Çarşamba, Haziran 01, 2011

Kutsal Yürek Tarikatı:

Katolik Hıristiyanlıkta “kutsal yürek” tabiri, Hz. İsa'nın kalbini belirtmektedir. İsa'daki Hı­ristiyan sevgisini simgelemektedir. Bu kutsal yürek inancı, Aziz François de Sales tarafından geliştirilmiştir. XVII. yüz­yılda Azize Marguerite-Marie Alacoque, kendisine gelen vahiylerle kutsal yürek anlayışını canlandırmıştır. Azize'nin gayretleriyle 1856 yılında Papa IX. Pius Kut­sal yürek tortusunu, Katolik kilisesinin genel ibadet takvimine almıştır, Bu yortu, Pentakot'tan sonra üçüncü hafta cuma günü kutlanmaktadır. Katolik kilisesince yüceltilen kutsal yürek sembolü çevre­sinde dikenli bir taç bulunan ve ışık saçan yaralı bir yürek şeklinde gösterilmiştir. XIX. yüzyılda Azize Madeleine Sophie Barat tarafından “Kutsal yürek tarikatı” Fransa'da kurulmuştur. Özellikle Katolik çevrelerce ilgi gösterilen bu tarikat Fran­sa'da dikkate layık bir ilerleme kay­detmiştir.
Fransız devriminden sonra Joseph Varin, Hz. İsa'nın kutsal yüreğine adanmış bir teşkilat kurmak için Barat'ı atamıştır. Barat, cizvit eğitim teşkilatlarını bir eğitim tarikatı olarak “kutsal yürek” ismi altında teşkilatlandırdı. 1801'de Amiens'de ilk “Kutsal yürek” manastırı kuruldu. İlk de­fa yoksul çocuklar için parasız bir okul açıldı. Bunların eğitimi, “Kutsal yürek” tarikatının ana hedefi oldu. Daha sonra, Fransız zengin aile çocuklarının okuduğu okullar ve yüksek okullar açan “kutsal yürek” tarikatı, 1865 yılma kadar Ceza­yir'de, Kuzey ve Güney Amerika'da teşki­latlanmaya devam etmiştir. Barat 1865 yı­lında öldüğünde tarikatın gelişmesi ta­mamlanmıştı. Amerika'da “Kutsal yürek” tarikatını yayan “Kutsal yürek” misyone­ri, 1818 yılında Amerika'ya gelen Rose Philippine Duchesne olmuştur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder