüler.

Krommyon : Theseus'un öldürdüğü azgın bir yaban domuzu.

Kronos : Zeus'un lakabı

Krotopos : Argo kralı, Agenor'un oğlu.

Krotos : Pan ile Eupheme'nin oğlu. Eupheme ilham perilerine süt anneliği yapıyordu.

Kuret'ler : Zeus küçükken ağlamasını babası duymasın diye çevresinde gürültü yapıp hoplayıp zıplayan delikanlılar.

Kyane : Syraküze'li bir peri kızı. Hades Persophene'I kaçırdığında bu peri kızı Persophene'i kurtarmaya çalışmış. Bunun üzerine Hades onu göl'e çevirmiş.

Kyanippos : Thesselia'lı Pharaks'ın oğlu. Leukone adlı çok güzel bir kızla evlenmişti.

Kybele : Eski Anadolu da Phrigia'da tanrıların anası sayılır.

Kykhreus : Poseidon ile Salamis'in oğlu. Salamine adasına musallat olan korkunç ejderi yok etti.

Kyklop'lar : Alınlarının ortasında tek gözleri olan devler.

Kyknos : Poseidon'un oğlu. Kuğular tarafından büyütüldü.

Kydnos : Anfiale'nin oğlu, ayrı insan yarı nehir idi.

Kyillene : Arkadia'lı bir peri kızı. Lykon'un annesi.

Kynosura : İda dağında bulunan bir peri kızı. Zeus'a süt annelik etti.

Kyparissos : Telephos'un oğlu, çok güzel bir delikanlıydı. Apollon bu delikanlıya aşık oldu.

Kypris : Aphrodite'in bir lakabı

Kyrene : Lapith'ler kralının kızı. Ormanda vahşi bir hayat yaşıyordu. Apollon onu görüp aşık oldu ve onu Lybia'ya götürerek orada evlendi.

Kyzikos : Ünlü bir kahraman Bugün kapıdağ yarımadası üzerindeki eski ve tarihi bir şehre adını vermiştir.


Ladda : Amphion'un kızı, topal ve çirkin olduğundan arkadaşları tarafından hor görülen Ladda Aetion ile evlenmişti. Bu çirkin kadından doğacak çocuğun bir gün Korinthos'a kral olacağını tanrılar haber verdiklerinden, çocuğun öldürülmesi için on seçme katil yollandı. Ancak çocuğun masumiyeti karşısında katillerin hiç biri ona zarar vermeye kıyamamışlardı.

Laddakid'ler : Thebia kralı Labdakos'un
Pleisthenes : Atreus'un oğlu. Onu amcası Tyestes yetiştirdi ve daha sonra öz babasını öldürtmeye çalıştı.
Ploutos : Zenginlik servet tanrısı. Demeter ile İason'un oğlU.
Pluton : Cehennemler tanrısı Hades'in latince adı.
Podaleirios : Aslepios'un oğlu kahrmanlık devrinin meşhur hekimi.
Podarkes riamos'un diğer adı.
Poibos : Apollon'un lakabı
Poine : (Poene) İntikam ve ceza tanrıçası. Hiddet'in anası olduğu söylenir.
Polhymnie : Dans ilham perisi.
Polias : Athena'nın lakabı
Polites : Priamos ile Hekabe'nin oğlu.Çok hızlı koşardı.
Polluks : Leda'nın oğlu. Kastor'un kardeşi, Diosku'lardan biri.
Poltys : Poseidon'un oğullarından biri.
Polybos idipus'un üvey babası, Khorinthos kralı.
Polbotes :Tanrılarla savaşan devlerden biri. Poseidon tarafından öldürüldü.
Polydamos : Troia kahramanlarından. Panthoos'un oğlu ve Hector'un arkadaşı.
Polydektes :Magnes'in oğlu Seriphos adasının kralı.
Poldeukes : Kastor'un ikiz kardeşi. İki kardeşe Dioskur'lar adı verilir.
Poldoros : Kadmos ile Harmonia'nın oğlu. Nykteus'un kızı ile evlendi, Labdakos adında bir oğlu oldu.
Polydos : Korintoslu meşhur bir kahin.
Polhymnia : Musalardan biri. Şairlere heyecan ilham ederdi.
Polkaste : İkarios'un karısı, Penelope'nin annesi
Polykrite : Naksos adasınınkahramanı olan güzel bir kadın.
Polymede : Auotolykos'un kızı. Aeson'un karısı.Jason'un annesi. Kocası ölüme mahkum edilince kandini astı.
Polyneikes :Eteokles'in kardeşiOidipus ile İokastenin oğlu.
Polyphemos oseidon'un oğlu olan korkunç dev.
Polksena : Priamos ile Hekaube'nin kızı.Yunan kahramanlarından Akhileus bu kıza gönül vermişti. Fakat birlikte olamadan her ikiside öldüler.
Polykso :Troia savaşında öldürülen meşhur kahraman Tlepolemus'un karısı.
Polypontea :Hipponoos ile Thrassa'nın kızı. Artemis'in av arkadaşıydı.Aphrodite aşka boyun eğmeyen bu kızı bir erkek ayıya aşık etti. Polypontea'nın bu ayıdan iki oğlu oldu. Orios ve Agrios.
Pomona : Romalıların meyve tanrıçası.
Pontos oseidon'un oğlu, karadenize adını vermişti.
Poros :Bereket tanrısı. Metis'in oğlu.Penia ile evlendi ve bundan Amour doğdu.Böylece aşkın babası bolluk anası yoksulluk oldu.
Poseidon :Yunanlıların deniz tanrısına verdikleri ad. Romalılar ona Neptune der.
Pothos :Eros'un yanından hiç ayrılamayn arkadaşlarından biriAşk arzusunun sembolü idi. Aphrodite'in oğlu.
Praksidike :Adalet tanrıçası sayılıyor ve hiddete kapılanlara sakin olmalarını telkin ediyordu. Babası muhafız tanrısı Soter idi. İki kızı vardı,Homonoe(Birlik) ve Arete(Fazilet)
Priamos :Troia şehrinin son kralı. Paris ile Hector elli oğlu arasından en tanınmışlarıdır.
Priapos :Bugünkü Lapseki şehrinin tanrısı. Dionysos ile Aphrodite'in oğlu.
Proitos :Tiryns kralı. Bellerophon Proitos'un sarayına sığınmıştı.
Promakhos :Athena'nın lakabı.
Prokne :Atina kralı Pandion'un kızı.
Prokrustes oseidon'un oğlu olduğu söylenen bir haydut.
Proetid'ler :Argos kralı Proetos ileSthenebea'nın kızlarına verilen ad. Bu üç kız kardeş kendilerini Hera'dan daha güzel gördükleri için akılları başlarından alındı.
Proetos :Argos kralı. Abas'ın oğlu, Akrisios'un ikiz kardeşi.
Promakhos :Zeka tanrıçasının lakabıdır.
Prometheus :Bir titan oğlu, ilk insanı yaratmıştır.
Propoetid'ler :Kıbrıslı Amathonte'nin kızları.Aphrodite'in kudretini inkar ettikleri için Aphrodite tarafından cezalandırıldılar. Tanrıça onları iflah olmaz ******lere dönüştürdü.
Proteus eniz tanrısı Poseidon ile Phenike'nin oğlu.
Protesailaos :Thessalialı bir yiğit. Troia savaşında karaya çıkan ilk yunanlıydı, hemen öldürüldü.
Prytaneion :Hestia'nın kutsal ateşinin yakıldığı yer.
Psykhagogos:Hermes'in lakabı. Ölülerin ruhlarını götürücü anlamındadır.
Psykhe :Ruh.Eros'un karısı.
Pygas ygmaiosların kraliçesi idi. Kendini tanrıçalara eş gördüğünden Artemis ile Hera onu turna kuşuna çevirdiler.
Pygmaios :Yunan mitolojisinin efsanevi cüceleri Lillipular. Boyları yarım metreden kısa oldukça cesur insanlardı.
Pygmalion :Kıbrıslı heykeltraş.Yaptığı heykele aşık olmuştu.
Pylades restes'in en yakın dostu. Arkadaşının hayatını kendi hayatından üstün tutmuştur.
Pylios :Hephaisrtos'un oğlu
Pylos :Nestor'un yurdu Messenia da bir liman
Pyramos :Thisbe'nin sevgilisi. Bunların birbirlerine duydukları sevgi çok meşhurdu.
Pyrene :İspanya kralının kızı.Herakles bu güzele gönül vermişti.Birlikteliklerinden bir yılan yavrusu doğdu.
Pyreneos hokide kralı ilham perilerine göz koymuştu ancak başarılı olamadı.
Pyrrha :Epimetheus ile Pandora'nın kızı, Deukalion'un karısı.
Pyrrhos :Akhilleus'un oğlu Neoptolemos'un lakabı.
Pythia :Gaipten haberler veren Apollon rahibelerine verilen ad.
Python :Gaia'nın doğurduğu efsanevi yılan. Yüz tane başı, alev kusan yüz tane ağazı vardı. Apollon tarafından öldürüldü.
Raros :Karnaos'un oğlu. Triptolemos'un babası. Eleusis de Raros vadisine adını verdi.
Remus :Romulus'un ikiz kardeşi, Mars ile Rea Silvanın oğlu, Roma şehrinin kuruluşunda önemli bir yeri vardır.
Rhakios :Giritli bir kahraman, Lebes'in oğlu. Manto ile evlenmişti.
Rhadamantys:Cehennemlerde bulunan meşhur bir yargıç. Zeus ile Europa'nın oğlu ve Girit kralı Minos'un kardeşidir.
Rhadios :Neleus ile Khloris'in oğlu. Pylos şehrine saldırdığı için Herakles tarafından öldürüldü.
Rhea ağlık bölgelerin tanrıçası idi. Bir adıda İdalı ana idi. Zeus'u onun büyüttüğüne inanılırdı.
Rheme :Şöhret tanrıçası. Gaia tarafından yaratıldı, Zeus'a habercilik yaptı.
Rhesos :Thrakia'lı bir kahraman Troia savaşında Troia'lılara yardıma koştu.
Rhodope :Artemis'in hizmetindekilerden biriydi ve masumiyetini sonsuz dek saklamak istiyordu, ancak bu durumdan hoşlanmayan Aphrodite onu haşin ve ahlaksız bir avcı olan Euthynokos'a aşık etti. İki sevgili dağlarda gizlice buuşup birlikte oluyorlardı. Artemis bunu haber alınca onu sevgilisi ile gizlice buluştuğu mağarada Styks ırmağına dönüştürdü.
Rhodos :Güneş'in karısı. Rhodos adasına adını verdi.
Rhoetos :Tanrılarla savaşan devlerden biri. Dionysos tarafından öldürüldü.
Rhoksane :Kordyas'ın kızı. İran şahının oğlu Medos ona tecavüz etti, cezalandırılacağından korkan Medos kendininehre attı. O günden sonra nehrin adı Medos olarak değiştirildi.(Bu günkü Fırat)
Rhopalos :Herakles'in oğlu, Phaestos'un babası.
Rhytia :Korybant'ların annesi. Samothrake adasında yaşayan bu dokuz kardeşin Apollon'un çocukları oldukları söylenir.
Risus :Neşe ve kahkaha tanrısı. İnsanların kalplerinden kederleri kovan acıları yatıştıran bir tanrıydı.
Romos :Roma şehrini kuran ve adını veren kahraman.
Romulus :Mars ile Rea Silva'nın ikiz oğullarından biridir. Ropma şehrinin kuruluşunda önemli rol oynamıştır.
Ros :Hava ile Ay'ın oğlu, Çiy Şebnem tanrısı. Ros, seher tanrısı Eos'un kocasıydı
SALMAKİS:Bir su perisi."Salmakis ve Hermaphroditos"adlı öykünün kadın kahramanı.
SALMONEUS:Aiolos ile Enarete2nin oğlu,kurnazlığıyla ünlü Sisyphos'un kardeşi.
SARPEDON:Bellerophontes'in kızı Laodamedia ile Zeus'un birleşmesinden doğan Lykialı yiğit.Anadolu topraklarını istilacı Yunanlılara karşı savunmak için Troialı yurttaşlarına yardıma gelmişti.Büyük bir yiğitlik ve özveriyle çarpıştı,zaman zaman da gevşek davranıyor gerekçesiyle Hektor'u bile eleştirdi.Ama yazgı tanrıçalarının çizdikleri alımyazısına göre Lyka'ya sağ dönemiyecektir Sarpedon ve öyle de olur nitekim.Bu yazgıyı babası tanrılar başbuğu Zeus, bir başka Lykialı oğlu tanrı Apollon'a.onu yurduna,Lykia toprağına götürmesini buyurur.
SATRYLER:Keçi ailesinden yarı insan, yarı hayvan yaratıklar.
SEİRENLER(SİRENLER):Yarı kuş,yarı kadın efsanevi yaratıklar.Çok güzel şarkılar söylerlerdi.Gemiciler de bu şarkıları duyunca her şeyi unutup seslerin geldiği yöne giderlermiş.Seirenler de onları götürüp parçalarmış.
SELENE:Titan çift Hyperion ile Theia'nın kızı,Helios'un(Güneş) ve Eos'un (Şafak) kız kardeşi.Ayı temsil ederdi.
SEMELE:Kadmos ile Harmonia'nın kızı.Dionyso'un annesi.
SESTOS:Çanakkale Boğazı'nın Avrupa yakasında bir kent "Hero ile Leandros"öyküsünde geçer.
SİLENOS: Şarap tanrısı Dionys'un çok sevdiği bir satyr.
SİSYPHOS: Ailos ile Enarete'nin oğlu. Deukalion soyundan gelir. Kurnazlığı ve düzenbazlığıyla ünlüdür.Bu nedenle onun Odysseus'un babası olduğuda söylenir. Odysseus'un o denli akıllı ve kurnaz oluşu bu yüzdenmiş.
Sisyphos ölümünden sonra Hades'te çok ağır bir cezaya çarptırılmıştı:Koca bir kayayı binbir güçlükle yuvarlaya yuvarlaya bir dağın tepesine çıkarmak zorundaydı.Ama tam doruğa ulaştığı zaman kaya aşağıya yuvarlanıyor,Sisyphos yine aynı çabanın içine giriyordu. Sonsuza değin sürecekti bu azap.
Peki, Sisyphos niye bu akıl almaz cezaya layık görülmüştü acaba?Bunun yine Sisyphos'un düzenbazlığından kaynaklandığı söylenir. Zeus, bir kartal biçimine girerek ırmak-tanrıAsopos'un kızı peri Aigina'yı kaçırmıştı. O sırada Korinthos kralı olan Sisyphos kızını her yerde aramakta olan Asopos'a Aigina'ya ne olduğunu söyleyeceğini bildirdi.Ama bir de koşul ileri sürdü: Asopos da buna karşılık Korinthos'a yeterince su verecekti.
Vay senmisin tanrılar başbuğunu ele veren! Zeus da bunun üzerine Ölüm Tanrısı Thanatos'u gönderdi.Sisyphos'un canını alsın diye. Ama kurnazlar kurnazı Sisyphos postu kolayca kaptırı mı? Allem etti, kallem etti,Thanatos'u bağlayıp bir yere kapadı, kapadı ama bu kez de hiç kimse ölmez oldu. O zaman da ölüler ülkesinin hakanı Hades başlamasın mı. "Krallığım bu gidişle ıssız, çorak bi
r çöle dönecek," diye yakınmaya! Thanatos tanrının beceriksiz çıktığını gören Zeus, Ares'i göndermiş olup onu kurtarıp getirsin diye.Ölümün yardımına savaş tanrısının koşması anlamlı. Savaşla ölüm birarada bulunmaz mı? Ölüm olmadıktan sonra savaşın ne anlamı kalır ki!
Ares bu işi başarmış, ölüler dünyası da o zaman yeniden dolmaya başlamış. Üstelik oraya ilk gidenlerden biri de Sisyphos olmuş. Ama kurnaz Sisyphos bu konuda da önlemini almışmış. Hades'e inmeden önce karısına ölüler için yapılması gereken hiç bir dinsel töreni yapmamasını söylemiş. Sonra da ölüler dünyasının hakanı ve ecesi önünde başlamış karısından acı acı yakınmaya dinsizce davranışı için. Öyle çok söylenmişki, öyle sızlanmış ki, Hades ve Persephone artık bıkmışlar da,"hadi git, ne hesabın varsa gör karınla da öyle gel, ama fazla oyalanayım deme sakın!" diyerek Siyphos'u serbest bırakmışlar. Sisyphos bir kez çıktı ya yeryüzüne, bir daha kolay kolay geri döner mi! Adamakıllı ihtiyrlayıncaya değin Hades'e gitmemenin yolunu bulmuş binbir düzen ve dolapla. Ama kaçınılmaz olarak gittiği zaman da işte o ağır cezaya çarptırılmış.
SKYLLA: Çok korkunç bir deniz ejderi.Adı 'Kharybdis' ile birlikte Odysseia destanında geçer.
SKYLLA: Megara kralı Nisos'un kızı. Girit kralı Minos'a olan aşkı uğruna babasını öldürdü, kendi Minos'a teslim etmek istedi. Ama Minos bile bu alçaklıktan tiksindi ve kızı kovdu.
SOTEİRA: Tanrıça Athena'nın sıfatlarından biri 'Esenlik Dağıtan' anlamına gelir.
SPARTOİ: Kadmos'ur yere ektiği ejderha dişlerinden çıkan savaşçılar. Bunlar daha topraktan biter bitmez birbirleriyle dövüşmeye başlamışlardı.
SPHİNKS: Pontos ve Gaia soyundan Ekhidna ile Orthos'un çocukları kadın yüzlü ve göğüslü, aslan ayaklı ve kuyruklu bir canavar.
STHENEBOİA: 'Anteia' da denir. Tryns kralı Proitos'un karısı, Lykia kralı İobates'in kızı, Bellerophontes'e aşık olmuştu, ama genç adam ona yüz vermeyince iftirada bulundu.
STYKS: Titan çift Okeanos'la Tethys'ün kızı, yeraltı ırmaklarından biri. Zeus, titanları cezalandırmak için bütün ölümsüzlükleri yardıma çağırdığı zaman çoçuklarını toplayarak ilk önce o gitmişti tanrılar başbuğunun yanına.
Tanrılar bu ırmağın üzerine yemin ederlerdi.
SYMLEGADLAR: İstanbul Boğazın'dan Karadeniz'e doğru çıkarken Boğaz'ın iki yanında bulunan kayalar. Argonautlar yolculuğunda adları geçer.
SYRİNKS: Keçi ayaklı tanrı Pan'ın aşık olduğu bir peri kızı. Aynı zamanda onun kavalınında adı.
TALOS: Tunç çağından kalma bir dev. Girit adasının bekçisiymiş. Yöreden geçen gemilerin üzerine taşlar atarak batırır, daha olmazsa geminin içine atlar, kor haline getirdiği bedeniyle gemiyi yakarmış. Argonautlar yolculuğu sırasında büyücü Medeia onun zayıf yanını bularak üstesinden gelebilmiş.
TANTALOS: Efsanevi Lydia kralı, Pelops ve Niobe'nin babası.
TARTAROS: Thebaili ünlü bilici. Spartoiler soyundanmış. Hem erkekliği, hem de kadınlığı yaşamış. Athena'yı yıkanırken çıplak gördüğü ya da Hera ile Zeus arasındaki bir tartışmada kadınlık sırlarını açığa vurduğu için bu tanrıçalar tarafından kör edildiği söylenir. Odysseia destanında Odysseus'un sorularını yanıtlar Hades'te. Ama onun en önemli rolü Oidipus'la ilgili olanıdır.
TELEMAKHOS: Odysseus'la Penelopeia'nın oğlu.
TELEPHOS: Herakles ile Auge'nin oğlu. Bergama kentinin efsanevi kurucusu.
Apollon tanrının Delphoi'deki tapınağının bilicisi. Aleos'a kızı Auge'den doğacak bir çocuğun dayılarını öldüreceğini söylemişti. Arkadia kralı Aleos bunun üzerine kızını tanrıça Athena'nın tapınağına adadı. Ama günün birinde nasıl olduysa yiğit Herakles, Age ile karşılaşmış ve bir bakışta aşık oluvermişti kıza. Onların bir araya gelmesinden Telephos doğdu.
Aleos, bunca önleme karşın kızının yine de bir çocuk doğurduğunu öğrenince çok kızdı. Kehanetin gerçekleşmesini önlemek amacıyla hem kızını, hem de torunu Telephos'u bir sandığa koyarak denize attırdı. Sandık yüze yüze Mysia kıyılarına geldi. Oranın kralı Teuthras, Auge ve oğlunu kurtardı. Anneyle evlendi, çocuğu da kendine evlat edindi. Teuthras'ın ölümünden sonra Telephos , Mysia bölgesine kral oldu.
Bir başka anlatıma göre ise Telephos gerçekten de bilmeden dayılarını öldürmüştü. Yine bilmeden kendi öz annesi Auge ile evlenecekti ki, gerdek gecesi aralarından bir yılan geçerek onları ayırdı.
TETHYS: Uranos ile Gaia'nın kızı bir dişi titan. Yeryüzündeki bütün ırmakların anası sayılır. Okeanos'la olan evliliğinden binlerce tanrısal dişi varlık doğmuştu.
THALİA: Üç Kharitten biri.
THANATOS: Ölüm tanrısı. Nyks'in (Gece) oğlu, Hypnos'un (Uyku) kardeşi.
THAUMAS: Gaia ile Pontos'un oğlu, denizdeki şaşılacak şeylerin tanrısı. Elektra ile evliliğinden İris ve Harpylar doğmuştu.
THEMİS: Uranus ile Gaia'nın kızı bir kadın titan. Evrenin yasa ve düzenini temsil eder. Zeus'un ikinci olarak evlendiği eşidir. Bu evlilikten 'Moiralar' ve 'Horalar' doğmuştur.
THEOGONİA: Yunanlı ozan Hesiodos'un yapıtı. "Tanrıların Doğuşu' anlamına gelir.
THERMODON ÇAYI: Orta Karadeniz bölgesindeki günümüz Terme çayı. Amozonlar bu yörede bir devlet kurmuşlardı. Başkentleri "Themiskyra' kenti idi.
THERSİTES: Troia önlerindeki Akha ordusunda bir asker. Homeros onu "İyon'a gelen en çirkin kişi, çarpık bacaklı, bir ayağı aksak, sırtı kambur, başında saçı tek tek biri."diye tanıtır. Kralları kızdıracak, Argosluları güldürecek saçma sapan sözler söylermiş.Agamemnon'a dil uzatacak olmuş, ama Odysseus'tan adamakıllı bir dayak yiyerek susup oturmuş köşesinde. Daha sonraları 'huylu huyundan vaz geçmez' sözünü doğrularcasına, Amazonlar Kraliçesi Penthesileia'nın ölüsüne sevdalanan Akhilleus'la alay etmiş, bu yüzdende canından olmuş.
Ama William Shakespeare'in Troilos ile Kressida adlı yapıtında bir soytarı olarak görürüz Thersites'i. Hemeros'un her birinin yiğitliğini öve öve göklere çıkardığı en önde gelen Yunan kahramanlarını en ağır sözlerle niteleyip yererek bir güzel dalganı geçer onlarla.
THESEUS: Atina kralı Aigeus ile Aitgra'nın oğlu. Ama asıl babası Poseidon'muş. Atina'nın ulusal kahramanı sayılır. Eski Yunan dünyasının adları bir çok olayda geçen en büyük üç kahramanlarından biridir.
THESTİOS: Leda'nın babası olduğu ileri sürülen Aitolia kralı. Öteki kızı da Meleagros'un annesi Althaia imiş.
THEDİS: Nereidler denilen elli Nereus kızından biri. Peleus'un karısı, Akhilleus'un annesi, Peleus'la tanrıların mekanıOlympos'ta dillere destan, görkemli bir düğünle evlendi.
Thedis'in adı özellikle İlyada destanında sıkça geçer. Bu güzel kıza hem tanrılar başbuğu Zeus, hem de denizler hakanı Poseidon aşık olmuşlardı, ama ondan doğacak çocuğun babasından daha güçlü olacağını öğrenince bu sevdalarından vazgeçmişlerdi. Bu yüzden de onun Aiakos'un oğlu Peleus'la evlendirdiler.
THYESTES: Pelops'un oğlu, Atreus'un kardeşi. Soybaşı olan Lydia kralı Tantalos'la başlayan lanet zinciri onun oğlu Pelops yoluyla Atreus ve Thyestes'e uzanır ve Agamemnon'da sürer gider.
TİSİPHONE: Öç tanrıçaları erinyslerden biri.
TİTANLAR: Gaia ile Uranus'un çocukları olan titanların sayısı altısı erkek, altısı kız olmak üzere on ikidir.Adları şöyledir.
Erkekler: Okeanos, Koios, Hyperion, Krios, İapetos, Kronos.
Kızlar : Tethys, Phoibe, Theia, Eurybie, Klymene, Rhea.
TİTANOMAKHİA: Titanlar ve devlerin arasındaki savaş.
TİTHONOS: Şafak tanrıçası Eos'un sevgililerinden biri. Troia kralı Laomeden'un oğlu. Sevgililerini kaçırmayı alışkanlık edinen Eos, yakışıklılığına hayran olup vurulduğu bu prensi de kaçırarak sarayına götürdü ve onunla evlendi. Eos, sevgilisi için Zeus'tan ölümsüzlük dilemişti, ama gençlik dilemeyi unuttuğu için Tithonos yaşlana yaşlana küçülüp büzüldü, sonunda da bir cırcır böceği ya da çekirgeye dönüştü.
TİTYOS: Ünlü cehennemliklerden biri. Leto'ya tecavüz etmek istemişti. Bu yüzden Hades'te ağır cezaya çarptırıldı. Her gün iki akbaba gelip iki yandan çiğerini didikliyordu, ama hiçbir şey yapamıyordu.
TRİTOGENEİA: Tanrıça Athena'nın sıfatlarından biri. "Triton" soylu demektir.
TRİTON: Poseidon'la Nereus kızlarından Amphitrite'nin oğlu. Belden aşağısı balık, yukarısı insan olarak tasarlanırdı.
TROİLOS: Troia kralı Priamos ile karısı Hekabe'nin en küçük oğlu. İlyada'da adı geçer. Hemoros'a göre arabayla savaşırken öldürülmüştür.Daha sonraki efsaneler göreyse kız kardeşi Poyksene ile birlikte kurban edilmiş yada çeşme başında atına su verirken Akhilleus kurban edilmiş.
TROS: Troia kentine adını veren kral. Zeus'un bir kartal biçimine girerek Olympos'a kaçırdığı Ganymedes'in babası. Efsanelerde rol oynamaz.
TYKHE: Yazı tanrıçası. Okeanos ile Tethys'ün kızlarından biri.
TYNDAREOS: Sparta kralı. Zeus bir kuğu biçiminde Lede'ya yanaştığında Leda, Tyndareos ve Dioskurların ölümlü babası sayılır. Tyndareos gençliğinde kardeşi tarafından Sparta'dan kovulmuş ve gelip Aitolia kralı Thestios2un sarayına sığınmıştı. Thestios ona kızı Leda'yı eş olarak verdi.
TYPHON: Gaia'nın Tartaros'la birleşerk dünyaya getirdiği yüz yılan başlı ejderha. Zorlu bir kavgadan sonra Zeus onu yıldırımlarıyla vurarak Etna dağının dibine gönderdi.
UDEUS: Euripe'nin babası. Kadmos'un arkadaşlarından biri.
UFENS : İtalya prenslerinden biri. Turnus yardımcısı. Troia'lı Gyas tarafından öldürüldü.
UKELEGON: Priamos'un dostlarından biri. Troia da çok önemli şahsiyetti. Yaşlı olduğundan savaşa katılamamıştı.
ULİUS: Apollo'nun isimlerinden biri. Canlı sıhhatlı anlamına gelir.
URANOS: 'Gök' demektir. Gaia başlangıçta onu tek başına doğurmuştu. Sonra da onunla birleşerek Titanları, Devleri bir araya getirdi
VESTA: Ocak başı tanrıçası Hestia'nın diğer adı.
VAGİTANOS : Çocukların bağırmalarını ve ağlamalarını idare eden tanrı.
VAKANA : Kırlarda sayfiyelerde dinlenen, istrahat edenleri koruyan tanrı.
VELOVİS: Bir Roma tanrısı. Yer altı tanrılarından sayılmakta, volkanlar ve balıkları bunun idare ettiğine inanılırdı.
VENÜS: Güzellik ve aşk tanrıçası Aphrodite'nin bir diğer adı.
VULTURUS: Apollo'nun lakabı.
YPHİKLES: Amphitryon ile Alkmene'nin oğlu. Alkides'in ikiz kardeşi. Alkides'in babası Zeus olmasına rahmen Zeus sevgilisinin ikinci bir defa doğum sancıları çekmemesi için ikisini aynı zamanda doğurtmuştu.
YPHİTİME : Hermes'in aşık olduğu bir Nymphe. Bu birlikteliğin sonucunda Satyr'ler doğdu.
ZEPHYROS : Astraios'la şafak tanrıçası Eos'un oğlu. Batı rüzgarlarının simgesidir.
ZETES : Rüzgar tanrı Boreas'ın iki oğlundan biri. Öteki Kalaist'tir.Serüvenleri Argonautlar yolculuğuyla ilgilidir.
ZETHOS : Zeus ile Antiope'nin oğlu. Amphion'un ikiz kardeşi.
ZEUS : Kronos ile Rheia'nın oğlu. Bütün tanrıların ve insanların hakanı. Mitolojide adının geçmediği öykü yok gibidir,
 
 
Pleisthenes : Atreus'un oğlu. Onu amcası Tyestes yetiştirdi ve daha sonra öz babasını öldürtmeye çalıştı.
Ploutos : Zenginlik servet tanrısı. Demeter ile İason'un oğlU.
Pluton : Cehennemler tanrısı Hades'in latince adı.
Podaleirios : Aslepios'un oğlu kahrmanlık devrinin meşhur hekimi.
Podarkes riamos'un diğer adı.
Poibos : Apollon'un lakabı
Poine : (Poene) İntikam ve ceza tanrıçası. Hiddet'in anası olduğu söylenir.
Polhymnie : Dans ilham perisi.
Polias : Athena'nın lakabı
Polites : Priamos ile Hekabe'nin oğlu.Çok hızlı koşardı.
Polluks : Leda'nın oğlu. Kastor'un kardeşi, Diosku'lardan biri.
Poltys : Poseidon'un oğullarından biri.
Polybos idipus'un üvey babası, Khorinthos kralı.
Polbotes :Tanrılarla savaşan devlerden biri. Poseidon tarafından öldürüldü.
Polydamos : Troia kahramanlarından. Panthoos'un oğlu ve Hector'un arkadaşı.
Polydektes :Magnes'in oğlu Seriphos adasının kralı.
Poldeukes : Kastor'un ikiz kardeşi. İki kardeşe Dioskur'lar adı verilir.
Poldoros : Kadmos ile Harmonia'nın oğlu. Nykteus'un kızı ile evlendi, Labdakos adında bir oğlu oldu.
Polydos : Korintoslu meşhur bir kahin.
Polhymnia : Musalardan biri. Şairlere heyecan ilham ederdi.
Polkaste : İkarios'un karısı, Penelope'nin annesi
Polykrite : Naksos adasınınkahramanı olan güzel bir kadın.
Polymede : Auotolykos'un kızı. Aeson'un karısı.Jason'un annesi. Kocası ölüme mahkum edilince kandini astı.
Polyneikes :Eteokles'in kardeşiOidipus ile İokastenin oğlu.
Polyphemos oseidon'un oğlu olan korkunç dev.
Polksena : Priamos ile Hekaube'nin kızı.Yunan kahramanlarından Akhileus bu kıza gönül vermişti. Fakat birlikte olamadan her ikiside öldüler.
Polykso :Troia savaşında öldürülen meşhur kahraman Tlepolemus'un karısı.
Polypontea :Hipponoos ile Thrassa'nın kızı. Artemis'in av arkadaşıydı.Aphrodite aşka boyun eğmeyen bu kızı bir erkek ayıya aşık etti. Polypontea'nın bu ayıdan iki oğlu oldu. Orios ve Agrios.
Pomona : Romalıların meyve tanrıçası.
Pontos oseidon'un oğlu, karadenize adını vermişti.
Poros :Bereket tanrısı. Metis'in oğlu.Penia ile evlendi ve bundan Amour doğdu.Böylece aşkın babası bolluk anası yoksulluk oldu.
Poseidon :Yunanlıların deniz tanrısına verdikleri ad. Romalılar ona Neptune der.
Pothos :Eros'un yanından hiç ayrılamayn arkadaşlarından biriAşk arzusunun sembolü idi. Aphrodite'in oğlu.
Praksidike :Adalet tanrıçası sayılıyor ve hiddete kapılanlara sakin olmalarını telkin ediyordu. Babası muhafız tanrısı Soter idi. İki kızı vardı,Homonoe(Birlik) ve Arete(Fazilet)
Priamos :Troia şehrinin son kralı. Paris ile Hector elli oğlu arasından en tanınmışlarıdır.
Priapos :Bugünkü Lapseki şehrinin tanrısı. Dionysos ile Aphrodite'in oğlu.
Proitos :Tiryns kralı. Bellerophon Proitos'un sarayına sığınmıştı.
Promakhos :Athena'nın lakabı.
Prokne :Atina kralı Pandion'un kızı.
Prokrustes oseidon'un oğlu olduğu söylenen bir haydut.
Proetid'ler :Argos kralı Proetos ileSthenebea'nın kızlarına verilen ad. Bu üç kız kardeş kendilerini Hera'dan daha güzel gördükleri için akılları başlarından alındı.
Proetos :Argos kralı. Abas'ın oğlu, Akrisios'un ikiz kardeşi.
Promakhos :Zeka tanrıçasının lakabıdır.
Prometheus :Bir titan oğlu, ilk insanı yaratmıştır.
Propoetid'ler :Kıbrıslı Amathonte'nin kızları.Aphrodite'in kudretini inkar ettikleri için Aphrodite tarafından cezalandırıldılar. Tanrıça onları iflah olmaz ******lere dönüştürdü.
Proteus eniz tanrısı Poseidon ile Phenike'nin oğlu.
Protesailaos :Thessalialı bir yiğit. Troia savaşında karaya çıkan ilk yunanlıydı, hemen öldürüldü.
Prytaneion :Hestia'nın kutsal ateşinin yakıldığı yer.
Psykhagogos:Hermes'in lakabı. Ölülerin ruhlarını götürücü anlamındadır.
Psykhe :Ruh.Eros'un karısı.
Pygas ygmaiosların kraliçesi idi. Kendini tanrıçalara eş gördüğünden Artemis ile Hera onu turna kuşuna çevirdiler.
Pygmaios :Yunan mitolojisinin efsanevi cüceleri Lillipular. Boyları yarım metreden kısa oldukça cesur insanlardı.
Pygmalion :Kıbrıslı heykeltraş.Yaptığı heykele aşık olmuştu.
Pylades restes'in en yakın dostu. Arkadaşının hayatını kendi hayatından üstün tutmuştur.
Pylios :Hephaisrtos'un oğlu
Pylos :Nestor'un yurdu Messenia da bir liman
Pyramos :Thisbe'nin sevgilisi. Bunların birbirlerine duydukları sevgi çok meşhurdu.
Pyrene :İspanya kralının kızı.Herakles bu güzele gönül vermişti.Birlikteliklerinden bir yılan yavrusu doğdu.
Pyreneos hokide kralı ilham perilerine göz koymuştu ancak başarılı olamadı.
Pyrrha :Epimetheus ile Pandora'nın kızı, Deukalion'un karısı.
Pyrrhos :Akhilleus'un oğlu Neoptolemos'un lakabı.
Pythia :Gaipten haberler veren Apollon rahibelerine verilen ad.
Python :Gaia'nın doğurduğu efsanevi yılan. Yüz tane başı, alev kusan yüz tane ağazı vardı. Apollon tarafından öldürüldü.
Raros :Karnaos'un oğlu. Triptolemos'un babası. Eleusis de Raros vadisine adını verdi.
Remus :Romulus'un ikiz kardeşi, Mars ile Rea Silvanın oğlu, Roma şehrinin kuruluşunda önemli bir yeri vardır.
Rhakios :Giritli bir kahraman, Lebes'in oğlu. Manto ile evlenmişti.
Rhadamantys:Cehennemlerde bulunan meşhur bir yargıç. Zeus ile Europa'nın oğlu ve Girit kralı Minos'un kardeşidir.
Rhadios :Neleus ile Khloris'in oğlu. Pylos şehrine saldırdığı için Herakles tarafından öldürüldü.
Rhea ağlık bölgelerin tanrıçası idi. Bir adıda İdalı ana idi. Zeus'u onun büyüttüğüne inanılırdı.
Rheme :Şöhret tanrıçası. Gaia tarafından yaratıldı, Zeus'a habercilik yaptı.
Rhesos :Thrakia'lı bir kahraman Troia savaşında Troia'lılara yardıma koştu.
Rhodope :Artemis'in hizmetindekilerden biriydi ve masumiyetini sonsuz dek saklamak istiyordu, ancak bu durumdan hoşlanmayan Aphrodite onu haşin ve ahlaksız bir avcı olan Euthynokos'a aşık etti. İki sevgili dağlarda gizlice buuşup birlikte oluyorlardı. Artemis bunu haber alınca onu sevgilisi ile gizlice buluştuğu mağarada Styks ırmağına dönüştürdü.
Rhodos :Güneş'in karısı. Rhodos adasına adını verdi.
Rhoetos :Tanrılarla savaşan devlerden biri. Dionysos tarafından öldürüldü.
Rhoksane :Kordyas'ın kızı. İran şahının oğlu Medos ona tecavüz etti, cezalandırılacağından korkan Medos kendininehre attı. O günden sonra nehrin adı Medos olarak değiştirildi.(Bu günkü Fırat)
Rhopalos :Herakles'in oğlu, Phaestos'un babası.
Rhytia :Korybant'ların annesi. Samothrake adasında yaşayan bu dokuz kardeşin Apollon'un çocukları oldukları söylenir.
Risus :Neşe ve kahkaha tanrısı. İnsanların kalplerinden kederleri kovan acıları yatıştıran bir tanrıydı.
Romos :Roma şehrini kuran ve adını veren kahraman.
Romulus :Mars ile Rea Silva'nın ikiz oğullarından biridir. Ropma şehrinin kuruluşunda önemli rol oynamıştır.
Ros :Hava ile Ay'ın oğlu, Çiy Şebnem tanrısı. Ros, seher tanrısı Eos'un kocasıydı
SALMAKİS:Bir su perisi."Salmakis ve Hermaphroditos"adlı öykünün kadın kahramanı.
SALMONEUS:Aiolos ile Enarete2nin oğlu,kurnazlığıyla ünlü Sisyphos'un kardeşi.
SARPEDON:Bellerophontes'in kızı Laodamedia ile Zeus'un birleşmesinden doğan Lykialı yiğit.Anadolu topraklarını istilacı Yunanlılara karşı savunmak için Troialı yurttaşlarına yardıma gelmişti.Büyük bir yiğitlik ve özveriyle çarpıştı,zaman zaman da gevşek davranıyor gerekçesiyle Hektor'u bile eleştirdi.Ama yazgı tanrıçalarının çizdikleri alımyazısına göre Lyka'ya sağ dönemiyecektir Sarpedon ve öyle de olur nitekim.Bu yazgıyı babası tanrılar başbuğu Zeus, bir başka Lykialı oğlu tanrı Apollon'a.onu yurduna,Lykia toprağına götürmesini buyurur.
SATRYLER:Keçi ailesinden yarı insan, yarı hayvan yaratıklar.
SEİRENLER(SİRENLER):Yarı kuş,yarı kadın efsanevi yaratıklar.Çok güzel şarkılar söylerlerdi.Gemiciler de bu şarkıları duyunca her şeyi unutup seslerin geldiği yöne giderlermiş.Seirenler de onları götürüp parçalarmış.
SELENE:Titan çift Hyperion ile Theia'nın kızı,Helios'un(Güneş) ve Eos'un (Şafak) kız kardeşi.Ayı temsil ederdi.
SEMELE:Kadmos ile Harmonia'nın kızı.Dionyso'un annesi.
SESTOS:Çanakkale Boğazı'nın Avrupa yakasında bir kent "Hero ile Leandros"öyküsünde geçer.
SİLENOS: Şarap tanrısı Dionys'un çok sevdiği bir satyr.
SİSYPHOS: Ailos ile Enarete'nin oğlu. Deukalion soyundan gelir. Kurnazlığı ve düzenbazlığıyla ünlüdür.Bu nedenle onun Odysseus'un babası olduğuda söylenir. Odysseus'un o denli akıllı ve kurnaz oluşu bu yüzdenmiş.
Sisyphos ölümünden sonra Hades'te çok ağır bir cezaya çarptırılmıştı:Koca bir kayayı binbir güçlükle yuvarlaya yuvarlaya bir dağın tepesine çıkarmak zorundaydı.Ama tam doruğa ulaştığı zaman kaya aşağıya yuvarlanıyor,Sisyphos yine aynı çabanın içine giriyordu. Sonsuza değin sürecekti bu azap.
Peki, Sisyphos niye bu akıl almaz cezaya layık görülmüştü acaba?Bunun yine Sisyphos'un düzenbazlığından kaynaklandığı söylenir. Zeus, bir kartal biçimine girerek ırmak-tanrıAsopos'un kızı peri Aigina'yı kaçırmıştı. O sırada Korinthos kralı olan Sisyphos kızını her yerde aramakta olan Asopos'a Aigina'ya ne olduğunu söyleyeceğini bildirdi.Ama bir de koşul ileri sürdü: Asopos da buna karşılık Korinthos'a yeterince su verecekti.
Vay senmisin tanrılar başbuğunu ele veren! Zeus da bunun üzerine Ölüm Tanrısı Thanatos'u gönderdi.Sisyphos'un canını alsın diye. Ama kurnazlar kurnazı Sisyphos postu kolayca kaptırı mı? Allem etti, kallem etti,Thanatos'u bağlayıp bir yere kapadı, kapadı ama bu kez de hiç kimse ölmez oldu. O zaman da ölüler ülkesinin hakanı Hades başlamasın mı. "Krallığım bu gidişle ıssız, çorak bi
r çöle dönecek," diye yakınmaya! Thanatos tanrının beceriksiz çıktığını gören Zeus, Ares'i göndermiş olup onu kurtarıp getirsin diye.Ölümün yardımına savaş tanrısının koşması anlamlı. Savaşla ölüm birarada bulunmaz mı? Ölüm olmadıktan sonra savaşın ne anlamı kalır ki!
Ares bu işi başarmış, ölüler dünyası da o zaman yeniden dolmaya başlamış. Üstelik oraya ilk gidenlerden biri de Sisyphos olmuş. Ama kurnaz Sisyphos bu konuda da önlemini almışmış. Hades'e inmeden önce karısına ölüler için yapılması gereken hiç bir dinsel töreni yapmamasını söylemiş. Sonra da ölüler dünyasının hakanı ve ecesi önünde başlamış karısından acı acı yakınmaya dinsizce davranışı için. Öyle çok söylenmişki, öyle sızlanmış ki, Hades ve Persephone artık bıkmışlar da,"hadi git, ne hesabın varsa gör karınla da öyle gel, ama fazla oyalanayım deme sakın!" diyerek Siyphos'u serbest bırakmışlar. Sisyphos bir kez çıktı ya yeryüzüne, bir daha kolay kolay geri döner mi! Adamakıllı ihtiyrlayıncaya değin Hades'e gitmemenin yolunu bulmuş binbir düzen ve dolapla. Ama kaçınılmaz olarak gittiği zaman da işte o ağır cezaya çarptırılmış.
SKYLLA: Çok korkunç bir deniz ejderi.Adı 'Kharybdis' ile birlikte Odysseia destanında geçer.
SKYLLA: Megara kralı Nisos'un kızı. Girit kralı Minos'a olan aşkı uğruna babasını öldürdü, kendi Minos'a teslim etmek istedi. Ama Minos bile bu alçaklıktan tiksindi ve kızı kovdu.
SOTEİRA: Tanrıça Athena'nın sıfatlarından biri 'Esenlik Dağıtan' anlamına gelir.
SPARTOİ: Kadmos'ur yere ektiği ejderha dişlerinden çıkan savaşçılar. Bunlar daha topraktan biter bitmez birbirleriyle dövüşmeye başlamışlardı.
SPHİNKS: Pontos ve Gaia soyundan Ekhidna ile Orthos'un çocukları kadın yüzlü ve göğüslü, aslan ayaklı ve kuyruklu bir canavar.
STHENEBOİA: 'Anteia' da denir. Tryns kralı Proitos'un karısı, Lykia kralı İobates'in kızı, Bellerophontes'e aşık olmuştu, ama genç adam ona yüz vermeyince iftirada bulundu.
STYKS: Titan çift Okeanos'la Tethys'ün kızı, yeraltı ırmaklarından biri. Zeus, titanları cezalandırmak için bütün ölümsüzlükleri yardıma çağırdığı zaman çoçuklarını toplayarak ilk önce o gitmişti tanrılar başbuğunun yanına.
Tanrılar bu ırmağın üzerine yemin ederlerdi.
SYMLEGADLAR: İstanbul Boğazın'dan Karadeniz'e doğru çıkarken Boğaz'ın iki yanında bulunan kayalar. Argonautlar yolculuğunda adları geçer.
SYRİNKS: Keçi ayaklı tanrı Pan'ın aşık olduğu bir peri kızı. Aynı zamanda onun kavalınında adı.
TALOS: Tunç çağından kalma bir dev. Girit adasının bekçisiymiş. Yöreden geçen gemilerin üzerine taşlar atarak batırır, daha olmazsa geminin içine atlar, kor haline getirdiği bedeniyle gemiyi yakarmış. Argonautlar yolculuğu sırasında büyücü Medeia onun zayıf yanını bularak üstesinden gelebilmiş.
TANTALOS: Efsanevi Lydia kralı, Pelops ve Niobe'nin babası.
TARTAROS: Thebaili ünlü bilici. Spartoiler soyundanmış. Hem erkekliği, hem de kadınlığı yaşamış. Athena'yı yıkanırken çıplak gördüğü ya da Hera ile Zeus arasındaki bir tartışmada kadınlık sırlarını açığa vurduğu için bu tanrıçalar tarafından kör edildiği söylenir. Odysseia destanında Odysseus'un sorularını yanıtlar Hades'te. Ama onun en önemli rolü Oidipus'la ilgili olanıdır.
TELEMAKHOS: Odysseus'la Penelopeia'nın oğlu.
TELEPHOS: Herakles ile Auge'nin oğlu. Bergama kentinin efsanevi kurucusu.
Apollon tanrının Delphoi'deki tapınağının bilicisi. Aleos'a kızı Auge'den doğacak bir çocuğun dayılarını öldüreceğini söylemişti. Arkadia kralı Aleos bunun üzerine kızını tanrıça Athena'nın tapınağına adadı. Ama günün birinde nasıl olduysa yiğit Herakles, Age ile karşılaşmış ve bir bakışta aşık oluvermişti kıza. Onların bir araya gelmesinden Telephos doğdu.
Aleos, bunca önleme karşın kızının yine de bir çocuk doğurduğunu öğrenince çok kızdı. Kehanetin gerçekleşmesini önlemek amacıyla hem kızını, hem de torunu Telephos'u bir sandığa koyarak denize attırdı. Sandık yüze yüze Mysia kıyılarına geldi. Oranın kralı Teuthras, Auge ve oğlunu kurtardı. Anneyle evlendi, çocuğu da kendine evlat edindi. Teuthras'ın ölümünden sonra Telephos , Mysia bölgesine kral oldu.
Bir başka anlatıma göre ise Telephos gerçekten de bilmeden dayılarını öldürmüştü. Yine bilmeden kendi öz annesi Auge ile evlenecekti ki, gerdek gecesi aralarından bir yılan geçerek onları ayırdı.
TETHYS: Uranos ile Gaia'nın kızı bir dişi titan. Yeryüzündeki bütün ırmakların anası sayılır. Okeanos'la olan evliliğinden binlerce tanrısal dişi varlık doğmuştu.
THALİA: Üç Kharitten biri.
THANATOS: Ölüm tanrısı. Nyks'in (Gece) oğlu, Hypnos'un (Uyku) kardeşi.
THAUMAS: Gaia ile Pontos'un oğlu, denizdeki şaşılacak şeylerin tanrısı. Elektra ile evliliğinden İris ve Harpylar doğmuştu.
THEMİS: Uranus ile Gaia'nın kızı bir kadın titan. Evrenin yasa ve düzenini temsil eder. Zeus'un ikinci olarak evlendiği eşidir. Bu evlilikten 'Moiralar' ve 'Horalar' doğmuştur.
THEOGONİA: Yunanlı ozan Hesiodos'un yapıtı. "Tanrıların Doğuşu' anlamına gelir.
THERMODON ÇAYI: Orta Karadeniz bölgesindeki günümüz Terme çayı. Amozonlar bu yörede bir devlet kurmuşlardı. Başkentleri "Themiskyra' kenti idi.
THERSİTES: Troia önlerindeki Akha ordusunda bir asker. Homeros onu "İyon'a gelen en çirkin kişi, çarpık bacaklı, bir ayağı aksak, sırtı kambur, başında saçı tek tek biri."diye tanıtır. Kralları kızdıracak, Argosluları güldürecek saçma sapan sözler söylermiş.Agamemnon'a dil uzatacak olmuş, ama Odysseus'tan adamakıllı bir dayak yiyerek susup oturmuş köşesinde. Daha sonraları 'huylu huyundan vaz geçmez' sözünü doğrularcasına, Amazonlar Kraliçesi Penthesileia'nın ölüsüne sevdalanan Akhilleus'la alay etmiş, bu yüzdende canından olmuş.
Ama William Shakespeare'in Troilos ile Kressida adlı yapıtında bir soytarı olarak görürüz Thersites'i. Hemeros'un her birinin yiğitliğini öve öve göklere çıkardığı en önde gelen Yunan kahramanlarını en ağır sözlerle niteleyip yererek bir güzel dalganı geçer onlarla.
THESEUS: Atina kralı Aigeus ile Aitgra'nın oğlu. Ama asıl babası Poseidon'muş. Atina'nın ulusal kahramanı sayılır. Eski Yunan dünyasının adları bir çok olayda geçen en büyük üç kahramanlarından biridir.
THESTİOS: Leda'nın babası olduğu ileri sürülen Aitolia kralı. Öteki kızı da Meleagros'un annesi Althaia imiş.
THEDİS: Nereidler denilen elli Nereus kızından biri. Peleus'un karısı, Akhilleus'un annesi, Peleus'la tanrıların mekanıOlympos'ta dillere destan, görkemli bir düğünle evlendi.
Thedis'in adı özellikle İlyada destanında sıkça geçer. Bu güzel kıza hem tanrılar başbuğu Zeus, hem de denizler hakanı Poseidon aşık olmuşlardı, ama ondan doğacak çocuğun babasından daha güçlü olacağını öğrenince bu sevdalarından vazgeçmişlerdi. Bu yüzden de onun Aiakos'un oğlu Peleus'la evlendirdiler.
THYESTES: Pelops'un oğlu, Atreus'un kardeşi. Soybaşı olan Lydia kralı Tantalos'la başlayan lanet zinciri onun oğlu Pelops yoluyla Atreus ve Thyestes'e uzanır ve Agamemnon'da sürer gider.
TİSİPHONE: Öç tanrıçaları erinyslerden biri.
TİTANLAR: Gaia ile Uranus'un çocukları olan titanların sayısı altısı erkek, altısı kız olmak üzere on ikidir.Adları şöyledir.
Erkekler: Okeanos, Koios, Hyperion, Krios, İapetos, Kronos.
Kızlar : Tethys, Phoibe, Theia, Eurybie, Klymene, Rhea.
TİTANOMAKHİA: Titanlar ve devlerin arasındaki savaş.
TİTHONOS: Şafak tanrıçası Eos'un sevgililerinden biri. Troia kralı Laomeden'un oğlu. Sevgililerini kaçırmayı alışkanlık edinen Eos, yakışıklılığına hayran olup vurulduğu bu prensi de kaçırarak sarayına götürdü ve onunla evlendi. Eos, sevgilisi için Zeus'tan ölümsüzlük dilemişti, ama gençlik dilemeyi unuttuğu için Tithonos yaşlana yaşlana küçülüp büzüldü, sonunda da bir cırcır böceği ya da çekirgeye dönüştü.
TİTYOS: Ünlü cehennemliklerden biri. Leto'ya tecavüz etmek istemişti. Bu yüzden Hades'te ağır cezaya çarptırıldı. Her gün iki akbaba gelip iki yandan çiğerini didikliyordu, ama hiçbir şey yapamıyordu.
TRİTOGENEİA: Tanrıça Athena'nın sıfatlarından biri. "Triton" soylu demektir.
TRİTON: Poseidon'la Nereus kızlarından Amphitrite'nin oğlu. Belden aşağısı balık, yukarısı insan olarak tasarlanırdı.
TROİLOS: Troia kralı Priamos ile karısı Hekabe'nin en küçük oğlu. İlyada'da adı geçer. Hemoros'a göre arabayla savaşırken öldürülmüştür.Daha sonraki efsaneler göreyse kız kardeşi Poyksene ile birlikte kurban edilmiş yada çeşme başında atına su verirken Akhilleus kurban edilmiş.
TROS: Troia kentine adını veren kral. Zeus'un bir kartal biçimine girerek Olympos'a kaçırdığı Ganymedes'in babası. Efsanelerde rol oynamaz.
TYKHE: Yazı tanrıçası. Okeanos ile Tethys'ün kızlarından biri.
TYNDAREOS: Sparta kralı. Zeus bir kuğu biçiminde Lede'ya yanaştığında Leda, Tyndareos ve Dioskurların ölümlü babası sayılır. Tyndareos gençliğinde kardeşi tarafından Sparta'dan kovulmuş ve gelip Aitolia kralı Thestios2un sarayına sığınmıştı. Thestios ona kızı Leda'yı eş olarak verdi.
TYPHON: Gaia'nın Tartaros'la birleşerk dünyaya getirdiği yüz yılan başlı ejderha. Zorlu bir kavgadan sonra Zeus onu yıldırımlarıyla vurarak Etna dağının dibine gönderdi.
UDEUS: Euripe'nin babası. Kadmos'un arkadaşlarından biri.
UFENS : İtalya prenslerinden biri. Turnus yardımcısı. Troia'lı Gyas tarafından öldürüldü.
UKELEGON: Priamos'un dostlarından biri. Troia da çok önemli şahsiyetti. Yaşlı olduğundan savaşa katılamamıştı.
ULİUS: Apollo'nun isimlerinden biri. Canlı sıhhatlı anlamına gelir.
URANOS: 'Gök' demektir. Gaia başlangıçta onu tek başına doğurmuştu. Sonra da onunla birleşerek Titanları, Devleri bir araya getirdi
VESTA: Ocak başı tanrıçası Hestia'nın diğer adı.
VAGİTANOS : Çocukların bağırmalarını ve ağlamalarını idare eden tanrı.
VAKANA : Kırlarda sayfiyelerde dinlenen, istrahat edenleri koruyan tanrı.
VELOVİS: Bir Roma tanrısı. Yer altı tanrılarından sayılmakta, volkanlar ve balıkları bunun idare ettiğine inanılırdı.
VENÜS: Güzellik ve aşk tanrıçası Aphrodite'nin bir diğer adı.
VULTURUS: Apollo'nun lakabı.
YPHİKLES: Amphitryon ile Alkmene'nin oğlu. Alkides'in ikiz kardeşi. Alkides'in babası Zeus olmasına rahmen Zeus sevgilisinin ikinci bir defa doğum sancıları çekmemesi için ikisini aynı zamanda doğurtmuştu.
YPHİTİME : Hermes'in aşık olduğu bir Nymphe. Bu birlikteliğin sonucunda Satyr'ler doğdu.
ZEPHYROS : Astraios'la şafak tanrıçası Eos'un oğlu. Batı rüzgarlarının simgesidir.
ZETES : Rüzgar tanrı Boreas'ın iki oğlundan biri. Öteki Kalaist'tir.Serüvenleri Argonautlar yolculuğuyla ilgilidir.
ZETHOS : Zeus ile Antiope'nin oğlu. Amphion'un ikiz kardeşi.
ZEUS : Kronos ile Rheia'nın oğlu. Bütün tanrıların ve insanların hakanı. Mitolojide adının geçmediği öykü yok gibidir,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder