Salı, Kasım 22, 2011

mayaların rakamları

Mayalar kendilerinden sonraki gelecek kuşaklara şu mesajları
ulaştırmak istiyorlardı:

1-Güneş lekesi Döngüsü'nün ömrü,68.302 gündür ve Güneş'in rotasyonal
değişkenleri;37 günlük P (Kutup) ve 26 günlük E' (Ekvator)den gelen
260 günlük döngü kullanılarak hesaplanabilir.

2-Bu döngü Venüs gezegeni ölçü olarak kullanıldığında
gözlemlenebilir.Venüs'ün 117 kez geçişi (117*584) 68.328 gündür.

3-Bu periyodların 20 tanesinden sonra,Güneşin nötr tabaka eğiminin
manyetik alanı yer değiştirir.Dünyanın manyetik alanı, bu yeni
manyetik alan değişiminden etkilenir.Bu,Tufanların belirli
periyotlarla Dünyada yaşanmasının ana nedenlerinden biridir.

4-Kendilerinin oldukça gelişmiş bir kültüre sahip oldukları.Ve hatta
gelecek kuşakların çok daha sonra öğrenecekleri bazı kozmik
gerçekleri onların daha o zamanlarda bildikleri.

5-Ondalık sistem kullandıkları.

6-Görünürde mantıksız ve akla uygun gelmeyen bu döngüsel sayma
sistemi ise şu gerçekleri içermektedir:

a)Söz konusu olan değişkenlerin(Venüs,Dünya,Güneş kutbu ve güneş
ekvatoru)döngüselliğine yol veren ve bu yüzden 360 dereceye dayanan
sayma sistemi döngüsel olmalıdır.

b)Sistem Venüs fazlarını içermektedir:117

c)Sistem 260 günlük döngüyü içermektedir.

d)Sistem,1.366.560 gün rakamına ulaştıktan sonra (bu dönemin önemini
belirtecek şekilde) işe yaramaz hale geliyor olmalıdır ki,dikkatler
bu noktaya çekilsin.

Ve gerçekten de,sonunda Maya rakamları her dili aşmış ve mesaj
günümüze kadar iletilebilmiştir.

1.872.000 DÖNGÜSÜ VE BÜYÜK KEHANET

Baktun döngüsü 144.000 gün sürer.Bu döngülerden 13 tanesi,1.872.000
güne ulaşarak ardından eğer Maya rahiplerinin kehanetleri
doğruysa,Dünyada yaşanacak büyük yıkımla birlikte sona erecektir.O
zaman böyle bir afetin nasıl meydana gelebileceğini ve aynı zamanda
vuku bulan manyetik Güneş aktivitesi ve yerküre aktivitesiyle,Güneş
Lekesi Döngüleri kapsamındaki 1.872.000 periyoduyla ne tür bir
bağlantısının olduğunu sormamız gerekir.
Dünyanın söz konusu fiziksel değişimi ile ilgili bu kehanet,diğer
pekçok farklı eski toplumun mitolojik bilgileriyle büyük bir
paralellik gösterir.O zaman burada Güneşin manyetik alanında meydana
gelebilecek bir değişimin,Dünyanın jeomanyetik alanının yoğunluğunu
ya da yönünü etkileyip etkilemediğiyle ilgilenmeliyiz.Eğer
etkiliyorsa,1.872.000 periyodunun bununla ne tür bir bağlantısının
olduğunu ortaya çıkarmak gerekir.

Bildiğimiz bir diğer bulgu da,M.Ö.12 Ağustos 3114 tarihinde başlayan
Maya takviminin 1.872.047 günlük bir döngünün sonunda sona
ereceğidir.O halde Maya Takviminin bitişini kolaylıkla hesap
edebiliriz.
M.Ö.3114
12 Ağustos-31 Ağustos arası             =      19 gün
                      Eylül-Aralık arası        =     122 gün
M.Ö.3113-0 Yılları arası                   =1.136.245gün
M.S.   1-2012Yılları arası                  =  734.380gün
Artık yıllar                                         =
1.281gün_______

TOPLAM                                         =1.872.047gün

(Maya Takviminin Toplam Süresinden 47 gün fazla)

DEMEK Kİ, 2012 YILININ SON AYINA GELMEDEN İÇİNDE
BULUNDUĞUMUZ ÇAĞ SONA ERECEK....

Mayalar 1.366.560 rakamına dikkat çekerek;bize nötr diyagramın sapma
eğilimini ve Güneşin manyetik tersinirlik durumunu anlatmak
istemişlerdi.1.872.000 rakamıyla ise Mayalar:

1)Dünyanın geçirdiği "Çağları ve içinde bulunduğumuz çağın bitiş
tarihini.

2)Bu döngüden hareketle daha uzun bir döngünün varlığını.(9.360.260)

3)9.360.260 günlük bu döngünün de Dünyanın Presesyon Döngüsüne işaret
ettiğini.

4)Döngünün başlangıcından beri meydana gelen yedi çarpışma
anının;çarpışma kapsamında önemli olduğunu anlatmak istiyorlardı.

26.000 YILLIK PRESESYONEL DÖNGÜ

Daha önce söylemiş olduğumuz gibi,Dünya Güneş ekseni  etrafında
dönerken kendi ekseni etrafındada dönmektedir.Bu dönüşleri yaparken
Dünya bir başka hareket daha yapar.Bir baş sallama hareketine
benzeyen salınımı ile Kutuplar yıldızlara karşı yay çizer.
Bu hareket "Presesyon" olarak bilinir ve bir döngünün tamamlanması
yaklaşık 26.000 yıl alır.Bilimsel çevrelece bu hareketin,farklı
etkilerin birleşiminden meydana geldiği tahmin edilmektedir.Bunda
Güneşin ve Ayın çekim gücünün en etkin olduğu bilinmektedir.Genelde
tam bir döngünün 25.800 ila 26.000 yıl sürdüğü düşünülmektedir.Bu
süreç konusunda hemfikir olan kaynaklar şunlardır:

Astronomy in Colour Lanchester                     :  25.800 yıl
Guınnes Book of Astronomy                           :  25.920 yıl
The Earth's Changıng Climate Mılne         :  25.780 yıl
The Book of Tıme Wılson (Ed)                     :  26.000 yıl
….

MAYA GİZEMLERİ VE SIRLARI
Mayaların,25.627 yılda oluşan yedinci çarpışmayı içeren büyük yıkıma
verdikleri önem, diğerlerinden daha önemli olabilirmiydi?..Belkide
anlatmak istedikleri ve geleceğe iletmek için çaba harcadıkları bir
başka kehanet buydu…

Acaba diğer çarpışmalar,verimsizliğe/kısırlığa neden olarak Dünyanın
manyetik alanını kaydırıyor ve 25.627 yıllık çarpışmayla meydana
gelen mutasyonel döngüler,her hangi bir zaman diliminde, nötr
tabakanın tersine dönüşüyle gösterilen kutup sapmasıylamı
sonuçlanmaktaydı?Yada mesaj bir sonraki 1.360.040 günlük döngüyü
kutup sapmasının takip edeceğimiydi?Eğer öyleyse bu nezaman
gerçekleşecekti?Döngünün şu anda hangi noktasındaydık?Belki de en
önemli soru işte buydu?...Zamanın neresindeydik?...
1.360.040 günlük döngünün sonunda bir kutup sapması meydana
gelmekteyse bu tüm hesaplamalara göre M.S.627 de olduysa,Dünyanın
erimiş çekirdeği yavaş yavaş yeni nötr tabaka yönünde yeniden
manyetize oluyor olabilirdi ve bu durumda 2012 yılında bir kutup
sapması beklenebilirdi…Nitekim bu tarih Maya Takviminin de bitiş
tarihiydi…                                                         

SON SÖZ :
SON SÖZÜ GÜNEŞ TANRISI SÖYLEYECEK

"1.872.047 gün sonra "Maya Takvimi" bitecektir.Güneşin manyetik alanı
değiştiği için, Dünyanın da manyetik alanı değişecektir.Doğum
oranları düşecek,Dünya depremler,seller,yangınlar,kasırgalar, volkan
patlamaları ile büyük bir doğal afete uğrayacak, fakat yıkım eskisi gibi
bütün insanlığı etkilemeyecektir. Böylelikle içinde bulunduğumuz
(Demir Çağ) bitip yeni bir çağ (Altın Çağ) Dünyaya hükümran olacaktır…"


Kaynak : Sınır ötesi yayınları
Yazarlar: Adrıan G Gılbert
              Maurıce M Cotterel

Görülen o ki, Dünyamız Kutsal Kitaplarda dile getirilenTufana benzer
pek çok Tufanlar geçirmiştir.Ve yine anlaşıldığı kadarıyla her bir
Tufan, Dünya üzerinde büyük fiziki değişikliklere neden olurken,
birçok uygarlıkların batışına ve bunların yerine yeni uygarlıkların
kurulmasına zemin hazırlamıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder