Cuma, Kasım 18, 2011

Hellenistik Devir Paraları

 Büyük İskender’in doğuya düzenlediği sefer ile sonrasını simgeleyen hellenistik Dönem’de, birçok imparatorluklar farklı olarak, cok değişik madeni paralar basılmıştır.Madeni paralar üzerine hükümdarların portrelerinin yapılması yaygınlaşmıştır. O dönemde günümüzdeki madeni para basına yakın paralar basılmaktaydı. Büyük İskender’in hükümdarlığı sırasında, Kıbrıs kralları İskender’in askeri operasyonlarını desteklediklerinden  Kıbrıs’ta da Büyük İskender’in para sistemi  benimsenmiştir. Büyük İskender’in ölümünden sonra varisleri arasında anlaşmazlık başgösterdiğinden M Ö 331-294 yıllari içerisinde  Kıbrıs’a hakim olma konusunda Büyük İskenderin varislerinden  Ptolemy ile Antigonos arasında büyük anlaşmazlıklar vardı. Bu ise madeni para basımına yansımıştır. Baf’ta İskender’in dörtlü (tetradrachms)ve Nicocles’in çok mükemmel madeni paraları vardı. Paraların bir tarafında aphrodit’in portresi,diğer tarafında  da kalkanın göbeğinde (omphalos) oturan Apollo, ve ‘Nicocleuos Paphin’yazısı görülmektedir. Bu paranın tersi dahasonra Selevkos tarafından kopyalanmıştır.
Bunun yanı sıra Salamis kralı Nikokreon’a ait madeni paralarda vardı. Nikokreon M.Ö 312’de Kıbrıs’ın geneline general olrak atanmıştı. Meneteos ve kardeşi Ptolemy’e ait madeni paralarda bulunmaktadır. Kıbrıs’ın demetrios Poliorcetes tarafından elegeçirilmesiyle madeni paralar üzerindeki figürler Makedonya madeni paraları na benzemeye başladı. Paralar üzerinda tanınmış kişiler, poseidon  ve Mike idi. M. Ö 294 ‘ten sonra basılan madeni paralar ptolemlere ait madeni paralar serisine aittir. Ptolem’ieyler döneminde  Kıbrıs’taki madeni para  basınmındaki gelişmeler o dönemde Kıbrıs’ta çıkarılan gümüş madeninden kaynaklanmaktadır. Ptolemiele’rin Kıbrıs’a ilgi duymalarının nedeni, Kıbrıs’ta bakır ve kereste kaynaklarının bulunmasından ve ve burasının gemi inşaat merkezi yapılması arzusundan doğmaktadır. Kleopatra tarafından bastırılan madeni Kıbrıs’ta Ptolemy döneminin son paralarıydı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder