Cuma, Kasım 18, 2011

helenistik sikke

 • AIOLIS
 • BITHYNIA
 • Caria Karia
 • Cilicia Kilikia
 • Cyprus KIBRIS
 • Galatia
 • Ionia
 • Cappadocia
 • Lesbos
 • Lycaonia
 • Lycia
 • Lydia
 • Mysia
 • Pamphylia
 • Paphlagonia
 • Phrygia
 • Pisidia
 • Pontos
 • Troas
 • Aigai (Aegae)
   
  Autokane
   
  Boione (Boeone)
  Elaia (Elaea)
  Grynion Gryneon
  Kyme (Cyme)
  Larissa                             
  Phrikonis
  Myrina
  Neonteichos

   Temnos (Temnus)
  Aiolis Bilinmeyen
Bithnia
 

 
[/size] Apameia                            (originally Myrleia)
 
[/size][/size][/b] [/size]
  7 Iul
[/url][/font]
[/size][/b]iopolis[/color][/url][/font][/b]
 [/size][/url][/font][/size][/b]
[/size]2 Astakos

 
[/url][/font]
[/size][/b] [/size]                          8 Kalchedon                            (Cal[/url][/font][/size][/b]chedon)[/color][/url][/font][/b][/color][/url][/font][/b]
[/size]3 Bithynion

 
[/url][/font]
[/size][/b] [/size]             9 Kios[/url][/font][/size][/b]
[/size]4 Caesarea                            (Kaesarea)

 
[/url]
 [/font]
[/size][/b] [/size]             10 Kretia[/url][/font][/size][/b] [/url][/font]
[/size]             5 Dia                           

 
[/url][/font]
[/size][/b] [/size][/size][/b]11 Nikaia                            (Nicaea)[/url][/font][/size]ia-
 Flaviolopis
[/url][/font]
[/size][/b]
[/size]6 Herakleia                            Pontika

 
[/url][/font]
[/size][/b] 12 Nikomedeia
 (Nicomedia)
[/color][/url][/font][/b]
 

[/size]


 13 Prusa                            ad Olympum
 14 Prusias                            ad Hypium
 15 Tion

 16 Bithynia Bilinmeyen

 
[/size] [/size]Krallar- Doedalsos (ca 435 MÖ)
 - Botires (??? MÖ)
 - Bas (378 - 328 MÖ)                         
 - Ziboetes I (328 - 279 MÖ)                       
 -                            Nikomedes I (279 - 255 MÖ)
 - opp. by Ziboetes II (279 - 276 MÖ)
 - Ziboetes III and Etazeta (255 MÖ)
 - Ziaelas (255-228 MÖ)
 - Prusias I (228 - 185 MÖ)
 - Prusias II (185 - 149 MÖ)
 - Nikomedes II, Epiphanes MÖ(149 - 128 )
 - Nikomedes III, Euergetes MÖ(128 - 94 )
 - Nikomedes IV, Philopator (94 - 74 MÖ)
[/size][/b]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder