Cuma, Kasım 18, 2011

kısmet açan dualar

Büyük İslam Alimlerinden İmam Ahmed El Buni'nin Şemsül Maarif isimli meşhur eserinde

Hak Taala'nın Allah adı ile ilgili açıklamalar.
İslam bilginlerinin çoğunluğu Allah adının Allah'ın en azametli adı olduğunda hemfikirdirler.Allah en büyük efendi seyyid anlamına gelmekte olup tekliği ve toplayıcılık özelliğini kapsar.Bütün adlar kendine sıfat olmaktadır.Böylece 99 adın tamamını kapsamaktadır. Allah adını çok anmak gerekir.Allah adını çok anan bir kimse son derece heybetli olur onu görenler ona saygı duyar,zalim kişiler ona dokunmaya çekinirler.Allah adını güneşin şerefli bir saatinde temiz ve şerefli bir cisim üzerine yazarsa ve üzerinde taşır sabah akşam çokca tekrarlar zikrederse zalim kişiyi yakabilir.Yine bu adı üzerinde taşıyıp çokca anan kimse kışın şiddetli soğuğundan etkilenmez kar dahi yağsa o üşümez.Ciğerlerini üşütüp hasta olan kimse bu adı mühre kazıtıp kendini mühürlese hastalığı atlatıp iyi olur. Bu adı üzerinde taşıyıp çokca anan bir kimse bu adı 317 kez anıp ardından elini bir suya daldırsa o su Allahın izniyle dolup taşmaya başlar.Yalnız o kişinin ibadetlerini aksatmayan haramdan uzak kalmış temiz niyet ve iyi amel sahibi bir kişi olması lazımdır. Bir kimse bu adı çokca anıp temiz kalpile Allah'tan bir şey dilese o dileği olur duası geri çevrilmez.Çünki bu adın içinde icabet edici anlamı da bulunmakta olup Hak Taala dualara icabet eder.Bu adı çokca ananlar zorluklarla karşılazmaz,şayet karşılaşırlarsa o zorlukları kolayca halletmiş çözmüş olurlar.Allah adını kendi adı Muhammed olanlar (Allah,Allah Rabbi la Eşrikü bihi şey-en) diyerek Allahı anmalıdırlar.Yine adı Abdullah olanlarda Allah'ı bu azametli adıyla anarlarsa üstün yararlar sağlarlar.Bu azametli adın 397 şer defa tekrar edilerek anılması çokca faidelidir.

Allah'ın Rahman adı ile ilgili açıklamalar.Bol nimet için zikir
Allahın bu güzel adını çokca anan kimseye Hak Taala bolca nimet gönderir,O kişiye allah rahmet gözüyle bakmış olur.Adı Abdurrahman olan bir kimse Allah'ı Rahman adıyla andığı takdirde ilahi lütuflarla karşılaşmış olur. Yine bir kimse Cuma günü İkindi Namazını kıldıktan sonra kıbleye dönerek Ya Allah Ya Rahman adlarıyla güneş batana kadar Allah'ı anarak ondan bir hacet isterse Hak Taala o kimseye istediğini verir.Allahın Rahman adını 172 şerlik tertipler halinde anmak faideli olur.

Allah'ın Rahim adı ile ilgili açıklamalar. Ateş düşürmek için yapılacak zikir.
Bir kimse gizli bir girişimde bulunmak ister ve başarılı olmak isterse bu adı temiz bir şeye yazar ve üzerinde taşırsa Allah'ın lütfu ve güzellikleriyle karşılaşır başarılı olur.Bu adı çokca anan kimsenin duasına Allah icabet eder.O kişi bela ve musibetlerden emniyet altına alınıp korunmuş olur.Bu adı temiz bir şeye bu dua ile birlikte yazıp ateşli bir hasta üzerinde taşırsa şifa olur.Dua Esra Suresi'nin 82. Ayetidir Anlamı: Kuran'dan indirdiklerimiz Müminlere şifa ve rahmettir.Kuran zalimlerin Allah'ın bu kitabını inkar etmelerinden, onların ziyanlarını arttırır.

Allah'ın Melik adı ile ilgili açıklamar.Sözü geçen yönetici olmak için dua.
Bu ad toplumu idare edenlere yönetici kişilere ve devlet adamlarına çok yararlıdır.Bu adı aşağıdaki Ayetle birlikte bir altın plaka veya levha üzerine yazarak veya kazıyarak üstünde taşıyan kimse heybetli vekarlı ve sözü geçen bir kişi olur.Bu Ayet Ali İmran suresinin 26.cı Ayetidir.Abdül Melik adındaki kişilerde bu addan yararlanırlar.Bu adı taşıyan kimseler Allah'ı sürekli anacak olurlarsa İlahi lütuf ve bağışlara mazhar olurlar.


Büyük İslam Alimlerinden İmam Ahmed El Buni'nin Şemsül Maarif isimli meşhur eserindenAllah'ın Kuddus adı ile ilgili açıklamalar.Kötü arzu ve şehvetten uzak durmak için dua.
Bu şerefli adı çokca ananlar üzerlerinde bulunan kötü düşünce ,kötü arzu ve şehvet duygularından arınıp temizlenmiş olurlar. Bu adı cuma gecesi yazıp üstünde taşıyan kimse sıfatlanmış olduğu bütün kötü sıfatlarını güzel ahlak sıfatlarıyla değiştirip iyi ahlaklı olur. İnsanlar arasında sevilen sayılan bir şahsiyet olur.Adı Abdul Kuddus ve İshak olan kişiler Allah'ı Kuddus adıyla çokca anacak olurlarsa Allahın hayır ve lütfuna mazhar olurlar.

Allah'ın Selam adı ile ilgili açıklamalar.Beladan korunmak için dua
Bu ulu ve azametli adı çokca zikredenler her türlü bela ve afetlerden korunur. Her hangi bir korkusu olan veya birinden yada birşeyden korkanlar bu adı çokca anarsa Hak Taala o kimseleri emniyet altına almış olur.Adı Muhammed olan kişilere de bu adı anmak çok yararlı olur.

Allah'ın Mümin adı ile ilgili açıklamalar.Şüpheden kurtulmak için dua.
Bu azametli adı çokca anan kimseye Hak Taala dilediği haceti verir.Bu adı altın veya gümüş bir levha üzerine kazıyarak yazan üstünde taşıyan kimse şüphe ve vesvese den kurtulur. Bu adı çokca anan kimsenin dili yalandan uzaklaşır.Herkesden güzel kabul görmek,başarı ve şans sahibi olmak isteyenler Hak Taala'nın bu güzel adını çokca anmaya devam etmelidir.Abdül ve mümin adını taşıyanlara da bu adı çokca anmanın faydaları vardır.

Allah'ın Müheymin adı ile ilgili açıklamalar.Saklı gizlilikleri bilmek için dua.
Hak Taala'nın bu adı toplayıcı adlardan biridir.Bu adı çokca anan saklı gizlilikleri bildiği gibi o kişiyi Allah kötü padişah gibi şerli kişilerin şerrinden korur.

Allah'ın aziz adı ile ilgili açıklamalar.Daima güçlü durumda olmak için dua.
Bu adı gümüş bir mühür üzerine kazıyarak üstünde taşıyan bir kimse düşmanlarına karşı daima güçlü olur. Bir kimse bu adı gücü yettiğince tekrara devam ederse Hak Taala o kimseyi düştüğü zilletten kurtarır her yönden emniyeti altına alır. o kişinin içindeki korkuları silmiş olur.Adı Abdül Aziz olanlar bu adı anmakla büyük yarar sağlarlar.

Allah'ın Halik adı ile ilgili açıklamalar.İşciler,Sanayiciler ve çocuğu olmasını isteyenler için dua.
Hak Taala'nın bu adı işciler ile sanayi erbabına çok faideli ve yararlı bir addır.964 er kez zikredilmesi faide getirir.Çocuğu olmayanlar bu adı bir mühüre nakşedip ayın hilal olduğu bir vakit kendilerini mühürleyip eşleriyle cimada bulunurlarsa çocuk sahibi olurlar
.
Allah'ın Bari adı ile ilgili açıklamalar.Sanat erbabının ve doktorların işlerini kolaylaştıran dua.
Allah'ın bu adını çokca zikretmek özellikle demirci,deveci,kuyumcu ve benzer işleri yapanlar için çok faidelidir.Bu güzel adın anılmasıyla yapılacak işlerde düşünce ve akıl kapıları açılmış olur.Doktorlar da Bari adını çokca anarlarsa hastalarını şifaya kavuşturmakta başarılı olurlar.

Allah'ın Musavvir adı ile ilgili açıklamalar.Sanayi erbabına faideli dua.
Bu adı bir mühür üzerine veya pişirilmiş bir toprak çanak parçası üzerine kazıyıp bunu üstünde taşıyan kimsenin yaptığı işde bir bozukluk olmaz,işini kolayca tamamlar.Sanayi ile ilgili daha çok tuğla ,cam eşya,çanak seramik benzeri işlerle uğraşanlara fazlaca faidelidir.1105erlik tekrarlar halinde bu adı anmak fayda verir.


Büyük İslam Alimlerinden İmam Ahmed El Buni'nin Şemsül Maarif isimli meşhur eserinden
Allah'ın Cebbar adı ile ilgili açıklamalar.Heybetiyle insanları bayıltmak için dua.
Bu adı çokca zikrederek Allahı anan bir kimseye her hangi bir kimse bakacak olsa o zatın heybetinden kendinden geçerek bayılır.Bu sebeple bu heybetli kimseye bakacak gücü hiç kimse kendi nefsinde bulamaz. Bu adı temiz bir şey üzerine yazıp üstünde taşıyan kimseyi gören gözler o na boyun eğer.Bu adı devamlı olarak anan bir kimse bu adı bakır levha üzerine kazıyıp bu levhayı bir zalimin evine atarsa o zalimin evi harabeye döner.Kendi adı Cebbar olan bir kimse her hangi bir vakitte kendi adı ile birlikte Hak Taala'nın Zül Celali vel İkram adını abdestli olarak temiz bir kağıda yazar bu kağıdı insanların arasında olacağı bir vakitte başının ön tarafına yerleştirirse insanlar arasında güzel karşılanıp kendini sevdirmiş olur.Bu ad ismi Abdülcebbar ve Musa olanlara da son derece yararlıdır.

Allahın kahhar adı ile ilgili açıklamalar.Zalimi yok etmek için zikir.
Halvette bulunduktan sonra şayet bir kimse Allah'ın bu mubarek adı ile zalim ve zorba birine beddua eder ise o zalim o anda yok olmuş olur.Mars gezegeninin göründüğü bir vakitte temiz bir şeye bu adı yazarak üzerinde taşıyan kiminle çatışsa hasmını yenerek kahreder.Nefisleri öldürmekte çokca faydalı olan bu mubarek adın zikiri sayesinde nefse hakimiyet sağlanır.Abdül Kahhar adında olanlar bu adın hikmetlerineden çokca faydalanır.1013 er defa zikirler halinde okunmaya devam edilmesi tafsiye edilir.

Allah'ın Mütekebbir adı ile ilgili açıklamalar.Afet bela musibetlerden koruyan dua.
Bu ilahi ad bir cuma günü bir kentin surlarına veya bir evin duvarına buna benzer yerlere 94 defa yazılırsa Hak Taala o yeri her türlü bela afet ve musibetlerden korumuş olur.Bu adı bir mührün içne kazıyıp mars gezegeni göründüğü vakit üstünde taşıyan kimseye inatçı ve zalimler boyun eğeceği gibi onun sözlerine de itaat ederler. 1111defalık tertipler halinde zikredilmesi faideli olur.

Allah'ın Rezzak adı ile ilgili açıklamalar.Bir senelik yeterli rızkı almak için zikir.
Bu adla Hak Taala'yı anan kimseler yeme içme bakımından kolaylık görür açlık çekmezler.Özellikle şaban ayının 15 inde mühür veya yüzüğe bu adı kazıyıp üstünde taşıyan kişiye bir sene yeterli rızıkı verilmiş olur.Adı Abdürrezzak olanlar için bu adı çokca anmanın geniş fayadaları vardır.

Allah'ın Kafi adı ile ilgili açıklamalar.Düşmandan korunmak ve başarı için zikir.
Bir kimse bu mübarek adı ay'ın hilal olarak görüldüğü bir vakitte yazar ve bu yazıya gözlerini ayırmadan bu adı çokca anacak olur ve üstünde taşırsa o kimsenin başaramayacağı işleri başarmasında kendine yardımcı olur.

Allah'ın Fettah adı ile ilgili açıklamalar.Hacet istemek ve muhtaç olmamak için zikir.
Bu adı çokca anan kimseye Allah hiç bir şeyden çekinmeyeceği bir kapı açar.Bu adı kendine dua edinenler hiçbir şeye muhtaç olmazlar.Hacet istemek için iki Rekat Namaz kılınmalı,Kehif Suresinin 47.ci ayeti Fatiha Suresinden önce bir kez okunmalı sonra rüküa vararak Hak Taala bu adıyla çokca anılmalı secdeye varınca da Yasin Suresi ardından Tebareke Suresi okunup Allah'tan hacet istenmelidir.

Allah'ın Alim adı ile ilgili açıklamalar.İlimlerin gizliliklerini öğrenmek için zikir.
Allah'ı bu adla çokca anan kişiye Hak Taala gizli ilimlerin sırrını öğretmiş olur.Bu adı üzerinde taşıyan kimse derin ilim ve anlayış sahibi olur ve her türlü afet ile musibetlerden korunur.Adı İsa ve Sultan olan kimselere bu adın çokca yararı vardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder