Cuma, Kasım 18, 2011

istek dilek için önce fatiha peşinden ihlas

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 *her murada nail olmak için 7 gün 786 kere

 *afet hırsızlık yangın ve ani ölümden korunmak için yatarken 21 kere


 *Başkasının Sevgisini Kazanmak için bir bardak suya 786 kere oku kendin 3-7gün iç

 *vesveseden kurtulmak için bir bardak suya 786 kere oku kendin 7gün sabah iç

 *ezber gücüne sahip olmak için 786 kere oku kendin 7gün sabah iç

 *Kalp Gözünün Aaçılması için sabah namazından sonra 2500 kere

 Fatiha Suresinin Sırları
 *tehlike anında 10 kere

 *rızık ve bereket için,farz namazlarından sonra hergün 18,yatsı namazından sonra 28 defa ALLAH'ın İzniyle İstek ve Dileklerin için,Dualarının Makbul Olması için

 Bismillahirrahmanirrahim
 Elhamdü lillahi rabbil alemiyn,Errahmanirrahiym Maliki yevmiddin iyyake na'büdü ve iyyakenesteıyn kadar oku,peşinden ihlas suresini oku,peşinden
 Allahümmemecma beyni ve beyne haceti kema cemate beyne esmaike ve sıfatike ya zel celali vel ikram
 duasını 3 kere oku

 internetten Alıntıdır...
 --------------------
 Besmelenin fazileti
 Sual: Euzü ve Besmele’nin manası nedir?
 Cevap
 Euzübillahimineşşeytanirracim
demek, Allah'ın rahmetinden uzak olan ve gazabına uğrayarak dünyada ve ahirette helak olan şeytandan, Allahü teâlâya sığınırım, korunurum, yardım beklerim. Ona haykırır, feryat ederim demektir.

 Bismillahirrahmanirrahim demek ise, her var olana, onu yaratmakla ve varlıkta durdurmakla, yok olmaktan korumakla iyilik etmiş olan Allahü teâlânın yardımı ile, bu işimi yapabiliyorum demektir.

 Sual: Besmelenin fazileti nedir?
 Cevap
 İlk yazılan, Besmeledir. Âdem aleyhisselama ilk gelen, Besmeledir. Müminler, Besmele yardımı ile, Sırattan geçer. Cennet davetiyesinin imzası Besmeledir. Peygamber efendimiz, (Hoca çocuğa, Besmele okur, çocuk da söyleyince, Allahü teâlâ, çocuğun ve anasının ve babasının ve hocasının Cehenneme girmemesi için senet yazdırır) buyurdu.

 Euzü okumak, (Euzü billâhi mineş-şeytânirracîm); besmele okumak ise, (Bismillâhirrahmânirrahîm) demektir.

 Hadis-i şerifte, (Kur'an-ı kerime saygı göstermek, Euzü okuyarak başlamakla olur ve Kur'an-ı kerimin anahtarı, Besmeledir) buyuruldu. Sure okurken, Euzü Besmele okunur. Âyet-i kerime okurken, âlimlerin çoğuna göre, yalnız Euzü okunur. Sure veya âyet okumaya başlarken Euzü okumak vacip, Fatiha okumaya başlarken Besmele okumak da vaciptir. Diğer surelere başlarken Besmele okumak sünnettir.

 Namazda, Sübhaneke okuduktan sonra Euzü Besmele okumak sünnettir. Allahü teâlâ, (Kur'an-ı kerim okuyacağın zaman E'uzü... söyle) buyuruyor. (Nahl 98)

 Kesin haram olduğu bilinen bir şeyi mesela şarap içerken veya domuz eti yerken Besmele çekmek küfürdür.

 İyi işlere Besmele ile başlamalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
 (Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksan kalır.)
[Beyheki]
 
 (Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan,
“Bu eve girmeme imkan yok” der, dönüp gider.) [Tibyan]
 
 (Amel defterinde 700 Besmele bulunanı Allahü teâlâ Cehennemden çıkarır.)
[Tergibussalat]
 
 (Besmele ile yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allahü teâlâ da razı olur.)
[Deylemi]
 
 (Besmele ile işe başlayanın günahları af olur.)
[İ. Rafii]

 (Yemeğe Besmele ile başlayıp, sonunda Elhamdülillah diyenin, daha sofra kalkmadan günahları af olur.)
[Taberani]
 
 (Besmele ile yenen yemek bereketli olur.)
[İbni Mace]
 
 (Sıkıntıya düşen, “Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur.)
[Deylemi]
 
 (Bin kere Besmele okuyanın dört bin büyük günahı af olur.)
[Tergibussalat]
 
 (Helaya girerken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler.)
[T. Salat]

 (Besmele yazılı bir kağıdı, yerden kaldıran sıddıklardan yazılır.)
[Tergibussalat]
 
 (Besmelesiz koku sürünen, şeytanlara da koku sürmüş olur.)
[İbni Sünni]
 
 (Şeytandan korunmak için, yemeğe Besmele ile başla!)
[Taberani]
 
 (Su içerken Besmele çek, bitince de, Elhamdülillah de ve üç nefeste iç!)
[İbni Sünni]

 (Yemeğe başlarken, Allahü teâlânın adını anın, yani Besmele çekin! Başında Besmele çekmeyi unutan, hatırladığı zaman, "Bismillahi alâ evvelihi ve ahirihi" desin!)
[Ebu Davud, Tirmizi, Hâkim]

 Sual: İşlere başlarken kısaca Bismillah demek yetişir mi?
 Cevap
 
Yetişir. [“h” harfinin iyice belli olması için] (Bismillahi) de denir. (Bismillah) demek de caizdir.

 Besmele ile başlanılan iş bitince de, (Elhamdülillah) demeli, yani Allahü teâlâya şükretmelidir!

 İbrahim suresinin, (Şükrederseniz elbette nimetimi artırırım) mealindeki 7.âyet-i kerimesi ile (Az-çok bir nimete kavuşan "Elhamdülillah" derse, Allahü teâlâ, o kimseye bu nimetten daha iyisini verir) ve (Yiyip içtikten sonra "Elhamdülillah" diyenden Allahü teâlâ razı olur) hadis-i şerifleri, nimete şükredince, hem eldeki nimetin yok olmaktan kurtulacağını, hem de yeni nimetlerin ele geçmesine sebep olacağını bildirmektedir. (T.Gafilin)
 
 Besmeleyle başlamak
 Sual:
Her hayırlı işe Besmeleyle başlamak gerektiğine göre, mektuplara, maillere de Besmeleyle başlamak gerekmez mi?
 Cevap
 
Besmeleyi İslam harfleriyle yazmak gerekir. Ancak Besmele şimdiki mektuplarda yerlerde sürünebileceği için mektuplara yazmamak daha uygun olur. Maillerde ve mektuplarda, İslam harfleriyle yazılı şeklini Latin harfleriyle karışık yazmak caiz olmaz. İslam harfleriyle yazılı olup elden götürülecek mektuplara ve yine İslam harfleriyle yazılan maillere Besmeleyle başlamak sünnettir. Büyük İslam âlimi Hindistanlı Dost Muhammed Kandihârî hazretleri, 29. mektubunda buyuruyor ki:

 Peygamber efendimiz, mektupların başına, (Bismillâhirrahmânirrahîm) yazardı. Mesela, Dıhye-i Kelbî aracılığıyla Rûm kayseri Herakliyus’a gönderdiği mektuba Besmeleyle başladı. Kâfire bile yazılan mektuba Besmeleyle başlamak sünnettir. Hudeybiye barışında Hazret-i Ali’ye Besmele yazmasını emretti.

 Her hayırlı işe Besmeleyle başlamalıdır.


 alıntıdır..

Besmele ve Sırrı:
 Besmele 19 harf dir. Buda Cehennem Zebanilerinin sayısına denktir. Kim Besmeleyi çok okur, bunu adet haline getirirse, Allah; okuyanı Zebanilerden korur. Ayrıca okuyanın rızkını çoğaltır, dünya ve ahirette makam ve mevkisini arttırır. (Okuyacak kişi haram yememiş ve tam bir itikat ile şüphe duymadan, kalben inanarak, abdestli olarak okuması gerekir.)

 Besmeleyi günlük hayatta dilinden hiç düşürmeyenin Allah . acısını hafifletir, kabir sorularını basitleştirir, kabir azabından korur, hesabı kolay ve zahmetsiz olur.

 Besmeleyi, kişi yatmadan abdestli olarak 21 kere okursa, o gece; şeytan, cin, insan şerrinden, yangından, zelzeleden ve eceli gelmemişse ani ölümden emin bir şekilde uyur. Gece boyunca güven içinde olur.
 Besmele saralı birinin sağ kulağına 41 defa okunursa saralı kişi kendine gelir.

 Besmele zalim ve adaletsizlik yapan hakimin yüzüne karşı 50 defa okunursa, okuyana karşı hakim baş eğer, hakimin şerrinden güven içinde olur.

 Besmele halis bir niyetle 70 defa yağmur yağması için okunursa yağmur yağar.

 Besmele 100 defa büyülü veya ağrı çeken birine hergün okunursa Allah büyüyü ortadan kaldırır, ağrıyı geçirir.

 Bir arzusu, isteği olan Besmeleyi 113 defa cuma günü hatip mminberde iken okur ve hatible dua eder ve isteğini talep ederse arzusu yerine gelir.
 Besmele 313 defa pazar günü güneş doğarken, abdestli olarak, kıbleye yönelerek okur ve 100 defa Peygamber Efendimize S.A.V. salatü selam okursa; okuyanın rızkı artar ve bollaşır.

 Besmeleyi 787 defa isteğinin olması, düşmanlarından kurtulması, bir musibetin kalkması için niyet ederek okunursa istek yerine gelir.
 Besmele oruçlu olarak 787 defa kimsenin olmadığı yerde, kıbleye yönelerek okunur ve buna 7 gün devam edilirse okuyan istek ve arzusuna kavuşur.

 Besmele 40 gün sabah namazının ardından kalkmadan 2500 defa okunursa, okuyanın kalb gözü açılır, esrar ilimlerine vakıf olur.
 Besmeleyi günde 1000 defa okuyanın hem dünyada, hemde ahirette Allah ihtiyaçlarını yerine getirir.

 Besmeleyi hergün sabah ve gece 1000 defa okumaya devam eden; sıkıntıdan, üzüntüden ve hatta hapisten bile kurtulur.

 Besmeleyi 12000 defa okuyup, her 1000 de 2 rekat namaz kılıp ihtiyacını dilerse, isteği yerine gelir, ihtiyacı karşılanır.

 Güneş doğarken güneşe karşı oturup 300 defa besmele, 300 defa salavat getiren her işinde başarılı olur ve rızkı çoğalır, bereketlenir.

 Besmeleyi 786 defa bir bardak suya okuyup, muhabbet ve sevgisi istenilen kişiye içirilirse, içenin kalbinde okuyana veya niyetine okunana karşı sevgi ve muhabbet meydana gelir.

 Besmeleyi 786 defa bir bardak suya okuyup 7 gün sabah güneş doğarken içilirse içen kişinin zihni açılır, unutkanlığı gider.

 40 Gün riyazet ederek, tam bir itikat ile sabah namazının ardından 2500 defa besmele okuyan kişi ilim sahibi olur, herşeyi rüyasında görür ve bazı sırlara vakıf olur.

 Besmeleyi gece yarısı 786 defa 7 gece okursa maksadı ve isteği gerçekleşir.

 14 gün riyazet ederek (hayvansal ve koku verici gıdalardan uzak durarak, insanlardan uzak tenha bir yerde ara vermeden oruç tutarak) her vakit namazının ardından 1000 defa besmele okumaya devam eden kişi kudsi ruhlarla konuşur, onlardan istediğini sorup öğrenebilir.

 Hastanın şifa bulması için, hastaya 1000 defa besmele okunur. Ardından 1000 defa Fatiha Suresi okunur. 1000 defa Salavat getirilir ve hastanın şifaya kavuşması için dua edilir.

 786 defa 7 gün ara vermeden Besmeleyi okuyup isteğini, maksadını Allah'dan dileyenin isteği yerine gelir.

 Bir maksadı, bir arzusu, isteği olan kişi temiz ve tenha bir yerde kıbleye yönelerek 1000 Besmele okur, sonra 2 rekat namaz kıldıktan sonra "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecmaiyn" diyerek isteğini, maksadını talep eder ve sonra 1000 defa besmele okuyup tekrar 2 rekat namaz kılıp ardından tekrar selatü selam okuyarak dua eder bu şekilde tekrar ederek 12000 besmele ve 11 saltü selam okuduktan sonra isteğini Allah dan niyaz ederse maksadı ve isteği gerçekleşir.

 Borçlu olan veya rızkı dar olan kişi ceylan derisi üzerine; safran, misk ve gül suyu karışımı mürekkep ile besmeleyi yazıp öd ve anber ile tütsüledikten sonra üzerinde taşırsa yokluktan ve darlıktan kurtulur.
 Cam bardak içine 40 besmele yazıp, zemzem suyu doldurup hastaya içirilirse hasta şifaya kavuşur.

 Çocuğu olmayan veya sürekli çocuk düşüren bir kadın ay başı adetinden temizlendikten 3 gün sonra 110 defa besmeleyi bir kağıt üzerine yazıp üzerinde bulundurur ve o nüsha üzerinde iken ilişkiye girerse o kadın hamile kalır. Çocuk dünyaya gelinceye kadar besmele yazılı nüshayı üzerinde taşırsa zorluk çekmeden çocuk sahibi olur. (eşinin düşük yapması sonucu çocuğu olmayan adam bir kağıt üzerine 60 defa Besmele yazıp üzerinde taşırsa çocuğu yaşar.)

 Tarlanın verimini ve bereketini arttırmak için bir kağıda 101 Besmele yazılır ve tarlaya gömülürse hem bereketr hasıl olur, hemde afetlerden korunur. Yetişme devresi zarara ve afete uğramadan tamamlanır. Meyvesi, sebzesi güzel ve bol olur.

 Besmele 81 defa yazılıp uykusunda korkan çocuğun boynuna asılırsa korkusu kalmaz.

 Besmele 35 defa yazılıp eve veya iş yerine asılırsa o yerin bereketi artar. İş yerinin kazancı çoğalır. Cin, şeytan şerrinden, yangından ve kem gözlerden korunmuş olur.

 Besmeleyi 1000 defa bir kağıda yazıp üzerinde taşıyan düşmanlarına korku salar, dostları yanında sevgi ve saygısı artar. Halk arasında şerefli ve saygı duyulan bir kişi olur.

 Besmele 70 defa ölünün üzerine okunursa kabir azabı hafifler, Münker ve Nekir in sorularında zorluk çekmez.

 Besmele kurşun üstüne 3 defa yazılıp balık avlamak için kullanılırsa balık avı bereketli olur.

 Besmele mavi bir parça üzerine yazılıp bir ucunu yakarak cin zulmune uğramış kişiye koklatılırsa cinni konuşturulur.

 Besmele sığabildiği kadar bir kaba yazılıp, içine su doldurup saralı bir kişinin üzerine dökülürse onun şeytanı yakılmış olur.

 Besmeleyi kapısının üzerine yazan kişi helaktan emin olur.
 Besmeleyi 600 defa bir kağıda yazıp üzerinde taşıyan kişi; insanlar arasında heybetli olur, hürmet görür.

 Besmeleyi 625 defa bir kağıda yazıp taşıyan kişiye kimse kötülük yapamaz, zarar veremez.


 EUZU'nun Sırrı:
 (EUZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM)
 İnsan, Euzü okumakla 5 şekilde fayda görür.
 1)Din ve hidayet üzere sabit olur.
 2)Şeytanın şerrinden, kötülüğünden, aldatmasından ve vesveseden kurtulur. Selamet bulur.
 3)En sağlam kal'aya girer.
 4)Peygamberler, sıddıklar, şehidler ve salihlerle bulunur.
 5)Gökleri ve yeri yaratan ALLAH'ın yardım ve ihsanına kavuşur.

 Hadislerde:
 Bir kimse günde bir defa euzü okumakla Allahü Teala'ya sığınsa, Allahü Teala o kimseyi o gün korur.

 Euzü okuyarak, günah kapılarını kapayınız. Besmele okuyarak taat kapılarını açınız.
 Buyrulmaktadır.

 Bazı Kitaplarda Şu Şekilde Yazar:
 Araf Suresi 17inci ayette bildirildiği gibi:
 "Şeytan Allahü Teala'ya, sen beni rahmetinden kovdun, uzaklaştırdın. Ben insanlar için senin doğru yolun olan İslam dini yoluna oturup, önlerinden gelip, öldükten sonra dirilmek ve haşrolmak gibi ahirete ait işlerde onları şüpheye düşürürüm. Arkalarından gelip, onları dünyaya düşkün ederim. Sağ taraflarından gelip, taatlerine ucb ve riya karıştırırım. Sol taraflarından gelip, kalblerine günah lezzetini veririm." dediği zaman.
 ALLAHÜ TEALA: "İzzet ve Celalime yemin ederim ki, ben onlara Euzü ile emrederim. Onlar bana sığındıklarında, ben onları sağ taraflarından hidayetle, sol taraflarından inayetle, arkalarından ismetle, önlerinden nusretle korurum. Senin vesvesenin onlara zararı ve tesiri olmaz. Ey melun" DEDİ.


 Bazı Kitaplarda:
 İblis, mümini saptırmak için her gün üçyüz altmış asker gönderir. O mümin Allah'a sığınınca, Allah o müminin kalbine üçyüz altmış defa nazar eder. Her nazarında şeytanın askerlerinden birini helak eder.

 Euzü okumakla Kul, Allah'a sığınmış olur. Bu sayede başta şeytan ve askerleri olmak üzere tüm kötülüklerden muhafaza olunur.
 alıntıdır...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder