Cuma, Kasım 18, 2011

grena yüzük

Antik Takılar (Yüzükler ve Bilezikler )


Click the image to open in full size.
Adı:Yüzük, taşlı
Cinsi:Altın ve grena
Geliş Yeri:Tokat
Geliş Şekli:Bilinmiyor
Dönemi: İ.Ö. 1. yüzyıl-1.S. 1.yüzyıl
Yüzüğün ince halkasının iç kısmı düz, dış kısmı bombeli olup, halka tam alt ortasında hafif bir yükselti yapmaktadır. Bu yükseltinin nedeni, yüzük halkasının altına, dışına gelecek şekilde yuvarlak yuvaya yerleştirilmiş ufak bir zümrüttür. Halka, üstündeki konik bir çevreye lehimle birleştirilmiştir. Altıgen biçimli, enine paralel yivli bu altın konik çerçevenin ortasındaki yuvaya oral, bir grena monte edilmiştir.
Click the image to open in full size.
Adı:Yüzük, taşlı
Cinsi:Altın ve karneol
Geliş Yeri:Bilinmiyor
Geliş Şekli:Bilinmiyor
Dönemi: İ.Ö. 1. yüzyıl-1.S. 1. yüzyıl
İçi boş yüzük halkasının kesiti yuvarlaktır. Oval yuvaya düz kesimli karneol oturtulmuştur. Taş üzerinde ayakta duran bir kadın figürü yer almaktadır. Sol elinde bereket boynuzu (cornuocopiae) sağ elinde asa (?) taşımaktadır. Bir yere yaslanmış gibi görünmesinden ötürü Felicitas olabilir.Click the image to open in full size.
Adı:Yüzük, taşlı
Cinsi:Altın ve agat
Geliş Yeri:Giresun, Büyük Eyrice köyü
Geliş Şekli:Define kazısı (mezar), 24.12.1959
Dönemi: İ.Ö.1.yüzyıl-1.S. 1. yüzyıl
İçi dolu yüzük halkasının iç kısmı düz, dış kısmı bombelidir. Elips şeklindeki yuvaya agat yerleştirilmiştir. Agat üzerinde, Globus'a basarak ayakta duran, sol elinde palmiye dalı, sağ elinde ileri doğru uzattığı çelengi ve ince uçuşan elbiseleri ile sola dönük, kanatlı "Victoria" figürü kazıma tekniği ile işlenmiştir.
Click the image to open in full size.
Adı:Yüzük, taşlı
Cinsi:Altın ve karneol
Geliş Yeri:Bilinmiyor
Geliş Şekli:Bilinmiyor
Dönemi: İ.Ö. 1. yüzyıl - 1.S. 1. yüzyıl
Masif yüzük halkasının içi düz, dışı bombelidir. Yuva çevresi geniş ve yuvarlaktır. Aynı formdaki karneol yuvaya yerleştirilmiştir. Taş üzerinde sola dönük profilden bir erkek portresi işlenmiştir. Saçlar iri bukleler halindedir. Alından bağlanan bant, basın arkasında düğüm yapılmıştır ve bantın uçları enseye kadar inmiştir.Click the image to open in full size.
Adı:Yüzük, taşlı
Cinsi:Altın ve grena (veya ruby)
Geliş Yeri:Patnos
Geliş Şekli:Satın alınma
Dönemi: İ.S. 2. yüzyıl
İç kalıptan yapılan formun üstü altınla kaplanmıştır. Oval yuvanın içine kırmızı renkli bombeli, üzerinde koç figürü olan yüzük taşı monte edilmiştir. Yan tarafta ufak topuz çıkıntısı vardır.Click the image to open in full size.
Adı:Yüzük, çift taşlı
Cinsi:Altın
Geliş Yeri:Konya
Geliş Şekli:Satın alınma
Dönemi: Roma dönemi
İki ayrı masif yüzük halkası altta birleştirilip tek yüzük haline getirilerek aralarına burmalı bir halka eklenmiştir. Her iki yüzüğün üst kısmına birer hafif oval yuva içine koyu mavi renkli bir taş yerleştirilmiştir. Yuvaların çevresinde birer sıra granüle, uçlarında da birer granüle üçgen bulunmaktadır.
Click the image to open in full size.
Adı:Yüzük, taşlı
Cinsi:Altın
Geliş Yeri:Keban, Ağın
Geliş Şekli:Ağın kazısı, 1968
Dönemi: 1.S. 2.-3. yüzyıl
Yassı ve enli altın halkanın üstüne simetrik olmayan bir düzenlemeyle çeşitli bezemeler yerleştirilmiştir. İki uçta halka üstüne sarılmış teller yer almaktadır. Daha sonra bir tarafta üç kabara ve yine sarma bir tel vardır. Bu telden sonra ufak yuvarlak yuvalara yerleştirilmiş iki kırmızı taş ile bunların arasındaki büyük kabara gelir. Kırmızı taşların oturduğu yuvaların çevresi bir sıra granüle bezelidir. Halkanın bir kısmı eksiktir.Click the image to open in full size.
Adı:Yüzük, taşlı
Cinsi:Altın ve cam hamuru
Geliş Yeri:Uşak, Kula
Geliş Şekli:Satın alınma
Dönemi: İ.S. 3. yüzyıl
İnce yatay çentikli altın halka, yüksek yuvarlak altın yuvaya yanlardan ikişer minik kürecikle lehimlenerek tutturulmuştur. Gri cam hamurundan yapılmış boncuk sonradan yüksek silindirik yuvaya oturtulmuştur.
Click the image to open in full size.
Adı:Yüzük, taşlı
Cinsi:Altın ve sard
Geliş Yeri:Bilinmiyor
Geliş Şekli:Bilinmiyor
Dönemi: Geç Roma dönemi
Masif ve enli mühür yüzüğün halkası altına yuvarlak, üstte keskin köşelidir. Ortadaki kenarları yuvarlaklaştırılmış bir dikdörtgenin içindeki yuvaya elips şeklinde, üzeri yazıtlı, yüksek bir sard yerleştirilmiştir. Yazıda iki satır halinde ve sağdan sola doğru ters olarak: A?HNO - K?EOVC (Athenokleos'un) yazısı okunmaktadır.Click the image to open in full size.
Adı:Yüzük mühür
Cinsi:Altın
Geliş Yeri:Alacahöyük
Geliş Şekli:Kazı buluntusu
Dönemi: İ.Ö. 14. 13. yüzyıl
Yivlendirilmiş geniş enli halkaya daire formlu yassı plaka (kaş) lehimle tutturulmuştur. Üzerinde, ortada, kazıma olarak hiyeroglif bir yazı ile çevresinde enli bir örgü bantı ile ince bir bant yer almaktadır. Hiyerogliften yüzüğün La-la-su adlı bir kişiye ait olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca ismin yanında hayat sembolü olan (a)nkh bulunmaktadır.
Click the image to open in full size.
Adı:Yüzük
Cinsi:Altın
Geliş Yeri:Gordion
Geliş Şekli:Kazı buluntusu
Dönemi: İ.Ö. 4. yüzyıl
Enli, ezilmiş halkası daire şeklindeki üst kısma lehimlenmiştir. Üstünde kazıma ile yapılmış templum in antis planlı bir tapınağın cephesi yer almaktadır. Tapınağın, akroterleri, bir rozetin tasvir edildiği alınlığı ve içinde ayakta duran tanrıça heykeli görülmektedir.Click the image to open in full size.
Adı:Yüzük
Cinsi:Altın
Geliş Yeri:Keban, Ağın
Geliş Şekli:Kazı buluntusu 1968
Dönemi: İ.S. 2.-3. yüzyıl
Üstü noktalama bezeli kalın altın dikdörtgen bir levhanın kısa kenarlarının uçlarına iri altın kürecikler lehimlenerek kalın ve yumuşak kesitli yüzük halkasına tutturulmuştur.
Click the image to open in full size.
Adı:Yüzük
Cinsi:Altın
Geliş Yeri:Uşak, Eşme
Geliş Şekli:Satın alınma
Dönemi: İ.S. 3. yüzyıl
Altta ince olan halka yukarıya doğru genişleyerek daha da incelmekte ve kare bir plaka haline gelmektedir. Karşılıklı iki kenarı biraz ovalleştirilmiştir. İçine dikdörtgen bir çerçeve çizilmiş, köşelerine de birer tane iri granüle lehimlenmiştir. Çerçevenin içinde barış ve dostluğun simgesi olan ve sikkeler üzerinde de görülen, tokalaşan iki el (Dextrarum Iunctio) kabartması vardır.BİLEZİKLER

İlk örnekleri yine taştan yapılmış olup nasif altın bileziklerin yanı sıra tunç üzeri altın kaplama veya yanlız gümüş ve tunç, daha sonra da camdan yapılmış bileziklerde bulunmuştur. Erkeklerinde taktıkları heykel ve kabartmalardan anlaşılmaktadır. İ.Ö. 2. binde tunç ve gümüş bilezikler Anadolu'da bol ve sade olarak işlenmiştir.


Click the image to open in full size.
Adı:Bilezik çift
Cinsi:Altın
Geliş Yeri:Alacahöyük MA Mezarı
Geliş Şekli:Kazı buluntusu 1936
Dönemi: Eski Tunç Çağı. İ.Ö. 3. bin ikinci yarı
İç kalıp üzerine yapılmıştır. Bileziğin içi düz, dışı dışbükeydir. İç kısım kenarlarından ısıtılıp eğelenerek dışbükey kenarla birleştirilmiştir. Dış kısmı küçük çıkıntılarla ve bunları birbirinden ayıran çizgilerle bezelidir. 11720 no.lu bilezik diğerine göre biraz daha küçük ve üzerinde bir deliği vardır. Bu delik kalıbı boşaltmak için kullanılmış olabilir. 11719 nolu bilezikte ise bu delik kapatılmıştır.
Click the image to open in full size.
Adı:Bilezik aslan başlı
Cinsi:Altın
Geliş Yeri:Gordion A tümülüsü
Geliş Şekli:Kazı
Dönemi: İ.Ö. 6. yüzyıl
İçi boş, yuvarlak boru şeklinde bileziğin ayrık uçlarına aslan başları lehimlenmiştir. Aslanın kulakları dik, ağzı kapalıdır. Bıyıkları üçer çizgi ile gösterilmiştir, çenesi yuvarlaktır. Boyundaki halkalarla bileziğe bağlanmaktadır.Click the image to open in full size.
Adı:Bilezik
Cinsi:Altın
Geliş Yeri:Yozgat
Geliş Şekli:Bilinmiyor
Dönemi: İ.Ö. 4. yüzyıl
Masif, üzeri yivli iki ucu açık, yuvarlak kesitli, alt kısımları hafifçe içe bombelidir.Click the image to open in full size.
Adı:Bilezik
Cinsi:Altın ve Gümüş
Geliş Yeri:Balıkesir, Susurluk, Yahyaköy
Geliş Şekli:Müsadere
Dönemi: İ.Ö. 3. yüzyıl
Yuvarlak kesitli bilezik kısmı masif gümüşten yapılmış olup, uçlara altın safihadan yapılmış buzağı başları geçirilmiştir.
Click the image to open in full size.
Adı:Bilezik (çift)
Cinsi:Altın
Geliş Yeri:Giresun, Bulancak
Geliş Şekli:Mezar buluntusu
Dönemi: İ.S. 1. yüzyıl
Bant şeklinde, iki parçalı, parçalar birbirlerine menteşelidir. Menteşe kilidi ufak bir zincirle gövdeye bağlanmıştır. Üzeri üç sıra granüle bezelidir. Çocuk bileziğidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder